Atlantská škola
Home Kalendář kurzů Studijní plán Články a recenze Registrace Kontakt
[ LOGIN ]
Články o Atlantidě
Spirituální psychologie
Starodávné civilizace
Třetí oko a mysl
Spirituální integrita
Hvězdy a krystaly
Lightworker
Fyzické tělo a instinkt
Láska a komunikace
Recenze

Hvězdy a krystaly

Korunní centrum je naším duchovním spojením. Souvisí s tématem moudrosti, lásky, spolupráce, tolerance, laskavosti a velkorysosti. Vším posvátným, inspirujícím, transcendentním.

[ celý článek ]

Galaxie je hvězdná soustava složená z hvězd, mlhovin, hvězdokup, mezihvězdné hmoty a tmavé hmoty. Galaxie drží pospolu působení gravitačních sil a jednotlivé komponenty obíhají kolem společného středu.

[ celý článek ]

Lemurské krystaly nám pomáhají se naladit na vibrace lásky, jednoty a rovnosti. Nesou v sobě vědomí, že všichni jsme jedno. Otevírají vědomou telepatii a spojení s multidimenzionálním vesmírem.

[ celý článek ]

Laserové krystaly jsou dynamické a silné krystaly, které slouží k vytvoření silného energetického pole, k jeho ochraně a pročištění. Když vezmete do ruky laserový krystal a přejedete jím několikrát své energetické pole...

[ celý článek ]

Aktivace velkých krystalů v zemi pokračuje. K aktivaci dochází přes propojení krystalů uprostřed hrudi všech zúčastněných. Při setkání se generuje velké množství energie.

[ celý článek ]

Plejády jsou mladá, otevřená hvězdokupa v souhvězdí Býka. Plejády jsou především spojovány s alternativním způsobem léčením.

[ celý článek ]

Světelná komora posvátné geometrie pro vaši duši. Naše duševní matrice se sestává z matrice ve tvaru diamantu a ze slunce duše, které je podobné slunci nebo hvězdě.

[ celý článek ]

Krystaly
ČLÁNEK
Hmota, která je základem všeho co nás obklopuje, je složena z malých pohybujících se částic. Jejich počet, druh pohybu a podmínky, ve kterých se vyskytují, určují, jak se bude hmota navenek jevit.

[ celý článek ]

Láska je klíčem k tantrické zkušenosti na úrovni vědomí JÁ JSEM. Je třeba si rozvzpomenout na váš vlastní příběh stvoření a podporovat druhé, aby si také vzpomněli na své vlastní příběhy.

[ celý článek ]

Účinek krystalu závisí na jeho barvě, tvaru a vnitřní struktuře. Barva krystalu vychází z minerálu a příměsi, které jsou při tvoření nebo přehřátí krystalu sloučeny.

[ celý článek ]

Energie Ka
ČLÁNEK
Energie Ka je základní kosmické světlo a životní síla, které při správném proudění v našem fyzickém a energetickém těle doplňuje meridiánové systémy jako ty, které se využívají v akupunktuře a shiatzu, a udržují je otevřené a průchozí.

[ celý článek ]

Na tělo se díváme jako na ústřední ohnisko, kde spousta rozdílných vyjádření osobní energie je umístěno na jednom místě. Nemoc je stínem původního problému, který začal na jiném místě než na místě, kde se nemoc objevuje.

[ celý článek ]

K tomu, aby mohla celým tělem proudit tantrická energie, je třeba, aby byly vaše buňky schopny toto proudění umožnit. Když jsou vaše buňky natolik čisté, že jimi může proudit tantrická energie, pak se neustále a pozvolna zvyšuje frekvence vašeho těla.

[ celý článek ]

Stvoření
ČLÁNEK
První formou, kterou vytvořili Nebeský Otec a Nebeská Matka, byla hvězda. Matrice hvězdy byla použita k zaostření a individualizaci vědomí, aby se usnadnilo plynutí do a z odevzdání se do hlubokého spánku a znovuprobuzení se do pozorovatelova Já.

