Atlantská škola
Home Kalendář kurzů Studijní plán Články a recenze Registrace Kontakt
[ LOGIN ]
Články o Atlantidě
Spirituální psychologie
Starodávné civilizace
Třetí oko a intuice
Spirituální integrita
Hvězdy a krystaly
Lightworker
Fyzické tělo a instinkt
Láska a komunikace
Recenze

Delfíní vlnový efekt

PUBLIKOVÁNO: 08.02.2010, AKTUALIZACE: 13.03.2018

Delfíni odedávna přitahovali člověka. Pomáhají lidem najít vztah k emocím, které vyplouvají z podvědomí na povrch. Jsou symbolem svobody, volnosti, inteligence, přátelství, společenství, jemnosti, empatie, štěstí a radosti. Delfíni v lidech vzbuzují pocit přijetí a bezpodmínečné lásky, pomáhají léčit smutek a depresi, dodávají sebevědomí, navozují hravost, bezstarostnost a pozitivní pohled na život. Lidé vnímají delfíny jako tvory člověku rovnocenné a projevují snahu o sblížení.

Delfíni mezi sebou neustále komunikují, dotýkají se, hrají si společně a dovádějí jako děti. Ochotně přijímají do svého společenství každého cizího delfína, kterému bez zábran dopřávají možnost účasti na společném lovu, ale i při jakémkoliv nebezpečí nebo zranění.

Na volání zraněného delfína o pomoc se dostaví nejdřív několik delfínů, pečují o něj a pomáhají mu, mimo jiné jej nadnášejí a posunují ke hladině, aby se mohl nadýchnout.

Průzkumy, které užívají EEG ukazují, že lidé, kteří tráví čas s delfíny, vykazují zvýšený výskyt theta vln, což ukazuje, že jsou v hlubokém klidu, který zažíváme v meditaci, a zvyšuje schopnost těla vyrábět a zužitkovat látky přenášející neurové impulzy jako dopamin, který ovlivňuje celý endokrinní systém. Kontakt s delfíny zvyšuje hladinu imunoglobinu, NKT buněk, a proto posiluje fyzickou i psychickou schopnost těla.

Delfíni používají při vzájemné komunikaci tři frekvenční rozsahy včetně pro člověka neslyšitelných ultrazvuků. Jejich zvuky jsou převážně daleko vyšší frekvence než lidé, vnímají naši řeč jako zpomalenou. Naopak lidé jsou schopni zachytit opakující se sekvence bohaté delfíní komunikace, pustí-li si záznam zpomaleně. Na tom je založen výzkum mezidruhové komunikace mezi lidmi a delfíny v oblasti vědy a vojenského výcviku delfínů, což je popsáno v knize John C. Lilly: Až delfín promluví. Samci hvízdají nebo zpívají, aby v době námluv přilákali samice nebo aby upozornili skupinu na blížící se nebezpečí.

Matky po narození mláděte hvízdají celé dny, aby si mládě zvyklo na jejich hlas. Když se narodí delfíní mládě, nejprve se ho něžně čumákem a tělem dotýká matka a pak jeden po druhém ostatní delfíni z hejna, kteří jsou nablízku. Vodami se vyšle signál pro ostatní, kdo chtějí mládě uvítat a přijmout v hejnu. Delfíni, kteří odpoví, utvoří kolem mláděte a matky kruh, aby ho přivítali.

Plavou v kruhu napřed jedním směrem a pak druhým a svými sonary provolávají pozdravy a požehnání patřící malému delfínovi. Říká se, že tyto zvuky zároveň vytvářejí harmonické tóny, které jsou zapotřebí k přivedení delfíního ducha do těla. Dospělí delfíni pak mládě střídavě laskají svými čumáky a otírají se o něj těly, dokud duše mladého delfína není plně ukotvená a nevyhlíží z očí malého delfína.

