Atlantská škola
Home Kalendář kurzů Studijní plán Články a recenze Registrace Kontakt
[ LOGIN ]
Články o Atlantidě
Spirituální psychologie
Starodávné civilizace
Třetí oko a mysl
Spirituální integrita
Hvězdy a krystaly
Lightworker
Fyzické tělo a instinkt
Láska a komunikace
Recenze
1. Přijetí – sebedůvěra, sebepřijetí a umění laskavého přijetí – lidé pracující na této lekci se vidí jako oběti a jsou zaseknuti v tomto dramatu.

[ celý článek ]

Alchymie hlasu
ČLÁNEK
Hlas je zvuk, vytvářený hlasivkami. Jeho zdrojem je výdechový proud z plic. Hlasivky se na tvorbě hlasu podílí tak, že kmitají a propůjčují hlasu tónové složky.

[ celý článek ]

Lemurie
ČLÁNEK
Spojit se s částí duše, které je Lemurie blízká, nám může pomoci přijmout svůj dar, rozvinout to, s čím jsme se už narodili a něco z toho předat ostatním. Zvědomnit principy, ve kterých tyto bytosti žily.

[ celý článek ]

Je důležité se spojit s tělem. Se svými tělními soustavami. Vnímat kosti, klouby, vazy a chrupavky. Spojit se s kostní dření a cítit v ní životní sílu. Uvolnit negativní energii ze svých kostí. Zaměřit pozornost na tvorbu kostních buněk a jejich přirozené odbourávání.

[ celý článek ]

Pokud se spojíme se svým tělem, informace, které jsou v něm uloženy, nám samy chodí na mysl. Tím, že se otevřeme vědomí daného orgánu, se také otevíráme vědomí tohoto orgánu u lidí, kteří k nám přišli pro léčení. Buď můžeme chemické pochody v mozku ovlivňovat užíváním léků, nebo tónováním.

[ celý článek ]

Avalon
ČLÁNEK
Žijeme ve spojení viditelného a neviditelného světa. Uvědomujeme si své tělo, emoce, myšlenky. Jsme lidé a je zdravé se odpoutat od světelného napojení. Zaměřit se pouze na své lidské potřeby. Odpočinout si od světla.

[ celý článek ]

Pokud se zaměřujeme ve svém životě na lásku a radost, naše imunita funguje. Pokud se cítíme bezbranní ve styku s lidmi a máme pocit, že se musíme mít pořád na pozoru, protože nás někdo může snadno zasáhnout a zranit, naše imunita nefunguje dostatečně.

[ celý článek ]

Aktivace velkých krystalů v zemi pokračuje. K aktivaci dochází přes propojení krystalů uprostřed hrudi všech zúčastněných. Při setkání se generuje velké množství energie.

[ celý článek ]

Aby lidstvo mohlo přejít do vyšších spirituálních sfér a žít mimo planetu Zemi, musí projít určitým fyzickým vývojem. Duše potřebuje k plnému rozvinutí svého potenciálu postupný vývoj ve více úrovních.

[ celý článek ]

Mateřské zranění je sada omezujících přesvědčení, které jsme získaly od své matky, které nás podvědomě zraňují, omezují naše sebevyjádření a poškozují vztah k ženství.

[ celý článek ]

Integrace mateřského zranění je přechod z postoje „matka pro mě udělala to nejlepší, co mohla - a proto musím potlačit své emoce“, na postoj...

[ celý článek ]

Základem otevřené a empatické komunikace jsou osobní zájem a přímé jednání. Osobně se starat o druhé a zároveň s nimi jednat napřímo. Když komunikujete přímo, ale neosobně, zní to jako agrese.

[ celý článek ]

Ve společnosti jsme se otevřeli tématům spojeným se základním, sakrálním, solárním a srdečním centrem. Vytáhli jsme energii ze spodních center do úrovně srdce.

[ celý článek ]

Emoce nás spojují se svým lidským aspektem. Příjemné emoce nás přibližují k lidem a negativní emoce nás od nich oddalují. Pozitivní emoce nám dávají důvod se s druhými setkávat a negativní emoce se na čas oddělit a uvědomit si, v čem jsme odlišní.

[ celý článek ]

Jsme ve spojení s jemnou, vytříbenou energií, která vede k vytváření spojení mezi lidmi na jemné úrovni, vytváření vědomí jednoty na Zemi a tvorbu na jejím základě.

