Atlantská škola
Home Kalendář kurzů Studijní plán Články a recenze Registrace Kontakt
[ LOGIN ]
Články o Atlantidě
Spirituální psychologie
Starodávné civilizace
Třetí oko a intuice
Spirituální integrita
Hvězdy a krystaly
Lightworker
Fyzické tělo a instinkt
Láska a komunikace
Recenze

Chrám léčení

PUBLIKOVÁNO: 14.07.2016, AKTUALIZACE: 14.08.2018

Chrám léčení byl postaven do velkého kruhovitého tvaru, dómu - kupole. Strop byl postaven tak, aby mohl propouštět světlo. Byl dokonale spojen se sluncem a pohybem hvězd. Čisté sluneční světlo svítilo dolů přes průsvitný strop způsobem, že vytvářelo dole v chrámu různé tvary velmi koncentrovaného slunečního světla, čistého a léčivého. Části stropu chrámu se mohly pohybovat. Na vrcholu chrámu byl krystal generátor, který přijímal a modifikoval příchozí světlo.

Chrám se nacházel blízko oceánu. Na místě, které bylo energeticky čisté a uspořádané. Byl postaven tak, aby maximálně zužitkoval léčivý potenciál oceánu, pevniny, krystalů, slunce a hvězd. Čas i vzduch v chrámu plynul pomalu. Chrám léčení byl místem krásy, místem velmi léčivé energie, ze kterého vyzařovalo čistě bílé světlo. Byl zaměřen na galaktickou komunikaci, komunikaci se zemí, s hvězdnými bytostmi a vesmírnými energiemi.

Nacházíme se v hlavní, rozlehlé místnosti, v jeho středu. Je tu velmi tichá akustika. Probíhá tu harmonizace. Všichni, kteří se tu nacházejí, jsou v naprosté tichosti. Nejsou tu ani slyšet kroky. Je tu ale slyšet dech ženy, která leží na křišťálovém lůžku. Jsou tu krystaly. Žena odpočívá, je energeticky otevřená. Probíhá harmonizace a léčení.

Děje se tu mnoho věcí na mnoha úrovních. Vše v naprostém klidu a tichu. V tichu, ve kterém je obsaženo vše. Všechen potenciál. Žádné napětí a netrpělivost. Je tu všeprostupující ticho – dokonalé, léčivé, posvátné ticho.

Žena má na sobě jednoduché, světlé až průhledné oblečení, které skoro nic neváží. Je to čistě tkaná energie ve formě oděvu. Strop chrámu se pohybuje, hladce a plynule. Prostupující tvary formují proudící sluneční svit a další přijatou energii, která svítí dolů, na lůžko. Každý pohyb částí stropu je ležící ženě přizpůsoben.

Kolem ženy se nachází kněžky v bílém oděvu. Roztahují ruce, ale nedotýkají se. Proudící energie směřuje k ležící ženě v jejich středu. Energie zesiluje a přítomné světlo svítí jasněji a jasněji. Ze stropu na místo se třpytí svit v přesně uzpůsobených tvarech. Tyto symboly jsou vidět na podlaze, na stěnách, na ležící ženě, na kněžkách. Je to tanec světelných symbolů, fraktálů světla.

Světlo se mění do paprsku jemného laseru, který je zaměřený na tělo ženy. Každá kněžka se zaměřuje na tento proces – svou esencí, svou duší, svými energiemi. Jejich pevnost, síla a intenzita jsou propojeny a vytváří harmonický celek. Jsou zaměřeny svou čistotou a záměrem.

Pomocí laserového světla probíhá v těle zákrok, který vyžaduje odbornost a dobře vycvičené kněžky. Kněžky jsou dostatečně citlivé, aby vnímaly posun vibrací v každé kněžce. Musí předvídat energie, tvary a symboly, které se silným světlem přicházejí. Jsou prostředníky, kteří čistě směrují světelnou energii. Celou práci dělá světlo, ony jsou jen prostředníky.

Světlo je velmi silné a ostré. Je to světlo laserové intenzity. Světlo prochází tělem a aurou ležící ženy. Její energetické pole se prosvětluje a přerovnává se. Nejvíce světlo pracuje v úrovni její hrudi. Probíhá tu operace. Je to překrásný a úctyhodný proces.

Vše je tu v pořádku. Proces je blahodárný a hojivý. Není tu co skrývat. Vše je jasné a prosvětlené. Prostředí chrámu je vždy vytvořeno na míru energii bytosti, která je harmonizována. Je přizpůsobené jejím individuálním potřebám.

Jsou tu kněží, kteří jsou soustředění a nenechají se rušit žádnými vlivy. Jsou plně ve svém středu. Jsou oddaní procesu. Ví přesně, co dělají a jak to dělají. Pracují v harmonii a souladu.

Umí zacházet se světlem. Užívají světlo a zvuk velmi delikátním způsobem. Pracují pro nejvyšší optimální zdraví bytosti. Jejich energetické tělo je průchozí pro světlo. Jsou ve velmi vysokém stupni energetické zdatnosti a kondici. Těší se plnému zdraví.

Je tu léčivá energie pro každou bytost. Je to povznášející místo, které je určeno k zážitku krásy. Neudržuje se tu energie nemocných lidí. Není tu cítit vztek, smutek nebo bolest. I bytosti, které potřebují léčení, jsou ušlechtilé a klidné.

Je po zákroku. Do místnosti začne proudit chladnější vzduch. Kněžky ustoupí. Jedna jde k lůžku a pomáhá ležící ženě vstát. Vede ji chodbou ven, do chrámové zahrady, kde může odpočívat. Jsou tu ptáci, rostliny. V jezírku plavou ryby. Žena se omyje v přírodním vodopádu. Napije se čisté vody a nají se trochu ovoce. Je tu teplo a příjemná atmosféra. Je tu harmonie a soulad.

Krystaly nám pomáhají na energetickém těle určit místa, které potřebují očistu a léčení. Odstraňují provazce, vedoucí z aury. Aktivují nečinné, energeticky dřímající a nevyužité energetické centra. Z krystalů můžeme pomocí krystalů vytvořit energetický osmistěn, který přitahuje a znásobuje zemskou a hvězdnou energii a vytváří tak energetické pole k učení a regeneraci.

S láskou a úctou
Ivana Valová

Inspirace: The lost lands - Lucy Cavendish


[ HOME | KALENDÁŘ KURZŮ | STUDIJNÍ PLÁN | ČLÁNKY A RECENZE RSS | REGISTRACE | KONTAKT ]

Atlantská škola
Design a tvorba stránek Business Logic s.r.o.