Atlantská škola
Home Kalendář kurzů Studijní plán Články a recenze Registrace Kontakt
[ LOGIN ]
Články o Atlantidě
Spirituální psychologie
Starodávné civilizace
Třetí oko a intuice
Spirituální integrita
Hvězdy a krystaly
Lightworker
Fyzické tělo a instinkt
Láska a komunikace
Recenze

Kůže, vlasy a nehty

PUBLIKOVÁNO: 06.03.2017, AKTUALIZACE: 04.03.2018

1. Spirituální tělo nese energii vyšší vůle a je nositelem vyššího Já, které je bdělé, plné světla a dovede vidět věci kolem nás nezkresleně a jasně. Je prosto myšlenek a citů a nese informace o plánu našich životů, určuje naše životní zkušenosti. Každá síla v těle má schopnost sebeobnovení, pokud jsou jednotlivé části systému v souladu a spolupracují se sebou navzájem. Je třeba, aby se do sebe člověk plně ponořil, aby sladil své Já s vesmírnými silami, aby k sobě znovu získal úctu a uvědomil si tvořivé síly uvnitř sebe.

Příčinná čakra je za temenem hlavy, má bílou barvu a je spojena s vyšším mentálním tělem a Síriem. Při otevření příčinné čakry zažíváme klid a necháváme se vést vyšší myslí, přijímáme informace z vyššího Já, vzpomínáme si na své schopnosti. Při její správné funkci jsme naladění na vyšší pohled na životní události, máme nadhled a je nám vlastní skutečná pokora. Při její nerovnováze je vnímání naší duše roztříštěné a jsme otevřeni k energetickému napadení. Spojení s vyšší myslí pomáhá aktivovat  krystal kyanit a petalit.

Čakra duše je nad hlavou, má barvu magenta a je spojena se souhvězdím Plejád. Pokud budeme sobě důvěřovat, rozkveteme a zesílíme, zvýšíme pak vědomí své ceny, což nám přirozeně přinese prosperitu a posílíme tak vědomí hojnosti na Zemi. Při její správné funkci komunikujeme v souladu se záměrem duše a dokážeme se objektivně podívat na svůj život a minulost. Při nesprávné funkci jsme příliš otevřeni spirituální říši, trpíme mesiášským komplexem (místo empowermentu zachraňujeme) a stagnujeme ve vývoji. Spojení s duší pomáhá aktivovat krystal celestýn a selenit.

Čakra hvězdné brány je nad čakrou duše, má sytě zlatou barvu a je přímým spojením se zdrojem. Při správné funkci přijímáme vedení a světlo ze zdroje, jsme napojeni na nejvyšší energie ve vesmíru a máme dar komunikace s bytostmi ve vesmíru. Při nesprávné funkci jsme nesoustředění, otevření vesmírné dezinformaci a nejsme schopni fungovat v běžném životě. Pokud aktivujeme tuto čakru, je nezbytné aktivovat čakru země, která je pod chodidly. Ke spojení s vesmírem nám pomáhá křišťál.

2. Barvy. Bílá je symbolem čistoty, jasnosti, vznešenosti, nevinnosti, abstraktních idejí a nových začátků. Zdůrazňuje existenci světla, nedotknutelnosti, ale také chladné rezervovanosti. Odmítání bílé poukazuje na duchovní bezúčelnost, vnitřní prázdnotu a strach. V bílém světle je zahrnuto plné spektrum duhy. Samotné bílé světlo je silou, která vše osvětluje, a to včetně těch záležitostí, které bychom raději ponechali ve skrytu. Je to věčné srdce všeho živého a brána k nekonečnému tajemství transcendence.

Magenta symbolizuje aktivitu, pohyb, akci, dynamiku, sílu, vůli, odvahu, velké změny, boží lásku, životní úkol duše, vyšší poznání, velké schopnosti, spirituální léčení. Jejím negativním aspektem je až přespříliš silná energie a razance, člověk chce dosáhnout svého za každou cenu.

Zlatá barva je barvou hojnosti, lesku a nadbytku, idealismu, velkorysosti. Je to také barva důvěry, zralosti, úspěchu, moudrosti, odpuštění, budoucnosti. Zlatá je zkušenost nabitá v minulosti. Zlaté si všichni lidé cení, můžeme se této barvě plně oddat, protože důvěřujeme. Zlatá přeměňuje kvalitu obětování se do vítězství a transformuje poznání v pochopení. Zlatá v sobě spojuje léčivé vlastnosti žluté a oranžové, zaplavuje duši zářící, třpytivou léčivou energií, která znovu "napřímí" čakru, tíží-li ji životní problémy. Pomáhá při nejistotě, léčí depresi, podporuje trávící systém, především střeva, léčí revmatismus, jizvy a nedostatečnou činnost štítné žlázy.