[ celý článek ]

Celostní léčení je životní styl, který si vybíráme. Být otevřený ke všem aspektům života. Nejde o rychlé uzdravení, i když ti, kteří to dokážou, nás inspirují a posouvají hranice možností.

[ celý článek ]

Když jsme byli ještě před narozením jen duše, vložili jsme si do cesty krystaly. Abychom si vzpomněli na místa a situace, které jsme zažili v jiných životech a hodně pro nás znamenaly.

[ celý článek ]

Hypersenzitivní lidé jsou otevřenější pro psychologická témata než ostatní. Touží pochopit sebe i svět kolem sebe. Odvažují se nahlédnout za kulisy a setkat se s pochybami o sobě i o svém místě ve světě.

[ celý článek ]

Celý egyptský svět byl založen na trojici: mužské, ženské energii a té, co z jejich spojení vznikla. Existovala tu mužská - Úsirova - Osiridova mysterijní škola, Pravé oko Hóra. Dále ženská - Ésetina - Isidina mysterijní škola, Levé oko Hóra.

[ celý článek ]

Chrámy
ČLÁNEK
Chrám byl místem, které spojovalo dvě základní síly – chaosu a pořádku. Sloužil k ochraně řádu světa. Každý chrám byl živou knihou, která vyprávěla jiný příběh, jenž se specializoval na jednu část odhalovaných informací.

[ celý článek ]

Atlantský Chrám krásy je blízko nás. Můžeme si ho vytvářet ve svých příbytcích. Pomáhá lidem, kteří tu vstoupí, se spojit s vnitřním světem. Ponořit se do sebe a sladit se s vlivy, které prospívají jeho tělu a duchu.

[ celý článek ]

Atlantida
ČLÁNEK
Atlanťané jsou v našem vědomí vždy vyobrazeni v bílém, disponují vyspělou technologií. Nabízejí nám své schopnosti a dary, ale také potřebují naši pomoc – viz film Atlas mraků.

[ celý článek ]

Jak pracovat s hlasem, abychom v sobě našli vnitřní oheň a stali se inspirativním řečníkem? Jak si zpracovat strach z mluvení na veřejnosti, abychom se mohli plně otevřít publiku? Inspirativní řečník je člověk, který dokáže být ve svém středu, ať už se kolem něj děje cokoliv. Pouze pokud jsme v danou chvíli plně přítomni, což znamená, že zažíváme kontakt se všemi částmi, fyzickým, emočním, mentálním a spirituálním tělem...

[ celý článek ]

Atlantské vědomí je na Zemi k dispozici. Je to přístup ke způsobu žití, který podporuje zdraví jedince, společnosti i planety. Je to přístup k jemné energii, díky které se můžeme uvolnit a nechat se jí vést. Při přijímání této energie je mi někdy smutno, protože vidím, jak těžce se k nám dostává.

[ celý článek ]

Indigo jsou tu
ČLÁNEK
"Lež je sladká na začátku, ale hořká na konci. Pravda je hořká na začátku, ale sladká na konci." Pojďme se otevřít čistě principům třetího oka a indigového aspektu, které mají za úkol projasnit naši vizi a zjistit, jestli to, co žijeme, je v nejvyšším souladu.

[ celý článek ]

Sebeovládání znamená používat vhodné vlastnosti ve správný čas na správném místě. Vlastnost, která je přiměřená na správném místě ve správný čas, se stane nevhodnou na nesprávném místě v nesprávný čas.

[ celý článek ]

Přistihli jste se, jak někomu něco říkáte, a nevíte, odkud vaše věty přicházejí, jen si pak uvědomíte, že to byla ta nejlepší věc, kterou jste mohli říct? Máte v sobě vnitřní sdělení, ale ne vždy víte, jak je transformovat do slov?

[ celý článek ]

Je důležité být schopný vidět a utvářet svůj život v rámci větších celků, znát jeho naplnění a smysl nejen v souvislosti s individuálním prospěchem, ale v souladu se společností a celým vesmírem.

[ celý článek ]

144
ČLÁNEK
144 je nejvyšší vědění o podstatě vesmíru, principech vznikání, tvorby a cestách duší, cestách světla v pozemských podmínkách, chápání vyšších pravd a podstaty sebe sama.

[ celý článek ]

Krystaly svou jemnohmotnou energií ovlivňují náš mentální a energetický systém. Pokud s nimi budeme pracovat, budeme schopni si udržet zdraví. Krystaly se po staletí užívaly k léčení.

