Atlantská škola
Home Kalendář kurzů Studijní plán Články a recenze Registrace Kontakt
[ LOGIN ]
Články o Atlantidě
Spirituální psychologie
Starodávné civilizace
Třetí oko a intuice
Spirituální integrita
Hvězdy a krystaly
Lightworker
Fyzické tělo a instinkt
Láska a komunikace
Recenze

Indigoví jedinci otevírají svou duši

PUBLIKOVÁNO: 29.01.2015, AKTUALIZACE: 31.01.2018

Energie je všude kolem nás a stačí se na ni jen napojit. Pokud si vytváříme různé ochrany, můžeme se od tohoto přirozeného proudu oddělit. Stačí jen jednat a nechat se touto energií vést, důvěřovat jí a konat na základě vizí, které dostáváme. Být v pohybu nás udržuje v proudu.

Energie je souhrn všech barev. Indigová barva je složena ze směsi šesti barev, červené, oranžové, žluté, zelené a světle modré, a tedy sjednocuje a vyvažuje všechny energie těchto šesti barev v mohutnou sílu se zvýšeným účinkem při léčení, utišení bolesti a uklidnění. Je to jen jeden aspekt přístupné energie, který je potřeba přijmout do spektra svého vyjádření. 

Indigová barva zastupuje schopnost porozumění univerzálnímu vědomí, ale také vyrovnanost, důstojný klid, důvěru ve vesmír, mírumilovnost, rozluštění neznáma a schopnost naslouchat univerzálnímu řádu a pravidlům, které nám pomáhají vytvářet projekty a vztahy, které mají smysl.

Pomáhá nám zjistit, jaká je naše pravda a podporuje nás v tom, abychom ji vyjádřili. Dává nám schopnost vidět více, než dovolí naše oči a spojuje nás s hlubší rovinou intuice a vyšším stupněm sebeovládání.

Indigový aspekt máme každý v sobě více či méně otevřený. Dává nám schopnost rychlého vyřizování duševních impulzů a silnou potřebu rozvíjet se. Pomáhá nám být naladěn na ducha. Pokud se v nás otevře indigový aspekt, nemáme čas na nepodstatné věci a nemáme čas na řeči kolem, chceme jít k jádru problému. Pomáhá nám v případě, když nejsme schopni se vyjádřit. Indigová energie je velmi silná energie, přirovnávám ji k mačetě, která odřízne z našeho energetického pole všechno zastaralé, rigidní. Tento aspekt nezajímá nic jiného než pravda. V ryzím indigovém aspektu je lehkost, nezatěžuje se emocemi.

Indigoví jedinci se narodili s vysoce vyvinutým indigovým aspektem. Tyto lidi více zajímá abstraktní využití nějakého objektu než jeho pozemské, národní, místní či individuální využití. Snaží se žít v jednotě se všemi věcmi, ať se nacházejí kdekoliv, a jednat v souladu s nimi, a to až do té míry, že se mohou odcizit ostatním lidem.

Tento aspekt se v nás otevře jen někdy a my se pak stáváme katalyzátory, kteří ve svém okolí přinášejí změnu. Přináší nadobyčejnou citlivost a vnímavost, umožňující zrcadlit nevyjádřené a vynést na světlo nezpracované emoce druhých – zobrazuje srdce ostatních. Indigový aspekt nám pomáhá užívat v běžném životě informace z viditelného i neviditelného světa. K čemu to vše využijeme, teprve poznáme, v tomto ohledu jsme teprve v mateřské školce :)

Indigový aspekt nám dává sílu, zajišťuje naše hranice a vymezuje naši osobnost. Lidské hry manipulace a bytí v pozici oběti ho naprosto nezajímají, nemá kapacitu řešit tyto záležitosti. Nabízí lidem jednat na rovinu. Indigový aspekt nikdy nebere druhému sílu. Nechápe, proč jsou někteří lidé cyničtí, proč se raději nevyrovnají se svým zklamáním v lásce.
 
Pomocí indigového aspektu poznávám vibraci, která se mnou rezonuje, a až pak otevírám srdce a naslouchám informacím, které mi člověk sděluje. Když někomu naslouchám, nejprve se ladím na frekvenci, ze které tento člověk mluví.

Otevření schopností třetího oka nám pomáhá, abychom se naučili pracovat s poznatky, které nám vstupují do vědomí, abychom si uspořádali svůj život, abychom se nechali vést svým nitrem a sami se dokázali léčit.

Indigový aspekt se ozve v pravý čas. Když se tento aspekt otevře, získáváme k dispozici obrovské množství energie, se kterou si ze začátku nevíme rady. Ale ona ví, kam má jít. Tyto silné indigové vlny mohou v našem těle napravit energetické škody a nemoci, jako je deprese nebo rakovina. Onemocněli jsme, protože jsme dali tělu povolení, aby v nás energie proudila destruktivním směrem. Stalo se tak a je to v pořádku.

