Atlantská škola
Home Kalendář kurzů Studijní plán Články a recenze Registrace Kontakt
[ LOGIN ]
Články o Atlantidě
Spirituální psychologie
Starodávné civilizace
Třetí oko a intuice
Spirituální integrita
Hvězdy a krystaly
Lightworker
Fyzické tělo a instinkt
Láska a komunikace
Recenze

Magnetická síť Země (leylines)

PUBLIKOVÁNO: 31.08.2011, AKTUALIZACE: 31.01.2018

Okolo Země nad rovnoběžkami procházejícími 30°severní a jižní šířky a v harmonických a pravidelných vzdálenostech od nich, prochází magnetická síť planety.

Všechny živé organismy, nezávislé na své velikosti, mají neuralgickou soustavu, zaznamenávající a harmonicky distribuující energii do celého těla.

Planeta Země má kolem sebe podobnou geometricky přesnou síť složenou ze stejně vzdálených přímek, založenou na pravidelných mnohostěnech, po nichž putuje energie nutná pro jejich fungování.

Tyto přímky vytvářejí matrici, která má několik neuralgických bodů, kde dochází k přirozené produkci energetických vírů. Tyto elektromagnetické víry jsou od sebe harmonicky odděleny a dochází na nich k magnetickým a energetickým anomáliím.

Lidé v minulosti využívali energii přímo z přírodních zdrojů, bez nutnosti budovat elektrárny a rozvody elektřiny. Důkazem je spoustu menhirů, dolmenů, kromlechů, hliněných valů, mounds, viklanů, hadích pahorků a dalších megalitických monumentů vybudovaných na americkém kontinentu, ve všech státech Evropy, v Africe, po celé Asii, přes Austrálii až po Nový Zéland.

Základní technologii, kterou Atlanťané objevili a Egypťané ovládli, bylo používání velkých přírodních krystalů křišťálu, berylu, ametystu a jiných kamenů, které sloužily k ovládání energie proudící ze Slunce, ze středu galaxie a z nitra Země, tzv. energie zero. Tato energie byla používána k léčení, prodlužování věku, duchovnímu očištění, ukládání záznamů, telepatické komunikaci, úpravám lidského genomu, vytváření dopravních tunelů propojujících vzdálená míst.

Naši předkové stavěli kamenné sloupy a kostely v oblastech, kde se hluboko pod zemí protínají proudy, takže tyto stavby sloužily jako akupunkturní jehly přinášející spirály energie. Ve Velké Británii tyto linie spojují kostely, mohyly, rozcestí, hřbitovy, hraniční kameny, hrady a brody - teče jimi soustředěná magnetická energie. V Austrálii domorodci už tisíce let cestují po přímých drahách (viz kniha Poselství od protinožců). Chodí po stezkách, kde při chůzi získávají energii a urazí delší a obtížnější úseky než na nových silnicích. V místech vysoké přírodní energie mysl lidí poskytuje tělu zvláštní sílu.

Elektromagnetická síť Země jsou energetickými siločárami, které probíhají nad Zemí a pod Zemí, a to na základě zákonů matematiky, geometrie, vibračních esencí, geologické síly, elektromagnetického a mineralogického pole. Základní energie drah přichází z přírodních zdrojů. Jsou to proudy zemské energie, které se neustále mění a má na ně vliv tektonické napětí, magma, sluneční energie, proudy vody (např. vodopády a déšť), přirozeně se vyskytující elektromagnetické pole, které je tvořeno minerály (např. křemenem), blesky a větry, rozkladem organické hmoty, což způsobuje teplo a elektrické napětí.

Nejvrchnější zemská kůra, na které žijeme, je tvořena elektricky vodivými plyny, kovy, polovodivými krystaly, vodnatou organickou hmotou a elektrolyty – to vše je výborným prostředníkem pro udržení a výrobu elektrického proudu. Pokud jdeme ještě hlouběji, nabité ionty jsou vtahovány do země a tato vysoká ionická koncentrace zvyšuje intenzitu zemských proudů přes elektrodový účinek.