[ celý článek ]

Ráda bych se v tomto článku zmínila o archetypu kněžky lásky, který učí muže i ženy milovat. Kněžka lásky byla zasvěcená chrámová kněžka, která přijímala ženskou sílu, vycházející z bohyně, která jí proniká. Byla prostřednicí mezi božstvím a člověkem.

[ celý článek ]

Nemusíte si vyčítat, když jíte prášky nebo si necháte pomoci od doktora. Rozhodli jste se pro tuto cestu a je to v pořádku. Mějte se sebou soucit. Pošlete lásku do části těla, kde je poškozený orgán nebo část těla. Jsou tu ale i jiné možnosti léčení.

[ celý článek ]

Oběhová soustava reprezentuje naše interakce s prostředím, tedy mezi tím, co přijímáme, a mezi tím, co jsme schopni nechat být. Když se ve svém prostředí cítíme dobře, když dostáváme vše, co potřebujeme k životu, a dokážeme nechat být vše, co je pro nás nepříznivé, bude náš oběhový systém fungovat řádně.

[ celý článek ]

Všechny jsme naplněny touhou být nespoutané. Pro tuto touhu existuje několik tradicí ověřených protilátek. Učili nás se za ni stydět. Nechávaly jsme si růst dlouhé vlasy a používaly je k zakrývání svých citů.

[ celý článek ]

Empowerment
ČLÁNEK
Anglické slovo "empower" znamená v češtině dát někomu příležitost, aby si vzpomenul na svou sílu. Znamená to někoho povzbudit a tak ho ve správný moment "posílit".

[ celý článek ]

Sírius je nejjasnější hvězda na noční obloze a nachází se v souhvězdí Velkého Psa a je pozorovatelná z každého obydleného místa na Zemi. Spojení se Síriem nám přináší učení o posvátné geometrii, její působení na žlázy, čakry a orgány a o vzájemné závislosti mezi 1D – 6D.

[ celý článek ]

Pokračujeme v kolektivním ukotvování světla a budujeme vztahy na základě nových, funkčních, stabilních základech. K tomu můžeme potřebnou sílu načerpat ve sloupu světla, který proudí z vyšších dimenzí.

[ celý článek ]

Vědomí 5D
ČLÁNEK
Vědomí 5D je vědomí lásky a jednoty. Zažíváme jej pokaždé, když se otevřením srdce dostaneme do vyššího vědomí, do vědomí jednoty a přitom jsme si stále vědomí individuálního Já.

[ celý článek ]

Centrum krku zastupuje komunikaci, sebevyjádření člověka, jeho řeč, mimiku a tělesné držení, zaručuje dobrou komunikační schopnost s okolním světem, člověku je rozuměno, a tak se i cítí. Vyjadřuje schopnost naší volby, osobní vyjádření, sledování vlastního ideálu, použití osobní síly k tvoření, víru a poznání a schopnost činit rozhodnutí.

[ celý článek ]

Třetí oko zastupuje mysl a představivost, rozum, intuici, vize, rozhled, kreativitu, pružnost, jasnost, moudrost, sny a touhy, vnitřní klid, schopnost učit se a vyléčení v pravém slova smyslu. Intuice se projevuje ve formě obrazů, záblesků vědění, barev, vidění aury.

[ celý článek ]

Hlava je centrální počítač, který nám umožňuje vstupovat do kontaktu s hmotným světem. Receptory jsou smyslovými orgány. Hlava reprezentuje naši samostatnost, ale prostřednictvím obličeje také naši individualitu a spiritualitu.

[ celý článek ]

Dvojplamen
ČLÁNEK
Náš Božský doplněk, též známý jako náš dvojplamen nebo dojpaprsek (twinflame), je uskutečněním našeho 5D, androgynního JÁ. V 5. dimenzi a výše neexistuje polarita. Proto tam nejsou žádní muži a ženy.

[ celý článek ]

Nestyď se za svou citlivost! Přineslo ti to mnoho bohatství. Vidíš, co ostatní vidět nemohou, cítíš, co se ostatní stydí pocítit. Jsi více otevřený, méně strnulý. Je pro tebe těžší přivírat oči. Neuzavřel jsi své srdce, navzdory všemu.

[ celý článek ][ HOME | KALENDÁŘ KURZŮ | STUDIJNÍ PLÁN | ČLÁNKY A RECENZE RSS | REGISTRACE | KONTAKT ]

Atlantská škola
Design a tvorba stránek Business Logic s.r.o.