Atlantská škola
Home Kalendář kurzů Studijní plán Články a recenze Registrace Kontakt
[ LOGIN ]
Články o Atlantidě
Spirituální psychologie
Starodávné civilizace
Třetí oko a intuice
Spirituální integrita
Hvězdy a krystaly
Lightworker
Fyzické tělo a instinkt
Láska a komunikace
Recenze

Třetí oko a intuice

Třetí oko je čakrou mysli a představivosti. Zastupuje rozum, intuici, schopnost vize a rozhledu, kreativitu, pružnost, jasnost, přístup k moudrosti, naše sny, touhy a vnitřní klid.

[ celý článek ]

První část – uvolnění strachu z minulosti – azurit. Lehnout si, dát si azurit na třetí oko, volně dýchat. Představit si, jak modř vstupuje do třetího oka, až je v jejím centru.

[ celý článek ]

Jste schopni vidět širší souvislosti, aniž byste ztratili smysl pro detail? Máte estetické cítění a sklon k pečlivosti a řádu? Patříte k dobrým, empatickým posluchačům nadaným schopností předvídat, co se stane, a formulovat hluboké myšlenky?

[ celý článek ]

Hranice mezi lidmi umožňují setkání. Jasné a samozřejmé hranice nám dávají ochranu a sílu vlastního prostoru. Uvědomění, jak silný ve skutečnosti jsem a jak daleko sahá má zodpovědnost.

[ celý článek ]

Citlivost je schopnost reagovat na podnět. Vyšší citlivost je tendence intenzivně vnímat a reagovat na vztahy, situace, kritiku, což s sebou může přinést problémy v komunikaci a prožívání úzkosti.

[ celý článek ]

Hypersenzitivní lidé mají zvýšené vnímání a nejsou schopni se distancovat od energií druhých lidí, jako většina. Ani nemohou, protože jejich úkolem ...

[ celý článek ]

Hypersenzitivní lidé jsou otevřenější pro psychologická témata než ostatní. Touží pochopit sebe i svět kolem sebe. Odvažují se nahlédnout za kulisy a setkat se s pochybami o sobě i o svém místě ve světě.

[ celý článek ]

Hypersenzitivita je stav, kdy vnímáte vše - to, co se děje ve vás a v okolí. Zároveň jste prvním člověkem ve skupině lidí, který vnímá, že se otevírají skryté (někdy odmítnuté) emoce a témata ke zpracování.

[ celý článek ]

Energie je všude kolem nás a stačí se na ni jen napojit. Pokud si vytváříme různé ochrany, můžeme se od tohoto přirozeného proudu oddělit.

[ celý článek ]

Humanista – pracuje s davy a slouží jim, a to jako lékař, právník, učitel, obchodník, politik zítřka. Je velmi spojen se zvířaty, rostlinami, Zemí, hvězdami.

[ celý článek ]

Indigo jsou tu
ČLÁNEK
"Lež je sladká na začátku, ale hořká na konci. Pravda je hořká na začátku, ale sladká na konci." Pojďme se otevřít čistě principům třetího oka a indigového aspektu, které mají za úkol projasnit naši vizi a zjistit, jestli to, co žijeme, je v nejvyšším souladu.

[ celý článek ]

Spirituální práce generace pracovníků se světlem nebyla lehká a tito pionýři museli v sedmdesátých a osmdesátých letech s odvahou a důvěrou odstranit spoustu překážek.

[ celý článek ]

Vědomí je vše, co si uvědomujeme. Pokud něco děláme vědomě, můžeme to ovládat vůlí a ovlivnit tak výsledek naší činnosti a nést za něj plnou odpovědnost.

[ celý článek ]

Je důležité být schopný vidět a utvářet svůj život v rámci větších celků, znát jeho naplnění a smysl nejen v souvislosti s individuálním prospěchem, ale v souladu se společností a celým vesmírem.

[ celý článek ]

Duševní nemoc může být jen přechodnou spirituální havárií. Symptomy duševní nemoci nemusí být označovány za patologii a tyto příznaky nemusí být vždy nutné zastavovat.

[ celý článek ]

Jestliže máme silnou auru, nepřitahujeme žádné lidi, které nemůžeme vystát, jsme uvědomělejší, máme více důvěry v sebe a sami sebe si více ceníme.

[ celý článek ]

Každý člověk má životní cíl. Váš osobní cíl se týká určité vlastnosti, kterou máte v tomto životě rozvíjet – může to být trpělivost nebo soucit, má pevně stanovenou podobu a určuje cestu, kterou máte jít.

[ celý článek ]

Celý svět je tvořen energií. Řešením je návrat ke zdroji, přijetí vesmírné energie, napojení se na nevyčerpatelný zdroj.

[ celý článek ]

Telepatie
ČLÁNEK
Telepatie je přenos informací, dojmů, představ, myšlenek nevyužívající technické pomůcky ani běžné smysly na dálku, od jedné osoby ke druhé.

[ celý článek ]

Jasnozřivost
ČLÁNEK
Jasnozřivost je úplné smyslové vnímání. Je to rozšířená schopnost pěti smyslů obsáhnout nefyzické energie, bytosti, pocity, zvuky a vize.

[ celý článek ]

Vzdělávání
ČLÁNEK
V současné době děti s sebou přinášejí celou řadu nových schopností. Jsou pochodněmi ukazující možnost vize budoucnosti těm, kteří jsou zoufalí a v náročných časech ztrácejí naději.

[ celý článek ]

Úkol rodičů
ČLÁNEK
Úkolem rodičů je láska, láskyplné vedení a jasné struktury. Rodiče se musí naučit prosadit se a vnímat své vlastní potřeby. Nedávat svým dětem přednost před nimi samotnými.

[ celý článek ]

DNA
ČLÁNEK
DNA neboli deoxyribonukleová kyselina je velká molekula ve tvaru dvojité šroubovice, která se všemi aminokyselinami a RNA obsahuje naše kódy a genetický materiál.

[ celý článek ]

Květ života představuje božský pořádek, ve kterém mnoho kruhů stejného rozměru tvoří jeden s druhým matematicky přesné a harmonické propletení.

[ celý článek ]

Nestyď se za svou citlivost! Přineslo ti to mnoho bohatství. Vidíš, co ostatní vidět nemohou, cítíš, co se ostatní stydí pocítit. Jsi více otevřený, méně strnulý. Je pro tebe těžší přivírat oči. Neuzavřel jsi své srdce, navzdory všemu.

[ celý článek ][ HOME | KALENDÁŘ KURZŮ | STUDIJNÍ PLÁN | ČLÁNKY A RECENZE RSS | REGISTRACE | KONTAKT ]

Atlantská škola
Design a tvorba stránek Business Logic s.r.o.