Atlantská škola
Home Kalendář kurzů Studijní plán Články a recenze Registrace Kontakt
[ LOGIN ]
Články o Atlantidě
Spirituální psychologie
Starodávné civilizace
Třetí oko a intuice
Spirituální integrita
Hvězdy a krystaly
Lightworker
Fyzické tělo a instinkt
Láska a komunikace
Recenze

Komunikace, láska, integrita

PUBLIKOVÁNO: 12.09.2017, AKTUALIZACE: 18.12.2017

Komunikace - upřímnost. Máme touhu být upřímní a říkat, co máme na srdci, ale ne vždy to jde se vyjádřit. Pokud se včas nevyjádříme, může se v nás kumulovat napětí a pak už je vyjádření těžší a těžší.

Lekce komunikace se týká našich blízkých vztahů. K jejímu zvládnutí si vybereme vhodného partnera. Cílem partnerství není doplnit vlastní Já někým jiným, ale naučit se kráčet bok po boku a prožívat život společně bez toho, aby na sobě byli partneři příliš závislí. Podstatou dobrého vztahu je upřímnost, tak tedy mluvme upřímně. V nové energii existuje pouze jediný vztah - je to náš vztah k vlastnímu Já.

Lidé s touto lekcí mají problém s mluvením už od dětství. Mívají řečové problémy. Pokud dělají ve zvládání lekce pokroky, naučí se nakonec poměrně dobře komunikovat. Přesto pro ně i nadále představuje problém vyjádřit to, co mají na srdci. Vyjádřit pocity slovy, a k tomu ještě upřímně, stejně jako odkrýt tužby a potřeby, není pro ně nic jednoduchého. Mohou zakrývat potíže s komunikací svou upovídaností a zdokonalováním svých komunikačních dovednost.

Mohou mít tendenci couvat před komunikací až za oponu mlčení a ticha, kdykoli jsou unaveni, ve stresu či pod tlakem. Jedná se o pštrosy, kteří strkají hlavu do písku při každé možné příležitosti. Dokonce i v případech, kdy se znovu sejdou dva milenci, kteří spolu trávili několik předchozích životů, spočívá jejich problém v tom, že si nepřiznají nutnost vyjadřovat své city slovy.

Tuto lekci si často vybírají muži. Již několik tisíciletí potlačují muži v naší kultuře své pocity a s tím, jak k nám proudí nová energie, se tento stav mění.

Albert hrozně koktal, takže měl odjakživa problémy se slovním vyjadřováním svých myšlenek a pocitů. Nepomohlo mu ani to, když že s ním jeho otec neměl žádnou trpělivost a říkal mu věci jako: "Tak už se vymáčkni, chlapče, honem, vykoktej se a konečně mi už řekni, co máš na mysli." A i když v Albertově rodině bylo hodně lásky a jeho rodiče byli dobří lidé, přesto tato slova a "povzbuzování", vytvořily pro něj podmínky pro ovládnutí této lekce.

Albert se snažil bojovat se svým nedostatkem tak, že si vždy všechno pečlivě promyslel, než se pustil do řeči. Naučil se potlačovat všechny emoce, takže to, co vycházelo z jeho úst, bylo velmi konkrétní, úsečné a pod neustálou kontrolou. Po pochopení své životní lekce se Albert naučil vědomě zastavit a nechat energii procházet svým tělem bez odporu a vyjadřovat pocity a myšlenky, které celá léta skrýval.

Tony je manažer prodeje aut, kde je zapotřebí umět velmi dobře komunikovat, aby se člověk uživil. Tony se pyšní svou dobrou vyřídilkou, ale také schopností velmi dobře vycítit, co si zákazník myslí. Považuje se za dobrého komunikátora. Když však přijde večer domů k manželce a dvěma dětem, nikdo z jeho rodiny nedokáže k Tonymu proniknout. Tony se totiž nikdy neotevře natolik, aby jeho nejbližší poznali, co má na srdci. Když přijde na to, že by měl nechat lidi nahlédnout do svého nitra, musí si vše nejprve promyslet a nechat projít hlavou.

