Atlantská škola
Home Kalendář kurzů Studijní plán Články a recenze Registrace Kontakt
[ LOGIN ]
Články o Atlantidě
Spirituální psychologie
Starodávné civilizace
Třetí oko a intuice
Spirituální integrita
Hvězdy a krystaly
Lightworker
Fyzické tělo a instinkt
Láska a komunikace
Recenze

Jít do akce

PUBLIKOVÁNO: 26.01.2018, AKTUALIZACE: 26.01.2018

Vize a akce musí být v souladu, což vyžaduje zručnost. Lídr musí být zaměřen na akci. Ve všem, co dělá, musí být zodpovědný za sliby, které učinil. To vyžaduje vytrvalost a houževnatost a schopnost nahlížet na jakoukoliv situaci flexibilně a s humorem.

Spirituální vedení spočívá v tom, že na úrovni bytí vykonáváte to, co je správné. Vaše činy jsou zakořeněny ve vědomí. Vaše akce jsou podporovány vesmírem. Duše se o vás chce zcela postarat.

Každá situace volá po správné akci. Úspěšní vizionáři jsou schopni zastat jakoukoli pozici. Jejich pružnost vychází z neomezené flexibility duše. Chopíte-li se spirituálního vedení, vaše konání je jiné. Změní se v nekonání, což je totéž jako umožňování.

Postavíte se stranou a necháte svou duši působit vaším prostřednictvím. Naladit se na správnou vlnu a pozorovat, jako dokonale může být život organizován, je-li u kormidla duše. Činy vycházejí přímo z vaší vize. Konání je dovednost.

Buďte orientováni na akci. Vykonávejte věci, které chcete po ostatních. Zavažte se k upřímné zpětné vazbě. Ukažte ostatním, že chcete slyšet pravdu, a budete-li poskytovat zpětnou vazbu vy jim, buďte upřímní. Zdůrazněte jejich přínos. Buďte vytrvalí. Dílčí prohry a překážky tu budou vždy. Udělejte si čas na oslavu. Kdykoliv dosáhnete významnějšího úspěchu, navoďte oslavnou atmosféru.

Vaše akce mají být autentické. Hovoříte-li svou hlavou, dostanete se jim do hlavy. Hovoříte-li svým srdcem, dosáhnete jejich srdce. Hovoříte-li svým životem, dosáhnete na jejich životy.

Zeptejte se členů skupiny, co hodlají investovat do projektu. Mějte akční plán. Jak projekt postupuje, sledujte závazek každého člena skupiny. Uskutečněte každou investici, kterou jste se zavázali učinit. Správný krok v každé situaci - jste-li uvědomělí, každá situace vám sama sdělí, která cesta je správná a která špatná. Každý ze sedmi problémů volá po vlastní specifické akci.

Na druhé straně, u jistých hodnot nesmíme připustit kompromis. Tyto hodnoty pocházejí zevnitř. Bez nich by byl lídr rozpolcený konflikty, které by na něj útočily ze všech stran. Vzdát se jich by bylo jako svrhnout sebe sama. Rozpoznejte, kde je při řešení problému žádoucí uhnout, a kde to možné není. O čem se nevyjednává:

1. Ochránce. Vaše pozice je krizový manažer. Inspirací pro ostatní je vaše síla a sebevědomí. Vydáte do centra krize a setrváte tam tak dlouho, jak jen to bude třeba. Sháníte se po zpětné vazbě ohledně toho, jak se krizový stav posunuje. Je věnována pozornost každému aspektu krize, nejsou přehlíženy žádné dohledné možnosti. "Nevzdám se své vyrovnanosti. Necítím-li se uvnitř jistý a silný, nemohu příslušnou krizi zvládnout."

2. Vítěz. Vaše pozice je motivátor. Inspirací pro ostatní je váš úspěch a dosahování výsledků. Nepřinášíte hmatatelné výsledky pouze sobě, ale poskytujete je celé skupině. Jste vytrvalí tváří v tvář konkurenci a dílčím nezdarům, které jsou nevyhnutelné. Dodáváte skupině odvahu, víte, že žádná výzva není nepřekonatelná. Sdílíte zásluhy a odměny a poukazujete na jedinečné osobní zásluhy každého člena týmu. Radosti a nadšení ponecháváte volný průběh. "Nevzdám se své sebedůvěry. Nebudu-li cítit, že uspěji, nedokážu motivovat k úspěchu ostatní."