Delfíní pohyby jsou spontánní a uvolněné, nemají v páteři žádné bloky, zpožděné neurologické reakce nebo přemrštěné kontrakce. Žijí ve spontánní harmonii se sebou a se svým okolím a jejich těla plynně reagují na každou potřebu a situaci. Když hýbou ploutvemi, jejich pohyby se šíří jako jemné vlnky v jejich tělech přes nervové soustavy - to je delfíní vlnový efekt.

V Atlantidě měli lidé speciální vztah k delfínům. Plavali s nimi, hráli si s nimi a telepaticky s nimi komunikovali. Delfíni jsou spojení s vysokofrekvenční energii, s věděním a moudrostí Síria.

Neuromuskulárně kortikální převzorování znamená neurologické, svalové a kortikální (týkající se mozkové kůry) převzorování. Tyto tři tělesné soustavy spolu neustále komunikují a jejich stav ovlivňuje stav a pružnost těla. Cílem je uvolnit z kosterní soustavy ulpívající vzory, které vám brání ve spontaneitě a volnosti a které blokují proudění mozkomíšní tekutiny.

Mozkomíšní mok je čirá kapalina, která chrání a vyživuje mozek a míchu. Obnovuje se 4 - 5x denně. Obsahuje bílkoviny a glukózu, které mozku dodávají energii, aby mohl fungovat, i bílé krvinky, které ho brání před infekcí. Oběhu mozkomíšního moku napomáhá pulzování mozkových tepen. Mozkomíšní mok se vytváří v mozku. Lebeční a sakrální kosti se neustále, jemně a nepatrně, rozšiřují a stahují. Tento proces pumpuje mozkomíšní tekutinu přes CNS a udržuje ji vazkou, vláčnou vést elektrické impulzy. Elektrické podněty v mozku způsobují vnímání fyzických vjemů a vydávají impulzy k pohybu.

Každý pohyb, ať už hrajete fotbal nebo zvednete obočí, začíná elektrickým impulzem v mozku, který je přes mozkomíšní tekutinu v CNS vyslán k příslušným nervům, které pak přimějí tělo k pohybu. Je třeba vyčistit mozkomíšní tekutinu a začít užívat propojení pravé a levé mozkové polokoule, tedy celý mozek, a ne pouze 10% jeho kapacity. K propojení je třeba vyléčit elektrickou soustavu ve vašem mozku a těle, která je komunikační spojnicí, skrze kterou náš duch promlouvá a tvoří ve fyzickém světě. Blokace ruší spojení mezi JÁ JSEM a fyzickým tělem. Vaše elektrická síť je také nejpřímějším spojením mezi vašimi kanály Ka, fyzickým tělem a vyšším Já.

Je třeba vaše tělo znovu naučit, jak se má pustit kontrakce, strachu a studu a vyléčit se. Smyslem terapie je vyléčit nervovou a kosterní soustavu a připravit lidi na nadcházející zemské změny a narůstající frekvence na planetě, tedy odnaučit vaše tělo starým omezujícím vzorům pomocí specifických pohybů, při nichž se budete pozorně sledovat, abyste si uvědomili nuance svých pohybů, čímž se lze učit novým způsobům pohybu a bytí, které jsou více v souladu s tím, kdy nyní jste a čím se stáváte – dáváte svému tělu nové možnosti volby.

Když se váš mozek naučí dělat něco způsobem, který vyžaduje méně energie než ten předchozí, upustí od starého způsobu a přijme novou, energeticky účinnější možnost. Stojí mnohem více energie držet nějakou část těla v kontrakci než ji nechat, aby byla volná, radostná a spontánní. Tato terapie vaše tělo učí, jak fungovat účinněji skrze fyzické vědomí a díky předložení zdravějších, energeticky účinnějších alternativ.

Cvičení: 1. Lehněte si na záda, s pažemi pohodlně podél boků a s chodidly roztaženými na šířku ramen. Zavřete oči a mějte je zavřené až do skončení sezení, pokud si v průběhu terapie nečtete jednotlivé instrukce. Vše provádějte pomalu.
2. Sledujte svůj dech a neměňte ho. Které části těla se s dechem rozšiřují a které ne?
3. Se zavřenýma očima prociťujte, která noha se vytáčí víc do strany než druhá.
4. Sledujte svá lýtka na podlaze, potom zadní části kolen a pak stehna. Jsou uvolněné? Zdá se vám, že jedna noha je více v kontaktu s podlahou než druhá? Zdá se vám jedna noha ztuhlejší než druhá?
5. Sledujte body, ve kterých se vaše hýždě, dolní část zad a bedra dotýkají podlahy. Porovnejte levou a pravou stranu.

