Atlantská škola
Home Kalendář kurzů Studijní plán Články a recenze Registrace Kontakt
[ LOGIN ]
Články o Atlantidě
Spirituální psychologie
Starodávné civilizace
Třetí oko a mysl
Spirituální integrita
Hvězdy a krystaly
Lightworker
Fyzické tělo a instinkt
Láska a komunikace
Recenze

Třetí oko a mysl

Třetí oko je čakrou mysli a představivosti a zastupuje rozum, intuici, schopnost vize a rozhledu, kreativitu, pružnost, jasnost, přístup k moudrosti, naše sny, touhy a vnitřní klid.

[ celý článek ]

První část – uvolnění strachu z minulosti – azurit. Lehnout si, dát si azurit na třetí oko, volně dýchat. Představit si, jak modř vstupuje do třetího oka, až je v jejím centru.

[ celý článek ]

Nakupování ve městě mi zřejmě připadá namáhavější než jiným. Násilné scény v kině nebo televizi mě ovlivňují více než ostatní. Sociální nespravedlnost na mě působí tak, jako by se týkala přímo mě. Jsem výrazně lekavější než ostatní.

[ celý článek ]

Dítě reaguje silně nebo odmítavě na vysokou hlasitost nebo hluk. Rádo vyrovnává napětí a stará se o harmonickou atmosféru. Vciťuje se, když jsou druzí smutní nebo nemocní.

[ celý článek ]

Hypersenzitivní lidé mají zvýšené vnímání a nejsou schopni se distancovat od energií druhých lidí, jako většina. Ani nemohou, protože jejich úkolem je nevědomě ukazovat druhým to nevyjádřené v nich, jejich potenciál.

[ celý článek ]

Hranice - vyjádření své osobnosti. Hypersenzitivní jedinci jsou přirozenými léčiteli a mají velkou emocionální empatii. Velmi snadno pronikají do emocí ostatních skrze vzorce jejich chování a vyzařovanou energii.

[ celý článek ]

Hypersenzitivní lidé jsou otevřenější pro psychologická témata než ostatní. Touží pochopit sebe i svět kolem sebe. Odvažují se nahlédnout za kulisy a setkat se s pochybami o sobě i o svém místě ve světě.

[ celý článek ]

Citlivost může být pro nás stejně důležitá jako partner, děti, práce, dům atd. Abychom si vytvořili to, z čeho budeme mít radost, a abychom potkali lidi...

[ celý článek ]

Indigo jsou tu
ČLÁNEK
"Lež je sladká na začátku, ale hořká na konci. Pravda je hořká na začátku, ale sladká na konci." Pojďme se otevřít čistě principům třetího oka a indigového aspektu, které mají za úkol projasnit naši vizi a zjistit, jestli to, co žijeme, je v nejvyšším souladu.

[ celý článek ]

Třetí oko zastupuje mysl a představivost, rozum, intuici, vize, rozhled, kreativitu, pružnost, jasnost, moudrost, sny a touhy, vnitřní klid, schopnost učit se a vyléčení v pravém slova smyslu. Intuice se projevuje ve formě obrazů, záblesků vědění, barev, vidění aury.

[ celý článek ]

Spirituální práce generace pracovníků se světlem nebyla lehká a tito pionýři museli v sedmdesátých a osmdesátých letech s odvahou a důvěrou odstranit spoustu překážek.

[ celý článek ]

Celý svět je tvořen energií. Řešením je návrat ke zdroji, přijetí vesmírné energie, napojení se na nevyčerpatelný zdroj.

[ celý článek ]

Energie je všude kolem nás a stačí se na ni jen napojit. Pokud si vytváříme různé ochrany, můžeme se od tohoto přirozeného proudu oddělit.

[ celý článek ]

Typy indigových jedinců. Humanista – pracuje s davy a slouží jim, a to jako lékař, právník, učitel, obchodník, politik zítřka. Je velmi spojen se zvířaty, rostlinami, Zemí, hvězdami.

[ celý článek ]

Vědomí je schopnost uvědomit si sebe sama, jako individualitu oproti okolnímu světu, schopnost správně interpretovat vlastní prožitky, schopnost vnímat a být si vědom impulzů v našem světě. Vědomá rovina je ta, na které vnímáme a vědomě utváříme svou realitu.

[ celý článek ]

Je důležité být schopný vidět a utvářet svůj život v rámci větších celků, znát jeho naplnění a smysl nejen v souvislosti s individuálním prospěchem, ale v souladu se společností a celým vesmírem.

[ celý článek ]

Intuice
ČLÁNEK
Intuice se sestává z mnoha vnitřních čidel, které máme po celém těle. Tyto čidla nám dávají celistvé informace z viditelného a neviditelného světa, které se pak objevují v naší mysli. Intuice k nám také hovoří prostřednictvím pocitů v těle a dává nám možnost jednat na základě svého cítění.

[ celý článek ]

Ráda bych se zasadila o vědomí, že duševní nemoc může být jen přechodnou spirituální havárií. Symptomy duševní nemoci nemusí být označovány za patologii a tyto příznaky nemusí být vždy nutné zastavovat. Je to velká ztráta, když se nějaký člověk konečně spojuje s energií jiného světa a je to promarněno.