3. Tmel kolektivu. Vaše pozice je vyjednávač. Podporujete sdílené cíle namísto rivality a štěpení. Máte férový a spravedlivý přístup, bez jakéhokoliv zvýhodňování či protěžování. Zpětná vazba, již hledáte, je shoda. Neshody jsou nevyhnutelné, musíte se mít na pozoru a všímat si potencionálních trhlin ve skupině, které lze napravit, než se příliš rozšíří. Jste vytrvalí v urovnávání rozkolů i přesto, že každá ze zúčastněných stran může být tvrdohlavá a nebude chtít ustoupit ani o píď. Jakmile dosáhnete týmové jednoty, oslavíte ji tím, že uspořádáte relaxační aktivitu, kterou zvolíte tak, aby si ji užil celý tým. Dovolte skupině pociťovat vzájemnou solidaritu, aniž je kdokoli stresován pracovními povinnostmi. "Nevzdám se své nestrannosti. Nebudu-li s každým zacházet férově, nemohu ostatní přesvědčit, aby urovnali své spory."

4. Pečovatel. Vaše pozice je poradce. Vyjadřujete soucit a porozumění každému, kdo za vámi přijde s problémem či potřebou. Nikoho nesoudíte. Vaše empatie se vztahuje na každého, protože všichni si občas procházíme těžkými časy. Zpětná vazba je jakákoli známka toho, že se lidé cítí vyslyšeni a pochopeni. Na druhou stranu si také musíte dávat pozor, zda někdo nejeví známky nezúčastněnosti či odcizení od skupiny. Vytrvalost prokazujete tím, že se bedlivě věnujete lidem, kteří vás potřebují, sledujete, jak si vedou, a zavážete si vybudovat s nimi skutečné vztahy. Vždy slavíte s každým individuálně v okamžiku, kdy jste schopni sdílet jeho důvěrnou radost a krok k ozdravení. "Nevzdám se svého vhledu. Kdybych nemohl nahlížet pod povrch a pozorovat, jak se lidé opravdu cítí, nikdy se nebudou cítit pochopeni."

5. Inovátor. Vaše pozice je katalyzátor. Povzbuzujete lidi k novým nápadům a nemáte problém s neznámým – naopak, vzrušuje vás to. Vytváříte prostředí pro rozkvět kreativity a pečujete o první klíčky slibného objevu. Zpětná vazba je jakýkoliv náznak průlomu. Vedete tým ze slepých uliček a nepříliš nadějných myšlenkových pochodů. Jakmile učiníte průlom, slavíte tím, že jako skupina oceňujete krásu a zázrak pozice průkopníků. "Nevzdám se své zvědavosti. Neotevřu-li se veškerým možnostem, nemohu být člověkem na cestě k novým objevům."

6. Přetvářeč. Ztělesňujete vyšší poslání a váš hlas zesiluje vnitřní touhu po transformaci každého člověka. Dodržujete hodnoty, které hlásáte. Zpětná vazba je jakékoliv znamení vnitřního posunu ve skupině. Pozorně sledujete, zda lidé předvádějí to lepší, co v nich je. Dáváte najevo pochopení bez ohledu na to, jak často projeví slabost či sejdou z cesty. Oslavy, které pořádáte, jsou rituály díků a úcty. Lidé ve skupině jsou semknuti, neboť pracují ve jménu vyšší síly. "Nevzdám se své vize a vyšších hodnot. Pokud bych tímto způsobem nežil, nemohl bych vést ostatní k lepšímu způsobu žití."

7. Mudrc a prorok. Vaší rolí je být čistým světlem. Dosáhli jste nejvyššího stupně uvědomění. Jste očištěnou duší. Vyzařujete pravé kvality bytí - lásku, pravdu, mír a hlubokou moudrost. To, co děláte, je skoro nepodstatné. Vaší zpětnou vazbou je cokoliv a všechno. Víte, že každá osoba následuje jedinečnou cestu, jež musí být ctěna. Chápete lidskou přirozenost v jakékoliv podobě. Oslavujete tak, že se sjednotíte s jedinýmvědomím, univerzálním polem čistého bytí, jež je zdrojem všeho. Ostatní absorbují vaši radost a vnitřní mír. "Neexistuje nic, čeho bych se nemohl vzdát. Vesmír přináší vše a totéž si odnáší zpět. Díky svému napojení na cyklus stvoření a zániku mohu obsáhnout obojí."

Jednejte chytře. Váš talent spočívá v tom, že dosáhnete všemi směry a dáte dohromady tolik inteligence, kolik je jen možné. Díky důvěře, kterou ve vás vkládají nadřízení, nikdy neztratíte kontrolu nad situací. Mějte snahu dosáhnout na věci přesahující chápání. Měřte každý krok k dosažení kýženého výsledku. Dospějte k dohodě všech zúčastněných lidí. Vyhněte se náhodným a bezvýznamným procedurám.

Mějte dostatek přesahu. Inteligence je všude ve vesmíru, v každé buňce našeho těla, ve všech lidech. Vaše vize je autentická. Vy jste zdrojem. Provází vás jiskra a vzplane uvnitř vás. Vyhněte se velkým pastem neadekvátního vedení. Tou první je ego, závislost na tom, být jediná autorita, střed pozornosti, osoba, která má vždy pravdu. Tou druhou je nedostatek přesahu. Ujistěte se, že vaše jednání vychází z duše, místa, kde začínají všechny správné činy.

