Atlantská škola
Home Kalendář kurzů Studijní plán Články a recenze Registrace Kontakt
[ LOGIN ]
Články o Atlantidě
Spirituální psychologie
Starodávné civilizace
Třetí oko a mysl
Spirituální integrita
Hvězdy a krystaly
Lightworker
Fyzické tělo a instinkt
Láska a komunikace
Recenze

Hvězdy a krystaly

Aktivace velkých krystalů v zemi pokračuje. K aktivaci dochází přes propojení krystalů uprostřed hrudi všech zúčastněných. Při setkání se generuje velké množství energie.

[ celý článek ]

Korunní centrum je naším duchovním spojením. Souvisí s tématem moudrosti, lásky, spolupráce, tolerance, laskavosti a velkorysosti. Vším posvátným, inspirujícím, transcendentním.

[ celý článek ]

Láska je klíčem k tantrické zkušenosti na úrovni vědomí JÁ JSEM. Je třeba si rozvzpomenout na váš vlastní příběh stvoření a podporovat druhé, aby si také vzpomněli na své vlastní příběhy.

[ celý článek ]

Světelná komora posvátné geometrie pro vaši duši. Naše duševní matrice se sestává z matrice ve tvaru diamantu a ze slunce duše, které je podobné slunci nebo hvězdě.

[ celý článek ]

Krystaly
ČLÁNEK
Hmota, která je základem všeho co nás obklopuje, je složena z malých pohybujících se částic. Jejich počet, druh pohybu a podmínky, ve kterých se vyskytují, určují, jak se bude hmota navenek jevit. Dvě nejznámější formy hmoty jsou záření (pole) a látka.

[ celý článek ]

Plejádská světelná terapie pracuje s vysokofrekvenčním světlem, které jemně působí na energetická těla a uvolňuje bloky, emoce a energii druhých lidí, které jsme na sebe nabrali.

[ celý článek ]

Krystaloterapie je způsob harmonizace energie člověka pomocí kamenů. Přikládáním jednotlivých kamenů na čakry, případně jiná místa na těle i mimo něj probíhá spojení vibrací kamene a člověka.

[ celý článek ]

Účinek krystalu závisí na jeho barvě, tvaru a vnitřní struktuře. Barva krystalu vychází z minerálu a příměsi, které jsou při tvoření nebo přehřátí krystalu sloučeny.

[ celý článek ]

Energie Ka
ČLÁNEK
Energie Ka je základní kosmické světlo a životní síla, které při správném proudění v našem fyzickém a energetickém těle doplňuje meridiánové systémy jako ty, které se využívají v akupunktuře a shiatzu, a udržují je otevřené a průchozí.

[ celý článek ]

Stvoření
ČLÁNEK
První formou, kterou vytvořili Nebeský Otec a Nebeská Matka, byla hvězda. Matrice hvězdy byla použita k zaostření a individualizaci vědomí, aby se usnadnilo plynutí do a z odevzdání se do hlubokého spánku a znovuprobuzení se do pozorovatelova Já.

[ celý článek ]

K tomu, aby mohla celým tělem proudit tantrická energie, je třeba, aby byly vaše buňky schopny toto proudění umožnit. Když jsou vaše buňky natolik čisté, že jimi může proudit tantrická energie, pak se neustále a pozvolna zvyšuje frekvence vašeho těla.

[ celý článek ]

Kristovské vědomí je proces integrace a sjednocení 12 dimenzí v těle. Je projevem univerzálního ztělesnění. Každá dimenze je uspořádána z 12 podtónů, což nám dává 12x12=144. Odtud pochází číslo 144, které ztělesňuje Kristovské vědomí.

[ celý článek ]

Je třeba v sobě probudit vzpomínky na svou roli v návratu k lásce mezi mužem a ženou. Kristovo Vědomí má mužský a ženský aspekt. Božský mužský aspekt a Božský ženský aspekt jsou esencí harmonie a společně vytvářejí harmonii.

[ celý článek ]

Světelné komory obklopují celé vaše tělo a auru různými barvami, frekvencemi a světlem, přičemž každá komora slouží k uzdravení a duchovnímu mistrovství. Tyto komory se užívaly v Atlantidě a Egyptě k vyrovnání energie, duchovnímu zapojení a vyléčení a za účelem zasvěcení.

[ celý článek ]

Sebeúcta
ČLÁNEK
To, zda jste sami sebou, přirozeně vyplývá ze skutečnosti, že žijete pro smysl své existence, a ne pro uznání. Čím více se otevíráme vyšším frekvencím Ka a energiím Vyššího Já, hustší energie zadržované v našem těle a auře se začnou přirozeně spalovat.

[ celý článek ]

Pomocí krystalů si můžeme do života přivolat nové kvality, které nám pomohou v osobním rozvoji a v udržování vyšší, čisté a bezpečné energie ve vašem prostoru.

[ celý článek ]

Neuromuskulárně kortikální převzorování znamená neurologické, svalové a kortikální (týkající se mozkové kůry) převzorování. Tyto tři tělesné soustavy spolu neustále komunikují a jejich stav ovlivňuje stav a pružnost těla.

[ celý článek ]

Aragonit podporuje jasnost, vynalézavost, podpora disciplíny a učení. Uvolňuje svaly, léčí kosti. Astrofylit uvolňuje, zesiluje energii, aktivuje. Léčí epilepsii, nemoci tlustého střeva a hormonální poruchy.