Tonyho otec mu nikdy neřekl, že ho má rád. Na střední škole měl Tony pocit, že mu lidé nerozumí. Protože měl potíže s upřímnou a otevřenou komunikací, lidé měli sklon vysvětlovat si to, co řekl, nevhodným způsobem. Působil na ně snobským a odměřeným způsobem. Poté, co se oženil, i Tonyho děti vyrůstaly ve stejné prázdnotě jako on. Tony jako otec byl někdo, kdo se vyskytoval v jejich blízkosti. Doma skoro nemluvil, takže o něm jeho děti nikdy příliš nevěděly.

Nevěděl, jak mluvit s manželkou, co by jí měl říct, kde začít a bál se, kdyby se změnil, jak by to přijala. Tony vyrůstal v rodině, kde nikdy nebyl svědkem žádné cituplné komunikace ani vyjádření sounáležitosti a lásky mezi svými rodiči. A proto se nikdy nenaučil upřímně vyjadřovat své emoce a pocity manželce a dětem. Říct své manželce, že má strach, nebo co ho skutečně vzrušuje. Tony začal sdělovat manželce a dětem, co cítí a postupně začal žít více rodinným životem. Už se necítil tak osamělý. A jeho blízcí se mu začali více otevírat.

Klíčem ke zvládnutí této lekce je naučit se říkat vždy to, co cítíme. Začít jednou větou denně. Pak se stane upřímná komunikace základem každého vztahu.

Láska. Láska je základ toho, čemu říkáme univerzální energie. Veškerá energie proudí ze základu lásky. Tuto základní energii vnímáme jako emoci lásky. Lidé pracující na lekci láska mohou působit dojmem, že dávají lásku všemu a všem. Problém však spočívá v tom, že to dělají ze strachu, aby nezůstali sami - vzpomínají si na to, jak milovat sami sebe.

Zoufale touží najít osobu, s níž by sdíleli život. Zdá se však, že jim láska stále uniká. Bojí se být sami, proto hledají někoho, kdo by je miloval a kde mohou dostat lásku. Neuvědomují si, že jen touží naplnit prázdné místo v sobě druhým člověkem. 

Sam. Samova matka byla velmi příjemná dáma, jejímž největším životním cílem bylo udržet úspěšné manželství, mít milujícího manžela a šťastnou rodinu. A skutečně dokázala vytvořit přesně to, co si přála. Samova mužská a ženská stránka byly úplně vyrovnané. Nedělalo mu potíže mluvit upřímně a otevřeně a vyjadřovat své pocity. Proto také vždy silně přitahoval ženy.
 
Sam však hledal lásku. Takovou lásku, jakou jeho i otce zahrnovala matka. Tato obrovská vášeň ho ale míjela. Výsledkem bylo, že se Sam protloukal od jednoho vztahu k druhému. Unavovalo ho to, protože se nepovažoval za playboye. Chtěl si vytvořit to, v čem byla jeho matka úspěšná. Sam však nevěděl, že jeho matka nikdy nemilovala svého manžela. Prostě jen vytvořila určitou situaci a následně se vědomě starala o takové okolnosti, které jí zajišťovaly život v iluzi, že je úspěšná ve všem, co si předsevzala. Nikdy nebyla doopravdy zamilovaná. Provdala se za někoho, kdo kráčel stejným směrem jako ona.
 
Sam měl pár krásných vztahů s úžasnými ženami, a když tyto vztahy skončily, zůstali z nich kamarádi. Když někoho opustil, opouštěl ho jako přítel. Pravdou bylo, že si Sam přátelství jenom představoval. To se lidem, kteří hledají lásku, často stává. Zoufale touží po tom, aby o nich každý smýšlel dobře. Když pak jejich vztahy skončí, snaží se ujistit, že s bývalými partnery stále dobře vycházejí. Největším problémem - a Samovou největší slabinou - bylo to, že nemiloval sám sebe.
 
