Atlantská škola
Home Kalendář kurzů Studijní plán Články a recenze Registrace Kontakt
[ LOGIN ]
Články o Atlantidě
Spirituální psychologie
Starodávné civilizace
Třetí oko a intuice
Spirituální integrita
Hvězdy a krystaly
Lightworker
Fyzické tělo a instinkt
Láska a komunikace
Recenze

Emoce a odmítavé reakce na emoční prožívání

PUBLIKOVÁNO: 16.10.2016, AKTUALIZACE: 02.03.2018

1. Emoce je pohnutí mysli, které v nás vzbuzuje příjemné či nepříjemné pocity. Přináší nám osobitý zážitkový obsah, který vyjadřujeme slova „strachy se mi třásly kolena“, „hrůzou mi vstávaly vlasy na hlavě“, „skákal jsem radostí dva metry vysoko“, „byl jsem v sedmém nebi“.

Emoce je hněv, zloba, strach, odpor, štěstí, láska, smutek, naděje, zoufalství, radost, lítost, odpor, euforie, nuda, překvapenost, nenávist, ostuda, opovržení, rozpaky. Jsou subjektivní, mění se, jsou neopakovatelné a jsou přenosné. Emoce nás přimějí k pohybu.

Nižší emoce jsou radost, smutek, strach, hněv. Jsou spojeny s instinkty a pudy - pocit únavy, bolesti, hladu. City obranné či útočné - pláč, strach, leknutí, slouží jako jakýsi obranný mechanismus proti zevním vlivům. Nižší emoce mohou mít podobu afektu, nálady i dlouhodobého emočního stavu a jsou racionálně kontrolovány a kultivovány.

Vyšší emoce jsou city morální, intelektuální, estetické, sociální. Získávají se v průběhu života a jsou ovlivňovány společností. Ovlivňují charakter a formát osobnosti a motivují jedince ke konkrétním typům sociálního chování.

City jako pohrdání, láska, touha, soucit, hrdost, stud, něžnost, takt, lítost jsou trvalejší emoce, které vyjadřují vztah k osobám, věcem, nebo pojmům - pravda, spravedlnost, svoboda.

Afekty jsou intenzivní a prudké emoční reakce na různé zážitky (afekty hněvu, zlosti, radosti, děsu, studu, smutku). Vyznačují se rychlým vznikem, bouřlivým průběhem, krátkým trváním a nedostatkem racionální kontroly jednání. Mají tendence k okamžitému jednání („vybití“). Nedojde-li k „vybití“ afektu, dojde k jeho městnání a hrozí, že i nepatrný zážitek vyvolá bouřlivou reakci, popř. stav úzkosti.

Nálady vyjadřují trvalejší pohotovost emoční reakce. Vyznačují se malou intenzitou a delším trváním. Ovlivňují pozornost, paměť, motivaci, myšlení, chování, zájmy, postoje. Vášeň může vzplanout k určitému člověku, domácímu mazlíčkovi, ale také k autu, náboženství, známkám, volejbalu.

Užívat v životě emoční inteligenci znamená vnímat vlastní emoce, rozpoznat jednotlivé emoce, využít emoce k poznání světa, porozumět emocím a odhadnout, jakou vyvolá nějaké rozhodnutí ve vašem okolí náladu a řídit emoce a ovlivňovat emoce vlastní i druhých.

2. Odmítavé a falešně přijímající reakce na emoční prožívání. Emoce můžeme ignorovat, potlačit, zesměšnit, znevážit, odsoudit, potrestat, vydávat za něco jiného, využít jako výmluvu nebo jako zdroj sebelítosti. Pak žijeme v ochranné bublině a odvádí nás z osobní životní cesty. Zatím to neumíme jinak. Rozlišujeme:

Iluzionista – zakryj si oči a ono to zmizí samo. Prosím tě, ignoruj a zavrhni svět emocí. Prostě dělej, že nejsou, usmívej se a pokračuj, jako by se v tobě nic nedělo. Popravdě? Tohle musíš předstírat, protože by ses tak neměl cítit. Fuj. Jestli se tak cítíš, tak je něco s tebou opravdu špatně a nikdo se to nesmí dozvědět! Jestliže nemůžeš sám sobě věřit, měl bys o sobě pochybovat a sám sebe se bát – raději udělej cokoli, co tě odvede z tvého nitra – tam je to nebezpečné a zrádné. 

To nevadí, že se kvůli tomu nemůžeš s nikým citově propojit a cítíš se osamocený a izolovaný, hlavně že tvé srdce je zavřené – a tudíž v bezpečí. Zlehčuj své pocity, dělej si z nich srandu, vždyť nemáš žádný pádný důvod se tak cítit, jsou lidi, kteří jsou na tom hůř. Jestli chceš vidět to dobré v životě, musíš úplně ignorovat zbytek reality. Protože když se díváš na to negativní, tak si to tím přitahuješ, takže se na to nedívej a ono to zmizí, to je logické, ne?

