Atlantská škola
Home Kalendář kurzů Studijní plán Články a recenze Registrace Kontakt
[ LOGIN ]
Články o Atlantidě
Spirituální psychologie
Starodávné civilizace
Třetí oko a intuice
Spirituální integrita
Hvězdy a krystaly
Lightworker
Fyzické tělo a instinkt
Láska a komunikace
Recenze

Hvězdné bytosti

PUBLIKOVÁNO: 09.09.2017, AKTUALIZACE: 13.03.2018

Galaxie je hvězdná soustava složená z hvězd, mlhovin, hvězdokup, mezihvězdné hmoty a tmavé hmoty. Galaxie drží pospolu působení gravitačních sil a jednotlivé komponenty obíhají kolem společného středu. Naše galaxie se nazývá Galaxie Mléčná dráha, která obsahuje kolem 200 - 300 miliard hvězd. Život je všude ve vesmíru a byl i předtím, než jsme se objevili na Zemi.

Mimozemské civilizace navštěvují Zemi. Technologii a spirituální vědění starodávných národů zprostředkovali vesmírní cestovatelé. S lidmi komunikovali mimozemšťané, často pomocí krystalů. Lemuřané a Atlanťané se od nich naučili užívat sílu pyramid, jak pohnout velkým balvanem a jak postavit pyramidu. První "pyramidy" v Egyptě byly postaveny s rovnou střechou, na které se pořádaly rituály. Až později se tyto obřady začaly pořádat uvnitř pyramidy. Plejády jsou považovány za srdce naší galaxie.

V době Atlantidy nás vesmírné bytosti naučili, jak číst ve hvězdách; jak postavit energetická centra v pyramidách, určené pro obřady; jak evidovat kosmický kalendář; jak si vážit místa našeho původu z hvězd, jak se s ním znovu spojit a jak se spojit s těmi, kteří nás na Zem přivedli a znali tajemství vesmíru.

Dogonové v Severní Africe mají velkolepé znalosti astronomie. Říkají, že návštěvníci ze sousedství hvězdy Sírius, nejjasnější hvězdy našeho hvězdného nebe, jim podali rozsáhlé informace o nebeských tělech. Předkové Dogonů přišli z Egypta, kde některé z nejstarších chrámů jsou spojeny s hvězdou Sírius.

Legendy z chrámu Dendera popisují, že v určitou dobu se světlo hvězdy Sírius rozrostlo a její paprsek sestoupil do hlavní chodby, do vnitřní svatyně chrámu, přímo na oltář, a poté byl tento paprsek transformován na Sothis, Hvězdnou Bohyni.

Hvězdní Bohové přicházejí na Zem z různých důvodů. Naše mentální a spirituální škodliviny znečišťují životní prostředí planety, což ovlivňuje další části vesmíru. Hvězdní Bohové nám pomáhají a nabízí přes svou energii očistu, kterou poté dál šíříme. Indiáni říkají, že zástupci Hvězdných Národů se vracejí, aby nám asistovali ve spirituálním růstu. 

Indiáni jsou dodnes v kontaktu s bytostmi z nebe. Pokud jsou v přijímacím stavu jako kdysi Lemuřané a Atlanťané, jsou schopni komunikace s jejich hvězdnými předky.

Jak kněží a kněžky v Lemurii a Atlantidě užívali symboly a znaky k rozvinutí spirituality lidí, podobným způsobem se s námi snaží pomocí těchto symbolů spojit mimozemské civilizace na úrovni nevědomé mysli.

Země je naším hostitelem. Domovem mnoha bytostí, jejichž původem je místo daleko za hranicemi naší sluneční soustavy. Z tohoto pohledu jsme všichni mimozemšťané. Lišíme se tím, jaké souhvězdí je nejbližší našemu původu - poté, co jsme se začali vyvíjet dále od božské jiskry.

Dimenze jsou propojené. Jsme propojeni se Sluncem pomocí svého vědomí. Tančíme s ním ve vesmírném tanci.

Hvězdné bytosti jsou s námi ve spojení. Jsou nesmírně milující a moudré. Překrýváme se v dimenzích s jinými bytostmi. Máme galaktické vědomí. Mezi námi je spousta rozdílných skupin fyzických a nefyzických bytostí. Zastupují jiné galaxie, dimenze a časové období. Asistují nám v čase přechodu, jako intergalaktická rada, skupiny z Plejád, Síria, Arkturu, Arkádia, Venuše atd. Každá skupina má vlastní energetickou strukturu a záměr, kterým působí na rozvoj vědomí na Zemi a našich schopností. Nabízí dary pro lidstvo.

Poté, co v dimenzích spojených se Zemí nebylo pro Atlanťany a Lemuřany možné tady přebývat, vytvořili kolonie jinde ve vesmíru. Odtud na nás působí. Možná nás nenavštěvují jen jiné bytosti. Možná jsme navštěvováni sami sebou, z budoucnosti, z jiné dimenze.

Někteří Hvězdní lidé, kteří pocházejí ze vzdálených galaxií, sestoupili přes Plejády, aby mohli upravit své vibrace a žít na Zemi. Plejádští, Sirianští a Andromedští učitelé pomáhali organizovat různé civilizace, například na Machu Picchu, v Egyptě a v Atlantidě. V každé oblasti začaly fungovat mysterijní školy. Vědění o krystalech, které se v minulých dobách značně rozvíjelo a poté bylo ztraceno, se znovu vynořilo a krystaly se začaly používat k léčení a multidimenzionální komunikaci.

