Atlantská škola
Home Kalendář kurzů Studijní plán Články a recenze Registrace Kontakt
[ LOGIN ]
Články o Atlantidě
Spirituální psychologie
Starodávné civilizace
Třetí oko a intuice
Spirituální integrita
Hvězdy a krystaly
Lightworker
Fyzické tělo a instinkt
Láska a komunikace
Recenze

Barva, tvar a vnitřní struktura

PUBLIKOVÁNO: 18.02.2009, AKTUALIZACE: 04.03.2018

Účinek krystalu závisí na jeho barvě, tvaru a vnitřní struktuře. Barva krystalu vychází z minerálu a příměsi, které jsou při tvoření nebo přehřátí krystalu sloučeny.  Některé krystaly jsou uměle obarveny nebo upraveny pomocí horkého vzduchu, aby vytvořily jiné barvy, např. ametyst nebo záhněda jsou rozehřány, aby vytvořily citrín nebo prasiolit.

Červené krystaly nás nabíjejí, stimulují a posilují. Oranžové nás konejší a podněcují v nás tvořivost. Žluté nám projasňují mysl, podporují strukturu a řád, jsou vhodné k podpoře síly mysli a solárního plexu. Zelené nás zklidňují, uvádí nás do rovnováhy, léčí nás, z místa, kde je hodně energie, ji předají na místo, kde je jí nedostatek. Modré nás zklidňují, pomáhají nám jasně se vyjádřit, uzemňují spirituální energii, jsou vhodné k intuici a chanelingu.

Indigo znovu rozproudí energii v místě, kde neproudí. Fialové integrují a „slaďují“ nás, otevírají nás spiritualitě, podporují službu ostatním. Růžové uvolňují nepříjemné pocity a zármutek, nabízí bezpodmínečnou lásku a spirituální výživu. Bílé nás očišťují, zaměřují energii, projasňují mysl, otevírají intuici a vhledy. Hnědé, šedé a černé nás uzemňují, detoxifikují a ochraňují.

Cvičení. Vyberte si 4 krystaly různých barev, např. jantar, krystal, lazurit, karneol. Vezměte si krystal do ruky. Zavřete oči. Jak na vás barva krystalu působí – bzučení, stimulace, uklidnění, proud energie je pomalý nebo chladný? Jak vás ovlivňuje? Jakou část těla ovlivnil? Změnil vám náladu? Přinesl určitou myšlenku nebo emoci? Jaký je rozdíl mezi působením barev různých krystalů? Přibližte krystal k tělu – působí krystal silněji? Jak barva působí na část těla, na kůži? Jde hlouběji do těla, nebo spíše působí na auru nebo na prostor kolem hlavy nebo nohou? Pak si dejte před sebe několik krystalů, pak zavřete oči a poslepu zkuste poznat barvu krystalu.

Tvar krystalu má vliv na to, jak krystalem proudí energie. Krystaly do určitého tvaru buď dorostou, nebo se uměle vyrobí. Díky tvaru krystaly směřují energii charakteristickým způsobem. Krystaly se vyskytují v mnoha tvarech a velikostech. Některé jsou tvořeny kombinací ploch, hran a hrotů, zatímco jiné jsou zaoblené a ohlazené. Každý tvar má své jedinečné vlastnosti a využití.

Krystaly křemene mají na vrcholcích přirozeně vyhlížející plošky. Obvykle je jich šest, což odpovídá šesti čakrám, od základní čakry až po čakru třetího oka. Vrcholek (hrot) krystalu zastupuje korunní čakru a její spojení s nekonečnem. Krystaly křemene jsou v základně temně zamlžené a směrem k vrcholku vyhlížejí stále jasněji a průzračněji. Naprosto čiré krystaly křemene představují symbol propojení s kosmickou energií. Pokud váš krystal v sobě ukrývá duhu, jedná se o symbol radosti a štěstí, který lze použít k léčení deprese.

Krystal s jedním hrotem soustřeďuje energii do paprsku, hojně se používá k čištění a nabíjení čakry. Pokud směřujeme energii hrotem od těla, odvádí z něj negativní energii (uvolňuje ji), jestliže směřujeme hrotem k tělu, přivádíme do čakry pozitivní energii (nabíjí ji). Krystal se dvěma hroty dokáže současně vyzařovat a pohlcovat energii, hojně se užívá při léčbě, neboť pohlcuje negativní energii a ruší staré vzorce chování i myšlení, což usnadňuje překonávání různých závislostí, používají se k opětovnému začlenění dosud zablokovaných částí Já a napomáhají telepatii.

Trs krystalů rychle vysílá energii do okolního prostředí všemi směry a umí pohlcovat nepotřebnou energii. Je možné trs naprogramovat na kvality, které chcete v prostoru (skupině) podpořit, dále jsou mimořádně užitečné pro vyčištění místnosti nebo jiných krystalů. V geodě se soustřeďuje a udržuje energie, která je zde zesílena a pozvolna vyzařována do okolí – jedná se o dutinu s mnoha krystaly namířenými směrem dovnitř. Geoda slouží k ochraně, duchovnímu růstu a léčbě závislosti.

