Atlantská škola
Home Kalendář kurzů Studijní plán Články a recenze Registrace Kontakt
[ LOGIN ]
Články o Atlantidě
Spirituální psychologie
Starodávné civilizace
Třetí oko a mysl
Spirituální integrita
Hvězdy a krystaly
Lightworker
Fyzické tělo a instinkt
Láska a komunikace
Recenze

Krystaly

PUBLIKOVÁNO: 01.11.2014, AKTUALIZACE: 22.11.2017

Hmota, která je základem všeho co nás obklopuje, je složena z malých pohybujících se částic. Jejich počet, druh pohybu a podmínky, ve kterých se vyskytují, určují, jak se bude hmota navenek jevit. Dvě nejznámější formy hmoty jsou záření (pole) a látka. Pojem záření zahrnuje běžné jevy kolem nás: např. magnetické pole, teplo, světlo, zvuk, aj.

Tyto jevy studují různá odvětví fyziky. My se budeme zabývat látkami - přesněji řečeno přírodními látkami. Látka se v prostředí naší Země může vyskytovat ve třech skupenstvích: pevném, kapalném a plynném. Minerály jsou látky pevné, ovšem existují i výjimky - např. ryzí rtuť je kapalná. 

Minerál (nerost) je pevná přírodní látka, která je složena z atomů a která vznikla geologickými procesy. Pokud je minerál složen z atomů více prvků, jedná se o chemickou přírodní sloučeninu (například křemen SiO2 - je složen z atomů křemíku a z atomů kyslíku). Může být ale složen i z atomů jednoho prvku a představovat tak přírodní výskyt tohoto prvku (například zlato - Au). Minerály se vyskytují buď jako látky krystalické nebo jako látky amorfní, neboli beztvaré.

Hlavním rozdílem mezi látkou krystalickou a látkou amorfní je v uspořádání atomů, ze kterých je látka tvořena. V krystalech (nebo jejich úlomcích) jsou atomy uspořádány pravidelně v krystalových strukturách, kdežto u látek amorfních jsou atomy rozptýleny nepravidelně. Minerál je jedna přírodní chemická sloučenina (nebo jen prvek), kdežto hornina je mechanická směs minerálů. Například křemen, živec a slída jsou jednotlivé minerály, které však mohou tvořit horninu - žulu. Kámen je kus horniny.

Krystal je pevná látka, v níž jsou stavební prvky (atomy) pravidelně uspořádány v opakujícím se vzoru, která má pravidelnou, identifikovatelnou a opakující se mřížku nebo vnitřní strukturu. Jejich krystalická struktura dokáže pohlcovat, uchovávat, soustřeďovat a vysílat energii, zejména v podobě elektromagnetického vlnění. Krystal je omezen krystalovými plochami. Rozmístění těchto ploch v prostoru je zákonité a je projevem vnitřního uspořádání atomů v krystalové struktuře. Pokud krystal rostl v ideálním prostředí, tzn.  že přísun stavebních částic byl pravidelný, jerovnoměrně vyvinutý.

Pro názornost jsou v knihách znázorňovány právě krystaly rovnoměrně vyvinuté - ideální, ale v přírodě se s nimi setkáváme vzácně. Většinou vznikají krystaly nerovnoměrně vyvinuté, což je způsobeno nepravidelným přísunem nebo nedostatkem stavebních částic. Důležité ovšem je, že i na nerovnoměrně vyvinutém krystalu zůstávají zachovány úhly mezi plochami, takže se nemění krystalová souměrnost. Každá krystalová plocha je součástí nějakého krystalového tvaru. Jako spojka se pak nazývá krystal, který vznikl kombinací několika krystalových tvarů.

Drahokam je minerál nebo minerální odrůda, který je cenný pro své výjimečné estetické vlastnosti a je používán na ozdobné účely. Povinné vlastnosti drahokamu jsou: nádherný lesk a barva, čistota, stálost, mechanická odolnost, vzácnost v přírodě. Hlavní druhy: diamant, smaragd, rubín, safír, opál, Spinel. Polodrahokam je minerál, který nesplňuje jednu nebo více z podmínek drahokamů, například křemen, granát, tyrkys, topaz, nefrit, turmalín, zirkon.

Křemen je minerál s chemickým vzorcem SiO2. Křemen vytváří celou řadu odrůd, mezi které patří hvězdovec, čirý křišťál, růžový růženín, hnědá záhněda, chalcedon, achát, onyx, ametyst, tygří oko, železitý křemen, jaspis, žlutý citrín, černý morion a další. Křemen je běžnou součástí žuly, pískovce a mnoha dalších hornin.  