Tyto dráhy jsou upravené energetické proudy elektromagnetické energie, která se neustále mění a posouvá. Dráhy vědomě spojují krystalický aspekt elektromagnetických linií a proudů a vytvářejí kolem Země síť. V současné době jsou linie v některých oblastech narušené, proto energie v této síti nemůže probíhat dostatečně silně a plynule. Energie proudící v těchto liniích byla v dávných civilizacích hojně využívána.

V časech pokročilé technologie byly tyto dráhy brány jako linie velmi jemné energie, jako tzv. dálnice, které sloužily k přenosu energie a pro komunikaci. Některé jsou dlouhé jen několik kilometrů, jiné jsou dlouhé tisíce kilometrů. Některé jsou neuvěřitelné, ale ne nepřirozené rovné. Liší se svou šířkou i intenzitou. Snad pomůže představa tvaru přesýpacích hodin, kdy se nejužší část kryje s povrchem Země, a jakéhosi dvojitého víru, který dodává a předává energii dovnitř i ven z povrchu Země.

Včely, jejichž úl je nad geopatogenní zónou, vynášejí daleko více, a mravenci si v lese svá kopcovitá obydlí staví s oblibou přímo nad křížením zón. Zatímco kočky negativní zóny, jak se označují zóny člověku dlouhodobě nepříznivé, vyhledávají, psi se jim vyhýbají. Kdysi si podle toho, kde si pes v dome ustlal, hospodáři umísťovali svou postel. Negativní zóny vyhovují také dubu, bríze, olši a lípě, pozitivní spíše smrku, meruňce.

Zdrojem zemského magnetismu je roztavené železo ve vnějším jádru země. Neustálý pohyb volných elektronů v tekutém železe vytváří proud, který indukuje magnetické pole. Jeho intenzita se na povrchu naší planety v různých místech, dnech a dlouhých časových období, liší. Magnetická energie je zjevná ve starých kamenných kruzích a budovách, které jsou postaveny podél energetických drah. Tato energie je dostupná ve směru nahoru a dolů a naopak.

Edward Leedskalnin, Litevec, který žil ve Spojených Státech, vynalezl prostředky, jak sám a bez pomoci zvedat a manévrovat s bloky korálů, které vážily až 30 tun. V Homesteadu na Floridě byl schopen nalámat a postavit celý komplex monolitických korálových bloků do vzorců a staveb. Vylámal a vztyčil 1100 tun kamene během 28 let. Tvrdil, že zná tajemství, jak se stavěla Velká pyramida v Gize. Říkal, že veškerá hmota je složena z individuálních magnetů, a právě pohyb těchto magnetů uvnitř materiálů a skrze prostor je tím, co produkuje magnetismus, elektřinu atd. Země, která má vlastnosti velkého magnetu, vytváří proudy magnetické energie, která následuje magnetické linie.

Pokud budeme jako Leedskalnin předpokládat, že se všechny předměty skládají z individuálních magnetů, můžeme předpokládat, že mezi těmito předměty existuje přitažlivá síla díky inherentní podstatě magnetu usilovat o spojení se s opačným pólem druhého magnetu. Možná Leedkalninovým nástrojem pro práci s gravitační silou Země bylo objevení způsobu, jak seřadit a spárovat magnetické elementy v jeho korálových blocích tak, aby byly vůči individuálním magnetům vyzařujícím ze Země natočeny toutéž stranou, tedy těmi póly, které se vzájemně odpuzují.

Zdroj: Ivana Valová, interner, 2012 a dál - Aladin


[ HOME | KALENDÁŘ KURZŮ | STUDIJNÍ PLÁN | ČLÁNKY A RECENZE RSS | REGISTRACE | KONTAKT ]

Atlantská škola
Design a tvorba stránek Business Logic s.r.o.