Fantom krystalu má v sobě obsaženou moudrost, nabízí způsoby, jak v období stagnace dosáhnout dalšího vývoje a růstu, pomocí tohoto krystalu získáte přístup do univerzálního vědomí a najdete klíč k minulým životům, protože vás napojuje na vyšší Já. Rozbíjí staré vzorce a zvyšuje vibrace.

Krychle v sobě shromažďuje energii, dobře slouží při stanovení záměrů a jejich uzemnění. Přírodně vytvořené krychlové krystaly, jako je fluorit, odvádí z těla negativní energii a transformuje ji. Pyramida zesiluje a svým vrcholkem přesně zaměřuje energii, je vhodný pro rituály spojené s vyvoláváním vizí, rovněž se používají k odstranění negativní energie a doplnění vibrační energie.

Koule vysílá do prostoru energii rovnoměrně. Vejce je schopno objevit a odstranit energetickou rovnováhu, lze jej použít k lokalizaci bloků v těle a následné nápravě, pokud je držíme v dlani, zklidňují. Amorfní krystaly (obsidián) nemají žádný přesně daný tvar, rychle působí a jejich účinek je okamžitý. Vrstvené krystaly napomáhají majiteli proniknout až k jádru věci.

Krystal most vyrůstá z jiného většího krystalu a spojuje od sebe oddělené věci. Propojuje vnitřní Já s egem a pomáhá při veřejných proslovech. Generátor produkuje a optimalizuje léčivou energii, často dosahuje velkých rozměrů a má mnoho hrotů, kde každý jde naprogramovat k jinému účelu, dokáže propojit skupinu osob v harmonickém společenství a může být umístěn doprostřed skupiny, která se sešla k mentální léčbě. 

Okluze se většinou utvoří, když se uvnitř krystalu křemene usadí jiný minerál, vyzařuje energii minerálu, kterou okolní křemen soustřeďuje a zesiluje. Krystal bohatství přitahuje do života hojnost. Krystal společník nabízí mimořádnou oporu zejména v obtížných životních obdobích. Dokážou napomáhat pochopení skutečné povahy vztahů a poznat, jak může jeden partner nejlépe pomoci druhému.

Krystal spřízněné duše k vám přivede spřízněnou duši. Působí blahodárně na všechny vztahy, mezi matkou a synem, zaměstnancem a zaměstnavatelem atd. Učí nás, jak může každý z partnerů zůstat jedinečnou a samostatnou bytostí, třebaže mezi nimi bude současně existovat přátelství, pomohou nám poznat a přijmout sami sebe. Podaří-li se to, může mezi vámi a jiným člověkem vykvést hluboký vztah. Tyto krystaly lze také užít k harmonizaci a integraci různých úrovní vlastní bytosti.

Hůlka je tradiční léčitelská pomůcka šamanů a léčitelů. Laserové hůlky nám pomáhají  vzpomenout si na pokročilé léčitelské dovednosti praktikované v dávných civilizacích a jsou nástrojem k pokročilému léčitelství.

Krystalové žezlo tvoří podlouhlý prut krystalu představující osu, na jejímž jednom konci vyrostl krystal dalšího minerálu, vyskytuje se rovněž v menší velikosti, kdy se skládá pouze z protáhlého kusu krystalu, jehož jeden konec je výrazně širší než druhý, nachází se rovněž obrácené žezlo, kdy malý krystalický nebo matný hrot vystupuje z většího základního kamene. Turmalínová hůlka je užitečnou léčitelskou pomůckou, která pročišťuje auru, odstraňuje bloky, rozptyluje negativní energii a ukazuje na možné řešení konkrétních problémů, napomáhá navozovat rovnováhu a propojení čaker, na fyzické úrovni obnovuje energii meridiánů.

Obsidiánová hůlka je ideálním nástrojem v případě, že se v emočním těle nacházejí negativní energie, které je nutno odstranit, a člověk je připraven na jejich odkrytí, jakmile se podaří zmíněné energie odhalit, obsidiánová hůlka ochrání auru, naváže spojení se zemí a ukáže další cestu, lze ji také užít ke stanovení diagnózy a k vyhledání energetických bloků.

Lemurský krystal je určen pro práci se světelnými energiemi, poskytuje nám spojení s bezpodmínečnou láskou na Zemi, ukotvuje starodávnou moudrost do přítomnosti a pomáhá nám si vzpomenout na své léčitelské schopnosti.

Krystal chanelingu nám pomáhá získat přístup k moudrosti a jasnosti záležitostí každodenního života. Je charakteristický velkou, sedmiúhelníkovou stěnou s dokonalým trojúhelníkem na opačné straně. Krystal chanelingu umožňuje přístup k moudrosti mistrů a průvodců, usnadňuje komunikaci a zlepšuje učení. Učí nás napojit se na vnitřní moudrost a spojit náš život s pravdou.