Křišťál je bezbarvá odrůda křemene. Čirý a průsvitný křišťál byl od dávných dob považován za symbol rovnováhy a čistoty. Křišťál je nejúčinnější léčivý krystal a nejsilnější zesilovač energie na této planetě. Pokud v ruce držíte křišťál, vaše biomagnetické pole se zdvojnásobí. Čistí a uzdravuje jednotlivé orgány a jemnější vyšší těla a současně vede ke hlubokému očištění. Příznivě působí na funkci mysli, je vhodný pro posílení soustředění, paměti a učení. Jeho krystaly v sobě uchovávají informace jako přírodní počítač a současně představují duchovní knihovnu, která čeká, až do ní někdo vstoupí. Ukazuje příčiny nemocí, zvyšuje naši vnímavost, posiluje auru a pomáhá soustředit myšlenky. Podněcuje činnost imunitního systému a pomáhá při hojení popálenin. 

Křišťál vám pomůže poznat se více do hloubky, odkrýt své vnitřní Já a skryté části psychiky, ukáže vám traumata z dětství, které jste ještě nevyřešili, a vynese na povrch zdroj problematických situací, kterým v současnosti čelíte. Slouží také k naprogramování, předpovídání budoucnosti, neutralizuje elektromagnetický smog - je vhodně si ho dát k počítači a televizi a zvyšuje energie dalších nerostů. Křišťál je hojně využívaným kamenem ve šperkařství a v laserové technice. Křišťál je živoucí energií, která má schopnost reagovat na energií lidí a jejich myšlenky.

Krystaly jsou součástí naší planety, staré 4,6 miliardy let. Krystaly lze označit za DNA planety Země, za chemický otisk její evoluce. Některé krystaly byly vystaveny velkým tlakům, jiné narůstaly postupně v hlubinách, další ležely ve vrstvách nejrůznějších hornin a jiné se rodily pozvolna. Minerály vznikají v nejrůznějším prostředí, kdy se spojují chemické prvky a sloučeniny, tlaky a teploty, aby se vytvořil konkrétní kámen za účasti tektonické činnosti zemských desek (pohybů částí země, když se od sebe vzdalují světadíly). Krystaly mají vědomí a jsou mezi sebou v kontaktu. Každý krystal má svou vibrační rezonanci.

Některé krystaly jsou piezoelektrické, což označuje schopnost krystalu generovat elektrické napětí při jeho deformování, popřípadě jev opačný, kdy se krystal v elektrickém napětí deformuje. Piezoelektrický jev se vyskytuje pouze u krystalů, které nemají střed symetrie. Nejznámější piezoelektrickou látkou je monokrystalický křemen. Této vlastnosti se užívá v laserových zařízeních, kde piezoelektrické krystaly vyrábějí zvukové vlny používané v chirurgii.

Přesně zacílený paprsek dokáže zasáhnout postiženou část hluboko uvnitř těla a odstranit nádor bez potřeby dalších invazivních zákroků. Stejně tak mají schopnost být nápomocné lidskému tělu, například krystaly turmalínu se přikládají na bolavá místa podél páteře nebo na akupresurní body. Tlakem se zahřívají a tak léčí některé neduhy. 

Krystaloterapie je způsob harmonizace energie člověka pomocí kamenů. Přikládáním jednotlivých kamenů na čakry, případně jiná místa na těle i mimo něj probíhá spojení vibrací kamene a člověka. Tato forma velmi příznivě pomáhá navrátit k přirozeným procesům, jež jsme v průběhu svého života ztratili. Jednotlivé kameny odpovídají vibracím, které jsou tělu vlastní.

Krystaloterapie je jedním ze způsobů, pomocí kterých lze obnovovat a napravovat proudění energie lidského těla (i harmonizace čaker), včetně možností relaxace a doplňování energie. Při krystaloterapii se pro tyto účely využívají polodrahokamy a drahokamy aplikované na příslušné čakry.

Lidé jsou odedávna přitahováni  drahými kameny. Ve všech kulturách byly drahokamy oceňovány nejen kvůli své fascinující kráse, ale především pro své harmonizující působení. Krystaly, které samy prošly dlouhým procesem krystalizace, zjemňování a čištění, jemně a přirozeně rezonují s vibracemi člověka a pozitivně je ovlivňují.

Drahé kameny působí jako speciální zářiče, jemné, účinné a nanejvýš přirozené, jsou schopny přijímat vitální energie ze Země i z kosmu, soustředit ji v sobě a předávat ji dál.  

Drahokamy působí samy od sebe, stačí tiše vnímat pocity, možná i prožitky a obrazy, které přijdou, nebo „jen“ tiché a příjemné souznění s energií kamenů. Kameny přiložené přímo na čakry nebo na určité místo těla působí svými vibracemi na tělesné buňky s větší účinností, než  když je pouze držíme v ruce. A větší množství kamenů dokáže více. K harmonizaci se používají vždy speciálně ošetřené  a vyčištěné kameny.

Jsou kameny, které umí pomoci při fyzických potížích způsobených psychickým rozladěním, ale i při některých čistě fyzických potížích. Jiné probouzí potlačené potenciály, skryté schopnosti, další zase emočně dolaďují a mají hluboce uklidňující účinky. Kameny napomáhají procesům vnitřní očisty a nalezení důvěry ve vlastní schopnosti.

