Atlantská škola
Home Kalendář kurzů Studijní plán Články a recenze Registrace Kontakt
[ LOGIN ]
Články o Atlantidě
Spirituální psychologie
Starodávné civilizace
Třetí oko a intuice
Spirituální integrita
Hvězdy a krystaly
Lightworker
Fyzické tělo a instinkt
Láska a komunikace
Recenze

Co se děje v noci

PUBLIKOVÁNO: 06.09.2011, AKTUALIZACE: 01.12.2017

Poté, co usneme, vstupujeme na duševní úrovni do jiné dimenze. S touto dimenzionální realitou jsme sžiti a říkáme jí noc. Velká část této alternativní skutečnosti je využívána ke spánku a obnovování sil našich těl. Jak se posouváme k vyššímu vibračnímu stavu, je význam noci ještě důležitější. Vyrovnáváme se s novými schopnostmi. Mnoho lidí je často vzhůru mezi 2 – 4h ranní, protože se mění naše spací návyky. Během bdělého stavu se nacházíme ve stavu zvýšené tvořivosti a jasné mysli.
 
Existují čtyři mozkové frekvence - beta, alfa, theta, delta. Lidský mozek vysílá na všech čtyřech frekvencích zároveň, vždy je však dominantní jedna z nich. Alfa stav je frekvence, na kterou je náš mozek naladěn přirozeně, pokud jsme odpočatí, například těsně před usnutím, nebo pokud jsme plně položeni do práce nebo svého koníčka, filmu atd. Nachází se v povzneseném stavu vědomí, který mu umožňuje lépe vnímat vše, co se kolem něj děje.
 
Jakmile se dostaneme do stavu alfa, jsme ve fázi zvýšeného uvědomění, máme přístup do svého podvědomí a do univerzálního vědomí a znovu si uvědomujeme jednotu a spojení mezi sebou. Posun do alfa stavu je jedním ze způsobů, jak můžeme podpořit spojení s univerzálním vědomí. Ve fázi alfa máme také širší možnost tvorby, kterou (pomocí vizualizace) můžeme použít k utváření reality.
 
Sex - prostředek k obnovení sil. Naše smysly jsou v noci výrazně zostřeny, proto je můžeme využít k milování. Sex je cesta k čerpání energie a objevování sebe sama. Dává nám možnost zažívat to, co jsme nevěděli, že existuje. Vibrace "domova" jsou velmi silné, které zaznamenáváme jen krátce v momentech vášně, například při milování. Čím vyšší je naše vibrační úroveň, tím mocnější je naše sexuální touha. Zakoušení bezpodmínečné lásky přes sex je přípravou na život na vyšší energetické úrovni našeho vývoje. Sex stimuluje energii kundalini, která začíná v základní čakře. Máme něco, co nemají andělé - můžeme se dotýkat. V energii nové doby je zbavení se viny ve vztazích nutným komponentem v rozvoji bezpodmínečné lásky na Zemi. Je třeba uzdravit oblast našich pocitů. Všechny vyjádření lásky jsou vyjádřením božství, tedy i láska homosexuální. Bránění toku energie jakýmkoli způsobem je jako boj s oceánským přílivem. V budoucnosti nás čeká větší počet vyjádření druhů lásky.
 
Plození - počátek světla. Pro ty, kteří plánují rodičovství, nabízí tato etapa příležitost naplánovat si pro sebe čas se značným předstihem. Muž a žena si mohou přitáhnout energii dítěte, aby se spojila s jejich vlastními energiemi a komunikovala s nimi. Dovolte dítěti, aby hrálo v celém procesu aktivní roli. Vnímejte duši dítěte za zády, rozmlouvejte s ním, zeptejte se ho na jméno. Nejprve musíme vytvořit pouto ve spirituální rovině a poté, až dojde k témuž v rovině fyzické, zpečetit dohodu. To otevře cestu jednoduchému přechodu a dovolí energiím, aby si na sebe zvykly na fyzické úrovni. Mezi rodiči a dítětem se tak dopředu vybuduje silné energetické pouto lásky. Když dítě přijde na svět, velmi rychle se bude cítit jako doma, což je láskyplný způsob, jak dát dítěti dobrý start do života.
 
Noční práce. Někteří lidé se probouzejí utahaní, jako by pracovali celou noc, například mohli během spánku energeticky pracovat a cestovat v interdimenzionálních realitách. Často navštěvujeme ty, kteří potřebují pomoc. K chybnému směřování energie dochází, když začneme energeticky přiživovat jiné bytosti, které tak získávají závislost na naší energii. V tomto případě se naučte koncentrovat svou energii ve svém středu, a to během dne, což vám pomůže nastavit zdravé hranice v interdimenzionálních sférách.  
 
Sny. Když spíme, dochází k obnovování našeho energetického pole a k výměně energie mezi nižším a vyšším Já. Jsme neustále ve spojení s univerzální energií. Z tohoto důvodu je snění dobou, kdy pro nás naše vyšší Já regeneruje energetická pole, v nichž se pohybujeme během dne.

Snění mysli – tyto sny nás stimulují, aktivity ve snu zahrnují neustálý proud výzev, často ve formě imaginativních snů. Jejich účelem je stimulovat a vyzývat naši mysl k adaptaci.

