Atlantská škola
Home Kalendář kurzů Studijní plán Články a recenze Registrace Kontakt
[ LOGIN ]
Články o Atlantidě
Spirituální psychologie
Starodávné civilizace
Třetí oko a mysl
Spirituální integrita
Hvězdy a krystaly
Lightworker
Fyzické tělo a instinkt
Láska a komunikace
Recenze

Harmonizace

PUBLIKOVÁNO: 05.12.2013, AKTUALIZACE: 12.10.2017

Je to opravdu možné udržovat si svou vibraci, neoddělovat se od vyšších dimenzí, žít s otevřeným srdcem v běžném životě a zároveň se postupně harmonizovat se svým okolím?

Torus. Jedna z cest, jak se zharmonizovat se sebou a okolím, je být si vědom svého energetického torusu, což je vír energie tvaru amerického koblihu (tj. s otvorem uprostřed), který se neustále přehrnuje z rubové strany na lícovou – přesně jako rotující kroužek kouře. Torus je proměnlivý a může nabýt tvaru prstence nebo koule a je nejlepším vzorem, který máme k dispozici, když se pokoušíme pochopit prvotní strukturu vesmíru. To, na co se díváme, je ve skutečnosti základní tvar samotného vědomí – kulovitý vír energie; sebeorganizující se a sebeudržující se koule energie, jejíž střed je zdrojem její energie.

Torus můžeme vidět v každém atomu, buňce, semenu, rostlině, stromu, zvířeti, člověku, hurikánu, planetě, Slunci nebo galaxii. Torus je všudypřítomný tok energie, neomezený a volně přístupný zdroj, je přirozenou cestou tvoření a pomáhá nám lépe porozumět povaze jednotného pole. Torus je jediným energetickým vzorcem nebo dynamikou, která se sama může udržovat a je složena z té samé podstaty, jako její okolí, jako tornádo, kroužek kouře ve vzduchu nebo vodní vír ve vodě.

Každá osoba má kolem těla svůj torus; každý jsme obklopeni vlastním toroidním elektromagnetickým polem, které je ale u každého člověka odlišné. Je to toroidní pole, které vnáší srdce do pohybu, a právě pomocí torusu si vše do života magneticky přitahujeme.

Multidimenzionalita. Představme si, že je 12 dimenzí. 12D je naše vyšší já, je naším středem a je s námi spojené prostřednictvím srdeční čakry. Z tohoto středu jde ve formě torusu 11 paprsků, 11 našich paralerních Já. Každé naše Já si zažívá své zkušeností, které jsou pak integrovány v našem středu, ve 12D, v srdci. Pokud stále opakujeme jeden vzorec chování, naše duše z tohoto způsobu jednání stále něco získává.

Například - v současné době vám chybí propojení se smyslem života nebo máte neustále problémy v partnerství. Pokud se spojíte se svým paralerním Já, které momentálně zažívá pracovní úspěchy nebo partnerské štěstí, může vám to pomoci tento princip ovládnout a tak se vyléčit. Naše duše touží po tom, abychom rozpoznaly své další části a tak je integrovali. Žijeme více životů a naše Já si mezi sebou předávají své zkušenosti, proto se někdy můžeme cítit unavení, protože naše další Já potřebuje spoustu energie. Všechny tyto paprsky se prolínají v našem středu, v srdci. Tyto paralerní Já nejsou nad námi nebo pod námi, jsou v naší přítomnosti, v našem dosahu.

Pokud si to chcete vyzkoušet, zavřete si oči, uvolněte se a zeptejte se:  „Se kterým ze svých 11 aspektů jsem teď propojen?“ Když jsem si položila tuto otázku, uvědomila jsem si propojení s Já, které žije v Atlantidě – jsem na velkém shromáždění lidí a dalších bytostí – přijímáme světlo a to posíláme dále  - každý tam má své místo – jen tam jsme – možná proto jsem založila Atlantskou školu a věnuji se Atlantskému léčení :)

Vědomým propojováním se se svými Já se dostáváme k celistvosti. Čím více jsme se sebou sladění, tím více nám to ostatní odrážejí a tím více přitahujeme to, co nám opravdu sedí, na všech úrovních, což se odráží v naší spokojenosti, tím více nám věci v životě dávají smysl, tím více jsme schopni otevřít srdce :)

Atlantida a Lemurie. V období Atlantidy a Lemurie jsme žili ve vysokých vibracích - v Lemurii jsme byli v propojení se svými 11 aspekty a žili jsme v souladu. V Atlantidě jsme si byli vědomi, že jsme stvořitelé, že si tvoříme vlastní osud. Po odpojení se od této části si v sobě neseme pocit bezmoci, smutku a zklamání, někdy nejsme schopni převzít zodpovědnost za své činy, protože máme před sebou clonu, která nám znemožňuje vidět širší obraz souvislostí.

Z období Atlantidy může pramenit pocit marnosti „raději se o nic nesnažit a netvořit něco krásného a vznešeného, protože to stejně jednou ztratíme“. Když jsem se chtěla před pár lety po jednom semináři rozloučit se Stevem Rotherem (Američanem, kterého znám z Atlantidy a který mi připomíná sílu a potenciál), nebyla jsem schopná to udělat, protože mi vědomí, že bych ho už nikdy neviděla, „roztrhlo srdce na kusy“.

