Atlantská škola
Home Kalendář kurzů Studijní plán Články a recenze Registrace Kontakt
[ LOGIN ]
Články o Atlantidě
Spirituální psychologie
Starodávné civilizace
Třetí oko a intuice
Spirituální integrita
Hvězdy a krystaly
Lightworker
Fyzické tělo a instinkt
Láska a komunikace
Recenze

Atlantida

PUBLIKOVÁNO: 16.06.2016, AKTUALIZACE: 21.08.2017

Atlanťané jsou v našem vědomí vždy vyobrazeni v bílém, disponují vyspělou technologií. Nabízejí nám své schopnosti a dary, ale také potřebují naši pomoc – viz film Atlas mraků. Konečné navýšení energie skupiny a následné zmizení na konci filmu Celestýnské proroctví bylo to, co Atlanťané dělali. Rozvíjení schopnosti mysli a ducha a jejich užívání ve prospěch celku bylo hlavním úkolem této civilizace.

Vaše atlantské kořeny
1. Rozumíte práci s energií, je vám bližší než práce s tělem.
2. Učíte se žít ve svém těle. Někdy se přistihnete, že je vaše vědomí jinde.
3. Máte silně vyvinuté třetí oko a uvědomujete si sílu myšlenek a vizí.
4. Jste atraktivní, inovativní, velmi citliví, telepatičtí.
5. Umíte být také odměření, uzavření a kritičtí.
6. Jste bystří a přizpůsobiví, máte rád pořádek a klid.
7. Jste jiní a cítíte, že patříte spíše do budoucnosti.
8. Spoustu věcí víte, aniž byste si o nich něco přečetl.
9. Rozumíte složitým konceptům.
10. Máte dobrý úsudek a vnímáte situace z vyššího pohledu.
11. Respektujete různé skupiny lidí a jejich energie.
12. Jste velmi vnímaví k psychickým útokům. 
13. Zažili jste v mládí šikanu.
14. Zajímáte se o technologii a vědu.
15. Zajímáte se o posvátnou geometrii.
16. Pracujete s krystaly a vytváříte energetické sítě z krystalů.
17. Spontánně přijímáte vedení, světlo.
18. Máte v sobě léčivou energii a rozvíjíte své metody.
19. Jste propojení se vším kolem.
20. Máte sny a předtuchy o tom, co se stane v budoucnosti.
21. Nemáte ve svém životě problém s financemi.
22. I když jste mohli být ve své práci velmi úspěšní, odmítl jste jít cestou hlavního proudu.
23. Dosáhli jste vyššího vzdělání.

Atlanťané byli bytosti rozvinuté mysli a ducha. Lehce skloubili jemnost s moudrostí. Vnímali své vlastní  božství a tak se i chovali. Následovali principy Zákony Jediného. Žili v lásce a jednotě. Všechen život byl pro ně posvátný. Věděli, že Země je živá bytost a vnímali propojenost všech věcí. Všechno, co bytosti v Atlantidě zažívaly, bylo v proudu a mělo nádhernou vibrační energii. Bylo to jako by všechno bylo pohlazeno láskou a protknuto duší.

Středem Atlantidy byla pevnina uprostřed Atlantiku. Byla charakteristická rozmanitou kulturou a civilizací. Hlavní město Atlantida bylo dynamické město s rozsáhlým náměstím.

Atlanťané byli krásní, soustředění, inteligentní, tvořiví, mírumilovní, svobodní a pravdiví. Měli krásný hlas. Duch prozařoval jejich těla. Byli mezi sebou v kontaktu, rádi se učili novým věcem, věděli o svém potenciálu. Atlanťané byli vedeni svou moudrostí.

Oblečení Atlanťanů bylo zářivé a světlé. Nosili bílé róby, které známe ze starověkého Řecka, ale vypadaly více futuristicky. Vytvářeli vzdušné, ladné stavby, kde bylo mnoho sloupů, teras, arkád, vodopádů, atrií. Ve všem byla harmonie a půvab. Krása byla základem jejich života. Jakákoliv činnost vyzařovala krásu duše, kterou viděli svým duchovním zrakem.

Atlanťané byli mezi sebou v kontaktu na všech úrovních. Měli k sobě blízko. Měli rádi rostliny, stromy a zvířata stejně jako lidi. Děti se rodily z velké lásky. Láska mezi dvěma bytostma byla prožitkem propojení těla a ducha.

