Atlantská škola
Home Kalendář kurzů Studijní plán Články a recenze Registrace Kontakt
[ LOGIN ]
Články o Atlantidě
Spirituální psychologie
Starodávné civilizace
Třetí oko a intuice
Spirituální integrita
Hvězdy a krystaly
Lightworker
Fyzické tělo a instinkt
Láska a komunikace
Recenze

Láska a komunikace

Procházím se v parku. Před sebou vidím prarodiče a dítě ve věku 5 let. Dítě něco udělá a děda na něho zakřičí: „Nedělej to“ a dá mu na zadek.

[ celý článek ]

V současné době se toho děje hodně - na osobní, společenské i celosvětové úrovni. Hodně toho zpracováváme. Všechny dimenze se vyvíjí, když se začnou propojovat.

[ celý článek ]

Komunikace je výměna informací, společně něco sdílet, radit se s druhými, činit něco společným. Komunikujeme pomocí písma, řeči, mimiky, gestikulace, činu nebo telepatie.

[ celý článek ]

Tón duše
ČLÁNEK
Tón duše je naše vlastní vibrace, vlastní tón, vlastní nota. Tento primární zvuk je uložen v naší buněčné paměti, v jádru našeho fyzického těla.

[ celý článek ]

Rakovina se mi vrátila velmi brzy. Slábnu a jsem čím dál hubenější. Mám méně síly a energie. Po chemoterapii a ozařování, které jsem minulý rok podstoupila, jsem se odpojila od svého těla.

[ celý článek ]

Abychom něco opravdu slyšeli, musíme se namáhat. A také se musíme ztišit a naslouchat, chceme-li slyšet. Krásné tóny hudebních nástrojů pronikají k naší duši.

[ celý článek ]

Láska a síla
ČLÁNEK
Možná cítíte syrovost poslední doby, jak se dozvídáme pravdu bez toho, abychom prožívali negativní emoce. Prostě nám dojde, že jsme si po dlouhou dobu něco nalhávali, a proto potřebujeme dostat energetickým kladivem po hlavě, abychom se probrali.

[ celý článek ]

Alchymie hlasu
ČLÁNEK
Hlas je zvuk, vytvářený hlasivkami. Jeho zdrojem je výdechový proud z plic. Hlasivky se na tvorbě hlasu podílí tak, že kmitají a propůjčují hlasu tónové složky.

[ celý článek ]

Jak pracovat s hlasem, abychom v sobě našli vnitřní oheň a stali se inspirativním řečníkem? Jak si zpracovat strach z mluvení na veřejnosti, abychom se mohli plně otevřít publiku?

[ celý článek ]

Mateřské zranění je sada omezujících přesvědčení, které jsme získaly od své matky, které nás podvědomě zraňují, omezují naše sebevyjádření a poškozují vztah k ženství.

[ celý článek ]

Integrace mateřského zranění je přechod z postoje „matka pro mě udělala to nejlepší, co mohla - a proto musím potlačit své emoce“, na postoj...

[ celý článek ]

Základem otevřené a empatické komunikace jsou osobní zájem a přímé jednání. Osobně se starat o druhé a zároveň s nimi jednat napřímo. Když komunikujete přímo, ale neosobně, zní to jako agrese.

[ celý článek ]

Ve společnosti jsme se otevřeli tématům spojeným se základním, sakrálním, solárním a srdečním centrem. Vytáhli jsme energii ze spodních center do úrovně srdce.

[ celý článek ]

Vyjádření skutečných pocitů a emocí vůči matce, které v sobě neseme - a to nejlépe v bezpečném prostředí své skutečné matce, nebo ženě, která ji v této chvíli zastupuje.

[ celý článek ]

Ráda bych se v tomto článku zmínila o archetypu kněžky lásky, který učí muže i ženy milovat. Kněžka lásky byla zasvěcená chrámová kněžka, která přijímala ženskou sílu, vycházející z bohyně, která jí proniká. Byla prostřednicí mezi božstvím a člověkem.

[ celý článek ]

Rodinná duše. Každé narozené dítě se stává součástí určité rodiny, má tedy přesně definovaný okruh příbuzných a přebírá i rodinné zátěže. Rodinná duše je spojena se svědomím rodiny, které nás omezuje...

[ celý článek ]

Každý člověk má v sobě část, se kterou si neví rady, a proto ji skrývá. Bojí se ji ukázat a potlačuje ji, protože když jí dá volný průchod a ukáže ji, vyděsí tím své okolí.

[ celý článek ]

Závislostní láska je egocentrická láska, která chce vlastnit a staví sebe a svůj pohled na druhého do centra dění. Já jeho chci. Nejlépe hned teď. Bez něj nemůžu dál žít.

