Atlantská škola
Home Kalendář kurzů Studijní plán Články a recenze Registrace Kontakt
[ LOGIN ]
Články o Atlantidě
Spirituální psychologie
Starodávné civilizace
Třetí oko a intuice
Spirituální integrita
Hvězdy a krystaly
Lightworker
Fyzické tělo a instinkt
Láska a komunikace
Recenze

Jednorožci

PUBLIKOVÁNO: 07.11.2009, AKTUALIZACE: 12.09.2016

Jednorožec je svítící bílý kůň s točivým světelným rohem vycházejícím ze třetího oka. Jednorožci jsou bytosti, které přinášejí očistu a vhledy. Připomínají nám nevinnost duše. Jejich srdce a duše jsou tak čisté, že mohou následovat pouze světlo.

Andělé jsou s námi v kontaktu přes srdce, pracují na úrovni srdce. Pomáhají nám na naší cestě a vedou nás různými způsoby - plnit naše přání, pokud jsou míněny pro nejvyšší dobro. Vedou nás, ochraňují nás a utišují nás. Andělé plní přání srdce, které nás dělají šťastnějšími. Váš osobní anděl drží v sobě vaši božskou stopu. Neustále vám ukazuje volby na té nejvyšší úrovni, pro které se můžete rozhodnout. Často nás ve spaní nebo v těžkých chvílích utišují.

Jednorožci nás kontaktují přes duši, pracují na úrovni duše. Jsou v kontaktu s těmi, kteří vyzařují světlo a mají vizi větší, než jsou oni sami. Hledají lidi, kteří touží pomáhat druhým a chtějí měnit svět k lepšímu, i když jen o malý kousek. Přinášejí nám do života radost a nadšení. Jednorožci jsou androgynní bytosti a mají v sobě vyváženou mužskou a ženskou energii.

Světlo jednorožců je tak silné, že vstupuje do lidí postupně, ve vlnách, pouze tolik, kolik jedinec v dané chvíli unese. Jednorožci plní přání duše, přání, které nás uspokojí hlouběji a pomohou nám vyplnit to, co jsme si předsevzali před narozením. Někdy naše touhy jsou pouze malým plamínkem svíčky, ale jednorožci jej vidí a svým dechem ho rozfoukají do velikosti plamene. Poté, co se narodíme, někdy nevidíme příležitosti, které se nám nabízejí, a proto návštěva jednorožce může být velmi silným zážitkem pro ty, kteří si vzpomenou. Jednorožci s námi komunikují telepaticky. Je to jazyk světla, který obsahuje informace a vědění.

Jednorožci nám pomáhají s naplněním životního cíle, udržet si svou vizi a dávají nám odvahu a víru pokračovat v naplnění této vize přes všechny překážky. Svou energií nás dovedou uklidnit a posílit, abychom měli potřebnou důstojnost a charisma pro cestu k tomu, v co věříme, že je správné. Podporují nás držet se svých vizí a stát si za nimi. Znají směr duše, komunity a světa.

Pokud byste mohli ve svém životě udělat něco, co má trvalou hodnotu, co by to bylo?
Pokud byste věděli, že to můžete udělat, jaký byste udělali první krok?
Jak můžete udělat pouze malý krok k této vizi?

Jednorožec si vás najde a podpoří vaši nejvyšší aspiraci. Pokud chcete být usmiřovatel, chcete pomoci společnosti nebo chcete něco udělat pro lepší zdraví, vzdělání nebo bohatství, můžete si přitáhnout do života jednorožce. Pokud vaše duše po něčem touží, jednorožec k vám přijde, vyslechne vaše přání, dá vám pocítit svou čistotu a dá vám klíč, jak si splnit toto přání, pokud je pro nejvyšší dobro. Jednorožci otevírají dveře těm, kteří jsou připraveni přijmout jejich čistotu, vděčnost, radost a integritu. Reagují pouze na přání vyřčené z čistého srdce.

