Atlantská škola
Home Kalendář kurzů Studijní plán Články a recenze Registrace Kontakt
[ LOGIN ]
Články o Atlantidě
Spirituální psychologie
Starodávné civilizace
Třetí oko a intuice
Spirituální integrita
Hvězdy a krystaly
Lightworker
Fyzické tělo a instinkt
Láska a komunikace
Recenze

Lightworker

PUBLIKOVÁNO: 16.07.2014, AKTUALIZACE: 17.10.2017

Lightworker je člověk, který má potřebu se dělit o své vhledy a dovednosti s ostatními. Má touhu jít dál a vědět víc. Cítí, že má na Zemi poslání. Má potřebu se setkávat s lidmi podobného založení.

Ví o svém spojení se všemi lidmi na této planetě. Je tím, kdo šíří univerzální lásku různými způsoby - svým vnitřním světlem, napojením na univerzální vědomí, léčením, učením, meditací, modlitbou. Ví, že je univerzální bytostí a ctí univerzální zákony. Tím, že uvolňuje napětí ve své duši, proudí do jeho těla, a tedy i na Zem, více světla. 

Nabíjí lidem baterky. Odráží ochotu vědomě nést světlo na Zemi. Jeho nejvyšším záměrem je odrážet velkolepost být člověkem. Je ve správný čas na správném místě, aby udělal pozitivní věc v životě jiného člověka. Je připraven podpořit člověka bez toho, aby za něj přebíral odpovědnost nebo mu odebíral sílu. Podporuje druhé milým slovem, dotekem, úsměvem, darem, což někdy změní směr jeho života.

Asistuje lidem, aby si vzpomněli na svou vnitřní krásu a podstatu. Ví, že všichni jsou součástí jedné duše. Uvědomuje si spojení s anděly a jinými světelnými bytostmi, kteří ho vedou v každodenním životě. Otevírá lidem dveře, tzn. je u nich ve chvíli, kdy se začnou spirituálně probouzet. V tuto chvíli jim připomene jejich krásu a velkolepost.

Pracovníci se světlem si jsou vědomi krásy. Jsou jí přitahováni a obklopují se jí. Ví, že krásu nemohou vlastnit, ani si ji podmanit, mohou jí pouze být a reflektovat ji ostatním. A učí se tuto volnost dávat i ostatním. Člověk, který vnímá své světlo, nepotřebuje druhé ovládat, ani být v roli oběti. Je světlem a šíří ho dál. Je svobodný. Nenechá své světlo zneužívat a ani jej nezneužívá. Je si vědom své skutečné síly.

Pracovníci světla jsou součástí skupiny duší, která má společný úkol. Tito lidé se cítí doma v celém vesmíru a často si pamatují životy na jiných planetách. Cítí, že jsou s druhými spojeni na základě bezpodmínečnosti.

Vzpomínají si na své poslání, jsou vnímaví k přirozenému stylu života a vnitřnímu vedení. Musí se ve svém životě naučit rovnovážně užívat sílu a citlivost. Jestliže jsme příliš silní a málo citliví, můžeme být agresivní. Jestliže jsme příliš citliví a málo silní, nebudeme mít dostatečné sebevědomí, abychom jednali podle svého vnitřního vedení. 

V současné době se nositelé světla schází a pomáhají si navzájem vzpomenout si, a až to bude potřeba, pomohou ostatním, aby si vzpomenuli.

Vaše světlo může být hluboko ukryté. Nebojte se svých zranění a otevřete jej. Jen vy znáte své návyky a závislosti. Stanovte si vnitřní hranice ve věcech, které už nechcete dělat. Kvůli sobě. Požádejte lidi kolem sebe o pomoc. Pusťte se jich. Bude to bolet. Ale pak bolest odejde a vaše světlo vyjde ven. Pochopíte. Začnete svítit. Poznáte, kým skutečně jste, co je potřeba chránit, a o co je potřeba pečovat. Poté si budete cenit světla druhých lidí.

Rozvíjíme se. Nevzestupujeme někam nahoru, ale zůstáváme ve vyšší vibrační formě. Pokud jsme v energii 5D, nemáme se sebevědomím problém, protože jsme sami sebou a na této úrovni vnímáme druhé lidi. Pokud jsme v energii celistvosti, naše sebevědomí je vždycky vysoké. Poté, co poznáme energii sebevědomí duše, je jednoduché se na ni naladit a rozšiřovat ji. Poté můžeme vyjadřovat pravdu a odrážet svou velkolepost novým způsobem.

Člověk, který to zažil, umožňuje druhým, aby zažili tu samou podporu. Nositelé světla, lidští andělé, vesmírní učitelé se probouzí, aby později asistovali při probouzení dalších lidí. Nejprve je třeba vyléčit sebe, a poté v sobě držet vyšší vibrace. Abychom následovali své vedení a ovládli svou sílu, buďme ve své síle, což nás navrátí k pravdě a užívání tvořivých sil v souladu s vesmírem.