[ celý článek ]

Emoce nás spojují se svým lidským aspektem. Příjemné emoce nás přibližují k lidem a negativní emoce nás od nich oddalují. Pozitivní emoce nám dávají důvod se s druhými setkávat a negativní emoce se na čas oddělit a uvědomit si, v čem jsme odlišní.

[ celý článek ]

Vnitřní dítě je naší částí, kterou si neseme ze své minulosti, z dětství. Vnitřní dítě je obrovským zdrojem pozitivní síly, pokud je mu dobře a jsme s ním v kontaktu, nebo naopak, může být zdrojem smutku, úzkostí a nepohody, pokud trpí nebo ho zanedbáváme.

[ celý článek ]

Emoce je pohnutí mysli, které v nás vzbuzuje příjemné či nepříjemné pocity. Přináší nám osobitý zážitkový obsah, který vyjadřujeme slova „strachy se mi třásly kolena“, „hrůzou mi vstávaly vlasy na hlavě“...

[ celý článek ]

Bohyně Isis je silnou a láskyplnou bohyní, je ztělesněním posvátného božství. Říká: „Buďte v souladu s vaší božskou složkou. Přicházím z hlubin, abych vám ukázala krásu i ošklivost. Jsem božským nástrojem pro transformaci emocí.

[ celý článek ]

Oheň vzteku
ČLÁNEK
Vztek není špatný. Vztek není nespirituální. Vztek není proti životu. Vztek je jako oheň. Oheň respektujete, staráte se o něj, necháváte ho hořet. Není třeba oheň dusit, nebo ho hasit.

[ celý článek ]

Kolektivní vědomí lidstva se svým vlastním způsobem vyvíjí odjakživa. Zažili jsme mnoho temných období, ale také mnoho probuzení. Dnes se nacházíme uprostřed emoční doby temna.

[ celý článek ]

Beltain
ČLÁNEK
Tak ležíme opět spolu. Ty a já. Kde jsi byla celou tu dobu? Trošku ses zatoulala a já tě nechtěl pro tvou svobodu hledat. Tvé vlasy mají stále tak krásnou vůni a ten dotyk kůže je pořád stejný.

[ celý článek ]

Hranice člověka leží přesně tam, kde se ve svém prostoru ještě cítí bezpečně a může se nejlépe rozvíjet a expandovat. Je to místo, kde je nejsilnější a kde se mu daří nejlépe.

[ celý článek ]

Co když příjemný a pohodlný jazyk pozitivity, lásky a světla, nám brání v tom, abychom viděli svět takový, jaký ve skutečnosti je? Co když omezuje náš pohled na svět?

[ celý článek ]

Pokud máme slovo komunita používat smysluplně, musíme je ohraničit na skupinu jednotlivců, kteří se naučili spolu upřímně komunikovat, jejichž vztahy jsou hlubší než jejich předstíraná vyrovnanost.

[ celý článek ]

Je vhodné si nastavit hranici k lidem, u kterých, když je potkáme, se vzdáváme své síly. Vyznačuje se to tím, že se začneme nepřirozeně usmívat, nebo jsme příliš ostražití. V této chvíli ze sebe nevydolujeme žádnou spontánní reakci, protože tento člověk nám energeticky připomíná někoho, kdo se nám v minulosti zdál „silnějším“.

[ celý článek ]

Když jsem se zeptala duše, co na Zemi dělám, řekla mi, že jsem se přišla učit vztahům. Pamatuji si, že když jsem se narodila, nechápala jsem energie lidí kolem a začala jsem se energeticky stahovat a přebírat emoce a myšlenky druhých.

[ celý článek ]

Pokud jsme ve své síle, přijímáme druhé lidi takové, jací jsou. Jsme schopni druhého vyslechnout. Jsme mu schopni s láskou říct: „Mám tě rád, ale tohle neudělám.“ Nemusíme ze situace nikam utíkat.

[ celý článek ]

Nevím, jak vy, ale já bych do svých vztahů ráda vnesla více úcty. Toužím po ní. Toužím po tom, aby šatnářka, která vidí, že nevím kam strčit lístek, který mi zajišťuje vstup na plavecký bazén, na mě nezačala řvát, ale pomohla mi vlídnější způsobem.

[ celý článek ]

Zvuk je formou energie, která se projevuje jako slyšitelný zvuk (16 Hz do 20 kHz). Zvuky pod slyšitelnou hranicí neslyšíme, ale můžeme je vnímat povrchem těla - označujeme je jako infrazvuk a zvuky nad slyšitelnou hranicí (do 50 kHz) jako ultrazvuk.

[ celý článek ]

Když zůstávám ve své esenci, nechápu, proč se lidé na Zemi tolik bojí svých emočních hloubek a aspektů, které v sobě potlačili. Souhlasím s tím, že žijeme v emočně temném období. Lidé jsou od sebe emočně odpojení jako výsledek neřešeného zranění a nezpracovaného traumatu, které zažili v dětství.

