Atlantská škola
Home Kalendář kurzů Studijní plán Články a recenze Registrace Kontakt
[ LOGIN ]
Články o Atlantidě
Spirituální psychologie
Starodávné civilizace
Třetí oko a intuice
Spirituální integrita
Hvězdy a krystaly
Lightworker
Fyzické tělo a instinkt
Láska a komunikace
Recenze

12 kmenů

PUBLIKOVÁNO: 27.02.2018, AKTUALIZACE: 27.02.2018

Inkové – rozvinutí intuice, telepatie, levitace, energetické (fyzické) léčení, vědomí jednoty, sladění čaker do souladu, síla vizualizace, křišťálová lebka. Před potopením Atlantidy se 1. kmen přesunul na severovýchod Jižní Ameriky a tito potomci Atlantidy se stali Inky, kteří jsou ve světě známí pro práci se zlatem.

Byli to kněží a architekti, kteří postavili Machu Picchu a založili tu obousměrný interdimenzionální portál. Příroda je vystavěna na základechposvátné geometrie. Každá léčivá rostlina obsahuje specifickou geometrickou strukturu, která odpovídá určité části lidského těla.

Tato bylina dokáže danou lidskou část uvést do původního stavu. Když člověk tuto bylinu snědl, rostlina v něm našla matrici poškozeného orgánu, vyladila se na něj a danou část vyléčila a zregenerovala. Každá buňka vydává zvuk, a když jsou všechny tělesné buňky zdravé a vyladěné, vaše osobní píseň je překrásná.

Kvůli minulým a současným traumatům jste možná potlačili určité noty, které zmizely z vašeho repertoáru. Když budete poslouchat a znovu tyto noty rozezvučíte, naladíte se na vaši původní matrici. Uvedení sebe do harmonie. 

Klíč – užít energii, která přináší vše do harmonie, souladu a celistvosti. Spojení se s božskou matricí– harmonie s univerzem a znovunabytí stavu zdraví, štěstí. Barva: zlatá. Velekněz Thoth. Venuše. Měď.

Aztékové – léčení duše a porozumění cestě vaší duše. Přijetí a mít se rád takové, jací jsme, láska a moudrost.  2. kmen se přesunul do Jižní Ameriky a tito potomci Atlanťanů se stali Aztéky, kteří jsou známí svým velkolepým uměním a znalostí hvězd. Jejich kalendář začíná zrozením Venuše a končí v roce 2012. Pyramidy, které stavěli, obsahují pokročilé znalosti a informace o Venuši a hvězdách a o propojení mezi jejich energiemi se Zemí, aby byla nastolena vesmírná harmonie. 

Klíč – porozumění sobě a milovat se takové, jací jsme, takže jsme naladěni na svou Božskou matrici a planetu; propojení se zvířaty, stromy, rostlinami a přírodou. Barva: růžová a zlatá. Venuše. Orichalkum. Velekněžka Isis.

Babyloňané  - obchodovat v souladu s univerzálními zákony (čest a integrita), znalosti o střídání ročních období, síle Slunce a vlastností vody, práce s vodou a zavlažováním, řemeslné práce. 3. kmen pod vedením Velekněze Hóra odešel do Jižní Mezopotámie a stal se Babylóňany, kupci a obchodníky, kteří učili lidi, jak obchodovat v souladu se spirituálními zákony. Byli zručnými řemeslníky, stavěli budovy a zakládali zahrady a vybudovali Vysuté zahrady Babylonské. 

Klíč – zacházet rozumně s přírodními zdroji a porozumět univerzálním zákonům a užívat je v souladu s nejvyšším dobrem. Barva: zelená a akvamarínová. Velekněz Horus. Slunce.

Egypťané – nové formy léčení, znalosti medicíny a přírodních terapiích, pyramidy, šesticípá hvězda, tvorba – funkčnost a krása. 4. kmen odešel do Egypta.Tito potomci Atlantidy vynikali ve znalostech medicíny, vědění o přírodním léčení a využití tvaru pyramidy. Informace jsou uloženy v pyramidě na 5D úrovni. Pyramida v Gize je spojena se Síriem a Orionem, pomáhá udržet vysoké frekvence a pocítit jednotu.

Když dosáhne dostatečný počet lidí vědomí 5D a dokáže se znovu vyladit na Velkou pyramidu, rozšíří se odtud do světa nové formy léčení využívající vlastnosti rostlin, krystalů, vody, barev, masáží a dalších terapií. Znalosti šesticípé hvězdy – zvedá Zemi k Nebi a přináší Nebesa na Zemi; život „nebe na zemi“. 