6. Pozorujte svoje záda od pasu nahoru včetně lopatek. Kde se vaše záda dotýkají podlahy? Porovnejte levou a pravou stranu.
7. Sledujte, kde se vaše paže, zápěstí a ruce dotýkají a nedotýkají podlahy. Jsou tyto body na obou rukách stejně?
8. Jaké pocity v této pozici vnímáte v krku a hlavě? Máte tvář souběžně s podlahou? Netrčí vám brada směrem ke stropu nebo k hrudi?
9. Znovu se zaměřte na svůj dech. Změnil se? Nezadržujete ho při sledování těla? Pokud ano, udržujte dech uvolněný a vyrovnaný.
10. Jak se obecně cítí levá strana vašeho těla ve srovnání s pravou?

11. Stále věnujte plnou pozornost svému tělu a jeho pohybům. Pomalu otáčejte hlavou doprava, jak to jen přirozeně jde, a pak zase zpátky. Proveďte 3x a všímejte si, kam až se hlava otáčí. Je její pohyb trhavý nebo hladký?
12. Nyní natočte hlavu doleva, jak to jen bez námahy jde, a pak ji vraťte zase doprostřed. Proveďte 3x a přitom si všímejte, kam až se hlava otáčí. Je její pohyb trhavý nebo hladký?
13. Nyní pohněte hlavou zprava doleva, jak to jen přirozeně v každém směru jde. Uprostřed se tentokrát nezastavujte. Otáčejte hlavou velmi pomalu, abyste mohli sledovat nuance pohybu.
14. Při dalším otáčením hlavou sem a tam si všímejte, jaký má tento pohyb vliv na další části těla. Jak se vaše hlava bude pohybovat zprava doleva a zpět, pozorujte svoje pravé rameno a lopatkovou kost. Pak při jejím dalším pohybu zprava doleva a zpět sledujte své levé rameno a lopatkovou kost. Pokračujte v otáčení a přitom sledujte ostatní části svého těla: obě strany hrudi, horní část páteře, paže, žebra, bedra, dolní část páteře a křížovou kost, oba boky. Sledujte, zda se vaše pohyby někde zadrhávají nebo jsou trhavé. Asi minutu odpočívejte.
15. Natáhněte rovně do strany pravou paži, aby byla v kolmém úhlu vůči trupu, levou ponechte u boku.

16. 3x jako předtím otočte hlavou ze strany na stranu a přitom si všímejte, zda je tento pohyb v některých bodech snazší a v jiných těžší, než kdybyste měli obě ruce u těla.
17. Vraťte pravou paži k tělu a natáhněte rovně do strany levou paži, aby byla v kolmém úhlu vůči trupu.
18. Znovu 3x otočte hlavou ze strany na stranu a přitom si všímejte, zda je pohyb v některých bodech snazší a v jiných těžší, než když jste měli obě ruce u těla. Jak se vám tento pohyb provádí ve srovnání s tím, kdy jste měli nataženou pravou paži?
19. Vraťte obě paže znovu k tělu a otočte hlavou 3x ze strany na stranu. Porovnejte tento pohyb s tím, kdy jste měli nataženou pravou a pak levou paži.
20. Nyní natáhněte do stran obě paže v kolmém úhlu vůči trupu.

