Atlantská škola
Home Kalendář kurzů Studijní plán Články a recenze Registrace Kontakt
[ LOGIN ]
Články o Atlantidě
Spirituální psychologie
Starodávné civilizace
Třetí oko a intuice
Spirituální integrita
Hvězdy a krystaly
Lightworker
Fyzické tělo a instinkt
Láska a komunikace
Recenze

Emoční sbližování

PUBLIKOVÁNO: 26.01.2018, AKTUALIZACE: 26.01.2018

Spirituální vedení spočívá v tom, že se dostanete nad rámec melodramatu života v krizovém režimu. Je třeba rozpoznat toxické emoce, chcete-li jasně porozumět vlastním konkrétním potřebám i potřebám ostatních.

Spirituální vedení znamená sbližovat se s ostatními a cítit naplnění ze společného úspěchu. Vnímáte emoce, jež se ukrývají v každé situaci, a uvádíte je v soulad. Víte, že všichni jsou již na úrovni duše propojeni. Lídři vytvářejí trvalé citové vazby. Zůstávají ve vašich srdcích. Vyhněte se autoritářství, agresi a averzi.

Vypěstujte si emoční inteligenci. Emocionální sbližování neznamená mít srdce na dlani ani být přecitlivělý nebo příliš vtíravý. Osvojte si emoční dovednosti. Položte si otázky: Jak se cítíte? Jak se cítí ostatní? Jaké skryté překážky leží mezi námi?

Emoční svoboda. Aby bylo možné se s ostatními efektivně sbližovat, musíte být emocionálně svobodní. Osvobodit se od viny, rozhořčení, křivdy, vzteku, agrese. Důležité je vyjasnit si skryté vlastní emoce. Vnímejte své tělo. Sledujte své pocity. Vyjadřujte své pocity a naučte se uvolnit negativitu v soukromí. Přijměte zodpovědnost za své pocity, pochvalte se, podaří-li se vám zvládnout těžkou situaci, aniž byste vybuchli, vyčítali nebo se rozhořčovali.

Když druhá osoba udělá chybu, je její povinností napravit ji, ale vaší povinností je zvládnout emoce, jež to ve vás vyvolá. Přijměte zodpovědnost za chvíle, kdy měly emoce nepříznivý vliv na vaše vedení. Podělte se o své pocity s lidmi, kterým důvěřujete. Zjistěte si další pohledy na věc. Když se na někoho rozčílíte, říkáte mu zároveň „mám pravdu“. Zmírněte tyto sebestředné sklony tím, že si obstaráte co nejvíce úhlů pohledu. Zjistíte-li si názory ostatních, neznamená to, že ten váš je špatný - pouze rozšiřte své obzory.

Chce to entusiasmus, péči o druhé, ochotu vybudovat vztah, podporování silných stránek u druhých. Zvyšování sebeúcty u ostatních - sebeúcta se skládá ze tří základních prvků. Lidé mají ze sebe dobrý pocit, pokud odvádějí dobrou práci ve smysluplném zaměstnání; vytvořili si o sobě v dospívání dobré mínění; žijí v souladu se svými základními hodnotami.

Nenásilná komunikace - vidíte-li u lidí, s nimiž komunikujete, stres, nedůvěru, apatii, skryté nepřátelství či jakýkoliv odpor, je zde něco, co proti vám na emocionální úrovni působí. Proto: Respektujte názorové rozdíly. Ke svému štěstí nepotřebujete, aby se ostatní měnili. Přicházíte v míru. Upřímně a bez odsuzování či výčitek se snažíte porozumět, proč vám ostatní odporují. Chcete změnu, z níž bude profitovat každý. Jste schopní v případě nezdaru ustoupit, aniž byste byli nepřátelsky naladěni vůči těm, kteří byli proti vám. Řešení konfliktu – pokud se dva lidé nemohou dohodnout, příčina je téměř vždy na pocitové rovině. Někdo je zablokovaný. Vaším konečným cílem je výhra obou stran. Mluvíte osobně a od srdce.

