Atlantská škola
Home Kalendáø kurzù Studijni plán Èlánky a recenze Registrace Kontakt
[ LOGIN ]

Vypsané kurzy

SPIRITUÁLNÍ PSYCHOLOGIE
ŽIVOTNÍ CÍL A TŘETÍ OKO
LÁSKA A KOMUNIKACE
ZMĚNA JE ŽIVOT
SVĚTELNÉ NAPOJENÍ - TĚLO, EMOCE, MYSL, DUCH
PLEJÁDSKÁ SVĚTELNÁ TERAPIE
KRYSTALOTERAPIE
UČENÍ STAROVĚKÉHO EGYPTA
Pyramida atlanského vědění

O Atlantské škole

Moudrost dávné civilizace

Atlantská škola slouží
k tomu, aby zde lidé získávali vědění
a rozvíjeli své schopnosti. Slouží k prozkoumávání podstaty života, což zahrnuje odkrývání tajemství života, které je nám předáváno
ve specifickém období života, kdy cítíme obrovskou moc životního potenciálu.
Moudrost je stav přijetí
čistoty slova. Rozvoj moudrosti je hlavním životním cílem člověka. Moudrost je síla,
která vychází zevnitř.
Přes učení se člověk probouzí, přes vědění je člověk očištěn. Odkaz starodávné civilizace najdeme  ve svém srdci.

 

Vítejte na stránkách Atlantské školy

Atlantská škola vznikla ze vzpomínky na vědomí 5D, což je stav, kdy se vnímáme jako individualitu a zároveň jsme v souladu s celkem - rodinou, partnerem, planetou, vesmírem. Je to stav vědomí lásky a jednoty, kdy vše do sebe zapadá, kdy si uvědomujeme posvátnost okamžiku. Je to styl života a ten, kdo ho poznal, ho přirozeně šíří dál.

Základem života ve vědomí 5D je život v duševní čistotě, mít otevřené srdce, vyjadřovat svou pravdu a slaďovat se s celkem. Nejprve je třeba se s člověkem, se kterým chceme spolupracovat, nebo s kamenem, který chceme použít, propojit, a až pak, jestli i on chce, něco podniknout.

Atlantská škola je chrám, který umožňuje, aby jemné a individuální vibrace vědomí lásky a jednoty prostoupily jedince a spojily ho s jeho bytím, aby mohl nahlédnout do svého plánu. Slouží k uctívání životní síly člověka, zdokonalování jeho moudrosti a dovedností, zvyšování jeho frekvence, čerpání poznatků z vyšších úrovní a jejich integraci. Je živou knihovnou.

Přeji si, aby kurzy Atlantské školy probíhaly tím nejčistším způsobem, a aby probíhaly hladce. Vidím Zemi, jak je prosvícená. Je tu lehkost bytí a proudí tu světlo. Lidé mají otevřené srdce a jsou stožárem božských kvalit. Každý vnímá zodpovědnost za svou tvorbu, za svůj život, za své emoce, za své jednání, za své zdraví, za své napojení. Každý je ve svém středu, stará se o své tělo a jeho potřeby a poznává svůj úkol ve společnosti.

Už víme, že nepotřebujeme vidět pírko, abychom si uvědomili, že jsou s námi andělé, protože jsou s námi neustále. Můžeme říkat, že je něco "strašně" krásné, protože už jsme přijali, že slova mění naši realitu - ale to hlídání může být umělé vytvořené. Víme, že jsme všichni duchovní bytosti a už nemusíme pojmenovávat, co děláme, ale stejně se tu na Zemi musíme nějak dorozumět a tak dát své práci nějakou formu, a proto je někdy třeba užívat označení jako učitel, terapeut, pracovník s energií atd.

Základem je žít spirituální zákony v každodenním životě. Každý slouží svým vlastním způsobem. Na Zemi byli vždycky lidé, kteří se starali o vyšší zákonitosti, jako šamani, kněží a kněžky, ti, kteří stahují hvězdné kódy, Májové, kteří vytvořili známý kalendář atd.

