Atlantská škola
Home Kalendář kurzů Studijní plán Články a recenze Registrace Kontakt
[ LOGIN ]
Články o Atlantidě
Spirituální psychologie
Starodávné civilizace
Třetí oko a intuice
Spirituální integrita
Hvězdy a krystaly
Lightworker
Fyzické tělo a instinkt
Láska a komunikace
Recenze

Krystaly vyšších vibrací

PUBLIKOVÁNO: 07.04.2012, AKTUALIZACE: 04.03.2018

Ve světě dochází k transformaci vědomí. Krystaly nám pomáhají rozvinout intuici a jasnozřivost. Zprostředkovájí nám vědění, spojují nás s vnitřním vedením a moudrostí, dávají nám vedení a potřebné informace, zesilují naši vnímavost a otevírají nám schopnost vnitřního zraku, vedou nás v otázkách životního cíle, rozvíjejí skryté schopnosti, napomáhají zvýšit skupinovou dynamiku.

Ve vědomí lidí probíhají změny a nám se otevírá přístup do jiných dimenzí. Naše fyzická těla mají přístup k vyšším vibracím přes světelné tělo. Se svým světelným tělem se pojíme přes otevření vyšších center. Krystaly s vyšší vibrací nám pomáhají harmonizovat fyzické tělo se světelným tělem. Je třeba připravit fyzické tělo k přijetí světla a vhledům, které je doprovázejí, uvolnit emoční bloky, omezující systémy. Pokud se budete pokoušet vyhnout řešení určitého problému, budete neuzemnění, otevřeni iluzi a polopravdám.

Krystaly vyšších vibrací mají jemnější a čistší vibrace a užíváme je k otevření vyšších center a k rozvinutí pokročilejších spirituálních dovedností. Energie krystalů s vyšší vibrací vás spojuje s vyššími dimenzemi a jádrem spirituální podstaty. Přináší léčení na multidimenzionální úrovni.

Tyto krystaly stimulují vyšší centra, pomáhají přijmout spirituální energie, zvýšit vibrace, aktivovat světelné tělo a přizpůsobit nižší centra vyšším vibracím. K přizpůsobením se vyšším vibracím je vhodný kyanit, sugilit, vltavín. Krystaly s vyšší vibrací se přizpůsobí vaší energii, abyste, než postoupíte na vyšší vibrační úroveň, vynesli na povrch to, v čem máte v této dimenzi projít léčebným a vývojovým procesem, což se později projeví ve fyzické sféře.

Většina krystalů působí jako zrcadlo vašich vnitřních energií, což v případě, že v sobě máte nepřiznané kvality, může vyvolat šok. Pomáhají vám dostat ze sebe to nejlepší a projevit jádro vaší identity, lásku. Pokud držíte v ruce krystal s vysokou vibrací, který s vámi souzní, okamžitě se přenesete do jiné dimenze. Pokud na vás krystal působí nepříjemně, odložte ho.

Cvičení. Který vysokovibrační krystal s vámi rezonuje? Porovnání nízkovibračního a vysokovibračního krystalu. Vyberte si jeden nízkovibrační a jeden vysokovibrační krystal. Dejte je na stůl, dál od sebe. Nejprve svou vnímavější ruku dejte nad NK a pak nad VK. Jak to vnímáte? Je tu rozdíl? Jak krystal ovlivňuje vaše fyzické a jemnohmotné tělo? Vede vás k vyšším dimenzím? Otevírá vyšší čakry?

Čím více jsou vaše vibrace jasnější, tím jste ke krystalům vnímavější, a máte pokročilejší spirituální dovednosti. Krystaly vám předají moudrost a získáte spojení se svými skrytými schopnostmi a vedením. Tyto vhledy často přicházejí ve snech nebo denních znameních. Čím jste vnímavější, tím více jste si vědomi těchto jemných signálů.

Intuice a rozšíření spirituálních schopností. Čím více jsou vaše vibrace jasné a světlé, tím jste ke krystalům vnímavější, a máte pokročilejší spirituální dovednosti. Krystaly vám předají moudrost a získáte spojení se svými skrytými schopnostmi a vedením. Tyto vhledy často přicházejí ve snech nebo denních znameních. Čím jste vnímavější, tím více jste si vědomi těchto jemných signálů.

Intuice, vnitřní vědění, telepatie, jasnozřivost, chaneling – selenit, labradorit, ametyst, lazurit, azurit, měsíční kámen, celestit, sodalit, petalit, krystal fantóm, kyanit, záznamový krystal, lemurské semeno, serpentin, angelit, křišťál, apofylit, dumortierit, vltavín, quantum quatro
Cestování v čase - vltavín, petalit, azeztulit, azurit, křišťál
Vzdálené vidění – šamanský křemen, krystal fantóm, brandenberg, prasiolit

Krystaly vyšších vibrací  - křišťál, ametyst, spectrolite, paraiba turmalín, tugtupit, satyamani, nirvana křemen, modrý měsíční kámen, atlantasit, quantum quatro, dále

azeztulit – spojuje nižší a vyšší čakry, rozšiřuje vědomí, přináší na Zem vyšší vibrace

brandenberg – interdimenzionální práce, přístup k vyšším dimenzím, otevírá vyšší čakry

danburit – léčí srdeční čakru, pomáhá při napojení na vyšší Já a průvodce, uvolňuje karmické vzorce, abychom mohli jít svou cestou, vhodný k detoxifikaci na všech úrovních

celestit – napojení na vyšší bytosti, jasná mysl a komunikace

fenacit – zvyšuje vědomí a nalaďuje jej na vyšší frekvence, léčí duši, připravuje fyzické a jemnohmotné tělo k aktivaci světelného těla

labradorit – schopný oddělit vaši energii od energie druhých lidí, kámen ochrany aury

petalit – pomáhá se spirituálně očišťovat a léčit systémy po předcích, je to šamanský krystal, pomáhá při vedení, souladu aury a otevírá vyšší čakry

selenit – spojení mezi hmotným a duševním světem, pomáhá při napojení na božské světlo a ukotvit ho do světelného těla, pomáhá zjistit životní úkol

duchovní křemen – pomáhá nahlížet do problémů rodiny, léčení na multidimenzionální úrovni, pomáhá při odpuštění sobě a naprogramování na buněčné úrovni, pomáhá při setkání se s dušemi vašich předků a léčení systémů po předcích a pochopení a přeformulování minulosti, pomáhá při umírání

tanzanit – rozšiřuje vědomí, multidimenzionální buněčné a karmické léčení, pomáhá najít vhodné povolání

vltavín – pomáhá najít příčinu nemocí a nepohody, podporuje proces léčení, urychluje spirituální vývoj, pomáhá v komunikaci s vyšším Já a průvodci

Chrámový krystal je světelnou knihovnou, schraňující záznamy o všem, co se kdy na Zemi událo. Usnadňuje naladění na univerzální vědomí a současně funguje jako přijímač i vysílač myšlenek celé skupiny, která je podněcována na vyšší vibraci prostřednictvím kontaktu s čistou energií krystalu. Zajišťuje přístup k záznamům, aby pomohl dalšímu vývoji vědomí prostřednictvím posunutí myšlenek na vyšší vibrace. Usnadňuje vzestup planety.

Ivana Valová
www.atlantskaskola.cz


[ HOME | KALENDÁŘ KURZŮ | STUDIJNÍ PLÁN | ČLÁNKY A RECENZE RSS | REGISTRACE | KONTAKT ]

Atlantská škola
Design a tvorba stránek Business Logic s.r.o.