Navazoval a ukončoval známosti a hledal tu pravou, do které by se zamiloval a usadil se. Jenže žádná z jeho partnerek se nikdy nedozvěděla, kdo Sam vlastně je, protože nedokázal milovat sebe sama. Sam hledal ženu, která by ho milovala tak, že by z něj udělala celistvou osobnost. Sam si začal uvědomovat, že důvod, proč jeho vztahy vždycky selžou, spočívá v tom, že lásku a přijetí hledá mimo sebe. To však může najít jedině ve svém nitru. Sam se pomocí terapeuta podíval na matčin přístup k otci z jiného úhlu. Uvědomil si, že mu vzor, podle nějž se celou dobu řídil, nadále nevyhovuje. Uvědomil si, že se cítí uvnitř prázdný, a proto se často zamilovává.  
 
Vakuum je stav, který zbude, když zmizí všechna láska. Toto vakuum vnímáme jako strach, základ všeho strádání.
 
Je dobré, když se člověk pracující na lekci lásky sám sebe zeptá: "Chtěl bych být zamilovaný do někoho, kdo se cítí uvnitř prázdný? Chtěl bych být pro druhého kus, který druhému zaplní prázdnotu?" Myslíte si, že se dají dohromady dvě poloviční osobnosti a vytvoří spolu jednu celistvou bytost? Když k něčemu takovému dojde a jeden z partnerů se pohne kupředu, pak ten druhý nevyhnutelně upadne. Sam postupně začal dělat věci jinak. Přestal se spoléhat na své partnerky v tom, že by mu napomohly k pocitu celistvosti. To bylo samo o sobě velký krok přímým směrem k lásce k sobě.  
 
Na Zemi žijeme v dualitě, kde zakoušíme jeden extrém polarity, abychom byli schopní vnímat její druhý extrém - lásku a strach. Lidé, kteří pracují na lekci láska, bývají velmi často lapeni v bludném kruhu strachu a neustále prožívají nějaké dramata. Příkladem může být člověk, který doslova žije různými konspiračními teoriemi a hrůzostrašnými scénáři.
 
Fiona byla královnou životních dramat. Vyrůstala v domácnosti, která se otáčela jenom kolem ní a jejích nálad. Neustále se snažila přivodit nějaké incidenty či dramatické situace, aby byla středem pozornosti. Nesuďme ale její způsob chování, neboť všichni milujeme svá malá dramata, a proto také rádi sledujeme divadelní hry a filmy :)
 
Fiona byla magnetem všech možných potíží. Manželství a mateřství jí pomohlo se zklidnit. V rodinném životě dochází k dostatečnému množství přirozených dramat, takže to uspokojí potřebu většiny lidí po vzrušení. Poté, co se rozvedla, se začala zabývat spiritualitou a tajnou vládou, ilumináty, vetřelcemi, kteří nás všechny ovládají. Fiona byla úplně utopena ve svých děsivých dramatech. Fiona nikdy nenašla naplnění v žádném ze svých blízkých vztahů, a tak své prázdné místo začala zaplňovat strachem. Nebylo nic, co by pro ni mohl terapeut udělat.
 
Klíč ke zvládnutí lekce láska spočívá v tom, že se naučíme milovat sebe sama a směřovat lásku dovnitř, protože stvořitel není někde venku, ale uvnitř každého z nás.

Integrita – život v souladu s vlastním Já. Už jste někdy viděli hovořit někoho, a přestože to, co říkal, znělo zcela logicky, z nějakého důvodu jste mu nemohli uvěřit? Už jste si s někým povídali a měli jste přitom jasný pocit, že se jeho pocity neshodují s tím, co říká?

Každý z nás má v sobě mnoho aspektů, které, když srovnáme, vysílají jedinou shodnou vibraci. Lekci integrita lze definovat jako schopnost srovnat všechny aspekty osobnosti tak, aby zformovaly jedinou harmonickou, vibrující a celistvou linii.

V rámci energetického pole každého člověka existují čtyři linie vibrace. Jsou to jemné vlny, které vysíláme nevědomky. Jedná se o energetickou vibraci, která nás předchází, než vstoupíme do místnosti. Přátelé, kterým voláme, díky ní předem vytuší, že jsme to my, kdo jim zatelefonuje.