Symbolizují vaše činy podstatu existence celé skupiny? Provádíte takové kroky, jaké vyžaduje vaše vize? Odpovídají vaše kroky na projevené potřeby? Konáte skutečně to, co jste slíbili vykonat? Uhýbáte odporu, jenž leží v cestě jakémukoliv záměru? Vyjadřujete radost a naplnění, které jsou součástí výsledku úspěšné akce?

Spirituální vedení nechá život volně plynout. Představte si, že jste na fotbalovém zápasu. Přijde vzrušující moment – útočník v poslední minutě běží sám na bránu. Hráč na hřišti ví, že všechno závisí na něm. Jeho mysl i tělo jsou vrcholně bdělé. Akce plyne tak rychle, že rozdíl mezi úspěchem a selháním je záležitostí zlomku sekundy.

V takových situacích se dostáváme do zóny. Navzdory napjatosti okamžiku se sportovec cítí extrémně uvolněně. Ohlušující burácení davu se vytratí a je nahrazeno tichem. Hráč cítí klid a ví s absolutní jistotou, že trefí branku. Někdy si připadá, jako by pouze přihlížel svým akcím, jako by byl úplně nezúčastněný. Jen míč je předurčen k tomu, aby dorazil na určené místo v určený čas.

Snažení se promění v umožnění. Necháme tělo dělat, co dělat chce. Konání překročilo neviditelnou linii a stalo se nekonáním. Existuje jemná rovnováha mezi převzetím kontroly nad tělem a tím, že ponecháme fungování jeho vlastní inteligenci. Umožňováním se staneme svědky toho, co naše duše chce, a protože své duši důvěřujeme, její přání se shodují s tím, co chceme my. Zóna se stane způsobem života.

Já (vědomí) mám organizační moc – ponechte událostem volný průběh. Počkám a uvidím. Duše má plán. Já (vědomí) vytvářím ohromné kreativní skoky – očekávejte neočekávané a považujte to za stav, v němž se cítíte pohodlně. Povzneste se nad problém. Spoléhejte na svou intuici. Udržujte kontakt s lidmi, jejichž uvažování je odlišné od vašeho, a všímejte si, co sdělují ze svého úhlu pohledu. Já (vědomí) přirozeně směřuji k růstu – pro aktivaci růstu mu dodávejte živiny ve formě energie, pozornost, vášeň. Já (vědomí) dělám z chaosu pořádek – všechno má svůj důvod. Místo zaměření na chaos se raději poohlížejte po onom důvodu. 

Rozhodování. Proces rozhodování nám pomáhá dosáhnout vyšší vnitřní čistoty. Cítím se ohledně tohoto rozhodnutí dobře? Je spravedlivé a čestné? Mohu věřit informacím, které dostávám? V čem je zádrhel? Nepřerůstá mi to přes hlavu?

Ohlédnete-li se zpětně na svá minulá špatná rozhodnutí, vidíte, že jste si v procesu rozhodování začali něco nalhávat. Propadli jste iluzi namísto reality, neboť jste ztratili kontakt se svým pravým já, podstatou svých osobních hodnot a cílů.

Prvky správného rozhodování: Jste optimističtí. Neoddáváte se zbožným přáním. Neobáváte se o to, co by se mohlo pokazit. Můžete zvážit rizika bez přílišného strachu. Neobviňujete nikoho za minulé chyby. Necítíte potřebu žádat o opakované ujištění. Chcete, aby skupina dělala to, co je dobré pro každého. Vyhodnocujete kritiku s odstupem a čestně. Jste rozhodnutí rozumně riskovat.

Víte, že se časem vždy objeví správné řešení. Podporujete nezávislé myšlení. Nejste posedlí nepodstatnými detaily. Nasloucháte co nejširšímu spektru lidí. Uvědomujete si, že pro každou situaci existuje unikátní způsob řešení. Vynášíte upřímné soudy, ale nejste krutí. Jste soustředění a nenecháváte se rozptylovat. Přinese-li někdo něco pozitivního, dokážete to plně ocenit. Stanovíte rozumná pravidla, která způsobují minimální omezení. Nekladete velký důraz na svou autoritu. Účastníte se akce s nefalšovaným entuziasmem.

Jsou-li přítomny tyto prvky, je vaše rozhodování uvědomělé. Jsou-li podmínky uvnitř jasné a ustálené, budou je výsledky zvenčí přirozeně následovat.

Ivana Valová
Zdroj - Spirituální leadership, Deepak Chopra


[ HOME | KALENDÁŘ KURZŮ | STUDIJNÍ PLÁN | ČLÁNKY A RECENZE RSS | REGISTRACE | KONTAKT ]

Atlantská škola
Design a tvorba stránek Business Logic s.r.o.