Atlantská škola
Home Kalendář kurzů Studijní plán Články a recenze Registrace Kontakt
[ LOGIN ]
Články o Atlantidě
Spirituální psychologie
Starodávné civilizace
Třetí oko a intuice
Spirituální integrita
Hvězdy a krystaly
Lightworker
Fyzické tělo a instinkt
Láska a komunikace
Recenze

Léčení pohybem

PUBLIKOVÁNO: 02.05.2015, AKTUALIZACE: 04.03.2018

Léčení pohybem je systém pohybové meditace, jehož smyslem je probudit vás a spojit s vaším plným potenciálem. Na cestě léčení pohybem potřebujeme každý zažít posvátný jin a posvátný jang v sobě a dynamickou a tvořivou sílu, která ze vztahů mezi nimi vzniká.

Tanec nám přináší vitalitu a radost, spojuje nás s tělem, duší, navzájem, s prostorem uvnitř i vně a s duchem života. Poskytuje nám prostor, kde se můžeme nadechnout. Odpovědi na vnitřní dilemata často do tohoto prostoru vskočí. Léčení pohybem ztišuje naši mysl a posouvá naši pozornost do říše možností.

Prostřednictvím vstupu do proudu vlastního pohybu se učíme důvěřovat přirozené tvořivosti životní síly v sobě. Pohyb znamená život. Pokud se dostatečně nehýbeme, stagnujeme podobně jako přehrazená řeka. Když se dáme do pohybu, začneme se čistit, občerstvovat a obnovovat podobně jako plynoucí řeka. Naše srdce, těla a mysli jsou stvořena k pohybu, podobně jako střídající se roční období, den a noc.

Pohybujeme-li se vědomě a jsou-li naše těla, srdce a mysli při tom propojeny, vyživujeme svou duši a spojujeme se s duchem života. Život je tvořivá a dynamická interakce mezi stabilitou a změnou, hranicemi a růstem, uvědoměním toho, co je, a pohybem k tomu, co může být. Základem léčení pohybem je vnášet vědomí do této hry mezi bytím a stáváním se.

V tomto období velkých změn máme všichni sílu a odpovědnost probudit se a reagovat na individuální, společenské a celosvětové výzvy, jež před námi leží. Máme nesmírnou schopnost ubližovat: sobě, druhým lidem i dalším bytostem na Zemi. Máme také nesmírnou kapacitu milovat, odpouštět, tvořit, být milosrdní, transformovat a léčit.

Je v nás transformační síla, která se projeví, když objevíme smysl života a uvolníme svou vášeň a tvořivost, která uvádí do světa jedinečné dary a vize založené na našich zkušenostech a nadáních. Prociťme své zmocnění k tomu, což znamená, přijmout zodpovědnost za sílu, kterou v sobě všichni máme, a ovlivnit s ní náš svět. Kdo jsi? Čím můžeš prospět?

Vnitřní tanečník zastupuje naše energetické tělo, které je tvárné, svobodné a pohyblivé. I když máme v sobě zábrany a systémy přesvědčení, nachází se v nás vnitřní tanečník. Pojďme tančit s jakýmkoli stavem v sobě a probuďme vnitřního tanečníka. Pomáhá nám začít sobě důvěřovat, pochopit, že za našimi zábranami, vzorci chování a příběhy se nachází jistá naše část, které již je svobodná, plná vitality a napojená na hluboké zdroje míru a inteligence.

Existují tři druhy tanečníků. První druh představují ti, kteří považují tanec za jistý druh sportovního cvičení, které se skládá z neosobních a elegantních arabesek. K druhému typu patří ti, kteří za pomocí koncentrace mysli uvádějí tělo do rytmu vytoužených emocí a vyjadřují nějaké pocity a zážitky, na něž si vzpomínají. A pak jsou tu ti, kteří transformují své tělo do plynoucí světelnosti a odevzdávají je inspiraci duše.

Když objevíme vlastní způsob tance se zemským elementem, umožní nám to návrat do těla, jež je domovem ducha, a to nám může přinést hluboký pocit bezpečí, podpory a prostornosti. Mezi pulzem zemského magnetického pole a dominantním rytmem lidského mozku existuje vztah podobný tomu, v němž tep matčina srdce uklidňuje a podporuje dítě uvnitř a vně dělohy. Oba zmíněné rytmy se pohybují mezi 8 a 16 údery za vteřinu. To znamená, že my všichni máme tuto podpůrnou rezonanci s živoucí Zemí, a jsme tak napojeni na Velkou Matku.