[ celý článek ]

Delfíni
ČLÁNEK
Delfíni odedávna přitahovali člověka. Delfíni nám pomáhá najít vztah k emocím, které vyplouvají z podvědomí na povrch. Delfín je odpradávna symbolem svobody, volnosti, inteligence, přátelství, společenství, empatie, štěstí a radosti.

[ celý článek ]

Během milování se oba proměňujeme a procházíme různými geometrickými vzorci barev. A současně vlny vznikající při našem milování vytvářejí vrstvy barev. Tyto barvy mají frekvenci a vydávají zvuk.

[ celý článek ]

Krystaly svou jemnohmotnou energií ovlivňují náš mentální a energetický systém. Pokud s nimi budeme pracovat, budeme schopni si udržet zdraví. Krystaly se po staletí užívaly k léčení.

[ celý článek ]

Způsob, jakým zažíváme sami sebe, je z části ovlivněn energií, s jakou jsme byli počati, čili stvořeni, neboť zkušenost vašeho zrození se odehrává prostřednictvím dělohy vaší matky.

[ celý článek ]

Sírius je nejjasnější hvězda na noční obloze a nachází se v souhvězdí Velkého Psa a je pozorovatelná z každého obydleného místa na Zemi. Spojení se Síriem nám přináší učení o posvátné geometrii, její působení na žlázy, čakry a orgány a o vzájemné závislosti mezi 1D – 6D.

[ celý článek ]

Probuzení duše do jejího plného potenciálu a nádhery. Korunní čakra je nejpřímější spojení s jednotou. Spojení s jednotou nám zajišťuje JÁ JSEM. Přes korunní čakru komunikujeme s jednotou, stáváme se jednotou a přijímáme božské poznání o sobě a o celé existenci.

[ celý článek ]

Meč pravdy je symbolem pro spojení a sladění s pravdou, která je světlem. Patří Archanděli Michaeli, který je ochráncem Bohyně, posvátného ženství a posvátného sňatku neboli spojení dvou. Meč pravdy nás vede k tomu, abychom si vážili posvátnosti ve všech věcech a lidech...

[ celý článek ]

Na tělo se díváme jako na ústřední ohnisko, kde spousta rozdílných vyjádření osobní energie je umístěno na jednom místě. Nemoc je stínem původního problému, který začal na jiném místě než na místě, kde se nemoc objevuje.

[ celý článek ]

Cílem sladění je pociťovat spojení se Sluneční soustavou, Plejádami, Síriem a celou galaxií. V každé lidské bytosti se nachází mikrokosmos Všeho Co Je.

[ celý článek ]

Užitím krystalů můžeme udat emoční stav do rovnováhy a přeměnit negativní emoce na pozitivní. Krystaly vyplaví na povrch potlačené emoce, skryté pocity zranitelnosti, jemně nás na ně upozorní a ukážou nám, jaký dar nám přinášejí.

[ celý článek ]

Krystaly vyšších vibrací mají jemnější a čistší vibrace a užíváme je k otevření vyšších čaker a k rozvinutí pokročilejších spirituálních dovedností. Energie krystalů s vyšší vibrací vás spojuje s vyššími dimenzemi a jádrem vaší spirituální podstaty.

[ celý článek ]

Označení křišťálové děti dostaly na základě barev aury a podle struktury jejich energie. Mají překrásnou duhovou auru pastelových odstínů, tak jako efekt způsobený krystalem křišťálu.

[ celý článek ]

Sítě z krystalů slouží k vytvoření energetické sítě. Záleží na nás, kterou kvalitu chceme v prostoru vytvořit a podpořit, například podpora hojnosti, léčení nebo pocitu bezpečí.

[ celý článek ]

Kristovské Já se otevírá, kristovské vědomí je tu a pomalu se mezi námi šíří. Každý v sobě máme uprostřed hrudi křišťál, který v sobě nese energii a čistotu.

[ celý článek ]

Nestyď se za svou citlivost! Přineslo ti to mnoho bohatství. Vidíš, co ostatní vidět nemohou, cítíš, co se ostatní stydí pocítit. Jsi více otevřený, méně strnulý. Je pro tebe těžší přivírat oči. Neuzavřel jsi své srdce, navzdory všemu.

[ celý článek ]

Platónská tělesa. Struktury krystalů odrážejí dokonalost vesmíru v jeho pozemském projevu. Řecký filozof Pythagoras objevil základní matematické symetrie, které se nacházejí v hudbě a fyzickém tvaru.

[ celý článek ]

Světlo a barva jsou jevy, které hýbou myslí, zabarvují naši náladu a mají vliv na stav životní energie. Naše názory a pohled na život souvisí se zabarvením, kterým jsme naplněni, a které vyjadřujeme aurou.

[ celý článek ]

Slunce je skutečné světlo. Probouzí nás k pravdě o sobě. Osvětluje naše vědomí uvědomováním, kým skutečně jsme. Se světlem k nám přichází zelená (léčení), modrá (důvěra), fialová (síla), bílá (soucit). Sluneční světlo obsahuje obnovující a léčivé síly.

[ celý článek ][ HOME | KALENDÁŘ KURZŮ | STUDIJNÍ PLÁN | ČLÁNKY A RECENZE RSS | REGISTRACE | KONTAKT ]

Atlantská škola
Design a tvorba stránek Business Logic s.r.o.