Atlantská škola
Home Kalendář kurzů Studijní plán Články a recenze Registrace Kontakt
[ LOGIN ]
Články o Atlantidě
Spirituální psychologie
Starodávné civilizace
Třetí oko a intuice
Spirituální integrita
Hvězdy a krystaly
Lightworker
Fyzické tělo a instinkt
Láska a komunikace
Recenze

Lidé s vyšší citlivostí

PUBLIKOVÁNO: 29.03.2018, AKTUALIZACE: 06.06.2018

Citlivost je schopnost reagovat na podnět. Vyšší citlivost je tendence intenzivně vnímat a reagovat na vztahy, situace, kritiku, což s sebou může přinést problémy v komunikaci a prožívání úzkosti. Je to zvýšená vzrušivost nervové soustavy. Z celého počtu jedinců s vyšší citlivostí je 70% introvertů a 30% extrovertů, 50% mužů a 50% žen.

Mnoho lidí je dnes zcela odpojených od svých vlastních emocí. Vy nejste. Činem poslechu vlastních emocí a myšlenek je sebeúcta. Na základě emocí můžeme měnit věci, které se nám nelíbí.

Vyšší citlivost otevírá třetí oko a vidění širších souvislostí, což nám v případě konfliktu pomáhá dobře vnímat a chápat postoje obou stran. Zvýšené vnímání je zdrojem poznání.

Být jedincem s vyšší citlivostí znamená: Všechny vaše smysly jsou v nejvyšší pozornosti. Máte jemné, vytříbené vnímání smyslů. Vnímáte více věcí najednou. Vadí vám hluk, pachy, vysoké tóny. Potřebujete ticho, abyste usnuli a čas být samotě, abyste se zbavili všech vůní, pohledů, zvuků a emocí, které jste v průběhu dne absorbovali. Okamžitě se na vašem fyzickém těle projeví vaše psychika.

Podle výzkumu magnetické rezonance mozek zvýšeně citlivých lidí reaguje rychleji, s větší aktivací na obrázky pavouka (toho, čeho se většina lidí bojí) nebo štěňátek (co většina lidí hodnotí kladně). Jedinci s vyšší citlivostí mají aktivnější část mozku, která se nazývá insula, což je úsek kůry skrytý pod spánkovým lalokem, který je zodpovědný za to, že vnímáme emoce druhých. Je to také sídlo vědomí, je to část, která vše integruje.

Jste citlivější než ostatní. Máte bohatý vnitřní život a velkou představivost. Zažíváte svět živým, intenzivním způsobem. Snadno se nadchnete a jste šťastní a snadno pocítíte smutek nebo pocit nízkého sebevědomí. Všechny vaše emoce jsou zesílené a jsou intenzivní na obou koncích celého spektra - smutek je velký zármutek, radost je čistá extáze. Velmi pečujete o druhé a ani nevíte proč. Jste 24/7 empatičtí.

Jste v permanentním propojení se vším kolem vás. Máte hlubší vnímání lidí a přírody. Hluboce a jednoduše se spojujete s ostatními. Naplňuje vás hlubší rozhovor s člověkem. Vnímáte i to, co druzí neřekli. Máte velký ohled na lidi kolem. Umíte naslouchat a umíte se dobře vcítit a druhé povzbudit, když mají problémy. Víte jako první, že něco není v pořádku. Velmi milujete a jste oddaní. Dokážete fyzicky a emocionálně pociťovat emoce lidí ještě dříve, než si je sami uvědomí a dají najevo.

Jste jednoduše přesyceni informacemi, emocemi a energií druhých lidí, proto se potřebujete často stáhnout a zpracovat to. Ostatní říkají, že vše příliš řešíte, že se vás věci příliš dotýkají. Přehlížíte své potřeby, ignorujete nepohodlí v těle, které se objevuje už na začátku rozhovoru s člověkem. Příliš se vás dotýkají problémy světa, rodiny, partnera, rodiče, nemůžete si pomoci. Některé negativní záležitosti a neshody v rodině a ve společnosti nesete velmi těžce.

Lidem je příjemné být ve vaší přítomnosti kvůli tomuto druhu vnímání, které si sami bez vás neuvědomují. Mohou být před vámi také citliví, jak si to jinde nedovolí, protože se bojí výsměchu a nepochopení – dělá jim dobře, když někdo chápe, jak se cítí. Přinášíte emoční výživu.

Pro lidi může být obtížné rychlá změna nálady, přecitlivělost, emoční výbuchy, vidět, jak tím trpíte. Nebo naopak neví, proč se tak často stahujete do sebe a jste tak křehcí. Mohou mít strach vám kvůli tomu něco říct, ať se vás to nedotkne a nerozesmutní, mimo jiné také proto, že se jim něco nechce dál řešit.

Vaše myšlení je nezaujaté, obezřetné a bez klapek na očích. Je důkladné a široce rozvětvené, nedá se omezit konvencemi, respektuje zájmy druhých, bere v úvahu i následky jednání. Vaše myšlení je reflexivní, sebereflexivní a vizionářské. Jste schopni vidět širší souvislosti. Zpracováváte informace do hloubky a máte schopnost formulovat hluboké myšlenky. Máte dalekosáhlé myšlení, které je objektivní a spojením se svým tělem informace zkoušíme pocitem o správnosti výsledku.

