Atlantská škola
Home Kalendář kurzů Studijní plán Články a recenze Registrace Kontakt
[ LOGIN ]
Články o Atlantidě
Spirituální psychologie
Starodávné civilizace
Třetí oko a intuice
Spirituální integrita
Hvězdy a krystaly
Lightworker
Fyzické tělo a instinkt
Láska a komunikace
Recenze

Hypersenzitivní lidé a hranice

PUBLIKOVÁNO: 11.08.2017, AKTUALIZACE: 31.01.2018

Hranice mezi lidmi umožňují setkání. Jasné a samozřejmé hranice nám dávají ochranu a sílu vlastního prostoru. Uvědomění, jak silný ve skutečnosti jsem a jak daleko sahá má zodpovědnost.

Hranice nám dávají jistotu, umožňují harmonii a klid. Člověk na vlastních hranicích se sám o sobě hodně dozví. Díky vlastnímu ohraničení se stane pro druhého zřejmý a konkrétní. Bezpečné hranice umožňují svobodný pohyb.

Pokud člověk nezná své hranice, může si své síly představovat jako příliš velké nebo je ohodnotí jako příliš malé, když na něho budou zaměřeny skutečné požadavky. Nežije jistotu jasných hranic a nemůže proto ani v ochraně sebe sama a v souladu se svou rostoucí silou tyto hranice pomalu rozšiřovat.

Hypersenzitivní lidé jsou často ohledně hranic slepí. Jsou se všemi smysly a s jejich vnímáním a energií v rozhovoru zcela u druhého. Vzdávají se sami sebe, aby se ten druhý cítil dobře. Neumí se ve svém životě pak chránit a vymezit.

Stejně tak nemají znalosti a zkušenost v zacházení s hranicemi druhých. Pak se může stát, že samou zdvořilostí a pozorností druhému zůstanou příliš vzdáleni. Tak může dojít k výměně různých laskavostí, ale nedojde k setkání na reálných hranicích. Nesetkají se u zahradního plotu, ale jen zdrženlivě zamávají.

Nefunkční postoje k hranicím. 1. Potíže s nastavením hranice; nebýt schopen říct ne, nesouhlasím, to bolí, nelíbí se mi, když... 2. Vybudování zdi mezi vámi a lidmi, vyhýbat se péči od druhých, stáhnout se, neschopnost požádat o pomoc a uznat své potřeby. 3. Nerespektování hranic druhých lidí; neschopnost naslouchat hranicím druhých; přemlouvat druhé, aby řekli ano a nepřímo upravovat okolnosti ve svůj prospěch. 4. Nereagovat a nevnímat potřeby druhých; necítit odpovědnost jeden vůči druhému.

Hranice člověka leží přesně tam, kde se ve svém prostoru ještě cítí bezpečně a může se nejlépe rozvíjet a expandovat. Je to místo, kde je nejsilnější a kde se mu daří nejlépe. Vnímejte přechod mezi tím, co je vám velmi příjemné, a tím, co vás naplňuje nepříjemnými pocity. Velká citlivost vám pomůže najít optimální vzdálenost mezi blízkostí a ústupem.

Když se můžeme ohraničit, nemusíme se vždycky jen stáhnout, víc a víc dávat všanc náš prostor, nemusíme se nechat zranit nebo přivlastnit a jsme sami uchráněni toho, abychom zraňovali druhé nebo si je přivlastňovali. Nemusíme stavět žádné zdi, které nás od druhých oddělují, pak už ani nejsme v pokušení sáhnout po posledním prostředku, abychom se domněle chránili – k přerušení kontaktu.

Hypersenzitivní lidé bez vnímání svých hranic nejsou schopni vidět vlastní možnosti. Náročnost na sebe je neustále vyzývá, popohání, takže se přepínají a zachází daleko za své hranice. Pak hledají svůj prostor a zotavení a následuje ústup do ústraní. Pak se jim udělá líp a začnou znovu. Ale brzy onemocní, protože nerozpoznají hranici mezi přetěžováním a šetřením.

Ještě hůř, než se nevnímat, je ignorovat se. Jsou to lidé, kteří se v dětství rozhodli, že nepřipustí žádné slabosti. Své pocity považují za nebezpečné, protože jejím prostřednictvím mohou být oslabeni, zadrženi nebo manipulováni. Přecházejí proto všechno, co by na nich mohlo být slabé a spojené s pocity, a tím ignorují i možné reakce a symptomy. Identifikují se s konceptem síly a zatížitelnosti a dlouhou dobu mohou symptomy a slabosti ignorovat, protože nezapadají do konceptu jejich vlastní skutečnosti.

Otázky k zamyšlení nad svými hranicemi. Ve které oblasti života jste až přehnaně opatrný? Proč? Ve kterých situacích jdete až za hranici toho, co vaše tělo dokáže snést? Proč vám v této oblasti chybí hranice?

Jak se vám daří v kontaktu s druhým? Vadíte druhému nebo mu dokonce bráníte, aby sám řešil svůj vlastní úkol? Koho posílíte a komu pomůže vaše pomoc? A až k jaké hranici? Přejí si druzí vůbec váš příspěvek nebo vaši pomoc? V jaké míře? Neztrácíte při tom své vlastní úkoly z očí?

V kterém okamžiku jste si všimli, že vaše hranice byly překročeny? Podle čeho jste to poznali? Co všechno jste před tímto okamžikem vnímali? Co jste si před tímto okamžikem mysleli? Co jste před tímto okamžikem cítili? Co jste před tímto okamžikem tělesně pociťovali? Vůči čemu si potřebujete nastavit hranici?

Podle kterých příznaků byste si už předem mohli všimnout, že byly hranice překročeny? Myšlenky, pocity, tělesné příznaky? Jak jste přesně reagovali? Co jste si mysleli v okamžiku potom? Zranilo vás toto překročení hranic? Zranili jste proto druhé, protože jste se cítili zraněni? Jaké vznikly škody? Jakou škodu jste utrpěli vy sami?

Podívejte se, jak se chováte po takovém překročení hranic. Stáhnete se, přerušíte kontakt, přejdete do útoku, obžalováváte druhé, omlouváte se, přizpůsobujete se? Co překročení hranic způsobilo nebo umožnilo? Nespočívalo to v nedorozumění a chybějící komunikaci? Dali jste předem nějaké falešné signály?

Jak byste se mohli zachovat příště? Na co při tom musíte dávat obzvláště pozor? Jak můžete vyznačit a chránit své hranice? A jak se zachováte, když si uvědomíte, že jste to byli vy sami, kdo jste porušili své hranice?

Přeji si, abychom ocenili spojení s lidmi, které máme kolem sebe. A také si dali prostor. Abychom se s lehkostí přibližovali a vzdalovali, jak to umí kočky. Nebereme si to osobně, když se kočka vzdálí. A také kočce neříkáme, aby za námi nechodila, že potřebujeme svůj vlastní prostor. Vůči kočce nemusíme nasazovat masku a užíváme si kontakt s ní přes svou esenci. Přirozené hranice vidím na obrázku Vitruviánského muže od Leonarda da Vinci. Do vnímání svého prostoru a jeho ocenění teprve dorůstáme.

Ivana Valová
www.atlantskaskola.cz

Zdroj - Ivana Valová, Hypersenzitivní lidé mezi námi - Rolf Sellin


[ HOME | KALENDÁŘ KURZŮ | STUDIJNÍ PLÁN | ČLÁNKY A RECENZE RSS | REGISTRACE | KONTAKT ]

Atlantská škola
Design a tvorba stránek Business Logic s.r.o.