Atlantská škola
Home Kalendář kurzů Studijní plán Články a recenze Registrace Kontakt
[ LOGIN ]
Články o Atlantidě
Spirituální psychologie
Starodávné civilizace
Třetí oko a intuice
Spirituální integrita
Hvězdy a krystaly
Lightworker
Fyzické tělo a instinkt
Láska a komunikace
Recenze

Indigoví jedinci

PUBLIKOVÁNO: 02.12.2008, AKTUALIZACE: 31.01.2018

Spirituální práce generace pracovníků se světlem nebyla lehká a tito pionýři museli v sedmdesátých a osmdesátých letech s odvahou a důvěrou odstranit spoustu překážek. Kvůli záporným reakcím svého okolí většinou tito probuzení lidé nemohli konat svou práci se světlem na veřejnosti.

Jejich práce ale umožnila vzrůst planetární energie a podpořit změny energetické sítě Země, a to tím, že byli ve správném čase na správném místě, většinou u důležitých energetických bran.

Proto se ve velkém počtu mohly inkarnovat indigové děti, které mají za úkol být tvůrci míru - jejich posláním je láska. Často je pro ně těžké vyrovnat se se starými vibracemi a lehce mohou ztratit spirituální rovnováhu, protože na tuto vibraci nejsou zvyklí. Předchozí generace byly schopné se distancovat a oddělili se od přirozených instinktů, oni nemohou.

Každý člověk vlastní určitou energetickou frekvenci neboli strukturu, která mu zabezpečuje oscilaci na určité kolektivní energetické frekvenci. Indigoví jedinci jako skupina mají velice vysokou energetickou frekvenci, oscilují velice rychle a jsou méně připoutány k zemi.

Rodí se jich teď velké množství, což souvisí se zesilováním energie a procesem růstu na Zemi, růstu ve vyšší energetické dimenzi a s posunem vědomí z duality přes různé roviny až k jednotě. Naše mysl a vědomí přeskočily na vyšší vývojový stupeň, a podle toho se rodí děti. Tito jedinci se v menší míře rodili i dříve, např. Johanka z Arku byla tzv. indigová. 

Jsou to vizionáři, lidé se silnou vůlí a velkou citlivostí k energiím. Mají v sobě jakýsi barometr, který jim ukazuje, jestli člověk jedná v souladu se svou vnitřní pravdou, jsou to bořitelé starých systémů a mají v sobě detektor lži, snadno poznají, když někdo lže.

Jsou impulzivní – jejich mozek vyhodnocuje informace rychleji, potřebují pohyb, aby se mohli lépe soustředit, a jsou intuitivní - slyší nebo vidí věci, které se zdají nevysvětlitelné. Indigoví jedinci jsou nezávislí myslitelé, mají přístup ke své vnitřní moudrosti, jsou kreativní, upřímní a čestní. Jsou neutrální a objektivní, jsou schopní vyjadřovat vyšší ideály a je pro ně důležité žít podle svého srdce a milovat. Charakterizuje je volnost, jednoduchost, univerzální láska, důvěra v to, co cítí,  dívají se na věci z vyšší perspektivy. Touží žít v souladu s univerzálními zákony.

Pro generaci indigových dětí je důležité rozvinutí šesté čakry, třetího oka. Tyto děti přicházejí na svět s výrazně vyvinutějším vědomím. Tyto děti jsou charakteristické svou inteligencí, znalostmi a intuitivní schopností. Jsou méně soutěživé a více zaměřené na skupinu, jsou vnímavé k pocitům a potřebám ostatních, dokážou kreativně řešit problémy, více se soustřeďují na duchovní otázky a budoucnost než na finanční prospěch.

Indigová osobnost je velmi spirituální, má vnitřní cit pro pravdu života. Zná všechny staré mystické nauky. Je velmi citlivá a ví, že my všichni jsme duchovní bytosti. Materiální skutečnost a hmota jsou pro ni iluzí, ví, že život je božská energie, že vše je vlastně vědomí a energie. Je uvědomělá, bystrá, tvořivá a nezávislá, žije podle vyšších principů.

Je zvídavá a touží po vzdělání, vyhledává vědění, aby prověřila svou vnitřní pravdu. Dělá to, co považuje za správné. Nezná žádné koncepce viny ani trestu, uznává pouze příčinu a důsledek. Je bezprostřední a nenechá se tlačit do nějaké normy. Není snadné ji zmanipulovat. Je prudká a otevřená, má mnoho pochopení pro to být člověkem. Neřeční příliš, raději ustoupí, život vidí jako jednu velkou zkušenost. Důvěřuje svému vnitřnímu hlasu a ten také následuje.

Indigové děti se narodily s pocitem urozenosti, a tak i jednají. Jsou si vědomi své velikosti a důležitosti, ví, že jsou králem nebo královnou a také se tak cítí. Mají pocit, že si zde zasloužily být. Říkají rodičům „kým jsou“. Mají v očích nemístnou hrdost a dospělí tyto děti považují za tvrdohlavé, umíněné a problémové. Často vidí lepší způsob, jak dělat věci, doma i ve škole, jsou to „ničitelé systému.“ Jsou frustrováni systémy, které nevyžadují kreativní myšlení. Nebojí se říci, co potřebují. Vytvářejí si vlastní pravidla a žijí podle svého rozumu a srdce. Kolísají mezi malou sebeúctou a velkolepostí.