S jednorožcem se pak můžete potkat v meditaci nebo ve snu. Aby vás navštívil jednorožec ve spánku, je třeba o to požádat a zklidnit mysl. Na první kontakt s jednorožci nikdy nezapomenete. Jejich světlo je oslňující. Je to jako kdybyste se dívali na milion diamantů svítících ve slunečním světle tak jasně, že se na něj nemůžete skoro podívat. Z jejich rohu vychází božská energie. Tam, kam tuto energii nasměrujete, začne fyzické léčení, emoční léčení a léčení duše. Mají sílu vyléčit velmi hluboké zranění duše, které nás provází několika životy. Pokud jednorožce o to požádáte, mohou vám pomoci, abyste vyřešili svůj problém.

Jednorožci nás mohou ochránit, podpořit, pomoci ve vyjádření toho, co chceme říct a dostat odpověď na otázku, dávat nápady, asistovat, být našimi společníky a pomoci se rozhodnout. Dále nám pomáhají spojit se s duší. I když na ně jen pomyslíte, probudí to ve vás energii, která vás spojí s vyšším Já. Nesou v sobě kvality lásky, míru, klidu, jemnosti, naděje, vznešenosti, péče, kouzla, tajemství, naděje, povzbuzení, očisty. Přijdou k vám ve chvíli, kdy jste na to připraveni, a pomohou vám rozvinout tyto schopnosti.

Prohloubení kontaktu s jednorožci. Čistá nevinnost je jeden ze způsobů, jak prohloubit spojení s jednorožci, což znamená být ve své božské esenci. Nicméně tato esence se často promíchá s očekáváním druhých lidí, našimi neutišitelnými touhami, potřebami a ztráty respektu k sobě, a proto je třeba očistit tuto esenci.

Sepište si věci, které vám zabraňují být, kým jste, nebo vám brání být spokojený. Mohou to být vaše strachy nebo pocity, že nejste dost dobrý, připoutanost k očekávání druhých lidí, možná jste v situaci, práci nebo ve finančním vězení, že kterého nelze utéct. Dejte si záměr, že chcete očistit vaši esenci a prohloubit spojení s jednorožci. Představte si, jak jdete na horu. Na půli cesty vidíte houští. Jdete blíž a vidíte, že uvnitř houští je velká klec.

Uvnitř je osoba, která vypadá jako vy a je obrostena ostružiním, provazy a je tam spousta odpadu. Po nějaké době zjistíte, že máte nástroje a sílu otevřít klec a vyčistit toto místo, abyste osvobodili vaši čistou esenci. Poté vidíte, jak se tato osoba se koupe ve světle. Přivítejte tento aspekt a spojte se s ním. Vyjděte z klece a houštiny. Pokračujte dále v cestě na horu. Setkáváte se s jednorožcem. Dotkněte se jej, pohlaďte jej, jeďte na něm, poznejte jej. Až vám to bude stačit, poděkujte mu a otevřete oči.

Všechna bílá zvířata v sobě nesou Kristovu energii bezpodmínečné lásky. Jednorožci nám pomáhají udržet si frekvenci Kristova vědomí na Zemi. Bílá barva nás učí transcendenci ega. Je charakteristická pro svatbu, lílie, kosatce, čistý diamant, Kristovo světlo, dále k symbolu růže a Panny Marie.

Podle starého zákona Bůh nařídil Adamovi, aby dal všem zvířatům na Zemi jméno. Jednorožce pojmenoval jako prvního, proto dal Bůh jednorožci speciální požehnání dotknutím se hrotu jeho rohu a udělil mu léčivé schopnosti. Poté, co Adam a Eva byli vyhnáni z ráje, jednorožec si mohl vybrat, jestli zůstane v ráji nebo bude Adama a Evu doprovázet ve světě zkoušek a trápení. Pro jeho čistotu, lásku a soucit se jednorožec rozhodl jít s Adamem a Evou, za což bude navždy uctíván.