[ celý článek ]

Je třeba prozkoumat jemné energie krystalu a jeho vibrace, barvu a tvar. Krystal si můžeme vybrat racionálně nebo intuitivně, nebo ho najdete nebo vám ho někdo dá.

[ celý článek ]

Čím více se otevíráme kolektivnímu vědomí, tím více si musíme být jistí vlastních hranic. Tyto cvičení jsou zaměřené na uzemnění, zaměření do svého středu a zabezpečení osobních energetických hranic.

[ celý článek ]

Užitím krystalů můžeme udat emoční stav do rovnováhy a přeměnit negativní emoce na pozitivní. Krystaly vyplaví na povrch potlačené emoce, skryté pocity zranitelnosti..

[ celý článek ]

Je třeba v sobě probudit vzpomínky na svou roli v návratu k lásce mezi mužem a ženou. Kristovo Vědomí má mužský a ženský aspekt. Božský mužský aspekt a Božský ženský aspekt jsou esencí harmonie a společně vytvářejí harmonii.

[ celý článek ]

Světelné komory obklopují celé vaše tělo a auru různými barvami, frekvencemi a světlem, přičemž každá komora slouží k uzdravení a duchovnímu mistrovství. Tyto komory se užívaly v Atlantidě a Egyptě k vyrovnání energie, duchovnímu zapojení a vyléčení a za účelem zasvěcení.

[ celý článek ]

Kristovské vědomí je proces integrace a sjednocení 12 dimenzí v těle. Je projevem univerzálního ztělesnění. Každá dimenze je uspořádána z 12 podtónů, což nám dává 12x12=144.

[ celý článek ]

Užitím krystalů můžeme udat emoční stav do rovnováhy a přeměnit negativní emoce na pozitivní. Krystaly vyplaví na povrch potlačené emoce, skryté pocity zranitelnosti...

[ celý článek ]

Delfíni odedávna přitahovali člověka. Pomáhají lidem najít vztah k emocím, které vyplouvají z podvědomí na povrch. Jsou symbolem svobody, volnosti, inteligence, přátelství, společenství, jemnosti, empatie, štěstí a radosti.

[ celý článek ]

Krystaly svou jemnohmotnou energií ovlivňují náš mentální a energetický systém. Pokud s nimi budeme pracovat, budeme schopni si udržet zdraví. Krystaly se po staletí užívaly k léčení.

[ celý článek ]

Během milování se oba proměňujeme a procházíme různými geometrickými vzorci barev. A současně vlny vznikající při našem milování vytvářejí vrstvy barev. Tyto barvy mají frekvenci a vydávají zvuk.

[ celý článek ]

Způsob, jakým zažíváme sami sebe, je z části ovlivněn energií, s jakou jsme byli počati, čili stvořeni, neboť zkušenost vašeho zrození se odehrává prostřednictvím dělohy vaší matky.

[ celý článek ]

Kundalini pomáhá při stoupání sexuální energie vašimi čakrami a dokonce i na úrovni buněk při pokročilejší fázi její aktivace. Tantrické kanály přenášejí sexuální energii z oblasti pohlavních orgánů do ostatních částí těla, jež jsou klíčem k uzemnění, hlubšímu duševnímu spojení s partnerem a vzájemné podpoře a vzrušení.

[ celý článek ]

Během naší historie krystaly hrály významnou úlohu v hledání odpovědí v otázkách spirituálního světa, který je sice neviditelný, ale bez kterého by lidé ztratili nezbytnou kvalitu, jakou je životní síla.

[ celý článek ]

Žijeme v nedokonalém světě. Můžeme být zruční v udržení si zdravého těla, vyrovnání svých emocí či kontrole mentálních procesů, nemůžeme ale vyloučit vliv prostředí na nás.