Jaká skrytá potřeba není ve skupině uspokojena? 1. Bezpečí a jistota. Emoce: Strach, úzkost, nejistota, pocit ohrožení. Vyveďte skrytou úzkost skupiny na světlo. Požádejte ty nejsilnější členy, aby se podělili o zdroj své síly. Co povede ke stabilitě? Nabídněte útěchu a pomoc prostřednictvím individuálního jednání.

2. Úspěch a výsledky. Emoce: Nedostatek motivace, apatie, pocit selhání a neschopnosti. Sdílejte se skupinou své osobní nadšení. Vyzdvihujte jejich malé úspěchy. Dejte najevo, že jsou to naše výhry. Popište jim nové možnosti, které se před nimi otevírají. Na základě předností každé osoby určete, v čem může uspět, a zadejte jí jeden úkol nebo projekt, který je předurčen k úspěchu a na nějž bude daný člověk hrdý.

3. Spolupráce s ostatními. Emoce: žárlivost, roztrpčení, nejednotnost, sobectví. Objevte jednu emoci, kterou mohou sdílet všichni (hrdost, sebeúcta, spokojenost s odvedeným výkonem), a požádejte ostatní, aby se na této emoci shodli. Nevzdávejte to, dokud nedojde ke shodě. Předestřete téma nejednotnosti, aniž byste ji kladli za vinu. Poukažte na důvody, proč z jednoty skupiny bude profitovat každý její člen. Buďte trpěliví, avšak v případě nutnosti vyřaďte chronické stěžovatele a odpadlíky. Vypořádejte se s rozkoly tak, že v soukromí dáte rivaly dohromady. Poskytujte silnou negativní zpětnou vazbu ohledně všech veřejných projevů nedůtklivosti.

4. Péče a sounáležitost. Emoce: Osamělost, izolace, pocit nepochopení a nevyslyšení. Ukažte, že vám záleží na každém členovi skupiny. Pokud se někdo cítí odstrčený, poseďte s uvedeným členem v soukromí a vyslechněte, co má na srdci. Udržujte tento kontakt, dokud se do skupiny opět nezačlení. Respektujte právo, každého člena na soukromí, ale dejte jasně najevo, že zúčastněnost je povinná. Mějte trpělivost. Dohlížejte na ty ostýchavější a pokládejte jim otázky ohledně jejich pocitů a názorů.

5. Kreativita a pokrok. Emoce: Stagnace, nuda, stereotyp, pocit pohybu ve vyježděných kolejích. Otevřeně skupině přiznejte, že je nutné, aby zavál čerstvý vítr. Udělejte si čas na volná setkání, na níž je fantazii ponechán volný průběh. Dejte jasně najevo, že nové dobré nápady budou odměněny. Nikdy neshazujte jakýkoliv náznak kreativity nebo představivosti. Nepoukazujte na překážky, rozpočtové omezení a obtížnou proveditelnost. Dělejte překvapivé věci. Přiměte druhé, aby se snažili ze všech sil a cítili se přitom bezpečně.

6. Morální hodnoty. Emoce: Vina, prázdnota, nedostatek vedení, bezcílnost. Mluvte s lidmi od srdce. Inspirujte z duše. Podělte se o vrcholné zážitky, které jste prožili. Požádejte ostatní o totéž. Neshazujte morální hodnoty ostatních a nepovažujte se za bohorovného ohledně svých. Zaměřte se u každého na neomezený růstový potenciál. Uveďte soucit, lásku, upřímnost, věrnost do praxe. Zaveďte skupinové mlčení, meditaci, modlitbu. Neobávejte se povznášejícího se okamžiku. Buďte přímočaří. Važte si nevinnosti, jež se v každém skrývá.