Klíč – spojení s šesticípou hvězdou a přinést nebe na zem a zem na nebe. Barva: indigo a červená. Velekněz Ra. Sírius a Orion. Serapis Bey. Archanděl Metatron a Butyalil. 

Inuité - příběhy, telepatie a vedení, porozumění počasí, vodě a zvířatům, spojení se zdrojem uvnitř. 5. kmen přišel na Aljašku a stal se Inuity (Eskymáky),což byli šamani. Byli spojeni s elementem vody a měli symbiotický vztah se zvířaty a telepaticky s nimi komunikovali – když chtěli některé zvíře ulovit a sníst, se nejprve domluvili s jeho vyšším Já.

Zvířecí duše souhlasila s tím, že se vzdá života, aby lidé mohli dál žít, a za tu oběť získala požehnání. Inuité znají starodávné příběhy Atlantidy a stále je vyprávějí, vyjadřují je tancem i zpěvem, takže podstata těchto poselství je stále předávána. Získávali informace z jiných dimenzí, hvězdných seskupení a planet. 

Klíč – zůstat v sobě, ve zdroji a spojit se s vedením ve svém středu, uctění darů Země. Barva: modrá a bílá.Velekněz Sett.

Domorodí Američané - znovunavrácení chybějící části duše. 6. kmen přišel na území dnešní Ameriky a přispěl k vytvoření indiánské kultury. Čerokíové byli moudří lidé, kteří znali tajemství Atlantidy, přinesli lidem své znalosti šamanismu a uměli létat do jiných světů, stejně jako schopnosti práce se sny pomocíchytač snů. Jeden z darů, který jim byl na konci Atlantidy svěřen, bylo ctění země se vším, co na ní roste a žije. Indiáni byli od nepaměti držiteli starodávné moudrosti.

Moudří lidé žijící v těchto kmenech připomínají lidstvu, že je důležité chovat se k zemi citlivě, protože není náš majetek. Podle tradice Čerokíů, jejich předkové přišli z Plejád na pět atlantských ostrovů, kde se usadili. Jedním z jejich darů bylo vyhledávání duše a k této léčbě patřilo postarat se, aby byly chybějící nebo ztracené části duše navráceny na své správné místo; člověk poté mohl naplno a příjemně prožít svůj život. 

Klíč – cenit si země a všeho na ní; porozumění zemi, lidí, zvířat, slunci, měsíci, hvězdám, vědomí, že je vše propojeno v jedno. Barva: červená a hnědá. Velekněz Imhotep.

Havajští Kahunové - spojení s delfíny, Huna modlitba. 7. kmen přišel na Havaj a z potomků Atlantidy se stali Kahunové. Tito lidé byli silně spojení s delfíny. Delfíni přinášejí na zem lásku, radost a atlantskou moudrost. Hermes je průvodcem podsvětí, je spojen se Zemskou hvězdou a Archandělem Sandalfonem; asistuje lidem, kteří jsou připraveni cestovat mezi galaxiemi pomocí delfíního světla; Hermés je někdejší olympský bůh a povzbuzuje lidi, aby se snažili vyniknout a vyladili jemně svá těla pomocí sportu; podporuje spojení lidí pro celosvětový mír a harmonii; stará se o lidi na cestách. 

Huna modlitba. Pokud si něco přejeme a důvěřujeme, že se to stane, už v tento moment se to manifestuje. Je to Zákon manifestace. Nicméně spousta lidí má ve svém podvědomí pochyby, strachy a limitující systémy přesvědčení, které blokují účinnost manifestace, proto byla z Atlantidy na Havaj přinesena metoda, která užívá Zákon manifestace, zvaná Huna modlitba.

V procesu manifestace je zahrnuta naše podvědomá, vědomá a nevědomá mysl. Huna prosba je velmi účinná tím, že využívá síly všech těchto aspektů. Kahunové věděli, že v JÁ JSEM, neboli v původní jiskře zdroje, je ukryt božský otisk toho, kým skutečně jsme. Tato část ví, že jsme božské stvoření a dohlíží na naši osobnost na Zemi. Je to naše nevědomí. Na druhou stranu v naší podvědomé mysli jsou uloženy systémy přesvědčení a postoje, jak si sebe ceníme, naše vzpomínky a potlačené pocity. Je to nižší Já, které leží mezi vědomím a JÁ JSEM, a které nám často blokuje přijetí dané modlitby.

