Atlantská škola
Home Kalendář kurzů Studijní plán Články a recenze Registrace Kontakt
[ LOGIN ]
Články o Atlantidě
Spirituální psychologie
Starodávné civilizace
Třetí oko a intuice
Spirituální integrita
Hvězdy a krystaly
Lightworker
Fyzické tělo a instinkt
Láska a komunikace
Recenze

Jaká je vaše základní životní lekce?

PUBLIKOVÁNO: 12.07.2009, AKTUALIZACE: 10.11.2016

Pokud chcete poznat, jaká je vaše základní životní lekce, tedy na čem máte pracovat, nechte, aby člověk, který vás opravdu zná, vyplnil tento dotazník. Poté sečtěte body za pět vět u každé otázky. Ten nejvyšší počet označuje vaši základní životní lekci.

Instrukce pro toho, kdo vyplňuje: Odpovídejte na otázky o tomto člověku upřímně a objektivně. Jakmile si otázku přečtete, odpovězte na ni tak, že do políčka přidáte body od 0-9, od silně nesouhlasím, spíše nesouhlasím, neutrální, spíše souhlasím, po silně souhlasím. 0 je silně nesouhlasím, 9 je silně souhlasím s tímto tvrzením.

Otázky A
·         Neměl štěstí v lásce ____
·         Ztrácí se ve vztazích, příliš se snaží, někdy ignoruje co je naprosto zřejmé ____
·         Má velké srdce a lásku na rozdávání ____
·         Když vztah skončí, často zůstanou s bývalými partnery přáteli ____
·         Myslí si, že většina jeho životních problémů je spojena s milostnými vztahy ____
Celkem A ____

Otázky B
·         Shromažďuje informace, hledá venku potvrzení toho, co vnitřně ví ____
·         Má vnitřní hlas, který ho nejčastěji upozorní na fakt, že se něco neslučuje s jeho vnitřní pravdou, než že se to s ní slučuje ____
·         Je pevně přesvědčen, že je bezcenný nebo že je ve srovnání s ostatními méněcenný____
·         Ačkoliv to často popírá, je to přirozený učitel a lidé se k němu obracejí kvůli informacím ____
·         Zažívá životní události, které mu poskytly výjimečnou příležitost stát si za svým, i když jeho názor byl v rozporu s všeobecným přesvědčením ____
Celkem B ____

 Otázky C
·         Má velké kreativní schopnosti, má však potíže s penězi ____
·         Tvoří nebo tvořil skrze ostatní, například se jedná o manželku, jež se realizuje skrze úspěšného muže, přátele a podobně ____
·         Je/byl perfekcionista ____
·         Jedná se o velmi bystrou osobnost, kterou má skoro každý rád ____
·         Povznesl svůj kreativní talent, dokáže tvořit umění, hudbu, literaturu, je dobrý ve sportu nebo prostě rád vytváří situace z ničeho, a přesto nedokáže vnímat svou tvůrčí práci ____
Celkem C ____

Otázky D
·         Je/byl na něčem závislý nebo trpí/trpěl nutkavou potřebou něco opakovaně dělat____
·         Cítí se neúplný. Hledá něco, co by k sobě mohl přidat____
·         Usiluje o úspěch a jen zřídkakdy se zklidní a užívá si života ____
·         Jeho chování signalizuje potřebu přidávat k sobě něco z vnějšku, aby se cítil celistvý ____
·         Je/byl hledač pátrající po věci, která by způsobila, že jeho život bude dokonalý ____
Celkem D ____

Otázky E
·         Má potíže s vnímáním vlastní ceny____
·         Prožil významnou událost, která měla devastující vliv na okolnosti jeho života ____
·         Má velké problémy přijímat od ostatních peníze, lásku či pochvalu ____
·         Prožil nadprůměrné množství situací, kdy se dostával do role oběti, a možná si na tento stav dokonce zvykl____
·         Vyjadřuje pochybnosti o svých schopnostech ____
Celkem E ____