Reflektivní sny – spánkové prožitky, v nichž nás naše vyšší Já přivádí k cestě, která je tu proto, aby změnila náš úhel pohledu či posunula naši perspektivu. To nám umožňuje vnímat a pochopit věci z nového úhlu pohledu. Pamatujeme si je do nejmenších detailů a bývají také spojeny s velmi silnými emocemi. Mnohokrát si je zapamatujeme spíše podle toho, jak jsme se v nich cítili, než podle toho, o čem byly. Existují okamžiky, kdy naše vyšší Já začíná stavět naše fyzické Já do situace, kterou si přejeme zažít. Někdy naše vyšší Já navodí živý sen, který snadno posune naši perspektivu.

V alternativních realitách existuje jiné Já, které může zakoušet mírně odlišné postavení způsobené rozdílnými volbami, jež jsme mohli učinit v jiné realitě. Tyto sny také nabízejí způsob, jak přeskakovat mezi realitami a jak vidět události naší současné reality z jiné perspektivy. Jedná se o sny, v nichž vidíme skutečné aspekty našich životů v jiné realitě. V těchto snech můžeme nalézt charaktery, které jako bychom znali, ačkoliv v reálném životě žádnou takovou osobnost neznáme. Tím, že se snažíme interpretovat jejich aspekty, můžeme vnést do popředí našeho vědomí poselství, jež vyšší Já zasadilo do našeho podvědomí.

Věštecké sny jsou výsledkem specifických kontaktů, které navazuje vyšší Já během spánku. Jsou přímým důsledkem našeho setkávání s námi samými v jiné realitě. Pro naše vyšší Já představují způsob, jak zasadit semínka do našeho fyzického Já a sdělit mu určité ideje. Je to něco jako cestování v čase. Potkáváme sami sebe na interdimenzionální úrovni časoprostoru. Kdyby k takové události došlo během bdělého stavu, naše vědomí by ho neumělo pojmenovat. Věštecké sny se však v běžné realitě zřídkakdy vyvíjejí tak, jak se odvíjely ve spánku. Je tomu tak proto, že taková událost se má stát v normální realitě, ale ve skutečnosti se jedná o zkušenost z jiné sféry.

Jejich účelem je varovat nás před tím, k čemu má dojít, abychom byli připraveni na volby, jež nás čekají, až se probudíme. Tyto sny také slouží ke sjednocení našich duševních prožitků v alternativních realitách. Mnozí lidé se silnými psychickými schopnostmi získávají tuto svou energii právě skrze čtení pocitů, jež se do nich vtiskly během snění. Jsou doby, kdy máme vnitřní jistotu o tom, kam se ubíráme, a přesto nemáme tušení, proč či jak to vlastně víme a naše vyšší Já totiž zasazuje semínka pro budoucnost.

Emocionální věštecké sny – jejich semínka bývají zaseta skrze emocionální prožitky. Na takový sen často vzpomínáme a někomu o něm řekneme. Vyprávíme například příběh o muži, který řídil auto. Jakmile tato slova vyřkneme, uvědomíme si, že víme o tom člověku mnohem více, než bylo možné dozvědět se ze snu. Víme například, že se jedná o notorického lháře, jemuž není dobré věřit. Můžeme si uvědomit, jak vypadá jeho manželka, aniž bychom si vzpomínali, že se někde v onom snu objevila. Pocity spojené s tímto snem v nás zůstávají několik dní. Semínka zasetá vyšším Já během takového snu budou klíčit a pučet, aby nás připravila na emocionální zážitek, k němuž dojde v blízké budoucnosti. Jakmile dojde k ukotvení energie podle snu, vytratí se i pocity, které nám přinesl.

Sny vyvažující energii mají konkrétní účel. Ukazují nám způsob, jak nastolit rovnováhu v našich energetických polích. Někdy, když máme špatný den, můžeme mít naprosto úžasné sny, které nám během noci pomáhají nalézt rovnováhu. A naopak, když prožijete den plný sounáležitosti a lásky, naše vyšší Já vyváží naši energii tím, co pokládáme za negativní sen. V těchto případech se může jednat jen o sen a nemusí mít hlubší význam.

Lucidní snění je stav, kdy jsme si během snu vědomi toho, že jsme jeho součástí. Ve spánku se aktivuje šestý smysl a vypíná se naše vědomá mysl. Sny nám pomáhají poodstoupit od svého života. Ve snech komunikujeme s inteligencí nekonečně vyšší než je naše vlastní vědomí. Sny mají prorocký charakter, jiné třeba jen náznakem upozorňují na kroky, které by bylo dobré nebo lepší učinit. Některé sny jsou pobídkou, povzbuzením, radou, co konkrétního by měl člověk udělat, má-li si zachovat zdraví. Sny pochází z materiální aktivity jednotlivých vlivů, jež usilují o to, aby byly asimilovány, nebo z bojů s těmito vlivy uvnitř těla, a přinášejí noční zážitky, jimiž se říká noční můry. Prostřednictvím snů k nám přicházejí poselství z minulých životů, v nichž jsme si přivodili situace, jež musíme řešit v tomto životě. Lidé, kteří figurují ve snech, jsou někdy sami sebou, častěji však odrazem, aspektem vaší vlastní osoby.

Ivana Valová, Spiritual psychology (12 duchovních pravidel) - Steve Rother
www.atlantskaskola.cz

[ HOME | KALENDÁŘ KURZŮ | STUDIJNÍ PLÁN | ČLÁNKY A RECENZE RSS | REGISTRACE | KONTAKT ]

Atlantská škola
Design a tvorba stránek Business Logic s.r.o.