Jednorožci v Atlantidě svou přítomností rozšiřovali božskou esenci, čistotu, důstojnost a světlo.

Všechny příběhy s jednorožcem mají jedno společné - jednorožec nemůže být k ničemu přinucen, jako si nikdo nezíská násilím lásku. Musí mu být jemně umožněno, aby k vám přišel, jako opravdová láska přichází čistě, bez přetvářek a nevinně. Bílý jednorožec označuje čisté světlo a černý jednorožec označuje hloubku moudrosti.

Roh jednorožce vytváří spirálovitě točivý světelný proud světla vycházející ze třetího oka, čakry osvícení. Tento silný proud energie je symbol, který má schopnost otevřít a uvolnit bloky na všech úrovních. Pohybující spirála ve směru hodinových ručiček dodává novou energii, opačným směrem vytahuje starou energii ven. Tento roh má bílou nebo zlatou barvu.

Proud světla ze třetího oka je proud vysokofrekvenční síly mysli. Jsou to myšlenky manifestace, léčení a osvícení. Všechna čistá energie vysílaná dostatečně silně z místa třetího oka může vytvořit rohovitý výstupek světla tím samým způsobem jako jsou vidět vyzařující srdeční energie jako křídla.

Většina lidí prožívá svá životní dramata. Jak se člověk vyvíjí, může od těchto dramat poodstoupit a sledovat je bez účasti na nich. Sledovat je, analyzovat svou roli a rozhodnout se, co udělat jinak, a tak žít vědomě. V tomto období vám může jednorožec vstoupit do života a pomůže vám udělat další krok a podívat se na život z jiné perspektivy, což vás může posílit a dát vám na vědomí, že můžete být sami sebou, spokojeni a být schopen vidět božské v sobě a ostatních. 

Pokud nosíte ve svém srdci božskou energii a nabídnete ji něčemu nebo někomu, žehnáte jim. Žehnáte jim tím, že jim nabídnete něco, co jim schází, přesněji co si myslí, že jim schází. Pokud jsou otevřeni k přijetí požehnání, přináší je do božské celistvosti. Pokud někomu schází peníze, popřejte jim prosperitu. Pokud se jim bortí vztah, popřejte jim šťastnou lásku. Je tu hojnost pro všechny. Požádejte jednorožce o jejich požehnání.

Děti jsou otevřené zprávám duše a obzvláště naslouchají vílám a jednorožcům. V současné době se rodí indigové a křišťálové děti, které nesou energii velmi vysoké vibrace. Jednorožci se ještě před narozením spojují s těmi, kteří mají na Zemi speciální úkol týkající se pokroku lidstva. Dávají jim do aury hvězdu, aby, až se narodí do negativního prostředí Země, mohli těmto lidem andělé a jednorožci snadněji sloužit, a také aby si indigoví a křišťáloví jedinci během svého života vzpomněli na své úkoly a udržovali si naději, na kterou si v těžkých chvílích potřebují vzpomenout.

Pěticípou hvězdu umísťují do aury těm, kteří se zdokonalují jak jen to je možné, aby poté mohli pomoci ostatním s jejich růstem. Šesticípou hvězdu umísťují do aury těm, kteří mají vizi přinést nebe na Zem. Ti, kteří byli speciálně vycvičeni, mají sedmicípou hvězdu, aby mohli na Zemi vést tým vzestupu. Děti pocházející z Orionu byli před narozením připravováni na těžké vibrace Země. Pro jejich duše je těžké zůstat na Zemi, proto tyto děti doktoři nazývají autisty. Energie jednorožců těmto dětem pomáhá zůstat uzemněnými v naší realitě. 

Zdroj: Diana Cooper - The wonder of unicorns


[ HOME | KALENDÁŘ KURZŮ | STUDIJNÍ PLÁN | ČLÁNKY A RECENZE RSS | REGISTRACE | KONTAKT ]

Atlantská škola
Design a tvorba stránek Business Logic s.r.o.