Atlantská škola
Home Kalendář kurzů Studijní plán Články a recenze Registrace Kontakt
[ LOGIN ]
Články o Atlantidě
Spirituální psychologie
Starodávné civilizace
Třetí oko a mysl
Spirituální integrita
Hvězdy a krystaly
Lightworker
Fyzické tělo a instinkt
Láska a komunikace
Recenze

Lemurie a hvězdné bytosti

PUBLIKOVÁNO: 09.09.2017, AKTUALIZACE: 10.09.2017

Země je naším hostitelem. Domovem mnoha bytostí, jejichž původem je místo daleko za hranicemi naší sluneční soustavy. Z tohoto pohledu jsme všichni mimozemšťané. Lišíme se tím, jakým souhvězdím jsme prošli, než jsme přišli na Zem - souhvězdím Plejád, Síria, Orionu, Lyry atd.

Dimenze jsou propojené. Jsme propojeni se Sluncem pomocí svého vědomí. Tančíme s ním ve vesmírném tanci.

V propojení s galaktickým vědomím pomáhá práce s krystaly. Krystaly jsou interdimenzionálními portály, které pomáhají při cestování v čase.

Hvězdné bytosti jsou s námi ve spojení. Jsou nesmírně milující a moudré. Překrýváme se v dimenzích s jinými bytostmi. Máme galaktické vědomí.

Mezi námi je spousta rozdílných skupin fyzických a nefyzických bytostí. Zastupují jiné galaxie, dimenze a časové období. Asistují nám v čase přechodu, jako intergalaktická rada, skupiny z Plejád, Síria, Arkturu, Arkádia, Venuše atd. Každá skupina má vlastní energetickou strukturu a záměr, kterým působí na rozvoj vědomí na Zemi a našich schopností. Nabízí dary pro lidstvo.

Poté, co v dimenzích spojených se Zemí nebylo pro Atlanťany a Lemuřany možné tady přebývat, vytvořili kolonie jinde ve vesmíru. Odtud na nás působí. Možná nás nenavštěvují jen jiné bytosti. Možná jsme navštěvováni sami sebou, z budoucnosti, z jiné dimenze.

Někteří Hvězdní lidé, kteří pocházejí ze vzdálených galaxií, sestoupili přes Plejády, aby mohli upravit své vibrace a žít na Zemi. Plejádští, Sirianští a Andromedští učitelé pomáhali organizovat různé civilizace, například na Machu Picchu, Egyptě a Atlantidě. V každé oblasti začaly fungovat různé školy. Vědění o krystalech, které se v minulých dobách značně rozvíjelo a poté bylo ztraceno, se znovu vynořilo a krystaly se začaly používat k léčení a multidimenzionální komunikaci.

Velká pyramida sloužila k přijímání a vysílání slunečních kódů a k zasvěcení pro lid Egypta a celé planety, a dále udržovala vibrace božské pravdy a přístup ke slunečním evolučním kódům. Pyramidy byly branou do vyšších dimenzí a komorou nanebevzestoupení. Místa jako Machu Pichu, Glastonbury, Havaj, Řecko, Egypt, Afrika, Tibet jsou stále místa nabitá silnou energií.

Bytosti Arkádia pocházejí ze Síria B. Pomáhají uvolnit strach z kontaktu s hvězdnými bytostmi a spolupráce s nimi. Pomáhají nám porozumět při působení na hmotu při tvoření, v oblasti práva, stavby, architektury.

Bytosti Arkturu pocházejí z hvězdného systému Arkturus. Arkturus je nejjasnější hvězdou v souhvězdí Boötes, což je přibližně 36 světelných let od Země. Arkturiáni jsou bytosti čisté lásky, vysoké frekvence, frekvence jednoty, tvořivosti a bezpodmínečné lásky, kteří s námi telepaticky komunikují. Poskytují nám pokročilé techniky léčení a technologie. Jsou hluboce spojeni s univerzálním vědomím, jednotou. Jejich hlavním zájmem je integrovat dualitu, do harmonie v celé galaxie.

Arkturiáni jsou vědomé, 5D bytosti, které nám přišli asistovat při procesu spirituální evoluce na Zemi. Jejich 5D energie pracuje s lidstvem na emocionální - duševní - duchovní úrovni. Připomínají, že nejpodstatnější složkou života v páté dimenzi je láska. Arkturus je energetickou branou, kterou lidé procházejí během smrti a zrození, aby si nefyzické vědomí zvyklo na fyzické. Učí nás, jak pracovat s posvátnou geometrií, léčivou energií tvaru a formy. Probouzí v nás přijetí informací jiným způsobem, než přes slova. Pročišťují nás, uzemňují, otevírají nás ke vnímání galaktických záležitostí.

Bytosti Plejád pocházejí ze souhvězdí Býka, přibližně pět set světelných let od Země. Plejády nám přináší schopnosti alternativního způsobu léčení, práce na multidimenzionální úrovni. Během snění nám asistují v léčení a ve spirituálnímu učení. Ráno se pak probudíte a vnímáte, že je něco jinak. To může znamenat, že jste v noci ve světelných sférách prošli zasvěcením. Plejáďané pracují s vysokofrekvenčním světlem, které jemně působí na energetické těla a uvolňuje bloky. Přijímání světla je klíčem k aktivaci vyššího potenciálu a přijetí celistvosti. V nitru se to projevuje jako příval přátelství, důvěry a staré lásky.

Bytosti Síria nám zprostředkovávají přímý kontakt se sluneční soustavou. Sírius je nejjasnější hvězda na noční obloze a nachází se v souhvězdí Velkého Psa. Přináší astronomické a medicínské znalosti. Májům pomohli se sestavením mayského kalendáře. Pomáhají badatelům, vědcům, doktorům a hledačům s vytvořením nových konceptů, vnímání cyklů a času nelineárním způsobem. Učí, že čas má několik vrstev.

Bytosti ze Síria nám předávají informace o spirituální technologii, posvátné geometrii, vědě. Působí na vyšší mysl. Přináší učení o posvátné geometrii, její působení na žlázy, čakry a orgány a o vzájemné spojitosti mezi dimenzemi. Jsou mostem mezi vyššími a nižšími dimenzemi, skrze nějž dochází k propojení v této Sluneční soustavě. Jsou posvátnými překladateli, kteří provádějí tóny, barvy, myšlenky a lásku z vyšších dimenzí do posvátných geometrických forem, prostřednictvím nichž je stvořena celá existence. 

Bytosti Venuše jsou krásné, světelné bytosti, které se lehce pohybují ve světě formy i světla. Pomáhají nám vyrovnat tělo a ducha, v procesu transformace při nemoci. Venuše je druhá planeta od Slunce ve sluneční soustavě. Je pojmenovaná po bohyni lásky a krásy Venuši. Venuše je planetou lásky a napojuje na vesmírné srdce. Bytosti Venuše vyzařují lásku.

Bytosti Orionu. Orion je souhvězdí na nebeském rovníku (větší část na severní polokouli). Je proslulé díky Orionovu pásu. Bytosti Orionu nám pomáhají porozumět univerzálním zákonům a spojit se s moudrostí. 

Bytosti Andromedy.

Bytosti Lyry.

Ivana Valová
The Lost Lands - Lucy Cavendish


[ HOME | KALENDÁŘ KURZŮ | STUDIJNÍ PLÁN | ČLÁNKY A RECENZE RSS | REGISTRACE | KONTAKT ]

Atlantská škola
Design a tvorba stránek Business Logic s.r.o.