Emoční asketa – tohle je pod tvou úroveň. Hej, znám skvělý způsob, jak uniknout své bolesti a nenaplněným potřebám. Když jsi neemoční, vypadáš trochu víc osvíceněji a lidi tě berou vážně. Zkus to. Chudáci všichni ti rozzuření a smutní lidičkové, vůbec netuší, jaké to je žít v klidu a míru, ale stejně je miluj, i když ti tak strašně lezou na nervy. Třeba pan domácí – pořád tak rozzuřený, vždyť jsem mu přece řekl, že nájem zaplatím, až mi přijde podpora. Nad tímhle životním dramatem mám opravdu nadhled, tak mu možná poradím nějaké meditační cvičení nebo i nějaké afirmace, vidím, jaké je jeho téma.

Úplatník – nedáš si radši čokoládu, miláčku? Dobře, pokud se ti nedaří emoce potlačit, něčím se rozptyl, hlavně se té bolesti okamžitě zbav. Zapni televizi, vybrakuj ledničku, dej si jointa, jeď na seminář. Nebo zkus nějaký zážitek – život je super, tak na takové pocity prostě zapomeň! Anebo si pořiď někoho, kdo tě bude obšťastňovat, koho učiníš zodpovědným za tvé štěstí. Třeba  partnera – ale jestli máš málo volného času, tak asi radši štěně.

Drsoň – nebuď taková cíťa! Přesuň se do své hlavy a vše objektivně hodnoť z nezúčastněné pozice. Úplně nejlépe uděláš, když svět rozdělíš na “já” a “oni”. Buď poslušný a přestaň cítit, jako to dokážou všichni ostatní úplně normální lidi. Neztrácej čas emocemi, ty nemají v tomhle světě žádnou hodnotu. Trestej se za své chyby a vůbec neuvažuj, jaké strachy tě k nim navedly. Přece nepřiznáš, že sám sobě jsi příčinou svých zmatků?

Odsuzuj svůj emoční projev. Ve tvém nitru je sklep, kam všechny tyhle poblázněné pocity můžeš zamknout. Udělej to a zahoď klíč. Ale nejprve se za to pořádně zkritizuj a potrestej, ať už se to neopakuje. A nezapomeň – tak, jak jsi tvrdý k sobě, buď i k ostatním, k jejich pocitům a zranitelnosti. Je to slabost a musí se vymýtit, pak už nikdy nikdo nebude trpět.

Osvoboditel – autenticky a svobodně, bez ohledu. Nestanovuj si žádné limity ve svém projevu, jak zvládat emoce, prostě se chovej jako utržený ze řetězu. Po nás potopa. Lidé se s tebou budou cítit hluboce nejistí, tak si alespoň budou držet odstup. Pak se ohlédni vždycky zpět a chvíli si poseď jak hromádka neštěstí a lítostivě se dívej, jak krásně si ničíš život a vztahy, lidé to určitě ocení.

A když ne, ještě se dodatečně omluv, ale neměň se – přece nechceš, aby si mysleli, že ti na jejich pocitech záleží nebo že je váš vztah pro tebe důležitější než ty sám? Vždyť jenom chceš, aby ti dali pokoj, tobě je dobře tam, kde jsi. Jestli tě opustí? Jejich problém, když nechápou tvoje právo na svobodu – vždyť takové emoce jsou úplně normální, tak co by sis nezařádil, že jo? Co jiného bys s nimi měl asi tak dělat? Emoce je přece něco, nad čím nemáš žádnou kontrolu.

Izolant – ty přeci nikoho nepotřebuješ. Lidi na tebe reagují divně, ale změnit se nemůžeš, tak jestli jsi vůči svým divokým emocím bezmocný, možná by ses měl začít izolovat, abys náhodou někoho svými pocity neobtěžoval nebo aby někdo nespatřil tvou zranitelnost a nevyužil toho – buď citově uzavřený. Znič všechno, co by mohlo nést jen náznak sounáležitosti či blízkého vztahu. Jakmile ucítíš pocity zranění, utíkej, co můžeš – emočně či fyzicky se od druhého člověka odpoj, stáhni se a dej najevo, že pro tebe nyní neexistuje.

To ho dorazí a dá pokoj. A buď chytrý – všechno to schovej pod nálepku “jsem nezávislý” – úplně potlač svou potřebu mít důvěrné vztahy plné vzájemného pochopení a vřelosti. Stačí ti jen ty povrchní vztahy, ve kterých pro hlubší emoce není prostor – nikdo tak nespatří, kým opravdu jsi. Nevadí, že neuvidí to dobré v tobě, že nikdy nezažiješ ten pocit, že jsi plně přijat jako celá bytost – hlavně, že nevidí to hnusné v tobě, to je přeci jediný způsob, jak je přimět, aby neodešli, ne?

6. Oběť - já, já, já ... duše neposkvrněná. Svou sebereflexi omez pouze na to, že budeš obviňovat druhé za to, jak se ty cítíš. Vždy když mluvíš o svých emocích, nasaď tón plný stížností, ublížení a obviňování. Často si takto někomu stěžuj, jak jsou “oni” takoví a makoví a jak tebe to trápí, že se nechtějí změnit. Ty jsi přece zraněn, a tak všechno a všichni ostatní, to už je vedlejší.

Zdroj: Ivana Valová, Jana Mráčková - Emoční bludičky


[ HOME | KALENDÁŘ KURZŮ | STUDIJNÍ PLÁN | ČLÁNKY A RECENZE RSS | REGISTRACE | KONTAKT ]

Atlantská škola
Design a tvorba stránek Business Logic s.r.o.