Každý znal své určení ve společnosti. Všechna činnost byla viděna jako posvátná. Práce byla součástí jich samých. Ve své činnosti užívali znalosti významu energetického pole a myšlenek. Švadleny byly viděny jako kněžky ošacení, farmáři byli kněžími farmářství a léčitelky byly kněžkami léčení. Bylo to zažívání plnosti atlantské zkušenosti.

Společnost byla v Atlantidě rozdělena do hierarchického uspořádání. Každý měl jasně přidělenou zodpovědnost. Ti na vyšší pozici nepřebírali zodpovědnost za druhé a ti na nižší pozici neodevzdávali svou zodpovědnost do vyšších pater. Principy Zákona Jediného zajišťovaly zachování jednoty a rovnosti mezi lidmi.

V Atlantidě žily mezi sebou v harmonii rostlinné, zvířecí, lidské, spirituální a galaktické bytosti. Vnímali spirituální bytosti, plavali s delfíny, komunikovali s jinými civilizacemi. Atlantida byla pozemským i galaktickým rájem. Atlantida byla místem, kde spočinuly galaktické bytosti, které si potřebovaly energeticky odpočinout od cestování v čase a prostoru. Některé mohly mít tzv. dimenzionální nemoc a mohly potřebovat asistenci v přizpůsobení se zemským energiím.

Byla to civilizace velmi technologicky pokročilá, která užívala principů spirituální technologie. Byla postavena na využití energie pyramid, krystalů, zvuku. Kněží pracovali s principy posvátné geometrie, například s tvarem osmistěnu - propojení zdroje a jádra Země.

Dalo by se popsat, že všechny bytosti se nacházely ve stavu zamilovanosti se vším kolem. Nevnímali se tak odděleně, jako my dnes. Energetická centra všech bytostí zářily tak jasně, že se naše duše mohly vidět, slyšet a pociťovat. Slyšeli jsme píseň druhého. Žili jsme v blízkosti spřízněných duší. Neznali jsme agonii, kterou si spojujeme s láskou v dnešní době. Nebyla to romantická idealizace a romantické trpění, touha a hlad po lásce. Byl to atlantský způsob vnímání jemných vibrací lásky.

Atlanťané si vzájemně dodávali to, co každý potřeboval. Léčili se navzájem. Pokud viděli na svém příteli energetickou nečistotu, ihned ji odstranili. Atlanťané se léčili přes záměr, krystaly, bylinky, vodu, světlo slunce. Užívali zvuk a tóny, který léčí a integrují všechny části duše. Vnímali, že jsme spojeni pomocí zvuku starodávných písní. Jídlo bylo čerstvé a bylo vyživeno energií posvátných obřadů. Jídlo bylo bráno jako fyzické spojení s jednotou. Byli si vědomi vlivu jídla na tělo a mysl.

Atlanťané měli plně otevřené třetí oko a viděli do budoucnosti. Jinak chápali čas a prostor. Cestovali dimenzemi. Viděli své budoucí životy a vyslali do budoucnosti své poselství. Deja vu může být něco, co jste viděli v cestování v čase.

Atlanťané měli rozvinuté psychické dovednosti. Barvy vnímali jako zvukové vibrace dané frekvence. Vzpomínáme si na jiné formy životní síly a cestujeme na Santorini, Maltu, Azorské ostrovy, které nám v tom pomohou.

V Atlantidě bylo plno chrámů s velekněžími a velekněžkami, kteří spolu s mágy a vládci tvořili atlantskou radu. Zajišťovali chod společnosti tak, aby byly následovány principy Zákona Jediného. Byli mezi sebou telepaticky v kontaktu. Každý plnil svůj úkol.

Někteří se specializovali na práci s intergalaktickými bytostmi. I v tomto životě můžete potkat lidi, kteří vám připadají povědomí, se kterými jste dříve pracovali, a stále pracujete na vyšších úrovních. Tyto lidi milujete nadčasovou láskou. Kdo se vám vybavuje? :)

Atlanťané prováděli rituály jako odkaz pro budoucí generace. Vidím dvanáct párů - mužů a žen, stojících v kruhu, ukotvené ve svém srdci, obklopené menhiry, posílající informace do budoucnosti.

Vidím velké shromáždění, na kterém bylo, za pomoci všech přítomných, uvolněno velké množství energie, která obsahovala po tisíce let shromažďovanou starodávnou moudrost.