Stříbrná je barvou poznání, nezaujatosti, odhalení, průniku, otevírá vědomí. Je to barva schopnosti jít s proudem, ale také mazanosti a rafinovanosti. Osvětluje cestu a zvyšuje odolnost a schopnost snést utrpení. Uklidňuje nervy a hormony, léčí játra, podporuje oběh tekutin v těle a ženské energie.

3. Hmat, dotek. Dotekem si uvědomujeme hranice okolí a sebe sama. Hmatáním zažíváme svět. Velký svět, z kterého jsme byli odděleni na naší cestě k individualitě. Držíme-li v ruce například kámen, žasneme nad krásou světa. Pomocí smyslu pro hmat prožíváme svoji tělesnost a znovuspojení s kosmem.

Hmatovou citlivost zajišťují smyslová čidla v kůži nebo ve tkáních. Čidla detekují lehký dotek, tlak, teplo, chlad a bolest. Na špičkách prstů má kůže více než 3 000 receptorů, které jemným hmatem detekují lehký dotek. Vlákna receptorů obtáčejí také kořínky vlasů. Na většinu podnětů reagují receptory téměř všechny. Soudí se, že mozek otestuje zdánlivě náhodně přicházející nervové signály, ale rozpozná a vybere opakující se soubory signálů, aby určil, zda dotčený předmět je tvrdý nebo měkký, horký nebo studený, drsný nebo hladký, mokrý nebo suchý, statický nebo pohybující se.

4. Kůže, vlasy a nehty. Kůže, vlasy a ochlupení je krycím (ochranným) obalem těla. Každý měsíc je vnější strana pokožky úplně zaměněna za novou, když každou minutu je takto nahrazeno 30 000 odumřelých buněk, které z ní odpadávají jako vločky. Podobně se takto samy obnovují a nahrazují vlasy a nehty. Na stavu se odráží celkový zdravotní stav člověka, složení stravy a způsob života.

Kůže je největší orgán těla, který váží 3-4kg. Kůže rovněž reguluje tělesnou teplotu pocením, když je příliš horko a je rovněž důležitá pro zprostředkování hmatu. Kůže se skládá z pokožky (vnější ochranné vrstvy, složené z pevných plochých buněk), škáry (vrstvy obsahující krevní cévy, žlázy a nervové zakončení) a podkožního tuku (působí jako izolátor, tlumí nárazy a je zásobárnou energie).

Vnější pokožka se neustále obnovuje a nahrazuje pomocí buněčného dělení. Bazální vrstva se skládá z buněk, které se rychle množí a pod tlakem nových buněk zdola se postupně posunují k povrchu. Jak buňky postupují nahoru, vyvíjejí se na nich drobné ostny, které se navzájem pevně spojují. Poté se buňky začínají zplošťovat a naplňovat vodě odolnou bílkovinou, keratinem. Nakonec tyto buňky odumírají a na povrch se dostávají úplně gratinované, podobné neuspořádaným šupinatě propleteným střešním taškám. Protože se denním opotřebením odlupují, připutují zdola další buňky, které je nahradí. Tato cesta trvá kolem čtyř týdnů.

Když je povrch kůže porušen, obsah z poškozených buněk vytéká ven a stimuluje proces regenerace. Krevní destičky a bílkovina fibrinogen, která sráží krev, společně vytvářejí síť vláken, která zachycuje červené krvinky a vyvolává koagulaci. Mezitím se v této oblasti shromažďují fibroblasty (buňky, z nichž se vyvíjí vazivová tkáň) i neutrofilní bílé krvinky, které pohlcují zbytky buněk a cizí materiál, jako nečistoty a bakterie. Sraženina postupně tvrdne a vylučuje tekutinu, která se přeměňuje ve strup, pod nímž se tkáně hojí.

Barva pleti záleží na typu a kvalitě dvou hlavních melaninových pigmentů v pokožce – feomelaninu a eumelaninu, a na rozmístění pigmentových granulí. Tmavší pleť má tendenci mít větší buňky vyrábějící melanin, které ve srovnání se světlejší kůží produkují větší a hustší melanosomy. Tmavší pleť pigmentové granule uvolňuje, zatímco světlejší zůstávají nakupené.