Tyto čtyři vibrační linie reflektují - co říkáme, jak jednáme, co si myslíme, čemu věříme. Pokud jsou v plném souladu, vysílají velmi jasný signál, který v každé situaci pomáhá uplatnit nejvyšší potenciál. Pokud se jedna nebo více energetických linií neslučuje s ostatními, je vibrace, kterou vysíláme, zastřená a nejasná.

Občas jedna vibrační linie překryje ostatní, ruší je a zastírá celkový signál, který vysíláme do vesmíru. Když k tomu dojde, mají všechny naše činy nejasné výsledky. To následně vede k tomu, že ostatní mají potíže nám věřit či nás chápat. K tomu, že takový člověk působí zmateně, se přidává fakt, že o sobě pochybuje. To zastírá jeho energetické pole ještě více.

Dobrým příkladem je herec, který je v roli naprosto nepřesvědčivý. Může být velmi talentovaný, ale z nějakého důvodu jeho výkon nepřijímáme, a dokonce ani dostatečně nevěříme postavě, kterou hraje, takže se do představení nedokážeme vůbec zabrat. Něco nám tu nehraje.

Nedokážeme však přesně pojmenovat, co nám vlastně brání vžít se do představení, ale herec prostě nepůsobí celistvě. Tento nesoulad v nás vyvolává nepříjemné, podezíravé pocity, jakoby nám dotyčný lhal či s námi nejednal upřímně.

Pokud dosáhneme vibrační jednoty, budeme vycházet s ostatními dobře a usnadní nám to plně se spojit a sloučit s vyšším Já. Nejdůležitější krok je naučit se žít ve vnitřní harmonii. Naladit se na své vibrace. Zajímavé je, že mnozí lidé, kteří se zabývají lekcí integrita, si často vybírají profese, jež jim umožňují pohybovat se na očích veřejnosti.

Jsou to sportovci, herci, zpěváci, politici nebo spirituální učitelé. Ironické na tom je, že právě tato disharmonie může často za to, že nás tito lidé přitahují. Netušíme, co nám na nich připadá tak fascinující. Přitahuje nás totiž to, co je skoro dokonalé, ale má to nepatrné, drobounké chybičky na kráse. Tyto nepatrné nedostatky způsobují zlomky nesoudržnosti, jež jsou pro nás přitažlivé. Osoby, jež jsou celistvé, nepřitahují tolik pozornosti, protože v nás vzbuzují zájem právě lidské nedostatky.

Max je podnikatel a člen kongresu. Nikdy se nenaučil držet si lidi od těla. Dovolil jim příliš se přiblížit, oni pak začali vnímat jeho chyby a odešli od něj. Zvláštní je, že to nikdy neohrozilo jeho úspěchy. Dokonce i když byl veřejně osočen kvůli jedné z věcí, kterou udělal, a mnoho lidé se jej snažilo poškodit a srazit na kolena, Max to prostě překonal.

Má zvláštní talent posouvat se kupředu. Bez ohledu, jak špatně se zachová, vždy se mu podaří jít dál a stoupat výš, protože je tu stále dost lidí, kteří se rádi nechají podvést. Max je jako kouzelník. Víme, že dělá triky, ale máme pro jeho obratnost slabost.

Maxův otec se stal jeho katalyzátorem. Celý život pracoval jako obchodní zástupce. Jednoho dne se mu však v mysli rozsvítilo a on si uvědomil, že všechny jeho obchodní triky, které ve své profesi využíval, byly jen podvod na lidi. Přestal s nimi a jeho úspěchy začaly blednout. Max vnímal otcův neúspěch a dospěl k tomu, že na jednání v souladu se svou celistvostí není nic výhodného.

Tak moc chtěl dosáhnout úspěchu, že se rozhodl, že nikdy nebude jednat jako jeho otec. Oba dva pracují na lekci integrita. Otec udělal obrovský pokrok, když si uvědomil důsledky svého chování, což byl první krok k mistrovství. Max ale pokračoval v potlačování sebe sama, přetvařoval se a vůbec si toho nevšímal. Rozhodl se ignorovat podmínky, které si nastavil.