Nemyslíte ve škatulkách, zpracováváte více podnětů a jste tím víc a delší dobu zaměstnáni. Zahrnujete do svých úvah víc informací než ostatní lidé. Jste idealisté se schopností své nápady realizovat. Směřujete své myšlení k harmonii a spravedlnosti. Máte estetické cítění a silně vyvinutou zážitkovou paměť. Je vám těžko na cvičišti, ale lehce na bojišti – když dojde na věc a je opravdu potřeba něco vyřešit, jste ti nejlepší akceschopní lidé na planetě. Toto jednání vychází z komplexního myšlení a intuice.

Cítíte se nepochopení, protože ostatní nepřemýšlí tak komplexně, jako vy. Spokojí se s neuceleným řešením, vy ne. Máte na sebe a druhé velmi vysoké nároky. Do všeho dáváte maximum, někdy i na úkor sebe, nemůžete si pomoci.

Máte silně vyvinutou intuici a empatii. Jste velmi přizpůsobiví a často zažíváte stav bytí v proudu. Máte zvláštní pozorovací schopnost a spojujete, pro jiné, nesouvisejících informace. Máte v sobě detektor lži. Snadno vyciťujete nerovnováhu. Jste inovátoři a jako první vycítíte nutnost změny a obnovy. Děláme svět jemnější a láskyplnější.

Lidé, kteří jsou přecitlivělí, prožili ve svém životě trauma a cítí se jako oběť. Myslí si, že za to, že se jim v životě nedaří, může někdo jiný. Nejsou schopní vidět, že si realitu vytváří, i když o tom mohou mít přečtených spoustu knih. Lidé s vyšší citlivostí také prožili ve svém životě trauma, ale ví, že ve správnou chvíli s tím něco udělají. Vedou své myšlení dál a ví, že je to zkušenost, se kterou se jednou vypořádají. Vidí věci komplexně.

V některých aspektech jsou lidé s vyšší citlivostí odlišní. Pro většinu z nich je nakupování ve městě nebo cestování namáhavé. Násilné scény v kině nebo televizi je ovlivňují více než ostatní. Sociální nespravedlnost na ně působí tak, jako by se týkala přímo jich. Kontakt s druhými lidmi je mnohdy vyčerpává. Jiní mají v sobě vyvinutý silný indigový aspekt a nakupování v obchodním centru pro ně není únavné, mají přirozenou ochranu. Sociální nespravedlnost se naučili přijímat a nemají tendenci se vyhýbat velkým davům nebo konfliktním situacím.

Ale velmi silně vnímají, jak se lidé cítí a velmi silně pociťují, když si lidé nejsou schopni mezi sebou vyříkat emoční záležitosti a emoce potlačují. To se jich pak dotýká až osobně a být v takovém prostředí je pro ně nesnesitelné. V takové chvíli je nejlepší svůj pocit vyjádřit. Pokud tito lidé stav uznají, uleví se jim, protože mohou opět volně dýchat. Pokud to i vyřeší, úžasné, jejich energie byla užita k něčemu užitečnému :)

Někdy se stane, že emoční otevřenost není vítaná a lidé své emoce procítit nechtějí. Pokud se s tím dokážete vyrovnat, máte vyhráno. Někdy to ale nejde a pak je nejlepší odejít, protože kdybyste zůstali, museli byste se úplně odpojit od svého těla a vnímání a to už nám stačilo v dětství ;)

Pro některé jedince s vyšší citlivostí je těžké, když někdo z blízkých nerespektuje jejich citlivost a chová se k nim necitlivě. Když je druhý nevyslechne nebo je nevnímá kvůli systému obrany, který v sobě má. Je pro ně těžké komunikovat s emočně zamrznutým člověkem, který bere výskyt negativních emocí jako útok na sebe a má tendenci od nich utéct. Když se kolem nich chodí po špičkách, kvůli tomu, že je blízcí nechtějí zranit. Jsou citliví na chladnou a nezúčastněnou kritiku.

Nezvyklé schopnosti. Vyšší citlivost je cesta k otevření nezvyklých schopností, které tito lidé mají. Může to být vnímání nemocí lidí a jejich tělesné bolesti, které se mohou projevovat i v těle fyzicky vnímavého člověka. Schopnost přesně číst nevyslovené myšlenky člověka. Schopnost slyšet, cítit zvířata a komunikovat s nimi. Schopnost komunikovat s rostlinami a přijímat jejich podněty.

Schopnost číst energii a signály přenášené zemí, cítit či předvídat katastrofy dříve, než nastanou; vycítit blížící se událost či situaci ještě dříve, než k ní skutečně dojde, ať už přes sny nebo jako pocit strachu, úzkosti nebo rozrušení. Jsou médium a dokážou vidět, slyšet a cítit ducha zesnulých lidí. Schopnost přijímat informace z fyzických předmětů, např. fotografií, oblečení, šperků, nástrojů. Ví, že je třeba něco udělat nebo raději neudělat - zda je něco pravdivé nebo zavádějící - když někdo lže nebo něco skrývá.