Setkáváme se, abychom vytvářeli kruhy, kde se nejprve pročistíme a pak ukotvujeme světlo, kristovského vědomí. Dostáváme se do bodu nulové souřadnice, kde se minulost, přítomnost a budoucnost spojuje. Vstupujeme do středu bytí, do místa stvoření a vnímáme, co má být vytvořeno.

Každý si najde to, co potřebuje. I kdybych tu ale napsala tisíc slov, to nejdůležitější, co potřebujeme, je láska.

S úctou
Ivana Valová

* V tomto roce je důležitá důvěra, nechat věci plynout, sladit se s tím, že je vše v pořádku a jen tak být. Co má přijít, přijde, najde si směr. Uvolnit to, co není pro nás, aby mohlo přijít to, co pro nás je. Otevřít se milosti a velkorysosti, kterou nám poskytují lidé a vesmír, protože to, na čem pracujeme, je tak komplexní, že nám nic jiného nezbývá. Pomáhat si navzájem. Pokud vidíme za tmou světlo, přichází láska.

* Přestaňte vstřebávat frekvence kolem vás a začněte vysílat vaši vlastní frekvenci. Pak nebudete pouze otiskem svého bytí, ale vtisknete vesmíru svůj vlastní záměr.

Doporučuji:
www.thealchemyofvoice.com - Steward Pearce
www.templeofsacredsound.com - Jonathan Goldman
www.josefinazemanova.cz - terapie Cesta

* Upravený rozhovor z časopisu Regenerace 3/2016 -
Komunikace s duší.
* Psaný rozhovor s Jitkou Mandysovou ze stránek Průvodci zdravím -
pruvodcizdravim.cz/magazin/povidani-s-ivanou-valovou

* Poradna - www.pruvodcizdravim.cz/poradna
* Video rozhovor s moderátorkou Avou Chrtkovou -
www.youtube.com/watch?v=qlcqYzCX1sw
* Video na téma - Duše a stinné stránky, indigový aspekt -
www.youtube.com/watch?v=pzX1pOy2QPQ
* Video rozhovor s moderátorkou Avou Chrtkovou -
www.youtube.com/watch?v=1-RlytQXdO8

Atlantská škola na Facebooku.

 

AKTUÁLNÍ

* Rituály jsou nedílnou součástí života, obzvláště v období rytmických cyklů rovnodennosti nebo slunovratu.  Inteligence, soucit srdce a hnutí vibrace tónu duše přináší lidem velkou harmonickou sílu. Zvuk a jeho nespočetné množství rezonancí, jako třpytící se světlo krystalu, spojuje ty, kteří věří, že je možné žít v souladu s božstvím. Vědomé žití je život naplněný světlem vědomí duše. Jako rozvinuté bytosti na fyzické, emoční, mentální i spirituální úrovni, se stáváme lidskými anděly. Přes naši lidskou existenci se stáváme interprety světa hmoty. Naším úkolem je být spojený se zdrojem.

* Procházíme křišťálovou branou do letního období. Pročištění a prosvětlení vnitřním ohněm, který dává shořet to staré na uhlí, které pak proud vody nechává odplavat, aby pak živel vzduchu mohl naplnit mezibuněčný prostor v těle duchem, abychom se vrátili k Matce Zemi, cítili ji pevně pod nohama, vešli do nové etapy života a tvořili v souladu s novým vědomím na Zemi. Příjemné prožití letního slunovratu!

* Atlantida. Lidé se silnými atlantskými kořeny jsou atraktivní, inovativní, velmi citliví, telepatičtí, pálí jim to. Mohou být kritičtí. Jsou přitahováni k posvátné geometrii, kódům a jazykům. Jsou bystří, lehce porozumí, o co jde a přizpůsobí se. Cítí, že jsou jiní a ví, že než do této doby patří spíš do budoucnosti. Rozvíjí své metody a technologie je jim velmi blízká. Rozumí složitým konceptům a nepotřebují, aby jim lidé polidšťovali způsob mluvy, aby jim bylo něco přiblíženo.