[ celý článek ]

Delfíní tantra je nepotlačované, nevinné a láskyplné mezibuněčné proudění sexuální energie. Pro nás jako lidské bytosti to znamená, že delfíni vytvořili a stále udržují ve svém vědomí a ve svých tělech jakousi éterickou mapu či předlohu, kterou můžeme následovat. Plejáďané a Síriané pracují společně. Síriané udržují a vylaďují posvátnou geometrii, jež je potřebná k vytvoření celistvosti a neporušenosti formy v nižších dimenzích.

[ celý článek ]

Probuzení duše do jejího plného potenciálu a nádhery. Korunní čakra je nejpřímější spojení s jednotou. Spojení s jednotou nám zajišťuje JÁ JSEM. Přes korunní čakru komunikujeme s jednotou, stáváme se jednotou a přijímáme božské poznání o sobě a o celé existenci.

[ celý článek ]

Sírius je nejjasnější hvězda na noční obloze a nachází se v souhvězdí Velkého Psa a je pozorovatelná z každého obydleného místa na Zemi. Spojení se Síriem nám přináší učení o posvátné geometrii, její působení na žlázy, čakry a orgány a o vzájemné závislosti mezi 1D – 6D.

[ celý článek ]

Cílem sladění je pociťovat spojení se Sluneční soustavou, Plejádami, Síriem a celou galaxií. V každé lidské bytosti se nachází mikrokosmos Všeho Co Je.

[ celý článek ]

Ve světě dochází k transformaci vědomí. Krystaly nám pomáhají rozvinout intuici a jasnozřivost. Zprostředkovájí nám vědění, spojují nás s vnitřním vedením a moudrostí, dávají nám vedení...

[ celý článek ]

Označení křišťálové děti dostaly na základě barev aury a podle struktury jejich energie. Mají překrásnou duhovou auru pastelových odstínů, tak jako efekt způsobený krystalem křišťálu.

[ celý článek ]

Sítě z krystalů slouží k vytvoření energetické sítě. Záleží na nás, kterou kvalitu chceme v prostoru vytvořit a podpořit, například podpora hojnosti, léčení nebo pocitu bezpečí.

[ celý článek ]

Kristovské Já se otevírá, kristovské vědomí je tu a pomalu se mezi námi šíří. Každý v sobě máme uprostřed hrudi křišťál, který v sobě nese energii a čistotu.

[ celý článek ]

Nestyď se za svou citlivost! Přineslo ti to mnoho bohatství. Vidíš, co ostatní vidět nemohou, cítíš, co se ostatní stydí pocítit. Jsi více otevřený, méně strnulý. Je pro tebe těžší přivírat oči. Neuzavřel jsi své srdce, navzdory všemu.

[ celý článek ]

Platónská tělesa. Struktury krystalů odrážejí dokonalost vesmíru v jeho pozemském projevu. Řecký filozof Pythagoras objevil základní matematické symetrie, které se nacházejí v hudbě a fyzickém tvaru.

[ celý článek ]

Světlo a barva jsou jevy, které hýbou myslí, zabarvují naši náladu a mají vliv na stav životní energie. Naše názory a pohled na život souvisí se zabarvením, kterým jsme naplněni, a které vyjadřujeme aurou.

[ celý článek ]

Slunce je skutečné světlo. Probouzí nás k pravdě o sobě. Osvětluje naše vědomí uvědomováním, kým skutečně jsme. Se světlem k nám přichází zelená (léčení), modrá (důvěra), fialová (síla), bílá (soucit). Sluneční světlo obsahuje obnovující a léčivé síly.

[ celý článek ][ HOME | KALENDÁŘ KURZŮ | STUDIJNÍ PLÁN | ČLÁNKY A RECENZE RSS | REGISTRACE | KONTAKT ]

Atlantská škola
Design a tvorba stránek Business Logic s.r.o.