Lidé s vyšší citlivostí se mohou:

Naučit plně vnímat svou citlivost, nezávisle na tom, co si o nich myslí druzí lidé. Pokud je u vás člověk, pro kterého je prožívání emocí těžké, buďte empatičtí, ale neulehčujte mu to.

Vyjadřovat se. Mluvit s okolím - vyjadřovat to, co cítíte a jak věci vidíte, co vám ubližuje a co vás naplňuje. Pak se budeme lépe vyrovnávat s věcmi, které řekli jiní a nás to trápí. Tím, že jim necháme sebe poznat, mohou být k nám příště vnímavější.

Naučit se pohybovat ve své energii. Směřovat pozornost ke svému vlastnímu tělu a neustále si uvědomovat, co se v něm děje. Abychom se neustále nevěnovali ostatním, naučme se ptát sebe: Co chci já? V čem i mně bude teď dobře v našem rozhovoru? Neustále vnímat své tělo a přijímat to, co se děje. Spoustu věcí si zpracujeme sami, ale na některé záležitosti přijdeme až při rozhovoru s lidmi.

Poznávat svět skrz sebe. Některé záležitosti se nás velmi dotýkají, a proto, abychom si vůči nim nastavili vnitřní hranici, říct si: „To, že máš nepořádek v životě, není pro mě stav nejvyšší pohotovosti.“

Mít dostatek spánku, pohybu a pobytu v přírodě, vhodná strava.

Uzpůsobit život své citlivosti. Neignorovat nepohodlí v těle v rozhovoru s druhým už na začátku. Uzpůsobit si svou práci a vztahy s blízkými, abyste měli každý den čas pro sebe a pro zpracování podnětů. Dovolit si prožívat své zesílené emoce.

Uvědomit si své emoční potřeby a naplnit si je. Objímat své vnitřní dítě. Být si s někým skutečně blízko.

Uvědomit si, že máme v sobě instinkt, který ochraňuje naši zranitelnost a umí zavčasu správně reagovat. Tato část umí zvládnout disharmonii v okolí. Být emotivní i silný, akceschopný i citlivý, zranitelný i silný.

V pravou chvíli řešit záležitosti, které jsou vám nepříjemné. Zvýšené vnímání a citlivost jsou prostředky k vyjasnění si věcí s lidmi a k energetickému posunu v rodině nebo na pracovišti. Pokud v sobě něco cítím, vezmu si svůj prostor a naplno se vyjádřím. Až skončím, tento prostor si vezme ten druhý a naplno se vyjádří. A takto se několikrát vystřídáme, do té doby, než dojde k otevření srdcí, posunu v našem vztahu a pochopení reality toho druhého.

Je pro mě těžké zažívat, když je někdo tak dotčen mým sebevyjádřením a emocemi, že si nevezme svůj prostor a čas, aby mi objasnil svou realitu a jen se stáhne. I když vyjadřuji „jen“ své pocity a nemluvím o tom, že „ten druhý je špatný“. Je také těžké pro mě cítit, že blízký člověk je tak zaměřený na svůj pocit křivdy a na svou obranu, že mě ani neslyší.

Máme v sobě zranění a proto potřebujeme od druhých spoustu času a trpělivosti, abychom znovu důvěřovali. Že nás ostatní zase nebudou chtít jenom zneužít. Jak se zpívá v písni "Nešlap, nelámej, cosi ve mně teprv klíčit začíná. Ten, kdo slepě koně bodá do slabin, sotva povšimne si prvních jeřabin. Jeden ve druhém se nejdřív hledáme, v srdci výhonky když klíčí, neznáme, nešlap, nelámej.."

Naučit se znovu být se sebou a nejít proti sobě. Vnímat, kde se ve svém prostoru ještě cítíme bezpečně a můžeme se nejlépe rozvíjet a expandovat – tady jsme nejsilnější a tady se nám daří nejlépe.

Co dál. Pak si uvědomíme, že hranice nepotřebujeme. Hranice totiž potřebujeme do té doby, než dokážeme být autentičtí s lidmi. Čím více otevíráme srdce a vnímáme svou sílu, tím více jsou naše blízké vztahy naplněné láskou, protože dovolujeme sobě i druhým být sami sebou.

Postupně vidíme, že to funguje. Vyšší citlivost a vnímání je společností přijímáno. Cítíme se součástí společenství, rodiny. Podílíme se na změnách ve školách a na pracovišti. Přinášíme inovaci, integritu, lidskost, nové názory a pohledy na věc. Náš svět se stává jemnější a pravdivější.

Ivana Valová
www.atlantskaskola.cz


[ HOME | KALENDÁŘ KURZŮ | STUDIJNÍ PLÁN | ČLÁNKY A RECENZE RSS | REGISTRACE | KONTAKT ]

Atlantská škola
Design a tvorba stránek Business Logic s.r.o.