Atlantská škola
Home Kalendář kurzů Studijní plán Články a recenze Registrace Kontakt
[ LOGIN ]

Vypsané kurzy

SPIRITUÁLNÍ PSYCHOLOGIE
TŘETÍ OKO A MYSL
LÁSKA A EMOCE
FYZICKÉ TĚLO
KRČNÍ CENTRUM A KOMUNIKACE
INTEGRACE
STARODÁVNÉ CIVILIZACE
AKTIVACE SVĚTELNÝCH KÓDŮ
Jednota

 

Moudrost dávné civilizace

Atlantská škola je místem, kde se lidé otevírají své moudrosti a rozvíjejí své schopnosti. Slouží k prozkoumávání podstaty života, což zahrnuje odkrývání tajemství života, které je předáváno ve specifickém období života, kdy cítíme obrovskou moc životního potenciálu. Moudrost je stav přijetí čistoty slova. Rozvoj moudrosti je hlavním životním cílem člověka. Moudrost je síla, která vychází zevnitř.
Přes učení se člověk probouzí, přes vědění je člověk očištěn. Odkaz starodávné civilizace neseme  ve svém srdci.

 

Vítejte na stránkách Atlantské školy

Atlantská škola je místem, které podporuje rozvoj vědomí 5D, což je stav, kdy se vnímáme jako individualitu a zároveň jsme v souladu s celkem - rodinou, partnerem, planetou, vesmírem. Je to stav vědomí lásky a jednoty, kdy do sebe vše zapadá, kdy si uvědomujeme posvátnost v každodenním životě. Je to propojení stavu svobody, kdy se potřebujeme oddělit a zažít zkušenost, abychom se pak vrátili do jednoty.

Základem života ve vědomí 5D je mít schopnost vyřizovat impulzy každodenního života a nehodnotit, jestli se právě věnujeme praktické nebo spirituální činnosti. Vnímat a dělat, co je potřeba. Životu ve vědomí 5D pomáhá mít otevřené srdce, jasnou mysl, vyjadřovat svou pravdu, naslouchat lidem, přijmout jakoukoliv životní situaci, jindy ji změnit, slaďovat se s celkem. Je to styl života.

Atlantské vědomí nám pomáhá se napojit na vnitřní zdroj. Chybějící napojení na vnitřní zdroj se projevuje pocitem, že nám něco chybí, a tak jsme závislí na práci, partnerovi, koníčku, náboženství nebo alkoholu.  Abychom se znovu napojili, potřebujeme podporu.

Atlantská škola je živou knihovnou, místem, které umožňuje, aby jemné a individuální vibrace prostoupily jedince a spojily ho s jeho bytím. Slouží k uctívání životní síly, rozvoji vnitřní síly, zvyšování jeho frekvence, čerpání poznatků z vyšších úrovní a jejich integraci.

Na Zemi byli vždycky lidé, kteří se starali o vyšší zákonitosti, jako šamani, kněží a kněžky, ti, kteří stahují hvězdné kódy, Májové, kteří vytvořili známý kalendář atd. Tito lidé pomáhají udržovat harmonii mezi člověkem a vesmírem, člověkem a planetou. Společně pracují pro zabezpečení řádu.

Atlantská škola je místem setkání se sebou a poznání toho, jaké to je, když pracujeme na společném cíli, kde komunikujeme, mimo jiné, telepaticky. Kde každý poznává svůj díl a pracuje na jeho základě. Kde se vzájemně podporujeme, rozvíjíme, vzpomínáme si a rozšiřujeme pozornost za hranice svého těla. Setkáváme se, abychom vytvářeli kruhy světla a spolutvořili. Pracujeme s energií svatého grálu, s životní a vesmírnou energií a děláme, co je potřeba.

Jak by asi vypadal příběh lidí v seriálu, kde by byli lidé naladěni na vědomí 5D? Kde by neustále neřešili pocit nedostatku, nebo co jim kdo a kdy udělal. Kde by nebyli závislí na svých životních dramatech a potřebě něco řešit. Kde by přijímali život takový, jaký je. Co dál? :)

Hezký den
Ivana Valová

Přestaňte vstřebávat frekvence kolem vás a začněte vysílat vaši vlastní frekvenci. Pak nebudete pouze otiskem svého bytí, ale vtisknete vesmíru svůj vlastní záměr.