Lidé, kteří jsou spojení s vědomím Atlantidy, jsou s ní ve stálém spojení.

Atlantida byla spojena s vodou - mořem - oceánem, delfíny. Žili blízko oceánu a milovali podmořský život. Byli si vědomi, že jako fyzické bytosti pocházíme z moře. Ve vodě jsou uloženy vzpomínky na Atlantidu.

Léčení s delfíny. Delfíni jsou mostem k moudrosti. Pomáhají nám vstoupit do jiných světů. Jsou mostem mezi dimenzemi, mořem a souší, vibracemi duše a tělem. Delfíní vibrace jemně působí na části duše, které se ještě nestihly do těla integrovat. Zvuk, který delfíni vydávají, umí detekovat, kde máme v těle nesoulad a obnovit to, co je v nerovnováze. 

Velryby jsou správci moudrosti, zastupují moudrost starodávných světů. Příběh o Jonáši, starozákonnímu prorokovi, který utíkal před odpovědností, před Bohem a kterého pozřela velryba, nám to připomíná.

Z Atlantidy může pocházet vaše touha plavit se po moři. A také pocit, že když jste u moře, máte tendenci se dívat do dáli, s očekáváním, jestli tam nepluje nějaká loď, s poselstvím… jako tenkrát.

Pád Atlantidy. Mezi Atlanťany se začaly snižovat vibrace. Už nebyli tak naladění na svého ducha. Začali ztrácet ultimátní spojení s jednotou a jejich energetická těla se stávala znečištěnými. Ve společnosti vzrůstalo napětí, už mezi sebou nežili v harmonii. Došlo k odpojení části DNA, která zajišťovala spojení s vědomím jednoty. Bylo to, jako byste nemohli energeticky dýchat a potřebovali jste energii z jiných, jednat na jejich úkor.

Postupně docházelo k vzestupu zla – lidé začali více vstupovat do hmoty, jejich vibrace se zahušťovala, zesilovala spojení s nižšími pudy a způsobovala ztrátu spojení se svým duchem. Někteří lidé už nevyužívali nabytých znalostí pro dobro lidí, ale pro svůj prospěch. A tak moudrost byla postupně ukryta. Rozkoly trhaly čím dál více původní jednotu.

Z chrámů, oněch hlavních středisek vysokého zasvěcení, odkud kdysi proudilo teplo a světlo na uklidněný svět, povstávali jednotliví adepti. Prohnaná inteligence se usídlila v chrámech. Litera nahradila ducha. Velekněží pozbyli znenáhla všeho i tradičního klíče posvátných hieroglyfů. Ze světelné dospělosti, ve které jsme vnímali propojenost se vším, jsme se stávali světelnými dětmi, které ztrácely jasnost mysli a napojení.

Od té doby se lidé začali od sebe oddělovat, zneužívat své síly, kontrolovat proud energie lidí, se kterými přišli do styku. Oddělili se od lásky a nahradili ji obsesivní vášní, odstřihli se od napojení na zdroj.

O Atlantidě vypráví řady národů, které popisují potopení pevniny uprostřed Atlantiku a katastrofu – velkého zemětřesení a vlnu tsunami, která vše smete. Vypráví o náhlé změně místa a doby východu Slunce, Měsíce a hvězd, o změně kalendáře a ročních období. Vypráví o lidech, kteří z lásky k tomu, co vytvořili a co spolu prožili, čekají na konec...

Atlantida v energetické formě povstává z moře, jako vize z jiné dimenze, spojující minulost i budoucnost. Je to dimenzionální síla, která koexistuje s tou naší. Vidět ji může jen vaše duše. Atlantida má v historii Země svůj energetický otisk a své lekce.

Z odkazu Atlantidy víme, jak je prázdné, když užíváme sílu mysli pro svůj účel, bez respektu k jednotě. Že je je ničivé, pokud toho chceme vědět příliš. Že se každý má starat o jinou úroveň informací – někdo poukazovat na nástrahy současné doby a jiný na její možnosti. Je to, co děláte, v souladu s vědomím jednoty?

Teplo a světlo znovu proudí na uklidněný svět...

Ivana Valová
www.atlantskaskola.cz


[ HOME | KALENDÁŘ KURZŮ | STUDIJNÍ PLÁN | ČLÁNKY A RECENZE RSS | REGISTRACE | KONTAKT ]

Atlantská škola
Design a tvorba stránek Business Logic s.r.o.