Caroline byla opravdový extrovert. Bohužel však byla vychovávána fanaticky zbožnou tetou. Vyrůstala v rodině, které teta pevně vládla. Teta dělala všechno pro to, aby potlačila Carolininu spontaneitu. Život pro ni představoval smrtelně vážnou věc. Svoboda musela být potlačována a Caroline byla volána k odpovědnosti vůči Bohu, církvi a rodině, přesně v tomto pořadí. Vzhledem ke Carolinině živé povaze a nezávislému duchu to znamenalo katastrofu.

Pravidla tu byly od toho, aby se jim lidé podřizovali. Caroline naopak věřila, že pravidla jsou tu jenom kvůli radosti z jejich porušování. Caroline odešla po studiu z domova a díky své kontroverzní a otevřené povaze se uchytila v Hollywoodu. Jakmile tu odstartovala svou kariéru, její pohrdání konvencí a riskantní přístup k životu jí zajišťovaly pravidelnou publicitu. Za několik let získala reputaci zlobivého dítěte, jehož šílené chování někdy přesahovalo všechny meze a zapříčinilo pomluvy.

Caroline nikdy nelhala ani se nesnažila dostat z problémů tím, že by něco tajila či přehazovala vinu na ostatní. Místo toho jí dělalo radost zvednout ruku a s potměšilým úsměvem se přihlásit ke všemu, při čem byla přistižena. To nahrávalo její popularitě. U veřejnosti se těšila velké oblibě. Byla úspěšnou herečkou. Jakmile se však začala duševně probouzet, přestávala ji její kariéra uspokojovat. Zjistila, že spolupracuje s lidmi, kteří o ní hovoří jako o všední a nijak zvlášť nadané herečce. Navíc si uvědomila, že filmovým studiím jde jen o nejvyšší zisky. Nemohla nadále tolerovat neupřímnost a nedostatečnou celistvost show byznysu a tak z něj odešla.

Udělala na sobě mnoho vnitřní práce. Byla smířená sama se sebou a velmi dobře chápala, kdo je a proč tu je. Stále ještě měla mnoho fanoušků. Využívala svou popularitu k dobrému účelu - snažila se přitáhnout pozornost veřejnosti k různým charitativním organizacím a k problémům jednotlivců. Caroline přirozeně zvládla svou lekci integrita. Díky své slabině a práci v show byznysu se z ní snadno mohl stát pokrytec, osoba, která se lehce naladí na cizí neupřímnost a nedostatek celistvosti, ona tomu však odolávala.

Její výhodou bylo, že věnovala velkou pozornost okolí. Také si uvědomovala, že nemusí být vždy tím nejlepším soudcem vlastního jednání. Stále byla extrovertní a byla ráda středem pozornosti, věděla však jasně, jak snadno se může dostat do situací, v nichž může být narušena její celistvost, aniž by si toho byla vědoma. Znala své slabiny a tak si prozíravě zajistila dvě ochranné zásady.

Za prvé - dělala vše pro to, aby se do podobných situací nedostala. A za druhé - naučila se věnovat více pozornosti reakcím ostatních lidí a tuto zpětnou vazbu využívala jako měřítko. Už se nedostávala do problémů jako dříve, místo toho - a to bylo na ní to nejlepší - stále si zachovávala svou nepředvídatelnost, což jí i nadále zajišťovalo, že si lidé nebudou jistí tím, co v příští chvíli udělá. Jedná se o velmi přitažlivou vlastnost, kterou Caroline velmi efektivně užívala.

Caroline zvládla svou lekci a z tohoto poznání vychází její silné kvality osobnosti. Well done :)

Ivana Valová, Spiritual psychology (v češtině přeloženo 12 duchovních pravidel) - Steve Rother
www.atlantskaskola.cz


[ HOME | KALENDÁŘ KURZŮ | STUDIJNÍ PLÁN | ČLÁNKY A RECENZE RSS | REGISTRACE | KONTAKT ]

Atlantská škola
Design a tvorba stránek Business Logic s.r.o.