Atlantská škola
Home Kalendář kurzů Studijní plán Články a recenze Registrace Kontakt
[ LOGIN ]
Články o Atlantidě
Spirituální psychologie
Starodávné civilizace
Třetí oko a intuice
Spirituální integrita
Hvězdy a krystaly
Lightworker
Fyzické tělo a instinkt
Láska a komunikace
Recenze

Komunikace s duší

PUBLIKOVÁNO: 14.04.2016, AKTUALIZACE: 14.05.2017

Přistihli jste se, jak někomu něco říkáte, a nevíte, odkud vaše věty přicházejí, jen si pak uvědomíte, že to byla ta nejlepší věc, kterou jste mohli říct? Máte v sobě vnitřní sdělení, ale ne vždy víte, jak je transformovat do slov?
 
Je na čase, abyste získali sebevědomí v komunikaci s duší, naučili se důvěřovat tomu a vyjadřovat to, co k vám přichází. Procvičujte si intuitivní schopnosti, vzdálené vidění, telepatii, komunikaci duší. Ivana Valová pomáhá lidem najít cestu k vlastní duši a pak ke komunikaci s dušemi ostatními. I v tomto případě je dobré začít tím, že vnímáte své tělo.
 
V čem spočívá spirituální komunikace?
Je to neverbální komunikace mezi člověkem a jeho duší, komunikace duší mezi sebou navzájem v momentě, kdy si to lidé uvědomují, mezi člověkem – zvířetem – krystalem, mezi člověkem a duší zemřelého a mezi člověkem a spirituální bytostí. Důležité je, že nic dopředu nevyvoláváme – impulzy, že nás někdo kontaktuje, přicházejí samy. Naším úkolem je zabezpečit podmínky k tomu, abychom byli nejlepším prostředníkem pro předání těchto zpráv druhým lidem. Výsledkem této komunikace je schopnost telepatie, různé vjemy, vize, obrazy, symboly, zvuky. Cílem spirituální komunikace je uvědomění, že jsme všichni ve své esenci stejní, jsme součástí jednoty.
 
Kdy jste si uvědomila, že máte duši, která s vámi nějak komunikuje?
Už jako malá jsem sedávala pod stromem na zahrádce pod chalupou, kam jsme o víkendech s rodinou jezdili. Ponořila jsem se do své duše a psala si deník. Přála jsem si třeba, abych byla třetí na mistrovství republiky v plavání. Do půl roku se mi to podařilo. Také jsem potřebovala chodit do přírody, abych se se svou duší sladila.
 
Dnes už přesně víte, co vám chce vaše duše říci, nebo se nějakým způsobem musíte koncentrovat?
Naslouchám své duši každou sekundu a jsem s ní v souladu. Nicméně mám v sobě i slepé místo, kvůli kterému nejsem schopna vnímat odpověď na některou otázku.
 
Jak vás napadlo předávat tuto zkušenost dalším lidem?
Už jako malá jsem si nejraději hrála na učitelku. Později jsem začala vnímat, jak je všechno propojené. Začala jsem hledat lidi, které znám z Atlantidy. A pak jsem na kurzu v Holandsku poprvé na vlastní kůži poznala, co to je bezpodmínečná láska. Jaké to je, když jsem v přítomnosti lidí, kteří vidí dál, kteří mě nevnímají na základě toho, jaká jsem, ale kým doopravdy jsem. Jednalo se o tak silný zážitek, že jsem ho toužila prožívat v každodenním životě a zprostředkovávat tyto vjemy druhým. Je naplňující setkávat se ve skupině, kde si uvědomujeme, jaké je to, být normální – tedy otevírat se zprávám z viditelného i neviditelného světa a brát je jako přirozenou součást života. V jedné chvíli si povídat o tom, co jsme měli k obědu, v další o tom, jaké poselství z vesmíru přijímáme.
 