Regulace teploty tělo dosahuje rozšiřováním a zužováním krevních cév, pocením a uspořádáním vlasů. Když se tělo zahřívá, krevní cévy se rozšiřují a zvýšený průtok krve odvádí více tepla. Kůže může zčervenat. Z potních žláz vytékající pot se odpařuje a tím snižuje teplotu těla. Když je nám zima, krevní cévy se zužují, aby minimalizovaly ztrátu tepla, a pocení se pak zmírní. Drobné chloupky se vztyčují, aby mezi sebou zachytily vzduch jako izolační vrstvu.

Kůže je smyslový orgán, díky ní máme hmat. Kůže chrání naši individualitu. Díky ní cítíme. Problémy kůže souvisí s ochranou své individuality a svého já. Pokud zadržujeme či potlačujeme své Já a svou individualitu, tak se to podepíše na stavu naší kůže. Také souvisí s našimi kontakty s jinými lidmi nebo jejich ztrátou (odloučení, vzdálení, smutek) a my se musíme zabývat sám sebou. Říkáme: "Nejsem ve své kůži, nejraději bych vyletěl ze své kůže". Pokožka je také projekčním plátnem ledvin: projektuje pocit nečistoty, nejistoty, neschopnosti se vyjádřit. Co mě dráždí či pálí?

Drsná kůže vyjadřuje určitou drsnost k přístupu k druhým. Říká: „Nechci být k vám milý, abyste mě měli rádi, berte mě, jaký jsem, nemám v úmyslu se měnit, abych vám udělal radost.“ Necítím se ve svém svobodném bytí ohrožen druhými? Jemná kůže vyjadřuje laskavost a touhu být milován. Člověk se necítí ohrožován, nemá potřebu se chránit, naopak chce, aby se k němu ostatní přiblížili.

Kůže ventiluje i naši něžnost a zprostředkovává kontakt s okolím. Kůže, aby byla zdravá, by měla být přiměřeně vlhká, vitální a pružná. Čím sušší kůže, tím více je člověk zásadovější a zatvrzelý až tvrdohlavý – někdy až mrzoutský. Suchá kůže je výzva k něžnosti a projevení soucitu či případné přehodnocení svých zásad. Vyjadřuje samotu, nedostatek lásky (člověk si málo dává a málo přijímá). Tento symptom se rozšiřuje o pocit smutku, kůže pak praská a krvácí. Když se navíc k samotě přidá pocit, že nás odmítá někdo, kdo by nám podle nás měl prokazovat náklonnost, může se kůže zanítit a praskat. Necítím se odmítaný? Necítím se sám na to, co mám udělat? Necítím se sám na to, abych mohl jít v životě dál?

Čím mastnější je, tím spíše člověk dospívá a ještě si teprve hodnoty a sebevědomí utváří. Proto často mastnou pleť mají náctiletí. Mastná kůže signalizuje, že je něčeho příliš. Potřebujeme víc prostoru, cítíme se těsněji, protože chceme příliš vyhovět požadavkům druhých. Nemám tendenci chtít se zalíbit každému? Nemám tendenci míchat se až příliš do věcí svých blízkých? Člověk, který páchne i po osprchování, může vypuzovat hněv nebo být naplněn nenávistí či trpkostí. Rozpraskaná kůže – praskliny kůže, patrné zejména v oblasti rtů, rukou a prsních bradavek. Pokud není příčina vystavení se nízké teplotě, může vyjadřovat pocit samoty.

Depigmentace je nedostatek nebo ztráta kožního pigmentu melaninu produkovaného melanocyty, jenž způsobuje zbarvení kůže a duhovky. Melanin je pigment, jehož přibývá úměrně expozici slunečním zářením. Jeho úkolem je chránit nás před škodlivými účinky ultrafialového záření, které mohou naši kůži poškodit. Melanin představuje ochranu v našich vztazích. Ochranu vůči těm aspektům nás samých, jež nás mohou činit zranitelnými. Ohrožení naší zranitelnosti může vést ke vzniku nepigmentovaných oblastí. Co mohlo způsobit bílou skvrnu na…?  

Zánět kůže souvisí s pocitem viny, hanby a odmítáním sebe sama. Rakovina kůže – epiteliom – rakovinné nádory tkání epitelu ochranných vrstev těla (kůže, sliznic, kanálků vylučování ze žláz). Vyskytují se nejčastěji na obličeji, rukách, v koutku oka nebo u nosu, na rtech, na kůži ucha. Člověk se snaží zachovat zdání, například nikdy neukáže, kolik utrpení v sobě nosí, nebo je to důsledek střetnutí, které nás mimořádně ranilo. Vyskytuje se u lidí, kteří se nedovedou bránit nebo žijí ve strachu ze soudu druhých. Nevede to, co si o mě mohou myslet druzí, k zakrývání toho, co prožívám a co cítím? Nezažila jsem nějaké střetnutí, které mě těžce ranilo?