Tělo má nesmírnou schopnost vypořádat se s poškozením. Pokud je nějaká část našeho těla zraněna, svaly se kolem ní stáhnou a vytvoří přirozenou dlahu či jakousi vnitřní sádru, která zraněnou část znehybňuje a chrání. Naše tělo ví, jak to přirozeně a okamžitě provést, ale ne vždy dokáže „dlahu“ uvolnit poté, co se zranění zahojí. Dotyčná část těla může snadno zůstat traumatizovaná a statická dlouho poté, kdy se původní zranění stalo minulostí.

Této oblasti potřebujeme pomoct v podobě protahování nebo masáží, aby se uvolnil již nepotřebný zatuhlý vzorec. Pokud nedojde k rehabilitaci a znovunastolení rovnováhy nervového systému, tělo zůstane zranitelnější vůči možným budoucím zraněním či obnovení toho původního. Potřebujeme spojit vědomí s pohybem a jemnost s odvahou, aby to, co děláme, vedlo k léčení, nikoli k retraumatizaci. Potřebujeme integrovat inteligenci těla, srdce a mysli. Protože jsou tyto tři oblasti pevně propojeny, znamená změna v jedné z nich změnu v obou dalších.  

Můžeme pracovat na budování nového mozku. Asociace, které máme spojené s náročnými emočními krajinami, můžeme změnit na asociace příjemné a posilující. Tím, že zapojíme svou představivost a voláme na pomoc své instinktivní zvíře v sobě, a to jak to, které prchá, tak predátora, a vytváříme novou zásobárnu pozitivních asociací s vlastními emocemi. Strach může zvyšovat úroveň naší energie a schopnosti být aktivní. Sbližujeme se se svou vlastní zuřivostí a vznešeností vlastní síly bránit a chránit život – svůj vlastní, druhých i Země. Přátelíme se se svou touhou, agresivitou a loveckým instinktem jít si pro svou věc.

V tomto procesu vytváření nových asociací budujeme nový mozek, nové nervové spoje. Během tvorby těchto nových spojení jsou vítány všechny možné staré či pohřbené emoce, připravené vyjít ze skladiště naší emoční paměti a začít proudit v našem pohybu. Je velkou úlevou spřátelit se s plným spektrem vlastního srdce. Znamená to, že můžeme používat svou energii pro život, místo abychom udržovali své vlastní části ve skrytu, a to dokonce před sebou samým. Někdy není klíčem k řešení technika. Někdy je klíčem schopnost nechat projevit syrovou sebeobrannou energii hlasu. Co cítíš? Zařvi to. 

Oheň je naší součástí na velmi základní úrovni. V každé buňce našeho těla se nachází mitochondrie, které spalují glukózu a uvolňují její energii pro potřeby všech našich životních procesů, ať už se jedná o maratónský běh, bádání nad smyslem života, udržování srdečního rytmu nebo léčení naší pokožky. V mitochondrickém spalovacím motoru jsou glukóza a kyslík transformovány na vodu a oxid uhličitý a uvolněnou energii pro nás tělo uchovává v organické sloučenině nazývané adenosintrifosfát (ATP).

Odkud tato energie pochází? Glukóza pochází z jídla, ať se jedná o zeleninu nebo o maso zvířat, která se díky potravnímu řetězci vyživují z rostlin, jež rostou za pomocí fotosyntézy. Takže vše pochází ze slunce, vaše životní energie je slunce, které hřeje a svítí skrze velké množství našich buněk, ať už házíte oštěpem, krmíte své dítě, přemýšlíte, zpíváte nebo čtete tyto řádky. Voda tvoří 75% hladkého svalstva, 95% krve a 22% svalstva. Vzduch spolu s vodou jsou hlavním propojovatelem. Podle kvantové fyziky je naše tělo převážně prázdný prostor. Někde uvnitř prázdného prostoru je plán vaší duše, v jehož objevení nám živel vzduchu může pomoci. 

Zdroj: Léčení pohybem - Susannah a Yaccov Khanovi


[ HOME | KALENDÁŘ KURZŮ | STUDIJNÍ PLÁN | ČLÁNKY A RECENZE RSS | REGISTRACE | KONTAKT ]

Atlantská škola
Design a tvorba stránek Business Logic s.r.o.