Co člověka motivuje jít na seminář, který se zabývá komunikací na úrovni duší? Je to zvědavost, nespokojenost, nebo nějaká nutkavá touha?
Od všeho trochu. A také potřeba zažít bezpečí ve skupině, v níž se můžou nadnést témata, za která by nás jiní lidé zavřeli do blázince. Potřeba setkávat se s lidmi na podobné spirituální úrovni. Potřeba poznat rozdíl mezi tím, jaká zpráva jde z duše a která je jen iluzí, tedy zprávou, která nás svádí z cesty. I když to je také cesta. Touha po rozvoji vlastních intuitivních a sebeuzdravujících schopností, s nimiž jsme se narodili, díky kterým si zlepšujeme kvalitu života, a navíc tím prospíváme společnosti.
 
Může se komunikaci s vlastní duší naučit každý, nebo jsou k tomu potřeba předpoklady?
Je třeba, aby každý vnímal, co vidí, a zároveň, co je za tím. Co nám člověk, se kterým se setkáme, chce doopravdy sdělit. A také přijmout to, co nabízí. Každý rozhovor tak může být nejen předáním informace, ale také sdílením, léčením a povzbuzením. Základním předpokladem je, že když někoho potkáme, nejprve se s ním propojíme a až pak od něj něco chceme. Ale je pravda, že někteří lidé jsou zdatnější ve spirituální komunikaci než ostatní. Záleží na cviku.
 
Jak seminář probíhá?
Klienti se představí, sdělí, proč si vybrali tento kurz a jaký mají záměr. Pak pustím hudbu a tančíme. Je nesmírně důležité si uvědomit, co se děje v těle, protože duše s námi nejprve komunikuje přes emoce. Až poté, když se jim věnujeme, necháme je sebou projít a něco pochopíme, se tělo pročistí. Pak můžeme více vnímat zprávy z dalších úrovní duše – dostaneme jasnou odpověď na otázku, kterou jsme si položili před několika měsíci, nebo si všimneme, že naše duše komunikuje s duší druhého člověka v místnosti, což je pro oba příjemné i posilující.
 
Účastníci mají často pocit, že někoho ze skupiny přítomných už znají, i když ho vidí fyzicky poprvé. Všem postupně odpadávají masky a na povrch vycházejí skryté křivdy. Například někdo vytkne druhému něco napřímo a toho druhého se to dotkne, protože podobnou poznámku slyšel kdysi v dětství. V této chvíli je nejlepší, když se onen vytýkající zachová citlivě a, i když má pravdu, omluví se. Protože v tu chvíli spíše než svou pravdu ocení spojení s druhým člověkem.
 
Dá se říci, že se lidem, kteří se naučí spirituální komunikaci, nějak změní život?
To, o čem dříve četli v duchovních knihách, jsou schopnější vnímat i v běžném životě. Otevře se jim srdce. Důvěřují zprávám, které jim jejich duše posílá, a jednají podle nich. Neříkají „své pravdy“ do té doby, než je druhý člověk „na příjmu“, otevřený k přijetí informace a energie, kterou jim posílají jejich duše. Vnímají posvátnost okamžiku.
 
Jaký je Váš nejsilnější zážitek ze spirituální komunikace?
Když mi můj učitel, Američan Steve Rother, sdělil, že to, co vnímám na duševní úrovni, vnímá i on. Zážitky „deja vu“ v milnících mého života, když se v jeden okamžik propojila přítomnost, minulost a budoucnost. Když jsme s jedním mužem splynuli v jedno. Sen, kdy mi duše posílá zprávu, že se něco stane, a ono se to po pár měsících, do detailu stane. Když jsme se v Holandsku se skupinou lidí večer spontánně vydali do lesa a já zažila první propojení v kruhu, kdy nás duše zemřelého člověka požádala, abychom ji odvedli do světla.
 
Ty opravdové spojení reálného a spirituálního světa mě neustále přivádí k úžasu.
 
Upravený rozhovor, který vyšel v časopisu Regenerace 3/2016
Otázky připravila Renáta Kiara Vargová

[ HOME | KALENDÁŘ KURZŮ | STUDIJNÍ PLÁN | ČLÁNKY A RECENZE RSS | REGISTRACE | KONTAKT ]

Atlantská škola
Design a tvorba stránek Business Logic s.r.o.