Bazaliom je rychle se dělící buňky v bázi pokožky jsou poškozeny UV zářením, začínají se nekontrolovaně množit a vytvářejí pahorek zploštělých a dláždicovitých buněk. Nádor zůstává lokalizován uvnitř pokožky. Maligní melanom je zhoubný nádor z pigmentových buněk obsahujících melatonin. Může se vyvíjet z mateřského znaménka nebo jako rostoucí, tmavě zabarvená nesouměrná skvrna. Poškození melanocytů zářením vede k jejich nekontrolovatelnému bujení.  Tvoří se tmavá vrstva nepravidelného tvaru. Nebyl jsem zasažen jako osobnost, napaden v tom, co je ukryto v nejhlubším nitru mého já?  

Svědění -  něco mě „svědí“, žádá mě, abych se víc zabýval sám sebou, touha, která jde proti samé postatě, nespokojenost, úzkost, netrpělivost, výčitky, touha utéct. Cítím se zanedbaný, potřebuji blízkost a dotyk, mám pocit ohrožení. Když se škrábeme, zraňujeme kůži, je třeba se podívat, zda nejsme pobouřeni v nějaké situaci/vztahu. Nemám pocit, že tam, kde jsem, jen ztrácím čas? Nepobuřuje mě nějaká osoba nebo situace?

Mykóza je onemocnění způsobené houbami (plísněmi, kvasinkami). Houby jsou organismy, které se živí zbytky (buňkami a rozkládajícími se tkáněmi) rostlin, živočichů nebo i zemřelých lidí. Mykóza napadá nohu, kůži na hlavě, nehty, kůži, sliznici úst (moučnivka), pochvu nebo žalud penisu. Mohou být důsledkem léčení antibiotiky, nebo mohou souviset s pocitem osamění nebo zklamání, že nejsem přijímán. Člověk říká: „Bolí mě, když se ke mně přistupuje takhle bez lásky! Bolí mě, že jsem ztratil lásku, která mi byla zdrojem síly.“ Také může ukazovat na roztěkanost, časté zklamání a hodně hněvu, náročnost a nedůvěru ve vztazích, sklon brát spíše než dávat. Ukazuje na neschopnost snadno postupovat vpřed. Z čeho jsem smutný? Nepociťuji nedostatek polibků? Svrab je nedostatečná odolnost proti snahám druhých dostat se vám pod kůži.

Vyrážky jsou většinou oblasti s kožními záněty, které buď představují onemocnění samotné kůže, nebo jsou projevem nemocí postihujících vnitřní orgány. Některé jsou omezeny na jedno místo (často vznikají v nechráněných částech těla), zatímco jiné jsou více rozšířené. Některé jsou dědičné. Výzva více se zabývat sám sebou, něco mě „svědí“, co už nechce být dál potlačováno, rozčílení, dětský způsob získávání pozornosti. Alergie na slunce, která se projevuje vyrážkou, v tomto případě už si ten člověk nechává „spálit“ své hranice, dá se říci, že žádné hranice ani nemá, je to takový člověk, který se ničemu nebrání, je takové otevřený všemu i přes to, že mu něco může ublížit, využít, zneužít, prostě člověk, který nezná svou hodnotu.

Ekzém je častý u dětí, u mnoha dospívajících vymizí. Souvisí s náchylností k alergii, například k astmatu a úporným či sezónním rýmám a může propuknout během dospívání a v dospělosti. Je to povrchový neinfekční zánět kůže, který je nejčastěji spojen s emocemi souvisejícími se ztrátou kontaktu s někým druhým. Může jít o jeho nepřítomnost, odjezd, odloučení nebo smrt. Ekzém u nemluvňat a zcela malých dětí souvisí s odstavením od prsu, kdy dochází ke ztrátě kontaktu s matčinou kůží, anebo s nepřítomností matky, která se musí vrátit do práce. Souvisí také s náchylností k alergii, například k astmatu a sezónním rýmám (senná rýma). Záleží na části těla, kde se ekzém nachází. Necítím odlišnost od druhých, necítím se nepochopený, ale přitom nevím, co mám dělat, aby mě spolužáci nebo kolegové v práci přijali a měli rádi? Nemyslím si, že mě nikdo neposlouchá? Necítím se vzdálený svému partnerovi? Nechtěl bych, aby se moji blízcí zajímali o stejné věci jako já? Je práce, kterou dělám, opravdu tím, co bych chtěl dělat?