Otázky F
·         Usiluje o informace z vyšší perspektivy, více ho zajímá abstraktní využití nějakého objektu než jeho pozemské, národní, místní či individuální využití ____
·         Žije v plné harmonii s přírodou. Jakoby tráva, po níž kráčí, lépe rostla ____
·         Žije nebo snaží se žít v jednotě se všemi věcmi, ať se nacházejí kdekoliv, a jednat v souladu s nimi, a to až do té míry, že se odcizuje ostatním lidem____
·         Nudí ho ostatní lidé, kteří se potýkají s obyčejnými lidskými situacemi ____
·         Snaží se předávat druhým to, co ví, ale je tak vepředu před ostatními, že ho nechápou ____
Celkem F ____

Otázky G
·         Prožil nadprůměrné množství situací, kdy se musel přizpůsobit většině či jít s hlavním proudem ____
·         Má problémy zvyknout si na změny ____
·         Prožil/prožívá neobvyklé události či situace, které ho donutily k velké životní změně____
·         Je mu příjemné udržovat věci ve stavu, v jakém aktuálně jsou, a za každou cenu se vyhýbá změně ____
·         Vede svůj život podle určitých pravidel či systému včetně toho, že vše označuje příhodnými nálepkami____
Celkem G ____

 Otázky H
·         Něčemu se v životě poddal (například smrti nebo emocionálnímu vydírání)____
·         Přitahuje k sobě lidi, kteří ho trápí ____
·         Myslí si, že všichni ostatní svedou věci, jež on nedokáže ____
·         Obviňuje negativní životní události z toho, že zapříčinily určité vnější nekontrolovatelné okolnosti ____
·         Nerad riskuje ve vztahu ke svým tvůrčím schopnostem ____
Celkem H ____

Otázky I
·         Myslí na všechny ostatní dříve než na sebe ____
·         Přitahuje manipulátory ____
·        Je pro něj nejtěžší říkat NE ____
·         Vstřebává do sebe pocity, emoce či myšlenky ostatních a považuje je za svoje. Často má potíže v rušných a přeplněných prostorech, kde se mísí příliš mnoho vypjaté energie ____
·         Máš/měl velmi přísné rodiče či opatrovníky (mohl být ovládán například i skrze jejich nemoc) ____
Celkem I ____

Otázky J
·         Má problémy ve vztazích s ostatními nebo se cítí nepochopen ____
·         Je buď uzavřený, protože mu nikdo nerozumí, anebo tento pocit kompenzuje tím, že se snaží jít kupředu příliš razantně ____
·         Stěžuje si, že ho ostatní často nechápou nebo ho špatně přijímají ____
·         Má/měl nadprůměrné potíže ve všech druzích vztahů ____
·         Jiní lidé ho považují za sobeckou osobu ____
Celkem J ____

Otázky K
·         Ostatním raději svěřuje to, co si myslí, než to, co cítí____
·         Má sklon schovávat hlavu do písku jako pštros. To dělá, dokud neochladnou emotivní události. Předstírá, že jeho se tyto věci netýkají ____
·         Jen zřídkakdy říká lidem, že je má rád, i když tomu tak je ____
·         Je výjimečně dobrý, co se týká komunikace v jiných oblastech, například v zaměstnání ____
·         Když dojde k emocionálním konfrontacím, obvykle je prohlásí za selhání jiné osoby ____
Celkem K ____

Otázky L
·         Věří vlastním lžím a výmyslům ____
·         Často říká to, co chtějí slyšet druzí lidé, místo toho, aby vyjádřil své mínění ____
·         Snadno rozumově zdůvodňuje všechno své jednání bez ohledu na jeho důsledky ____
·         Vždy se snaží pomyslet si, co vlastně cítí ____
·         Má potenciál dosáhnout úspěchu v oblastech sledovaných veřejností ____
Celkem L ____

 

Otázky A – Láska
Otázky B - Pravda
Otázky C - Tvorba
Otázky D - Bytí
Otázky E - Přijetí
Otázky F - Laskavost
Otázky G - Adaptace
Otázky H - Důvěra
Otázky I - Hranice
Otázky J - Dobročinnost
Otázky K - Komunikace
Oázky L - Integrita

Zdroj: 12 základních duchovních pravidel - Steve Rother


[ HOME | KALENDÁŘ KURZŮ | STUDIJNÍ PLÁN | ČLÁNKY A RECENZE RSS | REGISTRACE | KONTAKT ]

Atlantská škola
Design a tvorba stránek Business Logic s.r.o.