Atlantská škola
Home Kalendář kurzů Studijní plán Články a recenze Registrace Kontakt
[ LOGIN ]
Články o Atlantidě
Spirituální psychologie
Starodávné civilizace
Třetí oko a intuice
Spirituální integrita
Hvězdy a krystaly
Lightworker
Fyzické tělo a instinkt
Láska a komunikace
Recenze

Atlantida a vize odkazu Atlantidy

PUBLIKOVÁNO: 08.09.2017, AKTUALIZACE: 09.09.2017

Kdysi žila na Zemi rasa, která se lišila od lidských ras žijících na Zemi v současné době. Projevovala plně zákon ducha a ne zákon hmoty jako dnešní lidské rasy. Byla vědomá na božské úrovni a projevovala Boha na Zemi, aniž přimísila vlastnosti těla. Celý život byl založen na duchovnosti, lásce a jednotě s ostatními. Příslušníci této rasy znali všechna tajemství přírody, a jelikož znali i své vlastní síly, které byly pod nadvládou ducha, měli schopnost ovládat a řídit přírodu svými mocnými silami.

Nemuseli si vydělávat na svůj chléb těžkou prací a nechali místo potu pracovat přírodní síly. Znali všechny přírodní zákony, tajemství hmoty, sílu mysli a také tajemství své vlastní bytosti. Věděli, jak se síla mění ve hmotu a jak se z hmoty stává síla. Sestavili nástroje a zařízení, jejichž pomocí mohli nahromadit, dát do pohybu a využívat všechny přírodní a duchovní síly. Žili šťastně a v míru na velké části Země. 

Světadíl, který byl zemí a domovem této rasy, byl zničen. Nejprve potomků této božské rasy na Zemi ubývalo. Postupně opouštěli svá těla a už se nevtělovali. Přesunuli se do jiné dimenze. Jiní vystavěli obrovské lodě, na všech stranách uzavřené a izolované proti všem silám. Do nich přinesli některé přístroje a lidi, kteří chtěli, ještě před zničením, opustit tento světadíl. Některé božské bytosti opustily vědomí lásky a jednoty a začaly se mísit s jinou rasou a tak zdědily magické vědění od duchovní rasy a tělesné dispozice z živočišné rasy.

Některé z nich získaly v chrámu zasvěcení a jiné užívaly svých znalostí k černé magii. Černí mágové brzy ztratili vládu nad svými přístroji. Chtěli nahromadit v těchto přístrojích nejvyšší božské síly. Avšak tito lidé se stávali víc a víc zaměřeni na sebe, a tak se také měnil proud síly, kterým přístroje nabíjeli, aby je i nadále mohli používat. Jednoho dne došlo k neštěstí. Někteří mágové vedli neúmyslně sílu, která rozkládá hmotu, to znamená, že ji mění na jinou formu energie, do svého vlastního těla.

Je-li tento proces jednou uveden do chodu, působí hmota, převedená na energii, jako ničivá síla dál a dál, až je vše dematerializováno. Tak byl zničen celý světadíl. Tímto procesem nově vytvořené energie se vyčerpaly a zastavily rozkladné síly. Celý dematerializovaný světadíl se proměnil v energii radiace, která nejprve stoupala až k horní hranici zemské atmosféry, a pak se odtud vrátila, proměněná na prvotní formu veškeré hmoty. Po dalších procesech přeměny pak celá tato obrovská hmota spadla opět na Zem jako nekonečný déšť vody, bahna a písku. Nad místem mohutné pukliny v těle Země se zavřely vody oceánu. Světadíly druhé polokoule se tímto otřesem rozdělily a vzdalovaly se od sebe čím dál víc, aby se znovu vytvořila rovnováha.

Bytosti z rasy, které opustily zničený světadíl před zkázou, znovu přistály na Zemi a usadily se na různých světadílech a založily tu novou kulturu. Pro tajné přístroje postavily vhodné stavby, aby je zcela izolovaly od zevního světa, aby znemožnily unikání všepronikající energie, která byla v těchto přístrojích nahromaděna. Tyto stavby nazýváme pyramidy a jsou na nejrůznějších místech na Zemi, všude tam, kde se usídlili potomci původní, duchovní rasy. Tam, kde se vylodili, vytvořili velmi pokročilou kulturu. Vládce v těchto kulturách byl současně veleknězem, který vládl v souladu s nejvyšší božskou silou. Byl strážcem vědění, věděl, že vše pochází z jednoho zdroje.