Máme možnost se otevřít svým darům, sobě, domovu uvnitř sebe. Máme schopnost vytvářet vztahy na vyšší úrovni vědomí, vytvářet nové společenství a dalšího spojování spřízněných duší. Je tu prostor k vytváření vztahů založených na nově objevené důvěře, odevzdanosti, ochotě otevřít se novým zkušenostem. Je tu možnost potkávání členů spirituální rodiny, spřízněných duší, sdílení a nové formy spolupráce.

Vyjádřete své světlo, svou příchuť boha, svou vůni na Zemi. Procházíme velkou změnou a lidé potřebují, abyste zářili svou krásou a dělali věci, které vás opravdu vyjadřují. Najděte si bezpečné místo, kde se můžete otevřít své kráse a vzpomenout si na svou sílu.

Lidé šířící světlo jsou nabádáni, aby si vzpomněli, proč se narodili do této doby. Na nevědomé úrovni víte, co se bude dít. Buďte ve své energii, zněte svou melodií, sviťte svým světlem a jako učitel nebo léčitel buďte pro druhé pevným základem. Máte dary, které jste si rozvinuli po mnoho životů. Abychom si tyto dary rozvinuli, pracovali jste velmi tvrdě.

Pokud je odkryjeme, můžeme mít z nich strach, popírat je a myslet si, že je to přece ten učitel, ne vy, kdo má tyto schopnosti. Pokud najdete něco, v čem jste opravdu dobří, přijměte tuto schopnost a užívejte ji. Vaše mistrovství je potřeba. Je na čase najít svou pravdu a zjistit, kým opravdu jste.

Po vyjádření toho, co potřebujete, se vám ukáže cesta, kudy vaše duše chce jít. Tato cesta vám ukáže vaši krásu, vaši melodii, kterou zníte, a to do té doby, než ji uvidíte ve všem, co vyjadřujete a co na Zemi vidíte. Jsem ráda, že potkávám lidmi, kteří jsou na podobné vlně, se kterými si nemusíme nic dokazovat a na nic hrát. Setkání, při kterých sdílíme své životy a vzpomínáme si na to, že se můžeme setkávat na velmi jemné úrovni, že spolu můžeme jen tak být.

Pracovník světla vidí světlo i v té největší temnotě. Nebojí se svých stinných stránek, odevzdá se jim a nachází v nich sílu a užitek. Ví, že věci nejsou černé a bílé. Je si vědom svých životních cyklů a pomáhá lidem zvládnout těžkou životní etapu a vstoupit do nového začátku, transformovat se. Je velmi jasnozřivý, je si vědom, že je sloupem světelné energie a vnímá svým vnitřním zrakem proud světelné energie v okolí.

Každý pracovník se světlem má jiné dovednosti a asistuje lidem podle potřeby. Lidé šířící světlo jsou vyzýváni, aby převzali odpovědnost za svůj život, aby si vzpomněli, proč se do této doby narodili a co tu přišli udělat. Někteří lidé v sobě nesou velký kus viny z doby pádu Atlantidy. Je třeba pochopit tuto lekci, žít svůj nejvyšší potenciál a uvolnit napětí, které si nesou po celá staletí.

Pracovníci světla již před svým příchodem na Zemi a započetím své mise dosáhli určitého stupně zasvěcení. Probouzí se v nich hlubinná paměť, která jim pomáhá rozvzpomenout se na jejich původ a poslání. Jejich náhled na život je zabarven potřebou pochopit, jak do sebe všechno zapadá, jak to je vzájemně propojeno a jaké to má souvislosti. Uvědomují si vzpomínky na to, jaký byl život ve světelných sférách. Mohou působit jako snílci nebo idealisté, kteří žijí v oblacích.

Práce pracovníků světla musí být provázena pocitem smyslu. Přitahuje je práce, při níž mohou lidem pomáhat, jako jsou terapeuti a učitelé, psychologové, léčitelé, lékaři a zdravotní sestry, maséři. Vzpomínají si na životy, v nichž se intenzivně zabývali spiritualitou nebo náboženstvím. Byli členy dávných náboženských a mystických řádům, žili jako mniši a jeptišky, poustevníci, léčitelky, vědmy, šamani, kněžky. Tvořili most mezi viditelným a neviditelným světem, mezi běžným pozemským životem a mystickými posmrtnými říšemi.

Vzpomínky na tuto část duše začínají vyplavovat na povrch a my si na ni začínáme vzpomínat. Máme odvahu žít svou esenci duše. Začínáme opravdově milovat a poznávat svou krásu a krásu jiných.

Udělejte první krok. Teď.

Jestliže jste pracovník světla, víte to.

S láskou
Ivana Valová
www.atlantskaskola.cz


[ HOME | KALENDÁŘ KURZŮ | STUDIJNÍ PLÁN | ČLÁNKY A RECENZE RSS | REGISTRACE | KONTAKT ]

Atlantská škola
Design a tvorba stránek Business Logic s.r.o.