Atlantská škola
Home Kalendář kurzů Studijní plán Články a recenze Registrace Kontakt
[ LOGIN ]
Články o Atlantidě
Spirituální psychologie
Starodávné civilizace
Třetí oko a intuice
Spirituální integrita
Hvězdy a krystaly
Lightworker
Fyzické tělo a instinkt
Láska a komunikace
Recenze

Léčení s jednorožci

PUBLIKOVÁNO: 31.12.2009, AKTUALIZACE: 12.09.2016

Jednorožec má schopnost vidět, kde má člověk blok, který je třeba uvolnit. Proces léčení funguje i opačně. Pokud jednorožec vyšle světlo do fyzického těla, aby rozpustilo fyzickou blokaci (nemoc), zaseknuté emoce a nefunkční systémy přesvědčení, které ji způsobili, se začnou léčit. Energie jednorožců s vámi po nějaký čas zůstane.

Požádejte jednorožce, aby skrz vás posílali energii. Můžete zvednout ruce a požádat, aby se jednorožci svým světlem dotkli vašich rukou. Představte si, jak jdou z vás a vašeho klienta energetické kořeny spojující vás se Zemí. Dejte vaše ruce na ramena klienta. Intuitivně dejte ruce na části fyzického těla nebo aury. Na konci léčení se dotkněte nohou klienta nebo jiným způsobem se ujistěte, že je uzemněný. Poděkujte jednorožcům. Představte si, jak se energeticky oddělujete od daného člověka.

Dále můžete hladit svou auru. Pokud máte díry v auře, které byly vytvořeny nemocí, strachujícími myšlenkami nebo vztekem, umožnili jste, aby do aury vstoupila negativní energie. Pokud necháte jednorožce, aby vám svou energií pohladil spirituální tělo, udržíte si ho zdravé a celistvé. Je to dobrá cesta, jak zůstat zdravý. Můžete takto hladit auru někoho jiného, jeho emoční, mentální a spirituální tělo. Důležité je mít čistý záměr a otevřené srdce. Ego nechte odpočívat a nechte jednorožce dělat svou práci.

Léčení vztahů - Násilníci a oběti. Násilníci a oběti mají ten samý strach. Je jen jinak vyjádřen. Násilník chce být milován a respektován, ale nevěří, že si to zaslouží, tak dělá vše proto, aby si ho ostatní všimli a on se cítil lépe, dělá se důležitým. Oběť se cítí bezmocná a hledá někoho, koho by zachránila a starala se o něj. Oběť chce být milována a respektována, ale cítí se bezradná a necítí se dostatečně dobrá. Strach oběti přitahuje násilníka a urputná snaha násilníka být milován přitahuje oběti.

Násilník potřebuje uvolnit strach, že je neschopný dostat lásku a respekt, o které se dožaduje, a potřebuje uznat svou cenu. Oběť potřebuje uvolnit strach a vědomí nedostatku své ceny a přiznat si svou cenu a respekt a naučit se stát ve své síle. Tyto situace můžeme vyléčit pomocí energie jednorožců. Můžete si říct: "Nechávám odejít svou připoutanost k ....... Vzdávám se. Odstupuji od ní. Vidím tě .......... jako velkého učitele. Jsme v jednotě. Volám jednorožce, aby mi otevřeli mysl a srdce směrem k tobě a přinesli tak mezi nás harmonii. Děkuji. "

Dále si můžete představit léčivou duhu vycházející z vašeho srdce k srdci druhého člověka. Požádejte jednorožce, aby se svým rohem dotknul vašeho srdce. Vaše srdce se otevírá jako květ. Představte si, jak druhý člověk sedí naproti vám a jednorožec spojuje duhu vycházející z vašeho srdce do jeho. Jaké kvality chcete danému člověku vyslat? Můžete si představit další lidi. Jak se vaše srdce cítí? Dostáváte od nich nějaké zprávy? Poté poděkujte jednorožci a těmto lidem a otevřete oči.

Broukající balón je kulatý shluk energie vytvořený silou mysli, zvuku a barvy, kterou si představujete mezi rukama. Kulatý shluk energie jednorožců si vytvoříte tak, že se rozhodnete, čím chcete tento balón naplnit - láskou, mírem, integritou, vírou, důstojností, klidem, čistotou, nadšením, požehnáním, vytrvalostí, trpělivostí. Dále rozetřete o sebe ruce a dejte je do té vzdálenosti, kde mezi nimi cítíte energii.

Představte si, že je mezi dlaněmi čistě bílé světlo. Vyslovte jednorožcům svůj záměr, a kam chcete poslat tento balón, a pozvěte jednorožce, aby do tohoto balónu přidali svou energii, a jak se zaměřujete na danou kvalitu a záměr, pobrukujte do něj a pociťujte, jak se rozšiřuje. Vidíte, jak světlo ve shluku energie svítí. Jak skončíte, požádejte jednorožce, ať tento shluk donesou dané osobě, místu nebo situaci. Pokud jste s přáteli, můžete si vytvořit tyto balóny navzájem nebo si ve skupině stoupnout do kruhu a posílat si jeden navzájem nebo jeden člověk si stoupne doprostřed a ostatní mu je posílají. 