Povídání s Ivanou Valovou - rozhovor pro Průvodce zdravím

Atlantská škola na Facebooku.

 

AKTUÁLNÍ

Mé poslání: 3. Spojení s hlubokým ženstvím, prasílou. Být uzemněnou, vnitřně silnou ženou, která je povznesena nad konflikty mezi lidmi, která ví. Která dělá, co je potřeba a je zaměřena na zachování života. Jejíž síla vychází ze země a z hlubokého ženství. Je ženskou oporou jenom tím, že je. Je podporou dívkám, které teprve objevují, co je ženství - mohou se o ni v klidu opřít a čerpat.

Jsem součástí skupiny žen, které přišly na Zem uvolnit smutek z potlačení své síly díky mučení a nepravdivých obvinění a neschopnosti žít své hluboké ženství. Abychom ve spolupráci s muži tyto zážitky pochopily na úrovni vědomí duše a v kolektivním vědomí došlo k integraci.

2. Jsem lightworker, human angel a člověk, který umožňuje setkání se svou duchovní rodinou, vidění světla v temnotě a žití bezpodmínečné lásky v těle.

1. Vytváření jemného propojení, spojení s číslem 144, čistota, tvorba na jejím základě. Jsou tu vytříbené energie, tiché propojení s lidmi, se kterými tvoříme. Spojení, které je  vytvořeno po věky věků. 

Vědomý vzestup. Vysokovibrační duše přicházejí na planetu, aby pomohly posunu kolektivní vibrace lidstva, rozvinuly sebe a podílely se na posunu planety do vyšších dimenzí. Aby lidé nevnímali Zemi jen přes fyzickou dimenzi. Jste jednou z těchto vysoce vibračních duší?

Uvědomte si svou skutečnou podstatu a rozšiřujte své vědomí. Jste spirituální mistři. Aktivujte vnitřní kódy světla a probuďte se do vyššího vědomí. Sjednoťte svou energii s univerzální energií tvorby. Spojujte se s průvodci vzestupu a setkejte se s průvodci na úrovni duše. Vzpomeňte si na svůj původní záměr.

Zažehnete své světelné tělo a aktivujte své krystalické tělo. Vyčistěte své energetické jádro, aby vaše tělo neslo více světla. Potkejte se s dalšími členy Ambasadorů světla – kterými jste. Jsme schopni vědomě přecházet z jedné dimenze do druhé. Jsme schopní zvednout vibrace do roviny, ve které můžeme vědomě vystupovat.

Uvědomujte si své energetické a emocionální hranice. Sviťte svým světlem. Probuďte se ze snu. Vaše duše zná směr. Pracovníci světla sem přišli stát v první linii. Jsme tu. Je čas prohloubit lásku ve vašem srdci, v kolektivním srdci a v srdci Matky Země.
Ivana Valová, Steve Rother.

Vnímáte to světlo slunce z období letního slunovratu ve svém těle? To navýšení energie? Ta záře slunce prostupuje buňky těla. Vnímáte tu pulzaci matky Země a energii přírody po včerejším dešti a bouřce?

Bohyně Isis - vstup do božského ženství. Bohyně Isis je silnou a láskyplnou bohyní, je ztělesněním posvátného božství. Říká: „Buďte v souladu s vaší božskou složkou. Přicházím z hlubin, abych vám ukázala krásu i ošklivost. Jsem božským nástrojem pro transformaci emocí. Budu na Zemi do té doby, než bude vyřčena poslední křivda a zranění, které v sobě nesete. Budu tu s vámi a budu vás touto transformací provázet...[ HOME | KALENDÁŘ KURZŮ | STUDIJNÍ PLÁN | ČLÁNKY A RECENZE RSS | REGISTRACE | KONTAKT ]

Atlantská škola
Design a tvorba stránek Business Logic s.r.o.