Atlantská škola
Home Kalendář kurzů Studijní plán Články a recenze Registrace Kontakt
[ LOGIN ]
Články o Atlantidě
Spirituální psychologie
Starodávné civilizace
Třetí oko a intuice
Spirituální integrita
Hvězdy a krystaly
Lightworker
Fyzické tělo a instinkt
Láska a komunikace
Recenze

Co děláme

PUBLIKOVÁNO: 27.08.2017, AKTUALIZACE: 10.05.2018

1. Jsme ve spojení s jemnou a vytříbenou energií. Vytváříme spojení. Proudí mezi námi láska - mezi těmi, kteří ji cítí. Setkáváme se fyzicky a jsme mezi sebou ve spojení na dálku. Vždy se propojíme ve správný čas.

Díváme se do očí. Není to propojení, kde si něco předáváme. Nic nepotřebujeme. Každý je v srdci, je celistvý a vnímá.

Pracujeme s vyššími úrovněmi, jsme energeticky krásní. Pracujeme s posvátnou geometrií. Přijímáme odkaz. Naším setkáváním si vzpomínáme, jsme si navzájem spouštěčem. Vzpomínky se stávají živými.

Tato frekvence je atlantská, křišťálová. Je hodně vysílací, vysokovibrační. Přináší nové energie, světelné zprávy, celistvost. Šíří se po Zemi. Tato křišťálová frekvence vyrovnává a slaďuje mužské a ženské energie v každém z nás.

Vidím skupinu lidí, kteří pracují se světelnými liniemi, které souvisí s posvátnými místy na Zemi. Pracujeme v nadčasovém prostoru, na úrovni třetího oka, v souladu mužského a ženského principu.

Telepaticky komunikujeme. Cestujeme v čase a v prostoru. Navštěvujeme Santorini, poté megalitické stavby na Maltě a pak pyramidy v Egyptě. Propojujeme energii více dimenzí. Poté se společenství rozpustí a každý jde svou cestou.

Z této činnosti si odnášíme napojení, které přináší informace a vhledy do běžného života. Dochází k postupnému propojení nadčasového prostoru a běžné činnosti.

Sedím na hoře na Santorini. Dívám se do dáli, na moře. Jsem spojená se vším na Zemi. Má duše zní tónem, který se ladí s okolní krajinou. Jsem spojená s lidmi, kteří jsou daleko. Víme o sobě. Jsme spojení pomocí světelných linií, které prochází Zemí a jinými dimenzemi. Proudí jimi informace. Těmito tóny a jemnými vibracemi se linie znovu spojují a sílí. Harmonizují planetu.

2. Je zajímavé, kolik emocí a pohledů vzbuzuje téma Atlantidy. Myslím, že všichni známe úskalí a rizika Atlantidy.
Ale do partnerského vztahu také vstupujeme s tím, že má úskalí a rizika.

Víme, že se dá všechno zneužít. Záleží na stavu vědomí, jak informace použijeme. Každému před očima může probíhat film zvaný Atlantida - vznik, rozvoj, zánik. Každý tam vidí, co ho oslovuje. A z podvědomí mohou vycházet strachy a nezpracované části.

Lidé začínají pracovat s krystaly, užívají telepatii, tvoří třetím okem. Jak tyto schopnosti užijeme, záleží na každém z nás.

Atlantida je moje srdcová záležitost. Část mě je spojená s Atlantidou - její záležitosti vynést na povrch. Atlantida není vysněná země. Je to stav, do kterého se občas dostaneme a ve kterém se můžeme ztratit pro iluze, které jsme si vytvořili a nemůžeme se jich vzdát.

Je to zkouška, jestli tentokrát zůstaneme ve spojení se sebou a necháme odejít to, co bylo pro nás drahocenné, když to mělo skončit - rozchod s partnerem, smrt dítěte, potopa chrámů míst, které jsme milovali.

Atlantida je touha srdce. Vzpomínka na to, jaké mohou být naše vztahy, když otevřeme své srdce, překročíme své ego a spojíme se s druhým člověkem. Atlantida je jemná vibrace srdce. Je to užití vyšších schopností ducha, v souladu s nižšími energetickými centry.

Atlantida je přístupná v energetickém systému člověka. Procházíme vývojem duše a ducha. Atlantské vědomí je jedna jeho část. Je to sledovat své vize a uskutečňovat je. Jsme vedeni.

Každý z nás prochází osobními lekcemi. Tím, že posílíme své slabé místo – místo, kde ještě nejsme vědomí a jsme v pozici oběti - vibračně se posílíme a další částí se dostaneme tam, kde jsme svými částmi, které jsou v souladu. Místo na těle, které je spojené s lekcí, kterou procházíme, se po pochopení otevře do podoby vybroušeného diamantu. Pak je i toto místo schopno čerpat jemnou energii. A my jsme více v souladu.

My, lidé, jsme skuteční. Postupně se setkáváme. Je to propojení minulosti, přítomnosti a budoucnosti. Pojítkem je naše vědomí, které přináší to, na co jsme dozráli, abychom pochopili a pak udělali práci na kolektivní úrovni.

Ivana Valová
www.atlantskaskola.cz


[ HOME | KALENDÁŘ KURZŮ | STUDIJNÍ PLÁN | ČLÁNKY A RECENZE RSS | REGISTRACE | KONTAKT ]

Atlantská škola
Design a tvorba stránek Business Logic s.r.o.