Poté je tu naše vědomá mysl, což je ta část, která žije přítomností a vnímá, co se děje kolem. Tato část je schopná a ochotná přijímat hojnost a výsledky prosby. Huna modlitba zahrnuje dva faktory, které umožňují, aby se manifestovala. Nejprve naše vědomá mysl musí zvednout energii, aby popohnala prosbu přes podvědomou mysl, do našeho vyššího Já a JÁ JSEM. Toho je možno dosáhnout tančením, zpěvem, tleskáním, čímkoli, co zvýší proudění životní síly v nás. Poté, co vyšleme prosbu,  vyšší Já se spojí s JÁ JSEM A silou andělů a osvícených. Svou prosbu třikrát zopakujeme, což ovlivní podvědomou mysl, a to nám pomůže rozpustit bloky. 

Klíč – naladit se na moudrost delfínů a procestovat zemi a univerzum. Barva: stříbrná a modrá.Velekněz Hermes.

Tibeťané - soucit a mír, neubližování. 8. kmen vyvedl Velekněz Zeus do Tibetu. Přinesl s sebou vlastnosti klidu, míru a milostí vůči všem bytostem. Tyto kvality daly základ Buddhismu. Byli si vědomi, že když člověk vyzařuje neubližování, každá bytost kolem něj se cítí bezpečně a nic ho nezraní. Zeus dal také základ řecké kultuře, kde byl králem bohů a vládl hromu a blesku. Společně s Poseidonem dohlíží na čištění planety, využívání živlů vzduchu, vody, ohně a země k ovlivnění podmínek počasí.  

Klíč – žít v soucitu a klidu a neškodit, propojení se zvířaty; spojení s Archandělem Gabrielem - čistota, jasnost mysli a radost. Barva bílá.  Velekněz Zeus.

Májové – přijetí čisté lásky, pyramidy, univerzální vědomí, křišťálová lebka. 9. kmen přišel pod vedením Velekněžky Afrodíté do Jižní Ameriky a stali se z nich Májové. Prosluli svou znalostí astronomie a matematiky, která jim umožnila vypočítat mayský kalendář, který zachycuje období od roku 3114 př. n. l. do roku 2012.

Svou moudrost uložili do vesmírných pyramid, které vystavěli přesně v souladu s hvězdami a galaxiemi. Byly kalibrovány tak, aby se spojily s Venuší a Andromedou právě 21. 12. 2012 a přitom uvolnily podstatné informace o Atlantidě a znalosti o hvězdách, což povede ke znovuzrození slunečního vědomí lidstva a urychlí vzestup jedinců a planety.

Afrodíté a Thoth pomáhají vnést svou pradávnou moudrost do nového zlatého věku. Afrodíté stvořilakřišťálovou lebku, která obsahuje lásku, moudrost a vyšší znalosti Májů, otevírá příliv čisté lásky k lidským srdcím a transformaci emoční lásky na lásku čistou. Pomáhá partnerům, aby v druhém viděli to nejlepší, aby jejich vztah rozkvétal. Usiluje o zavedení míru tam, kde je ho třeba. Dále přináší hojnost na Zemi, znalosti přírody, zemědělství, růstu obilí a rostlin. 

Klíč – láska v srdci a posílat ji všemu. Barva: růžová. Velekněžka Afrodita. Venuše.

Mezopotámci - posílení mužské energie, rytmus a harmonie. 10. kmen pod vedením Velekněze Apollóna přišel do Mezopotámie. Apollón je spojen se Sluncem a má zářící, zlatou, mužskou energii, která působí na všechny, kteří se na ni vyladí. Někdy býval nazýván Lukostřelcem, protože jeho mužská energie mu umožňuje silně soustředit myšlenky, aby se uskutečnily ve prospěch nejvyššího dobra. Je to bůh světla a pravdy, přináší lidem to, co je moudré a znamenité. Apollón je zobrazován s lyrou.

Jeho hudba působí na lidi na buněčné úrovni a vytváří v nich rovnováhu mužské a ženské stránky, tzv. vyladěnost. Je také spojován s poezií, protože se zabývá rezonancí, harmonií a rytmem vesmíru. Na území Mezopotámie byla pyramida, která je zničena, nicméně je tam stále na vesmírné úrovni vyladěná na hvězdy a je v roce 2012 připravena působit. Znalosti kmene nám poskytly poznatky týkající se vody, zavlažování a užití rezonance léčivých rostlin k nemocným částí těla. 