Ale my se už začínáme léčit, jednat v souladu se sebou, žijeme zdravěji a napojujeme se na svou duši, čímž získáváme přístup k obrovskému množství pozitivní energie, která přirozeně prorazí bloky v těle a my se uzdravujeme. Je to velká síla, se kterou se učíme pracovat. Skládám poklonu každého, kdo důvěřuje a nebojí se do ní vstoupit. K
 
Pracovat s energií a vědomě ji užívat je velká síla, vyžaduje naši plnou pozornost a zodpovědnost. K uvolnění bloků v nás a ve společnosti je z tohoto úhlu pohledu zapotřebí velké množství energie. Procházíme urychlenou evolucí vědomí a je třeba si zvyknout, že je třeba vyřizovat spoustu duševních impulzů a neustále se adaptovat na současné dění – proto se potřebuji zastavit a zkontrolovat, jestli jsem v proudu.

Barva indigo nás spojuje s kolektivním vědomím a s celostní inteligencí, čímž získáváme vrozený cit, vědění, schopnost hlubokého propojení s ostatními a tvořivým potenciálem. Pomocí spontánní aktivace center v zadní části hlavy se spojujeme s informačním polem, s informační sítí bez internetu. Pokud se tyto centra aktivují, naše vyšší mozkové centra se sladí a my si můžeme stahovat potřebné informace a telepaticky komunikovat. Pomocí indigového aspektu se spontánně, ne cíleně, otevíráme schopnostem, o kterých ještě vůbec nic nevíme. Co mě na tom baví, je to, že tomuto procesu můžeme důvěřovat, že nic nežádáme, jen vnímáme, co se nám otevírá.

Indigový aspekt může působit dominantně, ale je to jen jedna část barevného spektra. Tento prvek potřebuje být jen přijat, uznán a pak nám bude nápomocen. Síla principů třetího oka byla na Zemi potlačena, bylo třeba řešit jiné záležitosti, ale teď je načase mu dát prostor a nechat ho se vyjádřit, i kdyby to bylo jen 15 minut týdně. I indigové děti se zapojí do hovoru jen když mají důvod, jinak vás nechají na pokoji. Nezapomeňme, že jsme teprve na začátku, že v nás bude síla teprve narůstat.

Indigový prvek miluje jasné pojmenování problému a nesrovnalosti v životě. Pomáhá nám ve schopnosti si utřídit, jestli nám vesmír ukazuje, že máme v projektu nebo ve vztahu pokračovat. Projekty a vztahy, které jsou v souladu s tímto přechodem, které jsou požehnány vyššími sférami, vycházet budou. Indigový aspekt nám pomáhá určit svůj životní cíl a své schopnosti, dává nám schopnost vize, schopnost vidět svou cestu a uvědomit si, co můžeme světu nabídnout, co si přejeme zhmotnit a kam směřovat. Pomocí indigového aspektu si dokážeme uvědomit, co k naplnění svého cíle potřebujeme a o co se opřít, když nám chybí síla to vše ustát.

Jaká je vaše úloha ve společnosti? Kde je vaše místo ve společnosti? Až budete propojeni a obeznámeni se svou osobní silou a moudrostí, jakému cíli ji zasvětíte?

Otevíráme se energiím z vyšší dimenze, která nás léčí a ukotvuje duši na Zemi. Přinášíme nové energie a ukotvujeme je. Otevíráme se životu, který s sebou nese vytváření průhledných a citově vyvážených vztahů. Postupně se učíme, jak ve vztazích nechat proudit bezpodmínečnou lásku. Jsme s lidmi propojeni na různých úrovních. S někým máme velmi silné propojení na fyzické, emoční, mentální i spirituální úrovni. Toto propojení je tak silné, že víte, jak se ten druhý cítí a co vnímá, i když je daleko od nás. My bychom se s ním chtěli propojit, ale on nechce, nejde to.

Je třeba se naučit respektovat to, že s někým budeme propojeni pouze na jedné úrovni, úrovni čisté lásky. I když v nás ten člověk vzbuzuje více, a my bychom se s ním chtěli propojit úplně, má právo na to, abychom se ovládli. A to samé můžeme vyžadovat od ostatních, i my máme právo na to, aby se druzí ovládli, pokud my v nich vzbuzujeme silné emoce, nebo oni by chtěli něco víc. Vidím velký potenciál v tom, abychom se naučili ovládnout své ego, když se cítíme na jedné úrovni odmítnutí. Co když s tímto člověkem máme spolupracovat, protože má vzniknout něco nadčasového? Co my víme.

Indigový aspekt s sebou nese vědomí, že se můžeme přijímat takoví, jací jsme. Indigový aspekt se na Zemi bude projevovat víc a víc. Přivítejme svůj indigový aspekt. Konečně! Možná jsme to my, kdo má tuto sílu jako první přijmout a otevřít srdce. Indigový aspekt s  sebou nese ohromný příval lásky a tu všichni potřebujeme.

S láskou
Ivana Valová


[ HOME | KALENDÁŘ KURZŮ | STUDIJNÍ PLÁN | ČLÁNKY A RECENZE RSS | REGISTRACE | KONTAKT ]

Atlantská škola
Design a tvorba stránek Business Logic s.r.o.