Atlantská škola
Home Kalendář kurzů Studijní plán Články a recenze Registrace Kontakt
[ LOGIN ]
Články o Atlantidě
Spirituální psychologie
Starodávné civilizace
Třetí oko a mysl
Spirituální integrita
Hvězdy a krystaly
Lightworker
Fyzické tělo a instinkt
Láska a komunikace
Recenze

Duševní porucha a její prevence

PUBLIKOVÁNO: 03.03.2017, AKTUALIZACE: 03.03.2017

Duševní porucha je označení pro psychické procesy, které znesnadňují fungování člověka ve společnosti, týkající se myšlení, prožívání nebo vztahů k ostatním lidem. Psychické problémy souvisí se smyslem pro vlastní identitu. Člověk je v zajetí silných emocí. Ti, kteří nejsou dostatečně uzemněni, nechápou své emoce a pocity ani druhých, což se projevuje v potížích se stykem s jinými lidmi. Hodně lidí neví, co ostatní potřebují, aby se v nějakém vztahu cítili dobře. Hněv nebo odmítnutí je hluboce zraní, protože nejsou schopni skutečně cítit, že tyto emoce mohou mít pro ostatní méně hluboký význam. Žijí podle „všechno, nebo nic“.

Duševní choroby jsou výsledkem společenských tlaků na jedince, jsou strategií, kterou si člověk vyvine, aby mohl žít v podmínkách, které nejsou k životu. Slouží k přežití, uvrhne člověka do nereálného světa, aby unikl nesnesitelné a nepřijatelné realitě. Jestliže lidé převezmou odpovědnost sami za sebe a okolní svět, vrátí se k přirozenému způsobu života, otevře se jim cesta k celkovému zdraví.

Projevují se: Fyzické příznaky - bolesti hlavy, svalů, kloubů, útrobní, břicha, potíže se spánkem. Poruchy emocí - pocity smutku, strach, úzkost, nepřiměřená veselost, bujarost, která je silněji vyjádřená nebo neodpovídá situaci. Poruchy myšlení a kognitivních funkcí - zhoršený úsudek, neschopnost jasného myšlení či uvažování, výskyt nepřiměřených myšlenek (všichni po mě jdou, všechno je špinavé, zamknul jsem byt?), které se jedinci vtírají do mysli a nedokáže se jim ubránit, potíže s pamětí nebo pozorností. Poruchy chování - agresivní chování, neschopnost vykonávat běžné denní činnosti, nadměrné užívání návykových látek. Poruchy vnímání, halucinace - jedinec vidí nebo slyší věci, které ostatní nevnímají.

Prevence. Jak vypouštíte páru? Jakou aktivitou si zachováváte duševní rovnováhu? Emoce nás tlačí, abychom šli novým směrem – kam? Jste schopen vnímat své pocity? Co nechcete vidět? Před čím utíkáte? Neutíkáte před tím, co vás tíží nebo vám nedělá dobře? Neutíkáte před emocemi? Jaké máte požadavky? Závisí vaše hodnota a štěstí na uznání druhých? Ke které vzpomínce vás tento strach vede? Prožíval jste už někdy tuto situaci? Měl jste i jinou možnost, než se nechat zdeptat? Co by vás mohlo motivovat, abyste se z tohoto stavu dostal?

Existuje něco, co vás opravdu zajímá? Bojíte se vyjádřit svůj názor, myšlenku nebo se vyplakat? Necháváte své osobnosti volný průchod, nebo se držíte zpátky? Proč? Potlačujete sám sebe? Proč? Jak? Děláte to, co chcete, nebo to, co předpokládáte, že musíte udělat, protože to od vás vyžadují ostatní? Máte pocit, že opravdu žijete? Je váš pohled na sebe negativní? Považujete se za méněcenného? Jste pyšný sám na sebe? Jste se sebou spokojený? Žijete svůj život? Jste hoden toho, abyste prožil opravdu něco pěkného? Umíte se uvolnit a opravdu vychutnat život?

 


[ HOME | KALENDÁŘ KURZŮ | STUDIJNÍ PLÁN | ČLÁNKY A RECENZE RSS | REGISTRACE | KONTAKT ]

Atlantská škola
Design a tvorba stránek Business Logic s.r.o.