Klíč – přinést vše ve vesmíru do rovnováhy a rezonance; poznání, že vše má svůj rytmus a harmonii. Barva: zelená a zlatá. Velekněz Apollón.

Řekové -  přírodní medicína, pokročilé léčení pomocí zvuku, barev a záměru, starodávné vědění, otevření třetího oka, užití mysli. 11. kmen přešel z Atlantidy pod vedením Velekněze Poseidona do Řecka a přinesl s sebou moudrost a znalosti k výstavbě pyramidy, která se nachází v Aténách pod Parthenónem, kde jsou zakódované informace o Atlantidě a vlivu hvězd na příliv, odliv a proudění větru a o navigaci po moři.

Byli to velcí vzdělanci. Knihovna v Kartágu obsahovala námořnické mapy, ve kterých byl v místech dnešního Atlantického oceánu znázorněn kontinent. Pomohli lidem rozvinout oblast medicíny a léčení. Po roce 2012, kdy bude planetární kundalini stoupat a aktivovat hvězdná spojení k Velkým pyramidám, nám budou tyto informace ulehčovat cestu. Uvnitř Vesmírné pyramidy v Řecku se nachází tzv. 5D knihovna.

Po roce 2012 se budou lidé ve vědomí 5D umět na ni vyladit a získat z ní starodávné vědění pomocí žlutého paprsku ze svých myslí. To jim pomůže přijímat informace do pravé mozkové hemisféry a potom je přenášet do levé části mozku pro zpracování. Řekové uměli naslouchat zvuku každého orgánu, a věděli, jakým způsobem uvést orgán do dokonalé harmonie. Uměli to například naladěním se na jednotlivé hvězdy, květiny a stromy, požitím speciální byliny.

Někdy používali barvu či zvuk, které rezonovaly s určitou částí těla, nebo tlak na určité místo, to potom poskytlo tělu ideální harmonizaci. Vyvíjeli pokročilé formy léčení mysli a pracovali s nimi tak, že skrze mysl ovlivňovali fyzické tělo. K léčení také užívali hůlky a dalších krystalů a léčili pomocí zvuku a záměru. 

Klíč – rozvinutí mysli, abychom vyléčili tělo, otevření třetího oka. Barva: žlutá. Velekněz Poseidon.

Maorové, Nový Zéland - šamanské schopnosti, rozvinutí intuice a posílení ženské energie. 12. kmen přišel pod vedením Velekněžky Héry na Nový Zéland a Fidži a z těchto lidí se stali Maorové, kteří byli výbornými šamany a mystiky. Učili lidi mystické zpěvy, umění povídání příběhů a farmářství. Cestovali dojiných úrovní existence a přinášeli informace o léčení a ztracených částech duše.

Pracovali s vyšším Já zvířat, rozvinuli si intuici a uměli se spojit se silami vesmíru. Héra pomáhá ženám s plodností, mateřstvím a hojností, podporuje ženy, které se znovu snaží najít své místo ve společnosti. Pomáhá ženám se spojit s duší nenarozeného dítěte a připravuje matky na fyzickém, emoční, mentální a spirituální úrovni. Některé ženy touží po dítěti, ale nemohou otěhotnět, jejich duše to odmítají, protože nemají zájem o tuto zkušenost v dané době.

Héra jim pomáhá, aby to tyto ženy poznaly a smířily se s tím. Dále pomáhá lidem rozšířit pravou mozkovou hemisféru, aby si dokázali vzpomenout na pohádky, básně a písně, které obsahují moudrost lidstva. Héra pomáhá partnerům při řešení vztahů, aby respektovali odlišnosti druhého a měli v úctě jeho jedinečnost; pomáhá v rodinných záležitostech a podporuje kontinuitu rodin a kultur. Témata: Předávání příběhů a písní z generace na generaci. Síla rytmu a zvuku. 

Klíč – rozvoj intuice a pročištění rodinné historie. Barva: modrá. Velekněžka Héra.

Napsala Ivana Valová
Zdroj - Klíče k vesmíru - Diana Cooper


[ HOME | KALENDÁŘ KURZŮ | STUDIJNÍ PLÁN | ČLÁNKY A RECENZE RSS | REGISTRACE | KONTAKT ]

Atlantská škola
Design a tvorba stránek Business Logic s.r.o.