Atlantská škola
Home Kalendář kurzů Studijní plán Články a recenze Registrace Kontakt
[ LOGIN ]
Články o Atlantidě
Spirituální psychologie
Starodávné civilizace
Třetí oko a mysl
Spirituální integrita
Hvězdy a krystaly
Lightworker
Fyzické tělo a instinkt
Láska a komunikace
Recenze

Energetické posilování

PUBLIKOVÁNO: 19.01.2015, AKTUALIZACE: 13.11.2017

Celý svět je tvořen energií. Řešením je návrat ke zdroji, přijetí vesmírné energie, napojení se na nevyčerpatelný zdroj. Prožívání vnitřního spojení s vesmírnou energií vede z nejistoty, rozpouští násilí.

Pocity optimismu – živosti – lásky jsou měřítkem tohoto napojení, jeho skutečnosti. Stačí být otevření, vnímaví, sdílní. Výskyt rozhodujících souvztažností můžeme zvýšit, snažíme-li se povznést každého člověka, s nímž se setkáme.

Snaha o povznesení druhých je obzvláště účinná ve skupinách, kde každý člen vnímá energii ostatních. Tím, že objevujeme krásu v každé tváři, povznášíme druhé na úroveň jejich nejmoudřejších Já a zvyšujeme tak pravděpodobnost, že uslyšíme synchronické poselství. Energie skupiny pak plynule přechází z jednoho řečníka na druhého.

V romantických vztazích je však třeba držet se na pozoru, abychom nezaměnili své vnitřní spojení za vzájemné odčerpávání. Energie (mužská, ženská), které máme nedostatek, je snadnější získávat od partnera než z vesmírného zdroje.

Energetické posilování, povznášení je velmi důležité také u dětí, v zájmu jejich bezpečí a růstu. Naslouchání jejich potřebám, respektování jejich individuality, povzbuzování a oceňování jejich tvůrčích aktivit je cestou osobního růstu.

Uvědomujeme si, že žijeme v tajném světě plném "náhod" a osudových setkání. Až si to uvědomí více lidí, vznikne zcela nový náhled na svět. Vesmír pro nás bude posvátným a plným energií. Zjistíme, že veškerá hmota vychází z Božské energie, kterou začínáme vidět a chápat.

Takto poznáváme, že lidé žijí v nejistotě a mimo posvátný zdroj. Energii čerpají ovládáním jiných. Tento boj je původem všech lidských sporů. Jediné řešení je pěstovat osobní napojení na Boží podstatu, a to mystickou přeměnou, jež nás naplní energií a láskou, rozšíří naše vnímání krásy a pozvedne nás k vyššímu vědomí.

Osvobodíme se od modelu nadvlády a objevíme zvláštní pravdu, sdílené poslání, kterým lidstvu pomůžeme ve vývoji k vyšší skutečnosti. Tak objevíme vnitřní intuici, která nám ukáže cestu. Vyložíme-li si ji správně, potká nás sled náhod, díky kterým dokážeme poslání naplnit.

Až nás díky předávání energie bude v proudu vývoje dostatek, naše těla vkročí na vyšší stupeň energie a vjemů. Takto od velkého třesku prožíváme cestu evoluce s jediným cílem: s každým pokolením vstřebávat více a více energie, dokud nevstoupíme do nebe.

Mystické prožitky nám umožní schopnost čerpat mentální energii vesmíru. Tato energie v nás probudí pocit lásky, lásky ke všemu. Mystické prožitky naladí mysl tak, aby láska, jako obecný pocit, do nás vstoupila, aby nás ovládla. Touto láskou se lidé naučí nejen energii přijímat, ale také ji darovat. Spojení s mentální energií lidé pociťují jako vzrušení, euforii a pak lásku.

Rozdíl mezi minulými generacemi a současnými je v tom, že jsme připraveni svoji duchovní evoluci dělat vědomě a urychlit tím tento proces. Když se jednou dovíme, v čem spočívá náš život, neexistuje žádný způsob, jak toto poznání vymazat. Kdykoliv se pak pokusíme jít jinou cestou, máme trvalý pocit, že nám něco chybí a jsme nuceni se vrátit na správnou cestu.

Zdroj - Celestýnské proroctví


[ HOME | KALENDÁŘ KURZŮ | STUDIJNÍ PLÁN | ČLÁNKY A RECENZE RSS | REGISTRACE | KONTAKT ]

Atlantská škola
Design a tvorba stránek Business Logic s.r.o.