Atlantská škola
Home Kalendář kurzů Studijní plán Články a recenze Registrace Kontakt
[ LOGIN ]
Články o Atlantidě
Spirituální psychologie
Starodávné civilizace
Třetí oko a intuice
Spirituální integrita
Hvězdy a krystaly
Lightworker
Fyzické tělo a instinkt
Láska a komunikace
Recenze

Harmonická rezonance, hudba sfér

PUBLIKOVÁNO: 14.02.2011, AKTUALIZACE: 02.03.2018

Pokud rozezníme ladičku a kousek od ní položíme druhou ladičku vyladěnou na stejnou frekvenci, ta druhá ladička se také rozezní, aniž bychom se jí dotkli. Pokud rozezníme jeden tón na klavíru v místnosti plné dalších klavírů, ten samý tón bude rozeznívat další nástroje. I mozkové vlny lidí se na jednom místě slaďují.

Rezonance je tedy frekvence, ve které začne jakýkoli předmět přirozeně nejsnáze vibrovat. Pokud vibruje jeden předmět na stejné frekvenci, začne vibrovat i ten druhý. Je však také možné vyladit jeden předmět na frekvenci jiného. A tímto způsobem mohou rytmy a zvuky z okolí ovlivňovat rytmické procesy v našem těle, jako je náš dech, srdeční tep a mozkové vlny. Když zpíváme, cítíme rezonanci, když posloucháte hudbu, některé tóny a rytmy nás také dokážou pěkně rozvibrovat.

Ve světě dochází k rozšiřování vědomí. Vyšší vibrace rozpouští nižší vibrace. Myšlenky vyššího vědomí rozjasňují nižší mysl. Vyšší vědomí má větší sílu a vliv. Pokud společně zpíváme písně, napojujeme se na vesmírnou moudrost a vědění, a také rozšiřujeme moudrost těm, kteří jsou připraveni ji přijmout. Každé slovo, které opakujeme, se stává mantrou. Hudba, pobrukování a mantry mají specifické vibrace.

Pokud zpíváme, vytváříme vzorec nebo symbol, které jsou klíčem k otevření mysli a těla k vesmírnému vědění. Výzkumy týkající se vlivu zvuků na různé materiály, například na částečky kovu nebo na písek, ukazují, že při rozeznění určitých tónů se částečky kovu rozvibrují a vytvoří určitý tvar. Pokud se tonoskopem (přístroj převádějící lidský hlas do obrazové podoby) pustí poslední akord Handlova Mesiáše, vytvoří se na obrazovce dokonalá pětihvězdice. Mantry vytváří přesné geometrické obrazce. Ohm vytváří dokonalý kruh vyplněný koncentrickými trojúhelníky.

Pokud při anémii (nedostatku železa, jehož atomová váha je 55) vystavíme nemocného několikrát působení zvukové frekvence 55 Hz, což odpovídá tónu A, dojde doslova k alchymické přeměně prvků v těle a vyrovnání hladiny železa. A to samozřejmě platí pro všechny prvky, tak jako my i všechno kolem nás je komplexem vibrací, které na světelné rovině odpovídají barvám, a na zvukové tónům. A nemoc pak můžeme chápat jako stav vibrační disharmonie, zatímco uzdravení jako obnovu vibrační rovnováhy.

Skladatel se musí umět dotknout svého Vyššího Já a dovolit oné energii projít ven, vědomě směrovat hudbu z vyšší duchovní roviny k lidem tak, aby měla pozitivní důsledky; naladit se na nebeskou rozhlasovou stanici, hudbu sfér.

Další užití zvuku. Hřmění uvolňuje nahromaděné nižší energie v atmosféře. Rozbíjí negativitu, která je naváta do určité oblasti, takže se nedostane na zem k bytostem, které tam žijí. Blesky jsou fyzikální manifestací přeměny. Rozvětvené blesky přinášejí pozitivně přeměněnou energii dolů do magnetických linií, aby se rozšířila po celé planetě. Příroda - na krásných přírodních místech, kde jsou zastoupeny elementy ohně (slunce), vzduch (jemný vánek), země (překrásná vegetace) a voda (sníh, potok, moře), spirituální bytosti zpívají nad celou oblastí a zvyšují jejich frekvenci. Proto se nás některá úchvatná místa tolik citově dotýkají.

Zpěv svítání a zpěv ptáků.  Luna - za úplňku zpívají spirituální bytosti nad celým světem a zvuky jejich zpěvu vcházejí do vody, aby ji čistily a zvyšovaly její frekvenci. Zvuky delfínů - vydávanými zvuky si delfíni čistí cestu od nižších frekvencí, takže mohou najít směr čistými energiemi. Voda je přírodní živel, který obsahuje moudrost vesmíru. Když delfíni svými zvuky zvýší frekvenci vody, získávají přístup vyšším vibracím a moudrosti. Zvuk vodopádu nám dává vzpomínky na dobu Atlantidy, kde bylo plno vodopádů. Jejich zvuk nás slaďoval do harmonie.