21. Otáčejte hlavou 3x zleva doprava a porovnávejte snadnost pohybu s tím, kdy jste měli obě paže u těla; kdy jste měli obě paže u těla; kdy jste měli nataženou pravou paži; a kdy jste měli nataženou levou paži. Sledujte, zda se vaše pohyby někde zadrhávají nebo jsou trhavé.
22. Pokračujte v pohybu s oběma pažemi nataženými a sledujte různé části těla; pravé rameno, pravou lopatkovou kost, levé rameno, levou lopatkovou kost, krk, paže, celou délku páteře, křížovou kost, pravou hruď, levou hruď, žebra napravo, žebra nalevo, pravý bok, levý bok. Asi minutu odpočívejte.
23. Ohněte pravé koleno směrem ke stropu a nechte pravé chodidlo spočívat naplocho na podlaze.
24. S pažemi podél těla znovu pomalu otáčejte hlavou ze strany na stranu. Jak se tento pohyb liší, když teď máte zvednuté koleno a chodidlo spočívá na podlaze? Pokračujte v pohybu a sledujte různé části těla jako předtím: obě ramena a obě lopatkové kosti, páteř, křížovou kost, boky. Jak se liší pohyby a jejich vliv na další části těla?
25. Spusťte pravou nohu zpátky na zem a zvedněte levé koleno tak, aby levé chodidlo spočívalo naplocho na podlaze. Opět pomalu otáčejte hlavou ze strany na stranu, sledujte různé části těla a porovnávejte je s pohyby při předchozím otáčení hlavou.

26. Aniž byste zastavili otáčení hlavy, ohněte pravé koleno tak, aby obě chodidla spočívala na podlaze. Opět zkoumejte části svého těla a porovnávejte vliv pohybů na ně s předchozími polohami, kdy jste měli zvednutou jen jednu nohu a kdy obě spočívaly natažené na podlaze. Pozorujte obě ramena, obě lopatkové kosti, páteř, obě části hrudního koše, křížovou kost a oba boky. Sledujte, zda se vaše pohyby někde zadrhávají nebo jsou trhavé.
27. Aniž byste přerušili otáčení hlavy, natáhněte rovně do strany pravou paži, aby byla v kolmém úhlu vůči pravému boku, a pokračujte ve sledování těla.
28. Opět bez přerušení otáčení hlavy vraťte pravou paži k tělu, natáhněte rovně do strany levou paži, aby byla v kolmém úhlu vůči boku, a pokračujte ve sledování těla.
29. pokračujte v otáčení hlavou a náhodně střádejte pozice rukou a nohou. Přitom sledujte vliv pohybu hlavy na různé části těla. Váš dech musí být vyrovnaný a pohyby pomalé.
30. Až budete mít pocit, že zkoumání a srovnávání bylo dost, odpočívejte.

31. S nohama nataženýma na podlaze a s rukama u boků otočte hlavou 3x doprava a zpátky doprostřed. Porovnejte pohyb se stavem na počátku cvičení. Změnil se jeho rozsah? Je kvalita pohybu jiná?
32. Nyní 3x otočte hlavou doleva a zpátky doprostřed a srovnávejte pohyb se stavem na počátku cvičení. Jak se změnil?
33. Otočte hlavou doprava a doleva, jak to jen bez námahy či nepohodlí jde, proveďte tento pohyb několikrát. Změnil se tento pohyb nějak?
34. Začněte od nohou směrem k hlavě a sledujte celé své tělo, kde všude se dotýká podlahy ve srovnání se začátkem cvičení. Pozorujte svůj dech.
35. Pomalu se převalte na jeden bok a zlehka vstaňte.
36. Vnímejte rovnováhu spočívající na vašich nohách. Pak choďte pomalu po místnosti a prociťujte svá chodidla na podlaze. Všímejte si, zda v sobě cítíte nějaké rozdíly ve srovnání s dobou před začátkem cvičení.

Ivana Valová, Plejádská světelná terapie - Amorah Quan Yin, www.steiner.cz www.silmarino.cz

Aquahealing - Delfíní tanec - píseň z CD Juliana - Swimming with dolphins 


[ HOME | KALENDÁŘ KURZŮ | STUDIJNÍ PLÁN | ČLÁNKY A RECENZE RSS | REGISTRACE | KONTAKT ]

Atlantská škola
Design a tvorba stránek Business Logic s.r.o.