Atopický ekzém se projeví u člověka, který trvale nežijeme sám sebe. Potlačuje sám sebe, zadržuje své pocity a své rozhodnutí, odkládá. Proto se pak i kůže začne takto „kazit“ a upozorní tak tělo samo na sebe, jelikož volá o pomoc, aby se člověk naučil být sám sebou a naučil být se sám za sebe a již nic v sobě nepotlačovat, projevovat sám sebe takový jaký jsem a vyjadřovat své pocity. Kopřivka je akutní nebo chronický výsev svědivých až pálivých červených nebo bělavých pupínků. Buď souvisí s alergií, nebo se situací, kdy se cítíme odloučeni od toho, co bychom si přáli, a jsme nuceni snášet situaci, která nás skličuje. Když něco opravdu chceme, vždycky se najde řešení. V opačném případě hledáme výmluvy. Také může souviset s malými a skrytými obavami, přeháněním, dělání z komára velblouda. Co bych si přál prožít a co nesnesu?  

Lišej je vytváření puchýřů na kůži, způsobených bakteriální infekcí, obvykle přes povrch narušený řeznou rankou, oparem nebo seškrábnutým mokvavým ekzémem. Svědčí o nedostatku fyzických kontaktů, člověk hledá blízkost a náklonnost, ale má strach zranit se a má kolem sebe ochranný pancíř. Výzva vylézt ze své ulity. Nechybí mi projevy náklonnosti vyjadřované fyzickým kontaktem? Vitiligo má autoimunní základ, kdy tělo vytváří protilátky, které napadají melanocyty, buňky produkující pigment. Objevuje se v ložiscích, často symetricky po celém těle. V jedné třetině případů se pigmentace spontánně obnoví. Vitiligo prozrazuje emoce týkající se ukončení, kdy jsme mohli mít pocit, že jsme se vydali příliš všanc. Člověk má pak dojem, že se nechal napálit a že někdo z nás těžil. Pocit vyčlenění z veškerého dění, pocit osamocenosti, cizosti, postrádání sounáležitosti se skupinou. Nezažil jsem bolest z odloučení nebo ztráty, kdy jsem měl pocit, že jsem se sám zcela vydal? Neměl jsem pocit bezmocnosti vůči rozhodnutí, které o mě kdosi učinil?

Lupénka se projevuje výsevem svědivých červených pupínků, které později splývají ve větší ložiska pokrytá šupinami. Nejčastěji se vyskytují na loktech, kolenech a kůží hlavy. Podnětem může být stres, infekce či poranění, nebo jde o vedlejší účinek léků. Jsou k ní náchylní přecitlivělí lidé a souvisí s odloučením, pocitem viny, bezmoci nebo studu. Strach z ublížení, otupování vlastních smyslů, neochota přijmout zodpovědnost za své pocity. Člověk se mohl v minulosti nechat zneužívat jen proto, že hledal náklonnost, které potřebuje každé dítě. U dětí lupénka souvisí s rodinnými konflikty, dítě se cítí odloučené od nějakého člena nebo části rodiny a cítí se bezmocné ve své snaze je opět spojit.  Nezažil jsem situaci odmítání nebo odloučení, v níž jsem cítil vinu? Absces je nahromadění hnisu (baktérií), jež může vzniknout pod kůží nebo v měkké a kostní tkáni. Ukazuje na nahromadění hněvu nebo frustrace, které zadržujeme, ale nevyjádříme. Nějaká situace se nám nelíbí nebo chování nějaké osoby, jež nás irituje, anebo hněv obracíme proti sobě samému. Důležitá je lokalita abscesu. Rozčilující myšlenky spojené s ublížením, urážkami a pomstou.

Akné je následkem ucpání a zánětu kožních mazových žlázek, které produkují příliš mnoho kožního mazu. Akné je v důsledku hormonální nerovnováhy v pubertě běžným problémem. Akné souvisí s citovými problémy nebo s přecitlivělostí. Mateřské znaménka jsou shluky přemnožených melanocytů s vyšším obsahem pigmentu melaninu. Jsou běžná, většina lidí jich kolem 30. roku má 10 – 20. Cysta je neškodný váček pod pokožkou, vyplněný tekutinou či polotuhou hmotou a zvedající se povrch kůže. Nežit je nahromadění hnisu uvnitř folikulu nebo mazové žlázy. Bradavice je drobný výrůstek vyvolaný virovou infekcí, vzniká v důsledku infikování kůže lidským papillomavirem. Řezné rány, zranění – hněv na sebe a pocit viny, trest za porušení vlastních pravidel. Za co jsem cítil vůči svému okolí vinu?