[ celý článek ]

Dvojplamen
ČLÁNEK
Náš Božský doplněk, též známý jako náš dvojplamen nebo dojpaprsek (twinflame), je uskutečněním našeho 5D, androgynního JÁ. V 5. dimenzi a výše neexistuje polarita. Proto tam nejsou žádní muži a ženy.

[ celý článek ]

Lidský mozek má dvě důležité oblasti: Podkoří (ještěří mozek) je nám společné se všemi zvířaty tím, že zprostředkovává všechny smyslové vjemy, pohybovou koordinaci a hormonální souhru s instinkty, umožňující páření, péči o mládě i sebeobranu.

[ celý článek ]

Jsou lidé, kteří se ze smrtelných nemocí vyléčí alternativní cestou. Já tento případ nejsem. Lidé ve spirituálních kruzích mají často přání vše vyléčit alternativně a myslet si, že všechno jde, když se chce.

[ celý článek ]

Tón je každý zvuk se stálou frekvencí. V hudbě je tón základním stavebním kamenem. Tón je zvuk, který vzniká pravidelným chvěním tělesa a má určitou výšku, délku, sílu a barvu (tj. „hudební zvuk“, který lze zahrát nebo zazpívat).

[ celý článek ]

Pokud rozezníme ladičku a kousek od ní položíme druhou ladičku vyladěnou na stejnou frekvenci, ta druhá ladička se také rozezní, aniž bychom se jí dotkli. Pokud rozezníme jeden tón na klavíru v místnosti plné dalších klavírů, ten samý tón bude rozeznívat další nástroje.

[ celý článek ]

Vědomá láska je sjednocující láska. Je to hluboké setkání srdcí a myslí, které zahrnuje přímou transmisi energie, přetvoření srdce. Když člověk neprosazuje své vlastní zájmy, dává prostor vzniku něčeho nového.

[ celý článek ]

V každé buňce našeho těla je zapsán náš božský záznam. V esenci duše je uložen původní otisk DNA. Místem, kde se setkává tělo a duše, je naše energetické pole. Naše vibrace jsou spojením mezi duší a tělem.

[ celý článek ]

Určité zvuky jsou vibračními klíči k tomu, aby se lidé probudili. Rozbíjejí bloky, otevírají srdce, uvolňují emoce, léčí a uvolňují informace. Lidé zpívají, pobrukují si, hrají na didžeridu, tibetské misky, bubny, harfu nebo na housle.

[ celý článek ]

Agresivní a asociální chování – pomocí hudby mladý kluk, který vyrostl v dysfunkční rodině, vždy zpíval o něco hlasitěji než ostatní.

[ celý článek ]

Hudba ovlivňuje dýchání, srdeční frekvenci, tep a krevní tlak. Hudba zmírňuje svalové napětí a zlepšuje pohyb a koordinaci těla. Hudba umí regulovat stresové hormony. Hudba podporuje trávení – při rockové hudbě lidé jedí rychleji a konzumují větší množství potravy, při klasické hudbě jedí pomaleji a konzumují méně.

[ celý článek ]

Jednorožci
ČLÁNEK
Jednorožec je svítící bílý kůň s točivým světelným rohem vycházejícím ze třetího oka. Jednorožci jsou bytosti, které přinášejí očistu a vhledy. Připomínají nám nevinnost duše. Jejich srdce a duše jsou tak čisté, že mohou následovat pouze světlo.

[ celý článek ]

Jednorožec má schopnost vidět, kde má člověk blok, který je třeba uvolnit. Proces léčení funguje i opačně. Pokud jednorožec vyšle světlo do fyzického těla, aby rozpustilo fyzickou blokaci (nemoc), zaseknuté emoce a nefunkční systémy přesvědčení, které ji způsobili, se začnou léčit.

[ celý článek ]

Tygr
ČLÁNEK
Tygře, tygře planoucí, lesem černým za noci, čí ruka nesmrtelná stvořila krásu tak děsivou?

[ celý článek ]

Bojovník
ČLÁNEK
Byl jednou jeden jezdec, který se objevoval čas od času v místech, kde žili lidé. Jedl s nimi, odpočíval v jejich přítomnosti a předal jim část svého bohatství. Když se zjevil, lidé ho slavili jako svého ochránce a zastánce před špatnými duchy.

[ celý článek ][ HOME | KALENDÁŘ KURZŮ | STUDIJNÍ PLÁN | ČLÁNKY A RECENZE RSS | REGISTRACE | KONTAKT ]

Atlantská škola
Design a tvorba stránek Business Logic s.r.o.