Indigová osobnost může být bázlivá a dezorientovaná, může se cítit ztracená a izolovat se. Někdy se cítí na světě cizí, je často zmatená z pozemských věcí a těžko ji chápeme. Může mít přílišné očekávání od sebe a druhých. Může být bojovná, netrpělivá (je pro ni obtížné čekat ve frontě), náročná (je velmi těžké přesvědčit indigové dítě, že nemůže mít všechno, na co si činí nárok), ješitná, pyšná, odmítavá, mít sklony k velikášství a k depresi, mít problémy s uznáváním autorit, sklon k závislosti, neklidu a kolísání mezi malou a přílišnou sebedůvěrou. Někteří indigoví jedinci jsou ale nezlomní, i když žijí ve velmi těžkých podmínkách a nenechají se za žádných okolností vyvést z rovnováhy.

Indigové děti mají nové, pro nás nezvyklé, částečně komplikované osobnostní a charakterové vlastnosti, se kterými se naše společnost není schopna vypořádat. Svou osobnost a charakter musí rozvíjet s přiměřenou pomocí svého okolí, neboť pod špatným vedením si vypěstují spíše stinné stránky své osobnosti. Vidí do nás, vidí naši duši. Jsou hněviví a velmi vznětliví, mají často záchvaty zuřivosti a jsou netrpělivé. Tyto děti světla se musí naučit zacházet se svým vztekem a vyrovnat se s přemírou blahobytu nebo chudoby. Nedokážou myslet systematicky a ani po tom netouží. Pokud ale indigoví jedinci pociťují vysokou energetickou oscilaci osoby, předmětu nebo skupiny lidí, pak se jimi nechají vtáhnout.

Indigoví jedinci nedokážou přijmout odpovědi, kterým chybí integrita a upřímnost, jen proto, že se zdají být rychlé a pohodlné. Neustále druhé konfrontují s jejich vlastními nedostatky a emočními blokádami. Požadují od nás, abychom se jim otevřeli. Budou nás nutit, abychom se vzdali svého subjektivního vnímání, které jsme převzali od rodičů. Ukažte indigovému jedinci otevřeně svou citovou stránku, svou zranitelnost, pak vás bude respektovat a ctít. Budete totiž mluvit jejich řečí. Pokud si pořád budete držet svou masku, svůj image, indigový jedinec lehce vycítí vaši slabinu, „zmáčkne správné tlačítko“ a vytočí vás. Pokud s nimi chcete vyjít, začněte s nimi spolupracovat.

Indigové děti cítí život ve všech věcech, váží si duše věcí. Jejich myšlení je utvářeno pouze myšlenkou, že vše tvoří jednotu. Vše prožívají celistvě, protože vše vnímají současně v několika úrovních. Indigová zdravotní sestra se často lépe postará o emoce pacienta, než o jeho tělesný stav. Pro tyto jedince není čas důležitý, protože se zabývají multidimenzionálními koncepty.

Vnímají několik životů a spirituálních dimenzí současně a nepociťují to za něco zvláštního. Tito lidé se cítí doma v celém vesmíru a často si pamatují životy na jiných planetách. Cítí se propojeni s ostatními na základě bezpodmínečnosti. Vnímání jiných světů je pro ně přirozenou součástí každodenního života. Mají pocit, že jsou na jiné vlně než jejich okolí. Jsou velmi citlivé a jakoby pracují a žijí v jiné dimenzi a jen malou část života trávili v té běžné.

Rádi se pouští do rozhovorů jdoucí do hloubky, komunikace je pro ně věcí citu, výměny názorů a léčení. Milují intenzivní, duševně náročné a dynamické rozhovory, rozhovory jdoucí do hloubky. Pokoušejí se s námi dorozumět na více úrovních, i na duševní úrovni, ale většinou to vzdají, když narazí na nepochopení. Jsou velmi přitahováni delfíny, protože mluví stejnou řečí jako oni. Sexualita je pro indigovou osobnost zkušenost dvou duší, které splynou na vyšší spirituální úrovni.

Na fyzické úrovni mají tito jedinci vyvinutých více drah, spojující levou a pravou mozkovou hemisféru a tak obě hemisféry snadněji spolupracují. Jinak vnímají situace a plynutí času. Dále je prokázáno, že mnoho indigových dětí má jiná játra než my a mají schopnost očišťovat krevní proud a schopnost všeobecné regenerace. Je zajímavé, že v chladných regionech našeho světa lze registrovat větší procitnutí ke spiritualitě, a rodí se tu více indigových dětí než v teplejších regionech.

Pokud bych mohla shrnout v kostce, co vyjadřuje indigové jedince, je to - HEAL, což v angličtině znamená "léčit" tedy, help everyone accept love, což znamená pomož každému přijmout lásku, - pozornost zaměřená na vyšší dimenze a dát do svého srdce celou zeměkouli, - čím více o sobě prozradíš, tím více věcí lze na tobě milovat, - silný duch umí lépe léčit než lékař, - žij  tak: když se díváš do zrcadla a máš neupravené vlasy, nezačneš přece leštit zrcadlo, ale upravíš si vlasy, - komunikace znamená "vidím tě, uznávám tě, podporuji tě", - 7 divů světa jsou schopnost cítit, milovat, chutnat, vidět, slyšet, běhat a smát se.

Ivana Valová
Indigové děti otevíraji svou duši, Fenomén indigové barvy - Carolina Hehenkamp


[ HOME | KALENDÁŘ KURZŮ | STUDIJNÍ PLÁN | ČLÁNKY A RECENZE RSS | REGISTRACE | KONTAKT ]

Atlantská škola
Design a tvorba stránek Business Logic s.r.o.