Zvuky pro stavby. Některé dokonalé tóny mění vlastnosti hmoty. V dřívějších dobách určité tóny prozpěvované duchovními lidmi prosvětlovaly kameny. Potom bylo možné tyto kameny přemístit pouhou myslí na naplánovaná místa stavby. Tímto způsobem byly stavěny například megalitické chrámy. Posvátná geometrie a zvuky - když lidé budují nějakou stavbu podle principů posvátné geometrie, spirituální průvodci zpívají, aby byl dokončen dokonale a postaven podle univerzálních zákonů. Pyramida, která je dokonale sladěna s hvězdami a galaxiemi, přitahuje harmonii, kterou ucítí každý, kdo do ní vstoupí. Levitace - pomocí zvuku můžeme levitovat.

Hučení nebo ostrá bolest v uších - když vám šumí v uších, případně tam cítíte ostrou bolest, může to být tím, že vaši průvodci prolamují váš odpor a snaží se zvýšit vaši frekvenci. I naše planeta má specifický zvuk. Zaposlouchejte se do něj a spojte se s tepem Země. Vnímejme zvuk země a oblohy, přílivu a bouří, zvuku tesaře při práci a tlukot svého srdce. Matka a děťátko - když matka otevře své srdce a zpívá písně nebo jenom beze slov melodie svému dítěti, spirituální bytosti posílají svou energii ve zvucích, aby posílili lásku mezi nimi. Smích nás povznáší.

Hudba - když zní jakákoliv hudba na kterýkoliv nástroj vytvořená s čistým záměrem pro nejvyšší dobro, vytváří se harmonie, která nás ovlivňuje, léčí a ulehčuje našemu srdci od starých bolestí. Zvuk tibetských misek vytváří dokonalé vibrace, které čistí zatuhlé energie. Léčení - spirituální energie odpovídá zvuky na vizi božské dokonalosti, kterou disponuje léčitel a osoba, která je léčena.

Každá věc ve vesmíru, každá planeta, hvězda, rostlina, moře nebo skála se pohybuje ve specifickém rytmu a rezonuje specifickou vibrací. I každý jedinec má svůj specifický kmitočet a rytmus, své pravé jméno. Tento celkový rytmus se nazývá hudba sfér a její složky se dají vyjádřit čísly. Všechny planety a světelná tělesa (Slunce a Měsíc) vibrují v souladu s jistým odpovídajícím číslem, číslo s barvou, barva s minerálem a kovem, s květinou, s tónem a tak dále. Každá planeta a každé světelné těleso má individuální frekvenční charakteristiku – tak jako vy a já, veřejná knihovna a televizní či radiový kanál a ovoce, které snídáme. A všechno tíhne k harmonickému uspořádání.

Svět se skládá z božské harmonie. Je sedm stupňů hudební stupnice. Číslo sedm je spojení božské trojice a čísla čtyři – čísla živlů, základních stavebních prvků fyzického světa – spojení ducha s matérií. Nebeská tělesa obíhající kolem středu světa byla podle něj zasazena do pevných sfér. Pohyb těchto sfér produkuje zvuk, který nazýváme harmonií sfér. Je to pojmenování obecného principu, harmonického vzorce, podle něhož je uspořádán svět. Celý vesmír ve svých nejmenších částečkách kmitá, a vytváří tak hudbu sfér.

Veškerá hudba může být zredukována na matematické symboly. Struktura DNA a hudební kompozice vykazují podobný algoritmus. Pokud se sekvence DNA převedou na tóny, získáme skutečnou melodii. V každé živé bytosti ve vesmíru vládne harmonie a vzájemná korespondence, včetně pohybu planet, přílivů a odlivů, různých proudů, zvířat, rostlin, krystalů a vůbec všeho. Celý vesmír reaguje na určité melodie a kombinace tónů, které jsou vyladěny na stejnou stupnici. Když jsou tóny správné, nastává rovnováha a uzdravení. Harmonická rezonance znamená vědomě harmonizovat své těla do rovnováhy s energiemi kolem nás.

Některé poznatky - 2012 a dále - Diana Cooper, internet


[ HOME | KALENDÁŘ KURZŮ | STUDIJNÍ PLÁN | ČLÁNKY A RECENZE RSS | REGISTRACE | KONTAKT ]

Atlantská škola
Design a tvorba stránek Business Logic s.r.o.