Velká pyramida sloužila k přijímání a vysílání slunečních kódů a k zasvěcení pro lid Egypta a celé planety. Udržovala vibrace božské pravdy a přístup ke slunečním evolučním kódům. Pyramidy byly branou do vyšších dimenzí a komorou nanebevzestoupení. Místa jako Machu Pichu, Glastonbury, Havaj, Řecko, Egypt, Afrika, Tibet jsou stále místa nabitá silnou energií.

Bytosti Arkádia pocházejí ze Síria B. Pomáhají uvolnit strach z kontaktu s hvězdnými bytostmi a spolupráce s nimi. Pomáhají nám porozumět při působení na hmotu při tvoření, v oblasti práva, stavby, architektury.

Bytosti Arkturu pocházejí z hvězdného systému Arkturus. Arcturus sám je nejjasnější hvězda v souhvězdí Pastýře, které se nachází přibližně 36 světelných let od Země. Arkturiáni jsou bytosti čisté lásky, vysoké frekvence, frekvence jednoty, tvořivosti a bezpodmínečné lásky, kteří s námi telepaticky komunikují. Poskytují nám pokročilé techniky léčení a technologie. Jsou hluboce spojeni s univerzálním vědomím, jednotou. Jejich hlavním zájmem je integrovat dualitu, do harmonie v celé galaxie.

Arkturiáni jsou vědomé, 5D bytosti, které nám přišli asistovat při procesu spirituální evoluce na Zemi. Jejich 5D energie pracuje s lidstvem na emocionální - duševní - duchovní úrovni. Připomínají, že nejpodstatnější složkou života v páté dimenzi je láska. Arkturus je energetickou branou, kterou lidé procházejí během smrti a zrození, aby si nefyzické vědomí zvyklo na fyzické. Učí nás, jak pracovat s posvátnou geometrií, léčivou energií tvaru a formy. Probouzí v nás přijetí informací jiným způsobem, než přes slova. Pročišťují nás, uzemňují, otevírají nás ke vnímání galaktických záležitostí.

Arkturiáni byli přítomni také na Zemi již od dob Lemurie a od těch dob vystupují jako všudypřítomné kolektivní vědomí, na které se lze naladit, je to frekvence jednoty, tvořivosti a bezpodmínečná láska a tvoří uzemnění pro členy lidstva (na vzestupu). Komunikují s lidmi přes jejich vědomí, sny, chaneling. Mnozí lidé jsou přijati Arkturiány pro své léčebné a pedagogické zkušenosti. Arkturiáni jsou hluboce spojeni s universálním vědomím (jednoty) a jejich hlavním zájmem je integrovat dualitu do shody v celé galaxie.

Bytosti Plejád pocházejí ze souhvězdí Býka, přibližně pět set světelných let od Země. Plejády nám přináší schopnosti alternativního způsobu léčení, práce na multidimenzionální úrovni. Během snění nám asistují v léčení a ve spirituálnímu učení. Ráno se pak probudíte a vnímáte, že je něco jinak. To může znamenat, že jste v noci ve světelných sférách prošli zasvěcením. Plejáďané pracují s vysokofrekvenčním světlem, které jemně působí na energetické těla a uvolňuje bloky. Přijímání světla je klíčem k aktivaci vyššího potenciálu a přijetí celistvosti. V nitru se to projevuje jako příval přátelství, důvěry a staré lásky.

Bytosti Síria nám zprostředkovávají přímý kontakt se sluneční soustavou. Sírius je nejjasnější hvězda na noční obloze a nachází se v souhvězdí Velkého Psa. Přináší astronomické a medicínské znalosti. Májům pomohli se sestavením mayského kalendáře. Pomáhají badatelům, vědcům, doktorům a hledačům s vytvořením nových konceptů, vnímání cyklů a času nelineárním způsobem. Učí, že čas má několik vrstev.

Bytosti Síria nám předávají informace o spirituální technologii, posvátné geometrii, vědě. Působí na vyšší mysl. Přináší učení o posvátné geometrii, její působení na žlázy, čakry a orgány a o vzájemné spojitosti mezi dimenzemi. Jsou mostem mezi vyššími a nižšími dimenzemi, skrze nějž dochází k propojení v této Sluneční soustavě. Jsou posvátnými překladateli, kteří provádějí tóny, barvy, myšlenky a lásku z vyšších dimenzí do posvátných geometrických forem, prostřednictvím nichž je stvořena celá existence. 

Bytosti Venuše jsou krásné, světelné bytosti, které se lehce pohybují ve světě formy i světla. Pomáhají nám vyrovnat tělo a ducha, v procesu transformace při nemoci. Venuše je druhá planeta od Slunce ve sluneční soustavě. Je pojmenovaná po bohyni lásky a krásy Venuši. Venuše je planetou lásky a napojuje na vesmírné srdce. Bytosti Venuše vyzařují lásku.

Bytosti Orionu. Orion je souhvězdí na nebeském rovníku (větší část na severní polokouli). Je proslulé díky Orionovu pásu. Bytosti Orionu nám pomáhají porozumět univerzálním zákonům a spojit se s moudrostí. 

Bytosti Andromedy.

Bytosti Lyry.

Ivana Valová, The Lost Lands - Lucy Cavendish


[ HOME | KALENDÁŘ KURZŮ | STUDIJNÍ PLÁN | ČLÁNKY A RECENZE RSS | REGISTRACE | KONTAKT ]

Atlantská škola
Design a tvorba stránek Business Logic s.r.o.