Afirmace: Jsem tvůrčí silou ve svém životě. Jsem v bezpečí, když jsem sám sebou. Přináším mír do každého kouta mého života. Jsem odvážný, rozhodný a upřímný. Jdu do akce. Dávám svým myšlenkám svobodu. Jsem usmířený a klidný.

Vlasy pomáhají zabránit tomu, aby se dešťová voda dostávala na kůži kštice, absorbují nebo odvádějí určitou část energie při úderech a nárazech a chrání hlavu před teplotními extrémy. Vlasy jsou výhonky odumřelých zploštělých buněk naplněných keratinem a mají hlavně ochrannou funkci. Vlasový kořen je ukryt ve folikulu. Jak se ke kořeni vlasu připojují další buňky, vlas se od svého základu prodlužuje. Vlas však neroste neustále. Po třech až čtyřech letech nastává pro folikul doba odpočinku a vlas se může uvolnit. O tři až šest měsíců později se folikul znovu aktivuje a začíná vytvářet nový vlas.

Vlasy jsou korunou ženy. Představují svobodu, krásu, sílu a moc, ale také pouta k našim blízkým. Lidé si často holí hlavu na znamení pokory a rezignace vůči materiálnímu světu. Jiní spirituální přívrženci zase věří, že vlasy a vousy jsou tykadly naší spirituality, a proto se nikdy neholí a nestříhají. Bohaté a lesklé vlasy jsou znakem vitality, zatímco neupravené a mdlé vlasy mohou ukazovat její nedostatek. Silný růst vlasů je také důkazem velké nervové síly. Lupy – přemíra odumřelých buněk, které se uvolňují v podobě bílých šupinek, které jsou vidět. Padání lupů je neškodné, ale nepříjemné. Nemám pocit, že postrádám oporu pro to, co si myslím nebo cítím? Nemám strach, že budu volán k odpovědnosti, když se nerozhodnu správně, nebo se budu ve svém úsudku mýlit?

Padání vlasů souvisí s velkým napětím, ve kterém žijeme, doslova si „rveme nad něčím vlasy“. K padání vlasů přispívá vyčerpanost, chybějící životní síla, podvýživa nebo přetížená psychika. Není zde něco, co ve mně momentálně vyvolává nejistotu?  Ztráta vlasů – nahromadění emocí vztahující se k odloučení, pocitu méněcennosti a nedostatku ochrany. Nezažil jsem emoce týkající se rozloučení, či ztráty zaměstnání, díky nimž mám strach z budoucnosti a bojím se, že za nic nestojím? Plešatost (alopecie) je ztráta vlasů, řas, obočí a chlupů na těle, může být lokální nebo celková, dočasná nebo trvalá. Mezi možné příčiny patří citlivost na testosteron, která vede k plešatosti mužského typu. Souvisí s pocitem hluboké nejistoty, nedůvěrou v průběh života a snahou mít vše pod kontrolou: „Už mě nic nechrání před tím, co mě čeká a čemu musím čelit.“ Nezažil jsem situaci plnou úzkosti, kdy jsem se cítil sám, bez opory, neschopný jí čelit? Nezažívám velkou nejistotu související s prostředím, kde se pohybuji?  

Nehty prstů na rukou a nohou jsou tvrdé destičky utvořené z pevné bílkoviny nazývané keratin. Růst probíhá pod záhybem měkké svalové tkáně v základu nehtu. Oblast označovaná jako matrix ke kořeni nehtu přidává další keratinizované buňky, a celý nehet je tak neustále vytlačován dopředu podél lůžka nehtu směrem ke svému volnému okraji. Nehty na rukou rostou rychleji než nehty na nohou.

U zvířat slouží drápy k obraně, mohou se jimi škrábat, některá jimi vyhrabávají potravu. Také člověk se může nehty škrábat, především však chrání konce prstů, spojené s naší zručností. Díky dotykové zručnosti člověk píše, podepisuje šeky, maluje, šije. Nehty představují ochranu naší citlivosti a naši schopnost se bránit. Hypersenzitivní lidé mívají nehty na rukou často měkké a lámavé - jejich nehty říkají: „Nevím, co si počít se svou přecitlivělostí, tak snadno mě lze zranit“. Nemám pocit, že jsem bezbranný vůči útokům druhých? Necítím se zranitelný?