Záznamový krystal má na jedné nebo více stranách zřetelně vyrytý trojúhelníkový tvar. Dokáže vás naladit na moudrost, kterou jste již v minulosti měli. Je to katalyzátor růstu a napomáhá při překonávání překážek bránících na cestě vpřed. Pomáhá chápat a přijímat osobní lekce týkající se vzorců myšlení a chování a uvolnit je. Dává se na třetí oko. Záznamový krystal vám umožní přístup k individuální nebo kolektivní minulosti a také vás dokáže znovu naladit na moudrost, kterou jste již v minulosti měli, a umožní bližší pohled na dosavadní vývoj, jímž jste prošli. Pomáhá při léčení minulých životů.

Leptaný krystal vyhlíží, jako kdyby nesl na jednotlivých stranách hieroglyfické nápisy a text v klínovém písmu. Při meditaci nás leptaný krystal dokáže zavést ke starověkým civilizacím a nabídnout nám přístup k moudrosti dávné doby. Jsou mimořádně účinné na naladění na informace během duchovní výuky a při zasvěcení provázeným opětovným probuzením minulých dovedností a léčitelských schopností. Pomáhají v léčení minulých životů, kdy pronikne až do doby předcházející vzniku nerovnováhy nebo destruktivních emocionálních stereotypů. Leptané krystaly mají povahu osobního kamene.

Rutilovaný krystal neboli Venušiny vlasy podporuje rychlý přenos energie, který je pak podpořen očišťující kvalitou krystalu, který je poblíž. Pomáhá léčit jakékoli mezery v jemnohmotném těle – spojuje to, co se rozdělilo, a tím zvyšuje proud energie a „vyjasňuje“.

Krystal ISIS má jednu hlavní plochu ve tvaru pětiúhelníku a dlouhý ostrý konec podobný hrotu šípu. Je mimořádně užitečný k uzdravování všeho, co se "rozbilo nebo polámalo". Uzdravuje tělo, mysl, city i ducha. Lze jej použít k integraci duchovních energií do emočního těla a k vyvolání vyváženějších a radostnějších emocí. Současně dokáže uvolňovat ztotožnění se s utrpením druhých. Tento krystal vás zavede do hlubin srdce a usnadní následné vyléčení, vhled a smíření. Pomáhá lidem, kteří se chtějí dostat do těsnějšího sepětí s přirozenými pocity. Citlivým dětem usnadňuje stabilizaci jejich povahy.

Vnitřní struktura. Srdcem krystalu je atom a jeho součásti. Sám atom představuje dynamický mechanismus sestávající z částeček rotujících kolem středu. Jakkoli krystal vyhlíží pevně a klidně, ve skutečnosti ustavičně rotuje ve víru molekulární vibrace naladěné na jednu konkrétní frekvenci. To propůjčuje krystalům jejich energii. Vnitřní struktura krystalu definuje systém (krystalická mřížka), ke kterému patří a který krystal ovlivňuje. Vnitřní struktura ovlivňuje, jak energie proudí krystalem. Krystal se zařadí do konkrétního systému podle počtu svých plošek.

Krystaly lze roztřídit podle systému do sedmi základních kategorií - krychlové (pyrit, granát), šesterečné (křemen, akvamarín), jednoklonné (jadeit, selenit), kosočtverečné (alexandrit, kočičí oko), čtverečné (zirkon, chalkopyrit), trojklonné (labradorit, měsíční kámen), klencové (turmalín, dioptaz) a dvou dalších kategorií - amorfní nekrystalové (obsidián, jantar) a organické formy (korál, perla).  Vnitřní struktura krystalu a její přesná replikace plošek a hran zůstává a nezáleží na tom, jak je krystal tvarován navenek – i když se z krystalu odlomí jeden jeho kousek, krystal má stejné léčivé účinky.

Magnezit má podobnou strukturu jako kost a je vhodný k léčení kostí a zubů. Kromě krystalů užíváme k léčení i zkamenělou pryskyřici (jantar), meteority (těleso, které dopadlo na povrch Země – například tektit), obsidián (hornina, která vzniká následkem magmatické činnosti, kdy dojde k rychlému kontaktu lávy s chladným prostředím a následnému rychlému ztuhnutí).

Cvičení. Dejte si libovolný krystal na 5 minut na solární plexus. Jaký má krystal účinek? Jak krystalem proudí energie? Jaké máte myšlenky?

Ivana Valová, Kameny od A do Z, Crystal terapy  - Judy Hall
www.atlantskaskola.cz


[ HOME | KALENDÁŘ KURZŮ | STUDIJNÍ PLÁN | ČLÁNKY A RECENZE RSS | REGISTRACE | KONTAKT ]

Atlantská škola
Design a tvorba stránek Business Logic s.r.o.