7. Duchovní naplnění. Emoce: Touha, hledání, chuť získat ze života více. Vaším úkolem je šířit světlo, a to tak, že ve světle žijete. Chápete a tolerujete každého člověka. V každé situaci cítíte pochopení. Nyní můžete svůj vliv šířit pouhým bytí. Pokud jste nalezli svou duši, zdroj ryzího vědomí, lidé vycítí váš stav jednoty a jejich duch bude pozvednut bez jakékoliv snahy z vaší strany. Díky vám pochopí, že mohou cítit vnitřní klid a bezpečí.

Spirituální inteligence. Na hluboké úrovni pracujeme v království duševní inteligence, jež nás dostává do spojení s láskou, soucitem, radostí a vnitřním klidem. Spirituální inteligence neřeší jednu konkrétní situaci. Její podstatou je nalezení posvátnosti v každodenním životě. Vycházíte z lásky, radosti a vyrovnanosti, neboť jste v kontaktu se svou duší.

Spočívá v nalezení pravého já na duševní úrovni. Je to cítit sebe samé. Spočívá v neočekávaných okamžicích štěstí, pocitu klidu uprostřed činnosti, schopnosti pozorovat jasně sebe sama, více důvodů k ocenění ostatních a méně důvodů kritizovat, menší potřebě někoho nebo něco ovládat, silnější víře, že se objeví správné odpovědi, ochotě nechat se unášet proudem, hlubokým pocitem sounáležitosti.

Lídr dává každé osobě prostor změnit se. Tento postoj nazýváme tichá péče. Emoční inteligence se sloučí s inteligencí duchovní, a lidská povaha se změní. Lídr se stává světlem.

Urovnání emocionálního odstupu. Jak napětí a odstup proměnit v blízkost? Vaším dnešním úkolem je nastolit změnu emocionálního tónu tak, kde ve vašem životě neladí. Podívejte se na vzorce chování a vyberte si jeden, který aplikujete již dnes, a během příštího měsíce praktikujete každý z těch zbylých alespoň jednou.

Všimněte si, v čem je druhá osoba silná nebo talentovaná, a řekněte jí to. Pochvalte ji ve zlepšení v libovolné oblasti. Nebrání-li vám v tom srdce, jednejte podle jejího přání. Začne-li být příliš horko, odejděte pryč, ale pak se vraťte ve smířlivé náladě. Ovládejte své pocity, nikdo jiný za ně neodpovídá, a přijměte, že neovládáte pocity toho druhého, to může jen on sám.

Nehovořte o citlivých záležitostech, pokud by mohly druhého ponížit. Před nadnesením osobní záležitosti se ujistěte, že vy i váš protějšek cítíte, že je pro to vhodná chvíle. Vyhněte se rutinním věcem, nalezněte nová slova a nový způsob, jak ukázat, že vám na druhém záleží. Každý den si najděte jednu věc, kterou druhému odpustíte, a přestaňte se tím zabývat.

Nechovejte se tak, abyste měli pravdu nebo abyste si dokázali, že umíte někoho přimět, aby vás měl rád. Váš cíl je mnohem objektivnější, protože se snažíte rozvinout emoční inteligenci potřebnou pro překonání starých nezdravých návyků. Vážit si emocionálního sbližování znamená rozpustit ledovou stěnu mezi vámi a člověkem, na němž vám záleží, aniž z toho přímo profitujete.

Na emocionální úrovni existují tři typy problémů s lidmi: ty, jež můžete vyřešit, ty, se kterými se smíříte, a ty, na něž musíte rezignovat. Jako lídr máte povinnost najít tolik způsobů, jak vyřešit problém, kolik dokážete. Většina lidí se příliš často s problémem pouze smiřuje, a jakmile dospějí do bodu nesnesitelné frustrace, odvrhnou jej. Překonání strachu a vnitřního odporu vede ke sdílenému potěšení.

Ivana Valová
Zdroj - Spirituální leadership, Deepak Chopra


[ HOME | KALENDÁŘ KURZŮ | STUDIJNÍ PLÁN | ČLÁNKY A RECENZE RSS | REGISTRACE | KONTAKT ]

Atlantská škola
Design a tvorba stránek Business Logic s.r.o.