Okusování nehtů může svědčit o odmítání vyrůst a postavit se na vlastní nohy. Člověk si hryže vlastní obranu, aby ho museli bránit jiní. Tato tendence může rovněž prozrazovat trpkost vůči někomu, kdo nás nedovedl chránit nebo bránit, když jsme byli malí. Vnitřní napětí a agrese, poukaz na domnělé nebo skutečné nespravedlivé jednání, nevyřešené spory, frustrace, užírání se, nevraživost rodičů. Nepociťuji trpkost vůči otci nebo matce, protože mě nechránili, když jsem potřeboval jejich zastání? Nemám strach, že se spletu, nebo že to, co píšu, nebude dost dobré? Zarostlý nehet na noze – když roh nehtu proniká do kůže palce, dojde k zanícení a bolestivému otoku. Často souvisí s pocitem hněvu, viny a bezmoci nebo tím, že litujeme, jakým směrem jsme se vydali. Nelituji, že jsem se nějakým směrem vydal nebo naopak nevydal? 

5. Pohyb. Kolébka země – naladit se na matku zemi a obdržet její podporu, nalézt bezpečí, v němž můžeme hluboce spočinout, abychom poté mohli opět vzkvétat. Schoulíte se na zem a požádejte zemi, aby vás držela, houpala a sytila. Odevzdejte se jí. Lehněte si do její náruče a dovolte jí, ať vás drží. Odevzdejte jí svou váhu. Ladíte se na tep srdce a klid země. Požádejte o léčení a odpuštění.

Tanec země -  užívat si gravitace a tanec živlu země – vrátit se k zemi pro nasycení a to pak přenést do svého tance života, spojit se se zemí jako zdrojem pohybu. Vyjádřit úctu zemi, poděkovat jí za podporu a vedení z minulosti. Lehněte si a snažte si v sobě vybudovat co největší napětí, zatněte všechny svaly. Chvíli napětí udržujte a pak jej vydechněte. Dýchejte. „Jsem tu v bezpečí, mohu tady být, být sám sebou, takový jaký jsem. Jsem milovaný. Nyní se mohu uvolnit.“  Dech otevírá a zjemňuje každou část těla. Dovolte každé části změknout a začněte se pohybovat. Přijímáme energii země. Vnímejte chodidla. Tančete živel země.

Setkání s duchem země – spojit se s ochráncem jihu ve svém osobním léčivém kruhu, vybudovat silné vnímání vlastního kruhu a napojit se na zdroje, které vás budou podporovat na další cestě, Pacha Mama, Gaia. Požádejte ducha země, aby přišel a tancoval s vámi. Vložte své ruce na zem, mluvte k němu a tancujte s ním, pociťujte jeho lásku. Jak bych měl nejlépe pečovat o své tělo? Jak mohu prohloubit spojení s tebou? Co bych měla udělat? Jakou radu máš pro mě?

6. Krystaly. Vhodné krystaly na kůži - achát hadí kůže (na obrázku), jaspis, safír, akvamarín

Sítě z krystalů - Vesmírné napětí. Vztah mezi Sluncem, Měsícem, planetami a Zemí se neustále mění. Jsme obeznámeni s působením východu a západu slunce, změnou ročního období a měsíčními cykly. Jsme ale také citliví na méně známé cykly, cykly Venuše, Marsu, Jupiteru a jiných. Sladění s vesmírným cyklem - 1 černý turmalín (pod chodidla), 2 zelené turmalíny (k ramenům), 1 modrý turmalín (nad hlavu), 1 růžový turmalín (nad modrý turmalín) - pusťte si relaxační hudbu a nechte krystaly 10 - 15 minut působit. Vhodná je také mědˇ. 

Cykly zasvěcení. Je třeba integrovat změnu do života a najít sebevědomí, abychom mohli změnám čelit. Síť Uranu. Pomůže nám zbořit staré struktury a potřebu být jiný než ostatní, rozvinout intuici, tvořivost a inovativní chování, empowerment – 6 jakýchkoli zelených krystalů (1 pod chodidla, 2 pod dlaně, 2 k ramenům, 1 nad hlavu), 6 křemenů (1 na čelo, 2 nad prsa, 2 na třísla, 1 na stydkou kost).

Vědomí Země a spirituální říše. Otevření se spirituální říši, prohloubení komunikace se sebou, objevení jemnějších úrovní energetického pole a posílení svých hranic. 5 světle modrých krystalů (1 na třetí oko, 2 na levou a 2 na pravou stranu, ve tvaru písmene V nahoru od třetího oka), 5 zelených krystalů (1 na srdeční čakru, 2 na levou a 2 na pravou stranu od srdeční čakry, rovně), 5 červených krystalů (1 na základní čakru, 2 na levou a 2 na pravou stranu, ve tvaru písmene V dolů od základní čakry).