Zasvěcení - Elizabeth Haich

Vize odkazu Atlantidy. Během potopy a těsně po ní tu byla velká bouře, hromy a blesky, tsunami a hluk. Matka Země musela vyrobit spoustu energie, aby transformační proces mohl proběhnout, a i když proběhl hodně dávno, dlouho zůstával nezpracován v kolektivním vědomí lidí.

Současnost - na místě potopy Atlantidy a v myslích lidí konečně nastal klid, klid po bouři. Rozprostírá se tu klidné moře a na obzoru můžeme vidět vycházející slunce. Lidé si už odpustili, zpracovali zážitky a pochopili nezbytnost změny přírodního a vesmírného cyklu. Došli ke smíření se sebou a se světem.

Pokud u vás ještě nedošlo ke smíření: představte si, že sedíte na pevnině v Atlantidě. Jste ve svém středu. Necháváte se plně prostoupit transformační energií, která tu byla k dispozici, které se můžete bránit i v tomto životě. V této představě se všechno hmotné kolem vás hroutí - všechny chrámy, které jsme vybudovali, a přetrhává - všechny lásky a vztahy, které jsme tam prožili. Není to jednoduché vidět, ale je to jen část reality. Necháváme to vše odejít. Je čas.

Objevuje se tu světlo, které vychází z našeho středu. Dává nám pocit bezpečí a domova. Přesouváme pozornost na to podstatné, na to další, na to svobodné. Pouštíme se pocitů viny, že to mohlo být jiné, kdybychom…, pouštíme se obav být ve své síle a rozvíjet své schopnosti, protože co když to bude zase zneužito.

Podíváme se do tváře smrti, která si nevybírá a nad kterou nemáme kontrolu. Čelíme nezbytným cyklům a poddáváme se jim. Necháváme se popohnat silou transformační energie, která přináší světlo a zlato poznání, do další etapy našeho života. Jste zpátky v současnosti, transformovaní. Naše spirituální svaly se probouzí a začínají pracovat v souladu s vyššími cykly, slaďujeme se s tlukotem svého srdce a vnímáme svůj rytmus.

Sdílíme lásku a světlo. Budujeme nový život a prožíváme nové, nebo staronové? lásky. Na místě, kde byla Atlantida, je klidné moře a na obzoru vychází slunce. Jsme ve svém středu, je tu klid a smíření.

Všichni, kteří se probouzejí, získají zpět svou moudrost a vhled. Dávná Atlantida je více než moudrost, síla nebo pravda. Je to vize, která tu vždy byla, je a bude, před Atlantidou i po Atlantidě. Život na Zemi v lásce a jednotě.

Atlantida a migranti - prolínání vnějšího a vnitřního světa, minulosti a současnosti. Zdály se mi dva sny. Byla jsem na břehu oceánu a viděla jsem, jak se schyluje k tomu, aby na pevninu přišly vlny tsunami. V té chvíli jsem věděla, co udělat - nenechala se zahltit emocemi, ovládla jsem se a vlna nepřišla. Dokonáno a klid.

Ve druhém snu jsem se ocitla v bytě, kde jsem vyrůstala. A podél okenních parapetů se objevili migranti, kteří se tlačili dovnitř. Chtěli se protlačit do našeho bytu. A já v té chvíli věděla, že musím zavřít okna, že je správné je nechat venku. Dobrý pocit z toho, že se dokáži o sebe postarat. Dokonáno a klid. Atlantida a migranti nám tu v přítomnosti něco zastupují. Energie způsobu, jak se stavíme k problémům svého života, se sčítá. Výsledkem je současná situace na Zemi.

Ivana Valová


[ HOME | KALENDÁŘ KURZŮ | STUDIJNÍ PLÁN | ČLÁNKY A RECENZE RSS | REGISTRACE | KONTAKT ]

Atlantská škola
Design a tvorba stránek Business Logic s.r.o.