Pádem Atlantidy se jakoby zastavil čas. Samozřejmě že život šel dál. Ale určitá část našeho vědomí byla od té doby neaktivní. Až doteď. Opět se rodíme na tuto planetu. Zvyšujeme své vědomí. Probouzíme se ze snu a vzpomínáme si. Znovu se setkáváme. Jsme k sobě upřímní a pomáháme si navzájem odhalovat závoje zapomnění. Začneme tam, kde jsme přestali a posuneme se vývojově dále. Je tu naděje. Je tu budoucnost. Uplatníme svůj nárok, že jsme stvořitelé? Odkaz Atlantidy je naděje, že si znovu můžeme uvědomit, že jsme stvořitelé.

Naše tělo je emočním kolektorem. Čím více uvolníme nakupené emoce v těle, tím více uvolníme připoutanost k lineárnímu času, k minulosti. V širším měřítku nám uvědomění si energetického proudu torusu umožní (ve svém vědomí) cestovat v čase - do minulosti i budoucnosti, dle potřeby.

Deprese. Pokud dochází k postupnému rušení hranic mezi dimenzemi, tento mezistav nám může způsobit stavy deprese. Deprese je součástí tzv. energetických poruch, kdy jsme vedeni, abychom se znovu přizpůsobili nově se otevírajícímu vědomí; proud energie v těle nás tlačí, abychom uvolnili strach a místo toho se spojili s dalšími aspekty a tvořili na další úrovni.

Je dobře, že jsme si v minulosti dovolili plně upadnout do stavů deprese, už víme, jaké to je si plně prožít stavy bezmoci a nízkého stavu energie v těle, že tato energie je velmi reálná a můžeme tak plně porozumět lidem, kteří těmito stavy prochází, a plně s nimi soucítit, protože víme - naše duše už tuto zkušenost zná.

A co teď – pokud přijímáme svůj osud – a zároveň se otevíráme vědomí, že jsme spolustvořiteli – se vší pokorou a úctou – my, naše duše, všichni okolo, příroda i vesmír chce, abychom prospívali, abychom šli dál, abychom projevili svůj nejvyšší potenciál – přes svůj torus můžeme pomocí své vůle energii roztočit, abychom se znovu dostali do proudu, do tvoření, do víru událostí.

Asteriody. Po roce 2012 už kolem Země nemáme tak silnou energetickou ochranu před „cizími částicemi z vesmíru“, což je dobře. Díky asteroidům se na Zem dostávají nové životní formy a sebraný prach ze sesterských planet, čímž se na Zemi postupně budou rozvíjet další formy života. S energetickým propojením souvisí pyramidy a jejich napojení na hvězdné seskupení, například Velká pyramida v Gíze je napojena na Sírius a Plejády.

Pyramidy byly postaveny na specifických místech, aby pokryly obzvláště zranitelné místa na Zemi. Pyramidy a jejich napojení na specifické hvězdné seskupení vytvářejí síť, která nám pomáhá se rozvinout. Postupně dochází k další etapě slaďování naší planety a naší galaxie.

Technologie. Představme si, že technologie reflektuje a odráží naše spirituální možnosti, podporuje náš spirituální rozvoj a naše spirituální vědomí podporuje rozvoj technologie. Ano, faktem je, že od doby průmyslové revoluce máme problém s životním prostředím. Co ale kdybychom pomocí technologie postupně tento problém vyřešili?

Pokud se otevřeme zvýšenému vědomí ve svém každodenním životě, pomůžeme tak vstupu technologických přístrojů, které budou užívat alternativní zdroje energie. Tyto technologie vytvoříme, pokud v sobě udržíme vyšší vibrace. Tyto technologie budou fungovat, pokud v sobě udržíme vyšší vibrace. Tyto technologie nebudou vynálezcům smeteny ze stolu, pokud v sobě udržíme vyšší vibrace.

Co z toho vyplývá? Každý máme kolem svého těla energetický torus, který námi proudí pomaleji, středně nebo rychleji, který nám zajišťuje energetickou rovnováhu a stabilitu a zároveň nás neustále vede do harmonie s okolím. Každý člověk je v jiných vibracích, a abychom se propojili (aby energie proudila volně), můžeme torus zpomalit nebo roztočit. Pokud svůj torus roztočíme, zvýší se proud energie naším tělem a také se zvýší magnetická přitažlivost našeho srdce.

Pokud se spojíme se svými dalšími Já, budeme na Zemi energeticky ukotvenějšími a sebevědomějšími, schopni se o sebe energeticky postarat, budeme schopni se sami léčit, budeme si užívat přítomnost a nebudeme vzpomínat na staré dobré časy :) Budeme schopni se v každé chvíli dostat z nižšího energetického stavu  do vyššího, čímž si budeme vzpomínat na to, jaké to je být stvořitelem, se vší zodpovědností a láskou ke všemu stvoření na Zemi.

Nikdy nepociťujte, že když jste na Zemi, že jste neuspěli. Je nemožné udělat chybu, pouze jste se rozhodli jít jinou cestou…a poté si zvolíte zase jinou cestu. Svými zkušenostmi zdokonalujete stvořitele… i když někoho zraníte… Po celou dobu potkáváme své další aspekty. Uvědomujeme si, že na Zemi nemůže být nic dokonalé… Až umřeme, přijdeme do nebe, kde se rozprostřeme…v nebi jsou vždycky všechny zkušenosti oslavovány…všechny naše aspekty půjdou do nebe…všichni lidé půjdou do nebe. Nemůžeme neuspět.

Ivana Valová


[ HOME | KALENDÁŘ KURZŮ | STUDIJNÍ PLÁN | ČLÁNKY A RECENZE RSS | REGISTRACE | KONTAKT ]

Atlantská škola
Design a tvorba stránek Business Logic s.r.o.