Elektromagnetické napětí. Všechny živé bytosti mají elektromagnetické pole, které je generované chemickou a buněčnou činností těla. Naše tělo je tvořeno z velké části vodou. Voda je výborný elektrický vodič. Náš vnitřní systém se každou minutu spoléhá na elektrický proud, který proudí tělem. Jsme ale také ovlivněni přístroji v našem okolí - každý elektrický přístroj má elektrické pole, což ovlivňuje naše prostředí.Tyto přístroje mohou způsobit poruchu imunity, špatné soustředění, nespavost, zmatenost, oční problémy, kloubní bolesti, negativně působit na emoce nebo podpořit alergii. Některé krystaly vás izolují od škodlivého vlivu elektromagnetického napětí nebo nám pomáhají se s ním vyrovnat - černý turmalín, ametyst, labradorit, tyrkys, malachit, chryzokol, magnetit. Krystal si dejte k počítači nebo k televizi, noste ho na krku ako přívěšek nebo v kapse u kalhot. 

Planetární vědomí. Tato síť krystalů vám dodá pocit bezpečí a upevní propojení se Zemí, uvolní pocity oddělenosti od života a Země. Síť Matky Země, Zemské Bohyně  - 9 labradoritů (1 ke každému chodidlu, 1 ke každému kolenu, 1 ke každé dlani, 1 ke každému ramenu, 1 nad hlavu, labradorit neutralizuje vnější energetický tlak), 1 černý turmalín (doprostřed pod chodidla), 1 Herkimer diamant nebo křišťál (na čelo, jasnost mysli).

7. Zvuk a hlas. Rituály jsou nedílnou součástí života, obzvláště v období rytmických cyklů rovnodennosti nebo slunovratu.  Inteligence a soucit srdce a hnutí vibrace tónu duše přináší lidem velkou harmonickou sílu. Zvuk a jeho nespočetné množství rezonancí, jako třpytící se světlo krystalu, spojuje ty, kteří věří, že je možné žít to posvátné v nás. Vědomé žití je život naplněný světlem vědomí duše. Jako rozvinuté bytosti na fyzické, emoční, mentální i spirituální úrovni, se stáváme lidskými anděly. Přes naši lidskou existenci se stáváme interprety světa hmoty a naším úkolem je spojit se se zdrojem.

Jste v přírodě, sedíte a díváte se na východ nebo západ slunce. Vnímáte svůj dech. Zaměřujete pozornost na spodní stranu žeber. Vnímáte okolí. Vydáváte tón HÁM - 12x do srdeční čakry. Jse naplněni tónem duše – písni vaší duše. Poté se vědomě nadechujete a při výdechu vydáte tón AUM - 33x. Vnímte posvátnost okamžiku.To je Alchymie hlasu.

8. Naplnění je spokojenost plynoucí z plného rozvinutí schopností a charakteru jedince. Naplnění má vztah k hluboké angažovanosti a oddanosti. Poskytujete-li světu svůj příspěvek, přináší vám to hluboký pocit naplnění, který z vás vyzařuje a inspiruje druhé kolem vás k tomu, aby dělali totéž. Být napojen na společenství dobrých přátel je velké požehnání, stejně jako napojení na sebe sama a vlastní životní smysl. Je velice důležité mít přátele, kteří se nebojí milovat a zároveň nás vyzývat k tomu, abychom se stali lepším člověkem.

Kdo jsou ti nejvíc naplnění lidé, které jste kdy potkali? Jaké jejich vlastnosti vás vedou k tomu, že je považujete za naplněné? Co pro vás znamená žít naplněný život? Čemu potřebujete ve svém životě udělat více místa a co naopak potřebujete odstranit, abyste se mohli cítit více naplnění? Co pro to můžete udělat teď?

Zavřete oči a jděte do uskutečněného snu, do své vize toho, jak by váš život vypadal, kdybyste opravdu žili v souladu se svým nejhlubším smyslem života, dary a štěstím. Je to skutečnost tady a teď. Prociťujete - nadechujete - čicháte - vidíte - slyšíte to. Teď to je. 

 Ivana Valová
www.atlantskaskola.cz


[ HOME | KALENDÁŘ KURZŮ | STUDIJNÍ PLÁN | ČLÁNKY A RECENZE RSS | REGISTRACE | KONTAKT ]

Atlantská škola
Design a tvorba stránek Business Logic s.r.o.