Lemurie. Spojit se s lemurskými kořeny nám může pomoci pochopit se a přijmout se takového, jaký jste. Přijmout svůj dar, ale i nedostatky, které z něj plynou. Můžeme rozvinout to, s čím jsme se už narodili a něco z toho předat ostatním. Zvědomnit principy, které bytosti v Lemurii rozvinuly, a spojit je se současným životem.

* Lemurie, Atlantida, Avalon. Která civilizace je vám nejblíže? Pokud byste mohli pracovat s jedním z těchto posvátných nástrojů, se kterým by to bylo? Buben. Hůlka. Kalich.

* Kněžka lásky byla zasvěcená chrámová kněžka, která přijímala ženskou sílu, vycházející z bohyně, která jí proniká. Byla prostřednicí mezi božstvím a člověkem. Tím, že přijímala muže ve svých komnatách, uctívala božstvo. Kněžka lásky a rituály, které s radostí prováděla, představují způsob, jak zůstat díky nevědomému vzorci ve spojení s instinktivními energiemi bohyně lásky. Spojení kněžky lásky a krále, strávení noci krále s krásnou rituální kněžkou v chrámu bohyně, bylo vyvrcholení aktu mezi mužem a ženou, které bylo posvěceno božstvím, skrze něž byli obnoveni. Samotný rituál je díky přítomnosti božství proměňoval. Muž si nečinil nároky na ženu samotnou, ale nesl do světa její obraz, ztělesnění lásky a sexuálního potěšení.

* Atlantské vědomí a kruh světla. Atlantské vědomí je na Zemi k dispozici. Je to přístup ke způsobu žití, který podporuje zdraví jedince, společnosti i planety. Je to přístup k jemné energii, díky které se můžeme uvolnit a nechat se jí vést. Při přijímání této energie je mi někdy smutno, protože vidím, jak těžce se k nám dostává. Že ji lidé ještě nevidí, a přitom ona tu je. Dovoluji si procítit tento smutek.

* Stinná, nevědomá část. Když zůstávám ve své esenci, nechápu, proč se lidé na Zemi tolik bojí svých emočních hloubek a aspektů, které v sobě potlačili. Souhlasím s tím, že žijeme v emočně temném období. Lidé jsou od sebe emočně odpojení jako výsledek neřešeného zranění a nezpracovaného traumatu, které zažili v dětství. Lidé neví, jak být ve vztazích emočně spokojení. Výsledkem je, že se lidé cítí osamoceni, i když mají kolem sebe spoustu lidí. Nikdy nezapomenu, jak mi má kamarádka, jejíž manžel spáchal sebevraždu, ukázala kondolenční přání s 50 podpisy spolupracovníků z podniku, kde pracoval, a řekla: “Tento člověk se cítil sám…”

* Víte, kdy nám lidem bude spolu konečně dobře? Když místo poučování, pomáhání, napravování, posuzování a ignorace svých pocitů budeme spolu jen sdílet...

* Indigo jsou tu. "Lež je sladká na začátku, ale hořká na konci. Pravda je hořká na začátku, ale sladká na konci." Pojďme se otevřít čistě principům třetího oka a indigového aspektu, které mají za úkol projasnit naši vizi a zjistit, jestli to, co žijeme, je v nejvyšším souladu. Pomocí třídění začnou otevírat vše, co není v souladu, aby to vyšlo na povrch a srovnalo se. Třetí oko se pak stává dirigentem čaker, vnitřního orchestru těla. Bez třetího oka jsou tyto centra jako hudebníci s nástroji bez dirigenta. Třetí oko pak dostává noty od korunní čakry, které nás vedou do harmonie a sjednocují nás s vědomím duše. Třetí oko je mistrovským klíčem celého procesu...[ HOME | KALENDÁŘ KURZŮ | STUDIJNÍ PLÁN | ČLÁNKY A RECENZE RSS | REGISTRACE | KONTAKT ]

Atlantská škola
Design a tvorba stránek Business Logic s.r.o.