Atlantská škola
Home Kalendář kurzů Studijní plán Články a recenze Registrace Kontakt
[ LOGIN ]
Články o Atlantidě
Spirituální psychologie
Starodávné civilizace
Třetí oko a intuice
Spirituální integrita
Hvězdy a krystaly
Lightworker
Fyzické tělo a instinkt
Láska a komunikace
Recenze

Jste hypersenzitivní jedinec?

PUBLIKOVÁNO: 15.06.2017, AKTUALIZACE: 31.01.2018

Jste schopni vidět širší souvislosti, aniž byste ztratili smysl pro detail? Máte estetické cítění a sklon k pečlivosti a řádu? Patříte k dobrým, empatickým posluchačům nadaným schopností předvídat, co se stane, a formulovat hluboké myšlenky?

V případě konfliktu dokážete dobře vnímat a chápat postoje obou stran? Nechybí vám smysl pro spravedlnost, přírodu a spiritualitu? Jste silně kreativní a intuitivní, ale umíte také odpovědně plánovat a vašimi přednostmi jsou loajalita a smysl pro povinnost?

Jste zvídaví, umíte se nadchnout a stále se učit? Zažíváte často stav flow? Máte silně vyvinutou zážitkovou paměť? A pokud zrovna nejste ve stavu jako komár prchající před repelentem, vzbuzujete u druhých spíše sympatie?

Nakupování ve městě vám připadá namáhavější než jiným. Násilné scény v kině nebo televizi vás ovlivňují více než ostatní. Sociální nespravedlnost na vás působí tak, jako by se týkala přímo vás. Jste výrazně lekavější než ostatní. Když přijdete do nového obchodu, cítíte se rychle přemožený všemi dojmy a potřebujete delší dobu než druzí, abyste se zorientoval.

Reagujete zřetelně citlivěji na zvuky než druzí lidé. Hlasité zvuky vám působí tělesnou nevolnost. Cestování vám připadá namáhavější než ostatním. Kontakt s druhými lidmi vás mnohdy vyčerpává. Často vás pronásledují i malé věci, které řekli jiní. Někdy máte pocit, jako byste slyšel i to, co druzí neřekli. Často vás pronásleduje něco, co jste nevykonal nebo neudělal dost dobře. Vnímáte velice dobře, jak se cítí druzí.

Často se cítíte nepochopený, protože vnímáte víc a jiné věci než druzí. Mnohdy se cítíte z tohoto důvodu taky velmi osamělý. Velkým davům se nejraději vyhýbáte. Jako dítě jste se vyděsil, když učitel káral nějakého spolužáka. Cítil jste se tak, jako by káral vás, i když jste se toho vůbec neúčastnil. Když ve vzduchu visí konflikty nebo hádky, cítíte to tělesně, i když se vás to vůbec netýká. Nálady jiných lidí vás silně ovlivňují.

Když je velký neklid, reagujete podrážděně, roztržitě, stresem nebo tělesnými a emocionálními symptomy. Potřebujete se často stáhnout a mít hodně času pro sebe. Harmonie je pro vás důležitá, v atmosféře nesouladu trpíte. Konfliktním situacím se nejraději vyhýbáte. Když byste se vlastně měl prosadit, reagujete spíš tak, že ustoupíte, i když vás to pak mrzí. Daří se vám spíš zasazovat se za práva druhých nebo zastupovat zájmy veřejnosti než vaše vlastní zájmy. Umíte naslouchat a umíte se dobře vcítit a druhé povzbudit, když mají problémy.

Jste hypersenzitivní jedinec se sklony hledat dobrodružství? Někdy mám potřebu se vysmeknout. Doslova mě to přepadne, pak musím vypadnout ze všeho obvyklého. Mnohdy se zdánlivě sám nepoznávám. Právě jsem byl přecitlivělý, a pak najednou mám chuť zinscenovat konflikt. Buď jsem naprosto hodný a krotký, nebo provokuji. Cítím se jako dvě protikladné duše v jedné osobě. Někdy odmítám tu jednu a pak zase tu druhou. Mnohdy se dodatečně vyděsím ze situace, kterou jsem snadno zvládal předtím, když jsem na tom byl jinak. Vedu něco na způsob dvojího života. Navenek jsem odvážný typ. Pak se zase vnitřně vnímám jako senzitivní.

Je vaše dítě hypersenzitivní? 1. Dítě reaguje silně nebo odmítavě na vysokou hlasitost nebo hluk. 2. Rádo vyrovnává napětí a stará se o harmonickou atmosféru. 3. Vciťuje se, když jsou druzí smutní nebo nemocní. Potom na ně samo od sebe bere ohled. 4. Má rádo spíše klidné hry. 5. Zřetelně vycítí napětí mezi rodiči, i když to před dítětem skrývají a nic není řečeno.

6. Příliš mnoho vjemů je zastraší nebo příliš rychle unaví. Pak se potřebuje stáhnout do ústraní. 7. Vycítí i malé detaily, které byly změněny. 8. Zatímco jiné děti se radují z rychlé a divoké jízdy na kolotoči, ono se bojí. 9. Hraje si rádo samo. Prožívá svou hru intenzivně a plně se jí věnuje. 10. Nových věcí nebo nových aktivit se trochu straní. Pozoruje to z jistého odstupu, než se pak samo zapojí. 11. Jeví zájem a současně je opatrné, když je představováno jiným dětem nebo dospělým.

12. Nemá v lásce soutěže, nijak se v nich neprosazuje. Nejde mu o to, aby vyhrálo a dominovalo. 13. Klade na sebe už brzy vysoké nároky. Když zjistí, že výsledky jeho snah nejsou tak dokonalé, jak si představovalo, trpí tím. To jsou momenty, v nichž dokáže zuřit a být hlasité. 14. Ve srovnání s jinými dětmi je klidné a tiché. 15. Miluje vyrovnanost a spravedlivost. Rádo se dělí o sušenky a čokoládu. Dává pozor na to, aby všichni dostali. Když se druhým stane bezpráví, cítí se tím samo zasaženo. Pak se odvážně zastane i větších dětí. 16. Má často jen jednoho nebo dva kamarády, s nimiž se intenzivně stýká. Ve větších skupinách je spíš zdrženlivé, drží se stranou, nebo se dokonce chová odmítavě.

Ivana Valová
Zdroj - Hypersenzitivní lidé mezi námi, Rolf Sellin


[ HOME | KALENDÁŘ KURZŮ | STUDIJNÍ PLÁN | ČLÁNKY A RECENZE RSS | REGISTRACE | KONTAKT ]

Atlantská škola
Design a tvorba stránek Business Logic s.r.o.