Působení krystalů na tělo. Každá naše buňka má malý elektrický náboj, který z nás dělá pohybující se masu energie, která je spojena s okolním prostředím a reaguje na ni. Na co myslíme a co cítíme je přenášeno naší obrovskou elektrickou sítí nervových buněk. Nerovnováha vibrací jdoucí z buněk našeho těla může vést k nemoci nebo nepříjemným stavům. Křišťál je velmi účinným nástrojem v procesu léčení, protože napomáhá zlepšení spojení mezi buňkami těla. V krystalu neustále proudí volné elektrony, což působí na naše elektromagnetické pole, obzvláště na srdce (srdeční tep) a mozek (mozkové vlny).

Krystaly zesilují spoustu typů vln, například zvukové vlny a vibrace myšlenek. Krystaly léčí holisticky, což znamená, že působí současně na fyzické, emoční, mentální i spirituální rovině. Krystaly léčí auru a přes léčení aury se vyléčí fyzické tělo. Aura je spojena s tělem přes systém čaker. Práce se systémem čaker umožňuje práci s léčením mysli a fyzického těla.

Křišťál uklidňuje příliš aktivní orgán a nabuzuje nedostatečně činný orgán, vyrovnává přebytek nebo nedostatek energie a navozuje stav, aby v těle energie proudila přirozeně. Křišťál uvádí energie do harmonického stavu během krátké doby a pomáhá nám rychle dosáhnout vyšší stav mentálního a spirituálního vědomí.

Většina nemocí je výsledkem kombinace několika faktorů, jež se projevuje jako nerovnováha v jednotlivých rovinách. Může se jednat o emoční, mentální či spirituální nevyrovnanost, v některých případech dochází k přerušení kontaktu mezi fyzickým tělem a jeho biomagnetickým obalem. Jiné energetické poruchy mohou vyvolat faktory spojené s okolním prostředím, jako jsou geopatogenní zóny. Krystaly léčí holisticky, což znamená, že působí současně na fyzické, citové, mentální i spirituální rovině.

Dokonale slaďují energie a odstraňují nerovnováhu tím, že se dostanou až ke kořenu problému. Pracují na základě vibrací a uvádějí do rovnováhy auru (biomagnetický obal), který obklopuje každého člověka. Jejich vibrace pronikají tělem a aktivují spojovací body s čakrami, které regulují vibrace těla. Krystaly léčí auru a přes léčení aury se vyléčí fyzické tělo.

Krystaly lze užít i jako tišící prostředek bolesti, kdy krystal nebo hůlka nám slouží jako zdroj přirozené frekvence části těla či orgánu. Princip je podobný vysílači a rádiu - když je rádio naladěno na frekvenci, která odpovídá frekvenci vysílače, dojde k elektromagnetické rezonanci a my slyšíme z rádia určitou píseň.

Krystal a hůlka mohou fungovat jako ladičky - když je vezmeme do ruky, namíříme či položíme na určitou část těla, mohou nám pomoci vyladit tuto část na korektní vibrace - krystal tedy slouží jako prostředek ke znovuobnovení frekvence daného místa. Vibrace určitého krystalu harmonizuje věci a lidi kolem nás s jejich vyššími energiemi. Každý kámen má jiné určení a my můžeme využít této kvality k léčení nebo vyrovnání potřebné energie.

Schopnosti krystalů. Krystaly umí poskytnout, zesílit, přitáhnout, přeměnit, uchovávat, soustřeďovat, vysílat, pohlcovat, uvolnit, regulovat, spořit a přenášet energii. Krystaly poskytují léčení, očištění, uvolnění bolesti, vyrovnávání čaker, dají se dát do koupele. Krystaly vyšších vibrací nám poskytují přístup k čistotě, vědomí lásky a jednoty, uchovávají a zprostředkovávají nám vědění a spojení s vnitřním Já a vnitřním zrakem, jsou součástí oslav a rituálů.

Krystaly nám pomáhají zklidnit mysli, soustředit se, jasně myslet, zlepšit paměť, celkově se uvolnit. Krystaly nám pomáhají v komunikaci se spirituálními bytostmi, astrálnímu cestování, provázejí nás v meditaci. Krystaly zvyšují skupinovou dynamiku, uzemňují nás a učit se zdravým hranicím. Krystaly se využívají jako "paměť" a rezonátor. Pokud se krystal křemene připevní k palivovému systému automobilu, dokáže snížit spotřebu pohonných hmot.

Cvičení k seznámení se s energií krystalu. Ke spojení nižších a vyšších energií umístěte ametyst do všech čtyř rohů postele. Pokud chcete prociťovat energii jakéhokoli krystalu, můžete dát vždy jeden krystal do rohu postele a v noci budete tuto energii vstřebávat. Během jedné noci pracujte pouze s jedním typem krystalu.

Ivana Valová
Atlantská škola


[ HOME | KALENDÁŘ KURZŮ | STUDIJNÍ PLÁN | ČLÁNKY A RECENZE RSS | REGISTRACE | KONTAKT ]

Atlantská škola
Design a tvorba stránek Business Logic s.r.o.