Atlantská škola
Home Kalendář kurzů Studijní plán Články a recenze Registrace Kontakt
[ LOGIN ]
Články o Atlantidě
Spirituální psychologie
Starodávné civilizace
Třetí oko a intuice
Spirituální integrita
Hvězdy a krystaly
Lightworker
Fyzické tělo a instinkt
Láska a komunikace
Recenze

Krystaly

PUBLIKOVÁNO: 11.01.2014, AKTUALIZACE: 04.03.2018

Minerál (nerost) je pevná přírodní látka, která je složena z atomů a která vznikla geologickými procesy. Pokud je minerál složen z atomů více prvků, jedná se o chemickou přírodní sloučeninu (například křemen SiO2 - je složen z atomů křemíku a z atomů kyslíku). Může být ale složen i z atomů jednoho prvku a představovat tak přírodní výskyt tohoto prvku (například zlato - Au). Minerály se vyskytují buď jako látky krystalické nebo jako látky amorfní, neboli beztvaré.

Hlavním rozdílem mezi látkou krystalickou a látkou amorfní je v uspořádání atomů, ze kterých je látka tvořena. V krystalech (nebo jejich úlomcích) jsou atomy uspořádány pravidelně v krystalových strukturách, kdežto u látek amorfních jsou atomy rozptýleny nepravidelně. Minerál je jedna přírodní chemická sloučenina (nebo jen prvek), kdežto hornina je mechanická směs minerálů. Například křemen, živec a slída jsou jednotlivé minerály, které však mohou tvořit horninu - žulu. Kámen je kus horniny.

Krystal je pevná látka, v níž jsou stavební prvky (atomy) pravidelně uspořádány v opakujícím se vzoru, která má pravidelnou, identifikovatelnou a opakující se mřížku nebo vnitřní strukturu. Jejich krystalická struktura dokáže pohlcovat, uchovávat, soustřeďovat a vysílat energii, zejména v podobě elektromagnetického vlnění. Krystal je omezen krystalovými plochami. Rozmístění těchto ploch v prostoru je zákonité a je projevem vnitřního uspořádání atomů v krystalové struktuře. Pokud krystal rostl v ideálním prostředí, tzn.  že přísun stavebních částic byl pravidelný, jerovnoměrně vyvinutý.

Pro názornost jsou v knihách znázorňovány právě krystaly rovnoměrně vyvinuté - ideální, ale v přírodě se s nimi setkáváme vzácně. Většinou vznikají krystaly nerovnoměrně vyvinuté, což je způsobeno nepravidelným přísunem nebo nedostatkem stavebních částic. Důležité ovšem je, že i na nerovnoměrně vyvinutém krystalu zůstávají zachovány úhly mezi plochami, takže se nemění krystalová souměrnost. Každá krystalová plocha je součástí nějakého krystalového tvaru. Jako spojka se pak nazývá krystal, který vznikl kombinací několika krystalových tvarů.

Drahokam je minerál nebo minerální odrůda, který je cenný pro své výjimečné estetické vlastnosti a je používán na ozdobné účely. Povinné vlastnosti drahokamu jsou: nádherný lesk a barva, čistota, stálost, mechanická odolnost, vzácnost v přírodě. Hlavní druhy: diamant, smaragd, rubín, safír, opál, Spinel. Polodrahokam je minerál, který nesplňuje jednu nebo více z podmínek drahokamů, například křemen, granát, tyrkys, topaz, nefrit, turmalín, zirkon.

Křemen je minerál s chemickým vzorcem SiO2. Křemen vytváří celou řadu odrůd, mezi které patří hvězdovec, čirý křišťál, růžový růženín, hnědá záhněda, chalcedon, achát, onyx, ametyst, tygří oko, železitý křemen, jaspis, žlutý citrín, černý morion a další. Křemen je běžnou součástí žuly, pískovce a mnoha dalších hornin.  

Křišťál je bezbarvá odrůda křemene. Čirý a průsvitný křišťál byl od dávných dob považován za symbol rovnováhy a čistoty. Křišťál je nejúčinnější léčivý krystal a nejsilnější zesilovač energie na této planetě. Pokud v ruce držíte křišťál, vaše biomagnetické pole se zdvojnásobí. Čistí a uzdravuje jednotlivé orgány a jemnější vyšší těla a současně vede ke hlubokému očištění. Příznivě působí na funkci mysli, je vhodný pro posílení soustředění, paměti a učení. Jeho krystaly v sobě uchovávají informace jako přírodní počítač a současně představují duchovní knihovnu, která čeká, až do ní někdo vstoupí. Ukazuje příčiny nemocí, zvyšuje naši vnímavost, posiluje auru a pomáhá soustředit myšlenky. Podněcuje činnost imunitního systému a pomáhá při hojení popálenin. 

Křišťál vám pomůže poznat se více do hloubky, odkrýt své vnitřní Já a skryté části psychiky, ukáže vám traumata z dětství, které jste ještě nevyřešili, a vynese na povrch zdroj problematických situací, kterým v současnosti čelíte. Slouží také k naprogramování, předpovídání budoucnosti, neutralizuje elektromagnetický smog - je vhodně si ho dát k počítači a televizi a zvyšuje energie dalších nerostů. Křišťál je hojně využívaným kamenem ve šperkařství a v laserové technice. Křišťál je živoucí energií, která má schopnost reagovat na energií lidí a jejich myšlenky.

Krystaly jsou součástí naší planety, staré 4,6 miliardy let. Krystaly lze označit za DNA planety Země, za chemický otisk její evoluce. Některé krystaly byly vystaveny velkým tlakům, jiné narůstaly postupně v hlubinách, další ležely ve vrstvách nejrůznějších hornin a jiné se rodily pozvolna. Minerály vznikají v nejrůznějším prostředí, kdy se spojují chemické prvky a sloučeniny, tlaky a teploty, aby se vytvořil konkrétní kámen za účasti tektonické činnosti zemských desek (pohybů částí země, když se od sebe vzdalují světadíly). Krystaly mají vědomí a jsou mezi sebou v kontaktu. Každý krystal má svou vibrační rezonanci.

Některé krystaly jsou piezoelektrické, což označuje schopnost krystalu generovat elektrické napětí při jeho deformování, popřípadě jev opačný, kdy se krystal v elektrickém napětí deformuje. Piezoelektrický jev se vyskytuje pouze u krystalů, které nemají střed symetrie. Nejznámější piezoelektrickou látkou je monokrystalický křemen. Této vlastnosti se užívá v laserových zařízeních, kde piezoelektrické krystaly vyrábějí zvukové vlny používané v chirurgii.

Přesně zacílený paprsek dokáže zasáhnout postiženou část hluboko uvnitř těla a odstranit nádor bez potřeby dalších invazivních zákroků. Stejně tak mají schopnost být nápomocné lidskému tělu, například krystaly turmalínu se přikládají na bolavá místa podél páteře nebo na akupresurní body. Tlakem se zahřívají a tak léčí některé neduhy.

Ivana Valová
www.atlantskaskola.cz


[ HOME | KALENDÁŘ KURZŮ | STUDIJNÍ PLÁN | ČLÁNKY A RECENZE RSS | REGISTRACE | KONTAKT ]

Atlantská škola
Design a tvorba stránek Business Logic s.r.o.