Atlantská škola
Home Kalendář kurzů Studijní plán Články a recenze Registrace Kontakt
[ LOGIN ]
Články o Atlantidě
Spirituální psychologie
Starodávné civilizace
Třetí oko a intuice
Spirituální integrita
Hvězdy a krystaly
Lightworker
Fyzické tělo a instinkt
Láska a komunikace
Recenze

Chrámy

PUBLIKOVÁNO: 14.09.2016, AKTUALIZACE: 14.08.2018

Chrám byl místem, které spojovalo dvě základní síly – chaos a pořádek. Sloužil k ochraně řádu světa. Každý chrám byl živou knihou, která vyprávěla jiný příběh, jenž se specializoval na jednu část odhalovaných informací.

Úkolem kněží nebylo zachraňovat duše, spasit lid ani působit jako misionáři. Kněží byli odborníci na posvátnou sféru, byli za učence, pracovali s božskou energií.

Lidé vykonají, bohové zařídí.

Kněžky hrály na harfu, zpívaly písně a skládaly hudbu, která doprovázela duchovní rituály. Tancem uctívaly jednotu, síly lásky, štěstí a hudby. Chrám byl vybudován na posvěcené půdě, tj. nadprůměrně vyzařujícím silovém bodě s kosmickou vertikálou. Duše se zdokonalovala sama během svých reinkarnací, kde získávala nové informace a učila se rozumět chybám, jež udělala.

Kdo z dálky se dívá, jasně vidí.

Chrámu Kom Ombo se lidé učili pochopit koncepci duálního a polarizovaného vesmíru, porovnávat protichůdné extrémy a uvědomovat si, co je pravda. Učili se zvládnout svůj strach z porážky a neúspěchu.

Měli pochopit, že v každém životě člověk prochází zkouškami, jež ho vedou k potřebnému poznání, proto jim učitelé nejprve pomáhali určit a pojmenovat svoje strachy, vydolovat je z něj, aby se jej naučili ovládat. Učili se poznávat fungování fyzického těla a jeho opravování při lékařských operacích.

Chrámu v Thébách (Luxor) se lidé učili poznávat lidské tělo a principy jeho fungování v jemnohmotnější úrovni. Chrám byl rozvržen jako lidský organismus, z výšky je jeho půdorys lidské ležící tělo. Každý prostor chrámu představoval jeden orgán, jeho hlavní funkci, význam pro organismus jako celek a spojitosti s ostatními orgány. Lidé se trénovali v koncentraci i pohybu uvnitř těla.

Svou mysl soustředili na každý orgán, dokud nebyli schopni ovládat svoje tělo a nakládat s ním jako vynikajícím nástrojem. Svoje znalosti o lidském těle a jeho funkcích pak také zapojili do cvičení, které mělo jejich mysl naučit neidentifikovat se s tělem.

Chrám Isis (Dendera) poskytl informace o jejich fyzické percepci, emocích a tělesných prožitcích i o rozdílech mezi nimi a vyššími emocemi, intuicí a inspirací. Naučili se ovládat jejich touhy vyvolané instinktem přitažlivosti, ovládnout vnitřní centra a uvědomit si své automatické reakce, jak ovládnout své vášně a tělesné pocity pomocí svého ducha, pozvednout mysl, rozproudit svoji vitální energii a pochopit inspiraci předávanou průvodci a mistry z vyšších sfér, aby probudili svoji kreativitu.

V Chrámech Nepthys se věnovali spojení mužského a ženského principu, protože se naučili, že pokud ovládají své vášně, emoce a obecně nižší pudy, v sexuálním spojení, propojení dvou rozdílných principů, do jednoho, jsou schopni mnohem lépe porozumět stvoření a fungování světa, tím i jeho ovládání.

Naučili se, že aktivací nižších center a pocitů prostřednictvím lásky a pochopení dojdou ke klidu, harmonii a štěstí. Ovládli tu rozum, pocity, emoce a myšlenky. Studovali pravou hemisféru, intuici a tajemství srdce. V Hórově chrámu v Edfu hledali rozdíl mezi myšlením a meditováním, chápáním historie.

Chrám v Karnaku byl zasvěcen mysli, analýze sil, které ji řídí. Adepti se naučili soustřeďovat se sami na sebe, rozlišovat mezi vyšším Já a egem, nebo se identifikovat s bytostí či předmětem a tak dlouho na něj myslet, až se transformovali v to, nač mysleli.

Učili se komunikovat prostřednictvím telepatie, nejprve na krátké vzdálenosti, pak na delší v konkrétní část dne, až byli schopni komunikovat mentálně kdykoliv. Snažili se o pochopení evoluce a jejího urychlení pomocí koncentrace, koncepce, cílených slov, manter a zvuků v určité frekvenci, pocitů a pohybu.

Naučili se měnit hladinu vibrací, ovládat externí okolnosti a dosáhnout emocionální rovnováhy pomocí vnitřního duševního rozhodnutí. Pochopili, že musejí porovnávat, aby poznali, a když je poznáno, už se nepřemýšlí a neporovnává. Získali znalosti o čase a naučili se jej vnímat jako neustálou přítomnost. Dosažení posvátného času byla skutečně osvobozující zkušenost.

Další chrámy byly zasvěceny vědám, astronomii, astrologii, matematice. Lidé tu pozorovali hvězdy a učili se rozeznávat energii, kterou každá konstelace vyzařuje a důsledky, které oznamuje a přináší. Den za dnem pozorovali hvězdy a kontrolovali délku slunečního roku. Pozorovali hvězdu, na kterou byl chrám zaměřen a slunce ve dny, kdy docházelo ke změně ročního období, kdy se měnily klimatické podmínky na Zemi.

Díky tomu si mohli povšimnout jakékoliv změny ve sklonu zemské osy. Toto naklonění má vliv na změnu ročních období, na slunovraty a rovnodennosti, na klima na planetě. Každá odchylka v jejich obvyklé trase totiž oznamovala velké změny pro člověka i planetu.

Hvězdy jsou živé bytosti, které se řídí zákony vesmíru a jejich pohyby proto mohou objasnit některé otázky na Zemi. K popsání unikátních kvalit a atributů každého z těchto věků používali zasvěcenci symbolický jazyk kovů – zlata, stříbra, bronzu a železa, což souvisí s jejich molekulární hustotou. Cílem je uchování harmonie mezi člověkem a vesmírem i mezi člověkem a planetou.

Zasvěcenci užívali techniku vysílání svého ducha ve spánku i při bdění na cesty. Chápali dimenzionalitu vesmíru a smysl pro jeho fungování. Vyučování probíhalo telepaticky, zasvěcenci užívali telepatickou komunikaci, spojovali se s vědomími různých bytostí a komunikaci s nimi a tím získávali další užitečné informace.

Jak hovoří duch k duchu?

Uč ducha k duchu mluvit. Uč ducha správně se ducha ptát. Uč se správně vyslechnout. Uč se správně odpovědi rozumět.

Do svých ospalých očí dřív spánek nepouštěj, dokud 3x se nezeptáš na vše, cos toho dne udělal, v čem jsi pochybil, co jsi učinil, co nutného nechal stranou. A než vstaneš, promysli vše, co toho dne vykonat musíš.

Zdroj - Ivana Valová, 2012 a dál - Aladin


[ HOME | KALENDÁŘ KURZŮ | STUDIJNÍ PLÁN | ČLÁNKY A RECENZE RSS | REGISTRACE | KONTAKT ]

Atlantská škola
Design a tvorba stránek Business Logic s.r.o.