Atlantská škola
Home Kalendář kurzů Studijní plán Články a recenze Registrace Kontakt
[ LOGIN ]

Vypsané kurzy

SPIRITUÁLNÍ PSYCHOLOGIE
ŽIVOTNÍ CÍL A TŘETÍ OKO
LÁSKA A KOMUNIKACE
ZMĚNA JE ŽIVOT
LÉČENÍ A TĚLNÍ SOUSTAVY
PLEJÁDSKÁ SVĚTELNÁ TERAPIE, KRYSTALOTERAPIE
ATLANTIDA, LEMURIE, AVALON
KLÍČE K RÁJI
Jednota

O Atlantské škole

Moudrost dávné civilizace

Atlantská škola slouží
k tomu, aby zde lidé získávali vědění
a rozvíjeli své schopnosti. Slouží k prozkoumávání podstaty života, což zahrnuje odkrývání tajemství života, které je nám předáváno
ve specifickém období života, kdy cítíme obrovskou moc životního potenciálu.
Moudrost je stav přijetí
čistoty slova. Rozvoj moudrosti je hlavním životním cílem člověka. Moudrost je síla,
která vychází zevnitř.
Přes učení se člověk probouzí, přes vědění je člověk očištěn. Odkaz starodávné civilizace najdeme  ve svém srdci.

 

Vítejte na stránkách Atlantské školy

Atlantská škola vznikla ze vzpomínky na vědomí 5D, což je stav, kdy se vnímáme jako individualitu a zároveň jsme v souladu s celkem - rodinou, partnerem, planetou, vesmírem. Je to stav vědomí lásky a jednoty, kdy vše do sebe zapadá, kdy si uvědomujeme posvátnost okamžiku. Je to styl života a ten, kdo ho poznal, ho přirozeně šíří dál.

Základem života ve vědomí 5D je život v duševní čistotě, mít otevřené srdce, vyjadřovat svou pravdu a slaďovat se s celkem. Nejprve je třeba se s člověkem, se kterým chceme spolupracovat, nebo s kamenem, který chceme použít, propojit, a až pak, jestli i on chce, něco podniknout.

Atlantské vědomí je nástroj, který užíváme, dokud se člověk nenapojí na vnitřní zdroj. Často jsme spojení s vnitřním zdrojem v nějaké oblasti nahradili závislostí na práci, partnerovi, koníčku, náboženství nebo látce. Abychom se na něj znovu napojili, potřebujeme duševní podporu. Pak už nemáme takovou tendenci se k něčemu uchylovat.

Atlantská škola je místo, které umožňuje, aby jemné a individuální vibrace vědomí lásky a jednoty prostoupily jedince a spojily ho s jeho bytím, aby mohl nahlédnout do svého plánu. Slouží k uctívání životní síly člověka, zdokonalování jeho moudrosti a dovedností, zvyšování jeho frekvence, čerpání poznatků z vyšších úrovní a jejich integraci. Je živou knihovnou.

Na Zemi byli vždycky lidé, kteří se starali o vyšší zákonitosti, jako šamani, kněží a kněžky, ti, kteří stahují hvězdné kódy, Májové, kteří vytvořili známý kalendář atd. Setkáváme se, abychom vytvářeli kruhy světla. Na každém setkání se nejprve pročistíme a pak ukotvujeme světlo. Dostáváme se do bodu nula. Vstupujeme do svého středu a vnímáme, co má být vytvořeno.

Atlantská škola je místem setkání se sebou a poznání toho, jaké to je, když pracujeme na společném cíli, kde komunikujeme, mimo jiné, telepaticky. Kde každý poznává svůj díl a pracuje na jeho základě. Kde se vzájemně podporujeme, rozvíjíme a vzpomínáme si.

V tomto roce je důležitá důvěra, nechat věci plynout, sladit se s tím, že je vše v pořádku a jen tak být. Co má přijít, přijde, najde si směr. Uvolnit to, co není pro nás, aby mohlo přijít to, co pro nás je. Otevřít se milosti a velkorysosti, kterou nám poskytují lidé a vesmír, protože to, na čem pracujeme, je tak komplexní, že nám nic jiného nezbývá. Pomáhat si navzájem. Pokud vidíme za tmou světlo, přichází láska.

Jaký je život ve vědomí 5D? Jak by asi vypadal příběh lidí v seriálu, kde by byli lidé naladěni na vědomí 5D? Kde by neřešili pocit nedostatku, nebo co jim kdo a kdy udělal. Kde by nebyli závislí na svých životních dramatech a potřebě něco řešit. Kde by přijímali život takový, jaký je :)

Každý si najde to, co potřebuje. I kdybych tu ale napsala tisíc slov, to nejdůležitější, co potřebujeme, je láska.

S úctou
Ivana Valová

Přestaňte vstřebávat frekvence kolem vás a začněte vysílat vaši vlastní frekvenci. Pak nebudete pouze otiskem svého bytí, ale vtisknete vesmíru svůj vlastní záměr.

Doporučuji:
www.josefinazemanova.cz - terapie Cesta
www.nusta.cz - tanec s Michaelou Peterson
www.womboflight.com - léčení mateřského zranění s Bethany Webster
janbily.blogspot.cz - pohled Jana Bílého

Povídání s Ivanou Valovou - rozhovor pro Průvodce zdravím
Komunikace s duší - rozhovor pro Regeneraci 3/2016

Atlantská škola na Facebooku.