[ celý článek ]

Duševní porucha je označení pro psychické procesy, které znesnadňují fungování člověka ve společnosti, týkající se myšlení, prožívání nebo vztahů k ostatním lidem. Psychické problémy souvisí se smyslem pro vlastní identitu.

[ celý článek ]

Jestliže máme silnou auru, nepřitahujeme žádné lidi, které nemůžeme vystát, jsme uvědomělejší, máme více důvěry v sebe a sami sebe si více ceníme. Podle principu rezonance přitahujeme situace a lidi, kteří se energeticky hodí k naší auře.

[ celý článek ]

Hojnost
ČLÁNEK
Peníze souvisí s tím, co děláte, jak to děláte (s jakou energií) a s jakým záměrem to děláte. Pokud chcete prosperovat, neobejdete se bez nadšení pro svou práci. Rovnovážně dávejte a berte. Úspěch je schopnost přijímat a nebránit se tomu, co přichází do života.

[ celý článek ]

Pokud neznáme nějaké pravidlo života nebo mu nerozumíme, stává se, že se zamotáme do kruhu, ze kterého zase vyjdeme, pokud jsme ochotni se učit a řešit problémy svého života. Někdy je podstatou problému naše rozhodnutí nic neřešit a děláme vše pro to, abychom nemuseli nic řešit a abychom se k řešení ani nepřiblížili.

[ celý článek ]

Každý člověk má životní cíl. Je to úkol, s nímž jsme souhlasili před svým narozením. Má dvě části: osobní a celosvětový. Váš osobní cíl se týká určité vlastnosti...

[ celý článek ]

Veškeré vědomí je nám k dispozici. Naše buňky se otevírají vědomí hojnosti. Pokud se vzdáme jádru našich nejhorších, nejbolestivějších a nejvíce oslabujících emocí, přeneseme se do středu své bytosti, do osvícené a probuzené přítomnosti naší podstaty, čímž se zahájí buněčné léčení a emoční transformace.

[ celý článek ]

Zákon metafyziky říká, že ti správní lidé, kteří vás potřebují, si vás najdou. Vycházejme z toho, že 10% z vašich klientů jsou vašimi ideálními klienty.

[ celý článek ]

Mozkové vlny
ČLÁNEK
Lidský mozek po celou dobu vysílá na 4 frekvencích, a to frekvencích beta, alfa, théta, delta. Jedna z nich je ale vždy dominantní. Člověk, který je schopen obě mozkové polokoule zharmonizovat, je schopen komunikovat lehce, efektivně a souvisle.

[ celý článek ]

Telepatie
ČLÁNEK
Telepatie je světelným jazykem duše. Zprávy, které jsou poslány "jazykem světla", jsou vtisknuty do vědomí příjemce. Jazyk světla jsou obrazy, které aktivují vzorce vnímání ve vyšším vědomí s vyššími vlnovými délkami mozku.

[ celý článek ]

Jasnozřivost
ČLÁNEK
Jasnozřivost je úplné smyslové vnímání. Je to rozšířená schopnost pěti smyslů obsáhnout nefyzické energie, bytosti, pocity, zvuky a vize. Je to přirozené a rozsáhlejší využití našich smyslů...

[ celý článek ]

Vzdělávání
ČLÁNEK
V současné době děti s sebou přinášejí celou řadu nových schopností. Jsou pochodněmi ukazující možnost vize budoucnosti těm, kteří jsou zoufalí a v náročných časech ztrácejí naději. S touto změnou souvisí i vývoj vzdělávání. Děti se ve školách budou méně učit o názorech jiných lidí a do popředí se dostanou jejich skryté schopnosti.

[ celý článek ]

Úkol rodičů
ČLÁNEK
Úkolem rodičů je láska, láskyplné vedení a jasné struktury. Rodiče se musí naučit prosadit se a vnímat své vlastní potřeby. Nedávat svým dětem přednost před nimi samotnými.

[ celý článek ]

Mužská stránka podporuje a ochraňuje ženskou stránku, důkladně zváží její nápady, uvede je do praxe a ujistí se, že byly dané kroky provedeny. Ženská stránka je tvořivá, intuitivní a umělecká. Přijímá, miluje, utěšuje, vyživuje a stará se o mužskou stránku.

[ celý článek ]

DNA
ČLÁNEK
DNA neboli deoxyribonukleová kyselina je velká molekula ve tvaru dvojité šroubovice, která se všemi aminokyselinami a RNA obsahuje naše kódy a genetický materiál.

[ celý článek ]

Květ života představuje božský pořádek, ve kterém mnoho kruhů stejného rozměru tvoří jeden s druhým matematicky přesné a harmonické propletení. Propojuje působení pěti polodrahokamů do systému tak, aby jejich síla působila smysluplně a účelně na různé orgány lidského těla.

[ celý článek ][ HOME | KALENDÁŘ KURZŮ | STUDIJNÍ PLÁN | ČLÁNKY A RECENZE RSS | REGISTRACE | KONTAKT ]

Atlantská škola
Design a tvorba stránek Business Logic s.r.o.