Atlantská škola
Home Kalendář kurzů Studijní plán Články a recenze Registrace Kontakt
[ LOGIN ]
Články o Atlantidě
Spirituální psychologie
Starodávné civilizace
Třetí oko a intuice
Spirituální integrita
Hvězdy a krystaly
Lightworker
Fyzické tělo a instinkt
Láska a komunikace
Recenze

Duševní nemoc může signalizovat, že se rodí léčitel

PUBLIKOVÁNO: 03.03.2017, AKTUALIZACE: 22.01.2018

Duševní nemoc může být jen přechodnou spirituální havárií. Symptomy duševní nemoci nemusí být označovány za patologii a tyto příznaky nemusí být vždy nutné zastavovat. Je to velká ztráta, když se nějaký člověk konečně spojuje s energií jiného světa a je to promarněno.

Díváme se na paranormální schopnosti s nedůvěrou a někdy je znevažujeme. Když se energie ze spirituálního světa v nás projeví, jedinec je naprosto nepřipravený je integrovat, a dokonce ani není schopen rozpoznat, co se děje.

Výsledek může být děsivý. Bez souvislostí a pomoci, když dojde k prolomení z jiné úrovně reality, člověk zešílí. Silné používání antipsychotik ale někdy zhoršuje problém a brání integraci, která by mohla vést k rozvoji duše a růstu do jedinečnosti, která přijímá tyto energie.

Lidé nejsou poučeni, jak jednat nebo dokonce uznat existenci spirituálního světa. Kolem lidí s neobvyklými zážitky jsou spirituální bytosti, které se pokouší spojit s těmito lidmi, aby dostali své zprávy do našeho světa. Lidem, kteří byli vybráni ke spojení, se ale nedostalo žádné pomoci v tom, jak se naučit, že mají fungovat jako most mezi viditelným a neviditelným světem.

Výsledkem je energetický chaos a přerušení zrození léčitele. Tyto spirituální bytosti a duchové jsou přitahováni k lidem, jejichž smysly jsou otevřené. Ti, kdo mají takzvané duševní nemoci, jsou senzitivní, vnímaví lidé, kteří jsou považováni za přecitlivělé. Jsme přetíženi horečným tempem, zahlcováním smyslů vjemy a násilnou energií, což může ovládnout senzitivní lidi.

Jasnozřiví jedinci pomáhají lidem smířit energie obou světů – světa ducha, který se s ním spojuje, a vesnice, města, společenství. Takový jedinec může sloužit jako most mezi světy a pomáhat lidem s informacemi a s léčením. Tudíž spirituální krize končí tím, že se narodí léčitel, který přijímá své dary a učí se s nimi pracovat. Je důležité si cenit vztahu jiného světa k tomu našemu. Z tohoto vztahu, z jeho spojení, vznikají další znalosti a dovednosti.

Spolu se schizofrenií existuje vnímavost k obrazovému a informačnímu proudu, který není možné kontrolovat. Když dojde k takovému náporu v době, kdy si to člověk nezvolil, a konkrétně, když přicházejí obrazy, které jsou děsivé a rozporuplné, jedinec se dostane do záchvatu zuřivosti. V takové situaci je zapotřebí nejprve oddělit energii jedince od vnějších cizích energií, aby se očistilo to cizí z aury jedince. S čištěním energetického pole přestane osoba přijímat další informace a už nemá důvod být vyděšena a rušena.

Potom je možné pomoci takové osobě spojit se s energií ducha, který se pokouší projít sem z jiného světa a vytvořit léčitele. Právě zablokování tohoto objevení působí problémy. Energie léčitele je velice silná. Když je zablokována, může člověka spálit, je to jako elektrický zkrat. Pojistky shořely. Potom je opravdu důvod se bát, a chápu, že různé kultury takové jedince izolovaly. Křičí a dostávají svěrací kazajku. Je to smutný pohled.

Aby si vyzkoušel, že šamanský pohled na psychické nemoci je stejný na Západě i u domorodých kultur, dr. Somé odvezl jednoho psychicky nemocného pacienta zpátky do Afriky, do své vesnice. Alex byl 18letý Američan, který zažil psychotický atak, když mu bylo 14 let. Měl halucinace, pokoušel se o sebevraždu a procházel cykly nebezpečných vážných depresí. Byl v psychiatrickém ústavu a bral spoustu prášků, ale žádné mu nepomáhaly. Jeho rodiče propadali beznaději. S jejich dovolením ho dr. Somé odvezl s sebou do Afriky. „Po osmi měsících se začal Alex chovat úplně normálně. Dokonce začal s tamějšími léčiteli také léčit; seděl s nimi celý den a pomáhal jim přitom, co dělali se svými klienty. Byl v mé vesnici asi 4 roky.“

Alex tam zůstal, protože chtěl, cítil se tam bezpečně, mnohem bezpečněji než v Americe. Prošel šamanským rituálem. Podle dr. Somé fakt, že spojení energií k léčení Alexe fungovalo, dokazuje, že spojení mezi jinými bytostmi a duševní nemocí je univerzální. Po rituálu začal Alex předávat zprávy ducha pro náš svět. Bohužel v té době ve vesnici nebyl nikdo, kdo by uměl anglicky, dr. Somé v té době nebyl přítomen. Tato zkušenost přiměla Alexe, aby se vrátil po 4 letech do USA a vystudoval na Harvardu psychologii. Dr. Somé situaci vysvětluje tak, že to, co se Alexovi dělo, bylo volání o pomoc. „Měl se stát léčitelem. Jenomže nikdo tomu nevěnoval pozornost.“

Je smutné, že lidem chybí rituály. Ze spirituálního hlediska je rituál nezbytný. Mladí lidé potřebují iniciační rituály, například pomocí ohně, kam lidé symbolicky odhazují negativní emoce. Chaos vyplývá z nerovnováhy mezi živým jedincem a mrtvým předkem. Když dojde k takové nerovnováze, je povinností živých léčit své předky. Jestliže se tak neděje, negativní energie předků loví duše a psychiku lidí, kteří jim mají pomoci.

Ivana Valová
Duševní nemoc viděná africkým šamanem - Jiří Sirotek (upraveno)


[ HOME | KALENDÁŘ KURZŮ | STUDIJNÍ PLÁN | ČLÁNKY A RECENZE RSS | REGISTRACE | KONTAKT ]

Atlantská škola
Design a tvorba stránek Business Logic s.r.o.