 

AKTUÁLNÍ

Trávicí soustava a slinivka břišní. Nemusíte si vyčítat, když jíte prášky nebo si necháte pomoci od doktora. Rozhodli jste se pro tuto cestu a je to v pořádku. Mějte se sebou soucit. Pošlete lásku do části těla, kde je poškozený orgán nebo část těla. Jsou tu ale i jiné možnosti léčení. Jděte svou cestou, která zahrnuje váš vlastní způsob přístupu k sobě a k celostnímu léčení. Nenechte si do toho od nikoho mluvit. Měníme na Zemi paradigma způsobu léčení a proto váš přístup je důležitý. Jen vy znáte svou cestu! Horší než ztratit své tělo je ztratit svou duši. Hodně štěstí a inspirace při léčení!

Svobody dosáhneme tím, že v sobě strávíme a integrujeme dualitu, když začneme chápat, na kterém místě tohoto barometru mezi černou a bílou, mezi dnem a nocí, mezi Sluncem a Lunou se právě nacházíme, a když pochopíme, že obojí patří k tomuto světu, že obojí patří k životu na Zemi, a že růst je realizován právě integrací obou pólů, skrze jejich spojení. Skutečná svoboda přichází tehdy, když si uvědomujeme oba póly, když je akceptujeme, přijímáme, když je oba dokážeme integrovat a pak z nich vyrůst. Svoboda znamená, že rozpoznáme svou boží jiskru, své božské světlo. Nechme v sobě zářit toto světlo, neboť uvědomíme-li si světlo ve svém nejhlubším nitru, pak jsme skutečně svobodní. Pak můžeme žít podle svých vlastních měřítek a zákonů, pak totiž budou naše měřítka a naše zákony v souladu se vším. Budeme vibrovat na frekvenci a v rytmu vesmíru a tím získáme tu největší možnou svobodu.

Dalším stupněm je svoboda v myšlenkách, že jsme obklopeni světlem, že vyzařujeme světlo do okolí, že v nás sídlí světlo, jež nás vyplňuje a osvětluje. Že prožíváme vlastní světlo a toto světlo nás tak naplňuje, že všechny myšlenky, mravní imperativy a mentální vzorce odpadají, protože již zde pro ně není místa. Stáváme se proudem světla a toto světlo je podstatou našeho života. Žijeme a jdeme při tom svou vlastní cestou. Děláme to, co dělat chceme, vycházíme při tom z vnitřního klidu a naplněnosti, naprosto v přítomném okamžiku, zcela soustředěně. Svoboda je osvícení, jednota, harmonie. A svoboda znamená být v souzvuku a využívat energii přítomného okamžiku. Být v souladu sami se sebou, se svým okolím a přece jít svou vlastní cestou, prožívat svou vlastní existenci. 2012 a dál - Aladin

Je tu září. Pro všechny, kteří vnímají, jak vyšší vibrace vstupují na Zem, je důležité vnímat spojení s matkou zemí. Vnímat své tělo. Máme to v popisu práce, být jejími prostředníky. Už ani nevnímám, kdy tyto frekvence na Zemi působí silněji. Vím, že se o sebe musím energeticky starat neustále. A umožnit, aby tato energie mnou mohla projít. Pro příjem světla je důležité mít silné fyzické tělo. Aby mohlo být silné, a abychom to energeticky ustáli, musíme vědět, co tělu prospívá. Pokud jsme schopni oddělit zrno od plevu – tedy pokud poznáme, co tělo skutečně vyživuje, nebudeme energeticky neukotvení. Naše tělo potřebuje skutečnou výživu. Mohu odbíhat myšlenkami na to, jak je nespravedlivé a hrozné to, co se děje v současnosti ve světě. Ale mému tělu to neprospívá.

Zaměřme se na pocit spokojenosti ve svém těle. Dovolme si luxus nevnímat problémy svých dětí, nesledovat korupci ve vládě a nečíst články o tom, jak je Země rozvibrovaná. Představte si, že jste znovu miminko, které má jedinou starost, a to napít se dosyta mléka z prsu matky. Jak se plně soustřeďuje na slast, kterou pociťuje při přijetí živin do svého těla. Soustřeďuje se přímo na to, co jeho tělo potřebuje. Ostatní vlivy nejsou důležité. I to dítě může být rozptýleno tím, jak se matka cítí nebo jaká je atmosféra v rodině. Ale čím tomu to dítě prospěje? Ničím. Jen se energeticky poškodí. Přijímat to, co nám 100% prospívá. Naplno si to užít. A až se to naučíme, můžeme jít dál :) Dovolme si přijímat to, co nás vyživuje. Nenechme se rozptýlit okolnostmi světem.
 
Co vyživuje vaše tělo? Co vyživuje vaši duši? Přeberte ve svém životě zrno od plevu. Udělejme vše pro to, abychom cítili ve svém těle spokojenost. Abychom byli naplnění. A pak, až ucítíme v těle lásku a sílu, se můžeme starat o veřejné dění.

Aktivace velkých krystalů v zemi pokračuje. K aktivaci dochází přes propojení krystalů uprostřed hrudi všech zúčastněných. Při setkání se generuje velké množství energie. Dochází ke spontánnímu stahování hvězdné energie, energie zdroje. Z vrchu jde ke krystalu v hrudi jasný paprsek laserového světla, který se přes něj odrazí a pokračuje dál k velkému krystalu v zemi, který se aktivuje. Kolem nás je spoustu bytostí, které asistují tomuto procesu celý článek[ HOME | KALENDÁŘ KURZŮ | STUDIJNÍ PLÁN | ČLÁNKY A RECENZE RSS | REGISTRACE | KONTAKT ]

Atlantská škola
Design a tvorba stránek Business Logic s.r.o.