Atlantská škola
Home Kalendář kurzů Studijní plán Články a recenze Registrace Kontakt
[ LOGIN ]
Články o Atlantidě
Spirituální psychologie
Starodávné civilizace
Třetí oko a mysl
Spirituální integrita
Hvězdy a krystaly
Lightworker
Fyzické tělo a instinkt
Láska a komunikace
Recenze

Kristovské Já, 144

PUBLIKOVÁNO: 09.02.2016, AKTUALIZACE: 23.11.2017

Kristovské vědomí je proces integrace a sjednocení 12 dimenzí v těle. Je projevem univerzálního ztělesnění. Každá dimenze je uspořádána z 12 podtónů, což nám dává 12x12=144. Odtud pochází číslo 144, které ztělesňuje Kristovské vědomí.

144 je nejvyšší vědění o podstatě vesmíru, principech vznikání, tvorby a cestách duší, cestách světla v pozemských podmínkách, chápání vyšších pravd a podstaty sebe sama. Je to kód k orientaci v celém systému bytí a odkazuje na nejvyšší hodnoty. Výtěžkem je nejvyšší poznání, poznání cest duší a sebe sama v rámci božského potenciálu.

144, 144 000 symbolizuje, zrcadlí, vyzařuje, napojuje na principy struktury tvorby jednotného pole. 144 je kódem rozhraní mezi nehmotným a hmotným světem. Skrze principy 144 lze ve hmotě projektovat – zhmotňovat energii záměru (vědomí).

Základní soustava (bod) utváří svět svými 144 plochami, kterými se projevuje a dotýká okolí. Tedy 144 jedinečných a nezastupitelných reprezentantů základní soustavy vytvářejících dokonalou harmonii a rovnováhu existence. Náš svět je utvářen pomocí svých 144 vibračních bran.

144 je Grál struktury časoprostoru, Grál světa, Grál podstaty bytí, Grál jednotné teorie pole, Grál vznikání a tvorby, Grál nejhlubších zákonitostí, nástroj univerzálního projevu, rozhraní mezi nehmotným vědomím a hmotným světem.

V Bibli se píše: „Zpívali novou píseň před trůnem, před těmi čtyřmi bytostmi a před starci. Nikdo nebyl schopen naučit se té písni, než těch sto čtyřicet čtyři tisíce z obyvatel země, kteří byli vykoupeni...“ ,,Stáli na hoře Sión." „A viděl jsem, hle, Beránek stál na hoře Sión a s ním sto čtyřicet čtyři tisíce těch, kdo mají na čele napsáno jméno jeho i jméno jeho Otce.“

Sami sebe napojovali na tento kód všech kódů (včetně kódu rovnostranných čtyřstěnů). Vše předem přepečlivě vyprojektovali, vytvořili. Pro jejich vlastní duše jsou všechny tyto jimi zaznamenané vědomosti a odkazy nadále přístupné. Z hlediska vyššího vědomí a vědomí lidstva jde o časovou schránku. Je to brána mezi časoprostorem a nehmotným světem. Principy volby záměrů splývají s principy tvorby jednotného pole.

K vrcholům devítistupňových Mayských pyramid vedou často schodiště s 72 schody. Při obřadu je potřeba za uvědoměním a za světlem vystoupit 72 schodů a 72 schodů sestoupit. Celkem tedy symbolických 144 schodů tam a zpět.

Ivana Valová
Zdroj: www.pracesesny.cz


[ HOME | KALENDÁŘ KURZŮ | STUDIJNÍ PLÁN | ČLÁNKY A RECENZE RSS | REGISTRACE | KONTAKT ]

Atlantská škola
Design a tvorba stránek Business Logic s.r.o.