Jednorožci a krystaly. Můžete si zvolit křišťál a zasvětit ho pro práci s energií jednorožců, a ten pak užít pro spojení s jednorožci, k otevření srdce, léčení, čištění energetických center. Pokud pracujete s energií jednorožců, zesilujete působení krystalu a světlo Krista automaticky nahradí jakoukoli negativní energii, která byla odstraněna. Můžete říct: "Volám jednorožce, aby pracovali s tímto krystalem, a očistili ...." Můžete na základě intuice položit daný krystal na místo fyzického těla nebo místo v auře klienta.

Otevřít své srdce je jedním z klíčů vedoucích k hojnosti, lásce a štěstí v životě. V životě můžete zažít určité věci pouze pokud máte otevřené srdce. Tyto zážitky jsou velmi obohacující. Je skoro nemožné mít uzavřené srdce, když si hrajete s kotětem nebo štěnětem. Stříkání vody po sobě se smějícím se malým dítětem zajisté otevře vaši srdeční čakru stejně tak jako stát na vrcholku hory a dívat se na západ slunce. Bohužel jak se člověk vrátí do běžného života, znovu tuto čakru uzavře. 

Otevření srdce pomocí růženínu. Budete potřebovat nabitý růženín, který je určen k léčení. Držte v ruce růženín a požádejte jednorožce, aby vám v léčení asistovali. Vyjádřete záměr otevřít partnerovo srdeční centrum a vyléčit jej. Točte růženínem v protisměru hodinových ručiček před srdečním centrem partnera, čímž vytahujete zármutek, strach, bolest a všechny zaseknuté emoce v těle. Poté točte růženínem ve směru hodinových ručiček, čímž do srdečního centra proudí láska, naděje, štěstí, léčení, soucit, vcítění a radost.

Otevření srdce pomocí okvětních lístků. Představte si, že na vašem srdečním centru je růže, která se začíná otevírat. Jakou má barvu? Dotkněte se těchto lístků a pohlaďte je. Otevřete je. Uprostřed jsou velmi jemné lístky, které můžete otevřít malíčkem. Můžete mezi lístky uvidět shluk negativní energie, který se skrývá pod lístky. Můžete jej vytáhnout a požádat jednorožce, aby jej pomocí světla vycházející z rohu přeměnil. Uprostřed můžete uvidět perlu, diamant, kapku rosy nebo něco jiného, výjimečně krásného, uloženého mezi lístky. Požádejte jednorožce, aby poslal své světlo doprostřed otevřené růže.

Portály pro jednorožce. Na Zemi jsou místa, kde závoj mezi fyzickým a spirituálním světem je velmi tenký, což tvoří vstupní bránu, kde vyšší bytosti mohou naši planetu jednodušeji navštívit. Tyto místa mohou být na vrcholu hory nebo u vodopádu. Lidé mohou ze své zahrady nebo domu tento portál vytvořit. Jednorožci vidí energie nad místy na Zemi. Některé domy mají nad sebou přístřešek tmavé energie, některé jsou obaleny do šedého mraku. Z některého vyzařuje krásné a jasné světlo, kde lidé žijí v harmonii a vysílají do světa lásku a mír. Tyto místa se stávají portály, pokud lidé v nich pozvou anděly a jednorožce, aby je užívali ke své práci.

Někdy se tvoří portály světla blízko míst s nízkofrekvenční energií, jako policejní stanice, vězení nebo vojenský prostor. Člověk žijící v této oblasti na spirituální úrovni se nabídl žít v této oblasti, aby do této oblasti pomohl přinést světlo, což umožňuje do tohoto místa proudit vyšší energie a uvést je do rovnováhy. V každém takovém místě je alespoň jeden člověk, který je nositelem vysokofrekvenční energie. Jeho modlitby nebo jen jeho světlo působí na toto místo.

Bytosti světla drží vysokou energii tohoto člověka, stejně jako jeho vizi a víru, čímž druhé ovlivňuje. Tento člověk se sám stává portálem. Jednorožci mohou přinést své světlo pouze do míst, kde je alespoň jeden čistý člověk. Andělé jsou více schopni snížit svou frekvenci, aby na takové místa působili. Vyšší bytosti nám znovu a znovu připomínají, že Země nemůže vzestoupit do té doby, než všichni lidé přijmou své světlé a stinné stránky.

Zdroj: Diana Cooper - The wonder of unicorns


[ HOME | KALENDÁŘ KURZŮ | STUDIJNÍ PLÁN | ČLÁNKY A RECENZE RSS | REGISTRACE | KONTAKT ]

Atlantská škola
Design a tvorba stránek Business Logic s.r.o.